Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PhDr. Hana Landová, Ph.D. ÚISK FF UK Informační vzdělávání v novém hávu: jak budeme učit naše uživatele v příštích letec...
© Hana Landová
Inspirace <ul><li>Pracovní pozice ve VŠ knihovně </li></ul><ul><li>Působení v Odborné komisi IVIG AKVŠ </li></ul><ul><li>P...
Dnešní setkání nad tématem <ul><li>Výchozí koncepty </li></ul><ul><li>Širší kontext informačního vzdělávání </li></ul><ul>...
Mluv o tom, co znáš … <ul><li>Zaměření na VŠ knihovny </li></ul><ul><li>Zahraniční zkušenosti </li></ul><ul><li>(USA a ...
Důležité výchozí koncepty <ul><li>Informační gramotnost </li></ul><ul><li>Informační vzdělávání </li></ul><ul><li>Refere...
© Hana Landová Z čeho vycházíme?
© Hana Landová Jaké postavení MÁ knihovna v rámci univerzity / (akademické) komunity?
© Hana Landová Jaké postavení BY MOHLA MÍT?
Uvažujme společně … a v kontextu <ul><li>Získávání studentů </li></ul><ul><li>Studium </li></ul><ul><li>Výuka </li></ul>...
© Hana Landová Jak to vše souvisí s informačním vzděláváním?
© Hana Landová Jak postavit kvalitní program?
Prvky systému informačního vzdělávání © Hana Landová
K O N T E X T © Hana Landová IV
© Hana Landová IV
Lidé v informačním vzdělávání <ul><li>Studenti – velmi pestrá skupina (věk, forma studia, obor …) </li></ul><ul><li>Pedag...
Mějme na paměti … <ul><li>Nová generace studentů: jejich zvyky, schopnosti, potřeby, nároky, problémy </li></ul><ul><li>...
A co s tím dál? <ul><li>Snaha co nejlépe poznat své uživatele. </li></ul><ul><li>Důkladný průzkum potřeb, cílů, dlouhodob...
© Hana Landová IV
Možnosti spolupráce <ul><li>Spojení sil </li></ul><ul><li>Tandem knihovník – pedagog </li></ul><ul><li>Pedagog: znalost ...
Co se osvědčilo? <ul><li>Aktivní budování vztahů v rámci komunity   </li></ul><ul><li>Pozice faculty liasion + subjec...
Dr. Martin Luther King, Jr. Library <ul><li>Spolupráce mezi městem San José (Cal., USA) a San José University </li></ul...
Jak to použít? <ul><li>Míč je na naší straně   </li></ul><ul><li>Vypracovat si strategii navazování partnerství v rám...
© Hana Landová IV
Příležitost k uchopení? <ul><li>Nové prvky ve výuce </li></ul><ul><li>na všech úrovních vzdělávacího systému </li></ul>...
Nezapomeňme … <ul><li>… hledat nová témata (širší kontext či naopak vysoce specializovaná) </li></ul><ul><li>… na téma...
Zvláštní výzva! <ul><li>Zaměřit se na oborově zaměřené aktivity v oblasti informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Spolu...
© Hana Landová IV
Technologie v IV fungují <ul><li>Knihovna jako pískoviště ( sandbox ) – technologie se opět částečně stávají i předmětem I...
© Hana Landová IV
Proč chodit do knihovny? <ul><li>Od Information commons </li></ul><ul><li>k Learning commons </li></ul><ul><li>Prostor...
Jak u nás? <ul><li>Nové budovy knihoven , příp. rekonstrukce, jako příležitost </li></ul><ul><li>Konzervatismus x potřeb...
© Hana Landová IV
Víme, co učíme … ale víme, co naučíme? <ul><li>Stěžejní a dlouho opomíjená (odsouvaná) otázka  </li></ul><ul><li>Otázka ...
Co nás vlastně zajímá? <ul><li>Hodnocení na několika úrovních: </li></ul><ul><li>v rámci knihovny – hodnocení výukových ...
Učíme správně? Zatím moc nevíme … <ul><li>Spokojenost studentů s výukou x jejich znalosti </li></ul><ul><li>Výsledky stud...
K O N T E X T © Hana Landová IV
A kruh se uzavřel … <ul><li>Je hodně možností inspirace … </li></ul><ul><li>tak se inspirujme   </li></ul><ul><li>Ať ...
Děkuji za pozornost! E-mail: hanalandova @ centrum.cz Odborn á komise IVIG AKVŠ: www.ivig.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Budoucnost IV Landova

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budoucnost IV Landova

 1. 1. PhDr. Hana Landová, Ph.D. ÚISK FF UK Informační vzdělávání v novém hávu: jak budeme učit naše uživatele v příštích letech?
 2. 2. © Hana Landová
 3. 3. Inspirace <ul><li>Pracovní pozice ve VŠ knihovně </li></ul><ul><li>Působení v Odborné komisi IVIG AKVŠ </li></ul><ul><li>Pr áce na projektech </li></ul><ul><li>Magisterské i doktorské studium </li></ul><ul><li>Výuka </li></ul><ul><li>Zahraniční cesty </li></ul><ul><li>Konference </li></ul><ul><li>Diskuse s kolegy, výměna zkušeností … </li></ul>© Hana Landová
 4. 4. Dnešní setkání nad tématem <ul><li>Výchozí koncepty </li></ul><ul><li>Širší kontext informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Prvky systému IV … možná trošku netradičně </li></ul><ul><li>Zahraniční zkušenosti </li></ul><ul><li>Kde jsme a kam jdeme? </li></ul>© Hana Landová
 5. 5. Mluv o tom, co znáš … <ul><li>Zaměření na VŠ knihovny </li></ul><ul><li>Zahraniční zkušenosti </li></ul><ul><li>(USA a Kanada) </li></ul><ul><li>Paralely i odlišnosti: jiný typ knihoven, jiné země </li></ul><ul><li>Prostor pro diskusi a vzájemnou inspiraci  </li></ul>© Hana Landová
 6. 6. Důležité výchozí koncepty <ul><li>Informační gramotnost </li></ul><ul><li>Informační vzdělávání </li></ul><ul><li>Referenční a rešeršní služby v kontextu IV </li></ul><ul><li>Vyučující / učící knihovník (teaching librarian) </li></ul>© Hana Landová
 7. 7. © Hana Landová Z čeho vycházíme?
 8. 8. © Hana Landová Jaké postavení MÁ knihovna v rámci univerzity / (akademické) komunity?
 9. 9. © Hana Landová Jaké postavení BY MOHLA MÍT?
 10. 10. Uvažujme společně … a v kontextu <ul><li>Získávání studentů </li></ul><ul><li>Studium </li></ul><ul><li>Výuka </li></ul><ul><li>Výzkum, vývoj a jeho podpora </li></ul><ul><li>Budování akademické komunity </li></ul><ul><li>Rozvoj technologií </li></ul><ul><li>Zkvalitnění výstupů </li></ul>© Hana Landová
 11. 11. © Hana Landová Jak to vše souvisí s informačním vzděláváním?
 12. 12. © Hana Landová Jak postavit kvalitní program?
 13. 13. Prvky systému informačního vzdělávání © Hana Landová
 14. 14. K O N T E X T © Hana Landová IV
 15. 15. © Hana Landová IV
 16. 16. Lidé v informačním vzdělávání <ul><li>Studenti – velmi pestrá skupina (věk, forma studia, obor …) </li></ul><ul><li>Pedagogové - alfa a omega úspěchu  </li></ul><ul><li>Knihovníci – hybatelé </li></ul><ul><li>Vedení vysoké školy – bez něj nejde nic </li></ul><ul><li>Pozn.: Modifikace u jiných typů knihoven </li></ul>© Hana Landová
 17. 17. Mějme na paměti … <ul><li>Nová generace studentů: jejich zvyky, schopnosti, potřeby, nároky, problémy </li></ul><ul><li>Pedagogové: rostoucí objem poznatků; tlak na změnu stylu výuky; požadavky na vědecké výstupy </li></ul><ul><li>Knihovníci: nové pozice ( teaching libr., outreach libr., subject libr. ); potřeba hájit svou pozici, hledat si nový prostor … </li></ul><ul><li>Vedení VŠ: ekonomické aspekty, důraz na kvalitní výstupy (výuka i výzkum) </li></ul>© Hana Landová
 18. 18. A co s tím dál? <ul><li>Snaha co nejlépe poznat své uživatele. </li></ul><ul><li>Důkladný průzkum potřeb, cílů, dlouhodobých záměrů … a vůbec záměrů  </li></ul><ul><li>Rozvoj knihovníků – pedagogické i manažerské kompetence. </li></ul><ul><li>‼ Příklad popisu pracovní náplně !! </li></ul><ul><li>Komunikovat, informovat, komunikovat, ….. </li></ul><ul><li>A SPOLUPRACOVAT </li></ul>© Hana Landová
 19. 19. © Hana Landová IV
 20. 20. Možnosti spolupráce <ul><li>Spojení sil </li></ul><ul><li>Tandem knihovník – pedagog </li></ul><ul><li>Pedagog: znalost předmětu, studentů </li></ul><ul><li>Knihovník: znalost zdrojů, rešeršních strategií a zvyklostí studentů při vyhledávání </li></ul><ul><li>Metoda advokátů, šampionů, spojenců … </li></ul>© Hana Landová
 21. 21. Co se osvědčilo? <ul><li>Aktivní budování vztahů v rámci komunity  </li></ul><ul><li>Pozice faculty liasion + subject librarian </li></ul><ul><li>Společné vytváření kurzů, zadání projektů </li></ul><ul><li>Spolupráce i s dalšími součástmi univerzity </li></ul><ul><li>Spolupráce se středními školami (K16 collaboration) </li></ul><ul><li>Spolupráce s jinými typy knihoven </li></ul>© Hana Landová
 22. 22. Dr. Martin Luther King, Jr. Library <ul><li>Spolupráce mezi městem San José (Cal., USA) a San José University </li></ul><ul><li>Zdroj.: http://www.sjlibrary.org </li></ul>© Hana Landová
 23. 23. Jak to použít? <ul><li>Míč je na naší straně  </li></ul><ul><li>Vypracovat si strategii navazování partnerství v rámci relevantní komunity - v užším i širším pojetí </li></ul><ul><li>Připravit si informace, návrhy, argumenty, příklady dobré praxe … </li></ul><ul><li>Spojit síly, diskutovat s kolegy, sdílet zkušenosti (NAKLIV, IVIG aj.) </li></ul><ul><li>A pustit se do práce! </li></ul>© Hana Landová
 24. 24. © Hana Landová IV
 25. 25. Příležitost k uchopení? <ul><li>Nové prvky ve výuce </li></ul><ul><li>na všech úrovních vzdělávacího systému </li></ul><ul><li>(inquiry-based learning, research based learning) </li></ul><ul><li>Nároky na pedagogy, studenty i knihovnu </li></ul><ul><li>Obrovská příležitost pro informační vzdělávání </li></ul><ul><li>Pestrá cílová skupina = > široká paleta témat i forem </li></ul><ul><li>Spolupráce nabídku témat ještě rozšiřuje  </li></ul><ul><li>Formy: exkurze, školení, semináře, kurzy </li></ul>© Hana Landová
 26. 26. Nezapomeňme … <ul><li>… hledat nová témata (širší kontext či naopak vysoce specializovaná) </li></ul><ul><li>… na témata zdánlivě ne přímo související se studiem (heslo: komunitní funkce VŠ knihovny  ) </li></ul><ul><li>… šít témata na míru příslušné cílové skupině (forma studia, fáze studia, obor) </li></ul><ul><li>… zvolit formu odpovídající obsahu </li></ul><ul><li>… se zaměřit na okrajové a rizikové skupiny (outreach librarian) </li></ul>© Hana Landová
 27. 27. Zvláštní výzva! <ul><li>Zaměřit se na oborově zaměřené aktivity v oblasti informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Spolupráci vyžaduje, ale zároveň ulehčuje </li></ul><ul><li>Blíž studentům, blíž pedagogům </li></ul><ul><li>Pomůže nám integrovat IV do výuky </li></ul><ul><li>Rozšíření palety témat </li></ul><ul><li>!! Případová studie – ZF JU!! </li></ul>© Hana Landová
 28. 28. © Hana Landová IV
 29. 29. Technologie v IV fungují <ul><li>Knihovna jako pískoviště ( sandbox ) – technologie se opět částečně stávají i předmětem IV </li></ul><ul><li>Respektování charakteristik generace Y (časem i Z) </li></ul><ul><li>Využití nových hardwarových i softwarových řešení pro zkvalitnění výuky; nové formáty, častěji videa </li></ul><ul><li>Smartboard, iPod, iPad a spol. (!!Příklad: USC!!) </li></ul><ul><li>Zapojení studentů, interakce (clicker) </li></ul><ul><li>Nové komunikační kanály a služby 24/7 </li></ul><ul><li>Kombinace služeb, technologií a prostor knihovny </li></ul>© Hana Landová
 30. 30. © Hana Landová IV
 31. 31. Proč chodit do knihovny? <ul><li>Od Information commons </li></ul><ul><li>k Learning commons </li></ul><ul><li>Prostory knihoven jsou otevřenější, variabilnější </li></ul><ul><li>Různé typy studoven </li></ul><ul><li>Respektování různých stylů učení </li></ul><ul><li>Snaha o poskytnutí prostoru pro akademickou diskusi, upevnění pocitu komunity </li></ul><ul><li>Fondy ustupují lidem </li></ul>© Hana Landová
 32. 32. Jak u nás? <ul><li>Nové budovy knihoven , příp. rekonstrukce, jako příležitost </li></ul><ul><li>Konzervatismus x potřeba změny </li></ul><ul><li>Znalost potřeb a přání uživatelské obce </li></ul><ul><li>Občas i experimenty  </li></ul>© Hana Landová
 33. 33. © Hana Landová IV
 34. 34. Víme, co učíme … ale víme, co naučíme? <ul><li>Stěžejní a dlouho opomíjená (odsouvaná) otázka </li></ul><ul><li>Otázka dopadu informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Zpětná vazba </li></ul><ul><li>Argumenty pro další rozvíjení systému informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Podklad pro grantové přihlášky </li></ul><ul><li>Vliv na správnou volbu forem, nástrojů, obsahů i cílové skupiny </li></ul>© Hana Landová
 35. 35. Co nás vlastně zajímá? <ul><li>Hodnocení na několika úrovních: </li></ul><ul><li>v rámci knihovny – hodnocení výukových aktivit knihovny </li></ul><ul><li>mimo knihovnu - hodnocení prvků IV ve výuce jiných předmětů </li></ul><ul><li>na úrovni celé vysoké školy – hodnocení jednotlivých studijních programů </li></ul><ul><li>za hranicemi VŠ – hodnocení uplatněné absolventů </li></ul><ul><li>Zdroj: Bosseau, Don L.; Martin, Susan K. (1999). We are Teaching, but are They Learning: Accountability, Productivity, and Assessment. Journal of the Academic Librarianship 25, July: pp. 304-305. </li></ul>© Hana Landová
 36. 36. Učíme správně? Zatím moc nevíme … <ul><li>Spokojenost studentů s výukou x jejich znalosti </li></ul><ul><li>Výsledky studentů? </li></ul><ul><li>Testy před a po skončení přednášky/ semináře/ kurzu </li></ul><ul><li>Otázky přípravy, komplexnosti, efektivity </li></ul><ul><li>Otázka zapojení se do celouniverzitních evaluací (u akreditovaných kurzů) </li></ul><ul><li>Prostor pro výzkum – nejen u nás … (pilotní průzkumy již byly – Komise IVIG) </li></ul>© Hana Landová
 37. 37. K O N T E X T © Hana Landová IV
 38. 38. A kruh se uzavřel … <ul><li>Je hodně možností inspirace … </li></ul><ul><li>tak se inspirujme  </li></ul><ul><li>Ať žijí komunitní a vzdělávací funkce knihovny! </li></ul><ul><li>Vše více do hloubky, propracovaněji </li></ul><ul><li>Nová témata, nová partnerství, nové formy </li></ul><ul><li>Knihovna by měla žít a vřít vzděláváním </li></ul><ul><li>A hlavně se nebát zkoušet nové věci … ! </li></ul>© Hana Landová
 39. 39. Děkuji za pozornost! E-mail: hanalandova @ centrum.cz Odborn á komise IVIG AKVŠ: www.ivig.cz

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

848

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×