Successfully reported this slideshow.

Succesvolle Social Events samenvatting

408 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

Succesvolle Social Events samenvatting

  1. 1. Samenvatting Seminar “Succesvolle Social Alumni Events”Donderdag 9 juni – 16:00 - 17:30 uurCaroline Tas van Antwerp Management SchoolTijdens de jubileumviering “Antwerp Management School 50 jaar” op 4 februari 2010 vond deinauguratie plaats van de ‘André Leysen Leadership Chair’ door Dhr. Herman Van Rompuy,President van de Europese Raad. Deze leerstoel over leiderschap wordt door de KBCgefinancierd. Antwerp Management School zal door deze sponsoring een wetenschappelijkonderbouwde en concrete bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiderschapstalent. DeAndré Leysen Leadership Chair organiseert jaarlijks twee lezingen, november en februari, overglobaal leiderschap. Het doel van deze lezingen is de globale mindset van ondernemers enmanagers te stimuleren. We laten afwisselend Belgische leiders die een rol op het wereldtoneelspelen en buitenlandse leiders die een affiniteit met België hebben aan het woord. Vanaf nu zaljaarlijks in februari door de alumni van Antwerp Management School een Global Citizen Awarduitgereikt worden aan een gerenommeerd en gerespecteerde leider. Deze leider moet excellerenin de kwaliteiten van het Global Citizenship.Jacques Rogge mocht de eerste Global Citizen Award in ontvangst nemen, die werd uitgereiktdoor de Antwerp Management School op 10 februari tijdens de derde lezing van de AndréLeysen Leadership Chair.Alumni bepalen wie de global citizen award krijgt. Het event is gratis, maar je moet je vooraf welregistreren. Ruim 485 mensen hadden zich ingeschreven en 380 verschenen (alumni en voltijdsstudenten). Vooral jonge alumni want zij hebben de grootste band met universiteit.De aula van universiteit werd gebruikt om te netwerken. Aan dit evenement hangt eenprijskaartje van 12.500 euro aan.Programmaboekje is een netwerktool. Op de avond krijgt iedereen een programma, met denamen van bedrijven en aanwezigheidslijst van die bedrijven. Boekje werd hele avond gebruikt.Kun je precies zien welke deelnemer van welk bedrijf is en zelf netwerken. Het netwerkgedeelteis meest populaire gedeelte.Filmpje van ‘leadership chair evenement’ om een indruk te geven. Publiek zeer betrokken.Iedereen wil weten hoe je een global leader kunt worden.Erik Gobin: LeuvenAlumni Lovanienses, latijnse naam van de Leuvense afgestudeerde. Aparte juridische entiteit,een vzw een vereniging zonder winstoogmerk. Opdrachten worden door Katholieke UniversiteitLeuven gegeven. Er zijn in totaal 30.000 betalende leden. Verschilt per faculteit hoeveel jebijdrage is. Hangt ook van evenementen van faculteit af. Ruim 80.000 correcte email adressenen ruim 1.080.000 correcte adressen in bestand. Er zijn alumnireizen, lezingen, congressen etc.Sinds vorige jaar nieuwe lezingenreeks namelijk kennis en maatschappij. Doelstelling is omsprekers, alumni, hoogleraren, wetenschappers, een lezing te laten verstrekken over actueleonderwerpen (bijv. Kernenergie, actueel door Japan).De lezing is altijd op de laatste vrijdag op de maand, zelfde tijdstip en vaste locatie (centraleplaats: de promotiezaal). Dit om er een vast begrip van te maken bij de alumni. Trekt tussen 73en 320 bezoekers.In juni over Kerk en geloof in Belgie. Herman van Rompuy trok ruim 320 alumni. Gemiddeld 100alumni, jong en oud. Altijd andere bezoekers, hangt van interesse publiek af. Vanuit
  2. 2. verschillende faculteiten worden de onderwerpen bepaald. Er wordt vooraf aangemeld. Als jeeen van de betalende leden bent dan betaal je 5 euro, en als je nog niet lid bent dan 10 euro.Innen van bedrag gaat via automatisch incasso of wordt overgemaakt op een centralerekeningen. Vooral oudere alumni betalen massaal. Ben je lid van de faculteit dan ook vancentrale koepel. Iedere vereniging in de faculteit heeft een afgevaardigde in centrale koepel. Zoweet men wat er afspeelt op de faculteiten. Er is een maandelijkse krant waarop het vermeldword. Ook via email de Vlamingen en andere communicatiemiddelen word de uitnodigingverzonden. Ook al weet men al dat het op een vaste dag, vaste plaats, vaste tijd plaats vindt.De centrale koepel ontvangt 3 euro per betalend lid.Waarom? Om te netwerken, zichtbaarheid, lidmaatschap aantrekkelijk te maken.Iedereen betrekt studenten al bij netwerk. Voor alumni is het ook leuk om studenten teontmoeten. Horen hoe het nu gaat en oude verhalen horen. Voor grote massa wordt veelgeorganiseerd maar geringe bezoekers.Eigen evenementen:Alumnidag werd enorm gewaardeerd door alumni. Ook al kom je niet. Hoe minder mensen, deste meer alumni betrokken raken. Schept een band beter. Er wordt ook niet getarget op meer dan100 man.Wat zijn jullie social events?Tilburg: Back to Campus: Board Connection 2010. Op zaterdag 13 november werd er eenevenement georganiseerd door Tilburg University voor (oud) bestuursleden van studie-sport-cultuur- en alumniverenigingen. Door dit evenement werd er aan oud- bestuursleden een kansgegeven om de oud bestuursleden van eigen en andere verenigingen te ontmoeten op decampus. Het alumnibureau veronderstelde dat alumni die zich ooit ingezet hebben in zo’nbestuur, zich ook meer verbonden zouden voelen met de universiteit. Tevens was dit gelijk eenmogelijkheid om te zien wat er op de campus was veranderd. Ook huidige bestuursleden werdenuitgenodigd en kwamen vaak met complete besturen. Zo konden alumni en studenten elkaarontmoeten en was er een ‘common ground’, namelijk de vereniging waar ze beiden actief zijngeweest of waren.Er werden algemene activiteiten en workshops georganiseerd door studieverenigingen en weeindigden met een cantus in de mensa.Kaartje voor het evenement kostte 27,50 euro. Groot succes met een opkomst van 348bestuursleden. (zowel alumni als studenten) van de +/-1200 genodigden.http://boardconnection2010.uvt.nl/Leiden: Al sinds het einde van de Duitse bezetting herdenkt de Leidse universiteit het openlijkeprotest van professor Cleveringa tegen het ontslag van zijn joodse collega’s in 1940. Elk jaarstelt de universiteit een Cleveringa-hoogleraar aan die op 26 november de Cleveringa-oratieuitspreekt. In het academisch jaar 2010/11 bekleedt prof.dr. Hans Blom de Cleveringa-leerstoel.Hij sprak op 26 november zijn oratie ‘Hoe was het mogelijk? De Holocaust in de context van deTweede Wereldoorlog’ uit. Een traditie door historische datum. Word altijd op 26 novembergeorganiseerd. Zorgt dat alumni alert zijn.http://evenementen.leidenuniv.nl/lezingen/cleveringa/herdenking-protestrede-cleveringa.htmlUtrecht: Universiteitsdag is een groot evenement. Mensen trekken die destijds college hebbengevolgd. Een olifant van destijds met iemand die bekend is op het vakgebied. Stand van de
  3. 3. wetenschap, allebei van eigen tijd en periode belichten. Krijgt een mooie schets, praktijk metwetenschap.http://www.uu.nl/NL/Informatie/alumni/Services/Activiteiten/Universiteitsdag/Pages/default.aspxAmsterdam: Universiteitsdag. Het programma van de lustrumeditie was verdeeld over diverselocaties in de binnenstad van Amsterdam en het Science Park.De Universiteitsdag 2011 kent een gevarieerd programma met onder meer lezingen, colleges endebatten. Ook is er een kinderprogramma voor kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar. Alumni metkinderen uitnodigen in science park. Enthousiaste reacties want kinderen mochten in haaiensnijden etc.http://www.alumni.uva.nl/page.aspx?pid=641Erasmus Rotterdam: Onderdeel van Erasmus, kent alleen internationale studenten.Organiseren refresherscourses. Week lang, word er gratis cursus gegeven afgewisseld metsociale events. Reis moet je zelf betalen maar de rest wordt verzorgd. Alumni in land enomringende landen worden uitgenodigd.Best bezochte evenement. In 140 landen hebben alumni aangegeven dat ze actief willenmeewerken. Funding komt van instituut maar planning word door alumni zelf gedaan indesbetreffende land. Maken veel gebruik van Nuffic, Neso etc. Laatste jaars internationalestudenten krijgen een opleiding. Zijn ambassadeur van universiteit voor 1 jaar.http://www.iss.nl/Alumni/Refresher-courseshttp://www.ihs.nl/alumni/refresher_courses/Vrije universiteit Amsterdam: evenement voor alumni en overige geïnteresseerden. Bijv.:Filosofie op de Zuidas, letteren op de Zuidas etc. Maar ook evenementen die in het landplaatsvinden voor oude alumni die weggetrokken zijn uit Amsterdam. In samenspraak metAlumnibureau.Leuven: bezoeken gebouwen ( parlementen, Europese commissie etc). Bij evenementen wordter gezorgd voor kinderopvang faciliteiten. Paar jaar geleden met Ekonomika, vereniging, eentechnofuif georganiseerd. Er is 15.000 man op afgekomen.Delft: Coach café is een samenwerkingsprojectHet coachcafé combineert een gezellige avond met een goed gesprek over je loopbaan met eenervaren alumnus-coach. Je vormt een groepje met 2 collegas en 1 professionele coach.Je wisselt daarna nog 2 maal van coach, groep en gespreksonderwerp. Zo bouw je in korte tijdeen collegiaal netwerk op.Blikopener heeft het concept bedacht. De 3TU hebben besloten om het samen te organiseren.Er wordt een oproep binnen het eigen alumni bestand gedaan. Er wordt ook gevraagd naarcoaches, vorig jaar deden 20 coaches en ruim 45 deelnemers mee. Er wordt vervolgens eenkroeg afgehuurd. Dit evenement is bedoeld voor pas afgestudeerden tot 35 jaar. Het wordt dooroudere alumni georganiseerd. Zij vinden het leuk om een avond te investeren om jongeren tebegeleiden. De kosten waren ruim 6250 euro op basis van 50 deelnemers. Een coach op 3deelnemers. Deelnemers betalen 35 euro, krijgen wat consumptiebonnen en een spannendeavond. Relatief goedkoop. Handig om jonge alumni aan te trekken. Coaches krijgen ookinstructies. De deelnemers moeten namelijk de opdracht binnen 3 kwartier uitwerken. Daarom
  4. 4. wordt er in 3 rondes gewerkt. (1ste vraag, wat is je talent, 2e wat is je droom, 3e wat word jeconcrete stap). Triggert deelnemers om van anderen te leren en zelf te ordenen.http://www.tue.nl/universiteit/alumni/activiteiten/coach-cafe/Gezamenlijk een lezing met Utrecht georganiseerd. Volgende keer wordt er een lezinggeorganiseerd met Maastricht. Trekt ongeveer 150 man. Het is leuk om samen te werken want jedeelt de kosten en de organisatie. Je organiseert een keer en lift dan mee bij het volgendecoach- café.Antwerpen: speeddaten voor masterstudenten. Hetzelfde soort concept. Studenten met alumnikoppelen.

×