Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spillbasert og mobil læring

512 views

Published on

Spillbasert og mobil læring. Om kulturell forståelse.
Ramin Darisiro, Forsvarets høgskole

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spillbasert og mobil læring

 1. 1. CAMO C ultural A wareness in M ilitary O perations Ramin Darisiro NFF-konferanse n Oslo, 15.11.2011
 2. 2. Slutt Start <ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Virtuelle verdener </li></ul><ul><li>Forprosjekt </li></ul><ul><li>Hensikt </li></ul><ul><li>Deltagere </li></ul><ul><li>Grunnleggende Stabssutdanning </li></ul><ul><li>Mobile Informasjonsplattformer </li></ul><ul><li>Nordisk - Online learning </li></ul><ul><li>Hvem er vi </li></ul><ul><li>Hva jobber vi med </li></ul>UGRADERT Våre prosjekter 2
 3. 3. <ul><li>Fagansvarlig utdanning i Forsvaret </li></ul><ul><ul><li>Kompetanseproduksjon </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU </li></ul></ul><ul><ul><li>Doktrineutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinering </li></ul></ul>FORSVARETS HØGSKOLE UGRADERT
 4. 4. ADL-KONTORET ADL – Avansert Distribuert Læring UGRADERT Pedagogikk Pedagogikk
 5. 5. Slutt Start <ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Virtuelle verdener </li></ul><ul><li>Forprosjekt </li></ul><ul><li>Hensikt </li></ul><ul><li>Deltagere </li></ul><ul><li>Grunnleggende Stabssutdanning </li></ul><ul><li>Mobile Informasjonsplattformer </li></ul><ul><li>Nordisk - Online learning </li></ul><ul><li>Hvem er vi </li></ul><ul><li>Hva jobber vi med </li></ul>UGRADERT Våre prosjekter 2
 6. 6. Mobile informasjonsplattformer <ul><li>Konsept og mulighetsstudie </li></ul><ul><li>Plattformuavhengighet </li></ul><ul><li>Eksperimentering </li></ul><ul><ul><li>Funn og resultater </li></ul></ul>UGRADERT
 7. 7. UGRADERT
 8. 8. Slutt Start <ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Virtuelle verdener </li></ul><ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Forprosjekt </li></ul><ul><li>Hensikt </li></ul><ul><li>Deltagere </li></ul><ul><li>Grunnleggende Stabssutdanning </li></ul><ul><li>Mobile Informasjonsplattformer </li></ul><ul><li>Nordisk - Online learning </li></ul><ul><li>Hvem er vi </li></ul><ul><li>Hva jobber vi med </li></ul>UGRADERT Våre prosjekter 2
 9. 9. Virtuelle verdener - generelt En arena for kommunikasjon, sosial interaksjon og samarbeid. For eksempel undervisning, seminarer, møter, konferansevirksomhet, veiledning og samarbeidsprosjekter.   En arena for rollespill, simuleringer og ferdighetstrening. Trening på praktiske ferdigheter i autentiske eller realistiske omgivelser, for eksempel konflikthåndtering, tverrkulturell kommunikasjon, samhandling i et kirurgisk team og problemløsning.   En arena for collaborative design, bygging og visualisering. For eksempel visualisering av fenomener og samarbeid om konstruksjon av modeller, bygninger og andre artefakter. UGRADERT
 10. 10. Bakgrunn <ul><li>Rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) </li></ul><ul><li>« Virkelig (sam)arbeid i en 3D virtuell verden» </li></ul><ul><li>Forsvarets (stor) satsing på simuleringsteknologi </li></ul><ul><li>The NATO Research and Technology Organisation (RTO)  </li></ul><ul><li>NATO Modelling and Simulation Group </li></ul><ul><li>Forsvaret høgskoles ambisjon om å være foregangsinstitusjon for resten av Forsvaret </li></ul>UGRADERT
 11. 11. Forprosjekt: <ul><li>Målsetning: </li></ul><ul><li>Kartlegge norsk og internasjonal forskning og systematiske erfaringer fra bruk av 3D-verdener i læring, kommunikasjon og kunnskapsutvikling. </li></ul><ul><li>Utføre en pilotundersøkelse for å evaluere muligheten til å benytte Second Life som plattform for læring, kommunikasjon og brobygging i en 3D-verden. </li></ul><ul><li>Søknad til Norges Forskningsråd (NFR) - finansiering av et hovedprosjekt for 3 år som inkluderer 2 PhD studenter eller 1 post.doc og en PhD stilling . </li></ul>Deltagere: Forsvarets høgskole (FHS), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Försvarsmakten i Sverige, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Udi, Domstol administrasjon, Tabulator UGRADERT
 12. 12. Den faglige hovedmålsettingen er avgrenset til : Skaper/støtter bruken av 3D-verdener læring for brukerne? <ul><li>Å skaffe oss førstehåndserfaring om pedagogisk bruk – muligheter, bruksområder og begrensninger – av teknologien innenfor rammen av vår virksomhet. </li></ul><ul><li>Å bygge kompetanse internt med tanke på en større satsing i framtiden. </li></ul>UGRADERT
 13. 13. Deltagere <ul><ul><li>Operasjonalisering av kultur – Forsvaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Gender, språk </li></ul></ul><ul><li>Scenario bygging - Forsvaret </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign – NTNU </li></ul><ul><ul><li>Førsteamanuensis Ekaterina Prasolova-Førland </li></ul></ul><ul><li>Design av eksperimentmiljø – NTNU </li></ul><ul><ul><li>PhD kandidat Mikhail Fominykh </li></ul></ul><ul><li>Evalueringsdesign – UiO </li></ul><ul><ul><li>Professor Anders Mørch </li></ul></ul>UGRADERT
 14. 14. Kulturforståelse Språktrening Post-traumatiske stress-lidelser Forebyggende lavterskeltilbud for krigsveteraner Gender FNs resulusjon1325 Eksperimenttema UGRADERT
 15. 15. Slutt Start <ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Virtuelle verdener </li></ul><ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Forprosjekt </li></ul><ul><li>Hensikt </li></ul><ul><li>Deltagere </li></ul><ul><li>Grunnleggende Stabssutdanning </li></ul><ul><li>Mobile Informasjonsplattformer </li></ul><ul><li>Nordisk - Online learning </li></ul><ul><li>Hvem er vi </li></ul><ul><li>Hva jobber vi med </li></ul>UGRADERT Våre prosjekter 2
 16. 16. UGRADERT
 17. 17. UGRADERT
 18. 18. UGRADERT
 19. 19. Sone 1 3 barn leker et stykke fra veien. I det N styrke passerer eller tar kontakt med barna, kommer de helt bort til, tar pa våpen, maser om tyggegummi etc. En kvinne kommer ut av huset pa den andre siden av veien og roper sint til barna og vifter dem vekk. Læringsmål: T1. Evaluere trusselnivå i en landsby + S3. Oppførsel overfor barn + T4. Holde sivile, spesielt barn, utenfor operasjonsområdet (se tabeller) Triggere/”cues” som kadettene bør reagere på/reflektere over: 1. Barn tar på våpen, er i veien => potensielt farlig situasjon for sivile? 2. Kvinne roper sint => lokale misliker kontakt mellom soldater og barn 3. Barn leker fritt = > trusselnivået lavt? UGRADERT
 20. 20. Diskusjon mellom kadettene i enheten, enhetslederen Responser og mulige utfall 1. Kadettene gir barn tyggegummi og godter => barn fortsetter å mase enda mer, kvinnen blir evt sintere (skriker mer, gestures), potensielt dårlig forhold til lokalbefolkningen => en runde til i forsøk på å bedre situasjonen 2. Kadettene gir barna ingenting og roper sint til dem => barna blir skremte og er ikke lenger i veien, men kvinnen blir fornærmet, forholdet til lokalbefolkningen kan bli dårligere => til neste sone, der kvinnen blir mindre tilbøyelig for å svare på spørsmål 3. Kadettene gir barna ingenting, forsøker å unngå direkte kontakt, vinker vennlig til dem, forholder seg rolig, sier noen generelle fraser/ber dem gå til side => barna slutter å mase, ingen blir fornærmet => til neste sone UGRADERT
 21. 21. UGRADERT
 22. 22. Slutt Start <ul><li>Scenario </li></ul><ul><li>Eksperimentdesign </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Oppdrag </li></ul><ul><li>Virtuelle verdener </li></ul><ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Forprosjekt </li></ul><ul><li>Hensikt </li></ul><ul><li>Deltagere </li></ul><ul><li>Grunnleggende Stabssutdanning </li></ul><ul><li>Mobile Informasjonsplattformer </li></ul><ul><li>Nordisk - Online learning </li></ul><ul><li>Hvem er vi </li></ul><ul><li>Hva jobber vi med </li></ul>UGRADERT Våre prosjekter 2
 23. 23. ? [email_address]

×