Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bevegelse mot fleksibilitet jw

405 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bevegelse mot fleksibilitet jw

 1. 1. Bevegelse mot fleksibilitet? Et innblikk i den digitale tilstanden i høyere utdanning v/Janne Wilhelmsen
 2. 2. Om Norgesuniversitetet <ul><li>Statlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet </li></ul><ul><li>Jobber for </li></ul><ul><ul><li>økt tilgang og kvalitet i høyere utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>fleksibilitet </li></ul></ul><ul><ul><li>samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv </li></ul></ul><ul><ul><li>deling av erfaringer, gode modeller, læringsressurser </li></ul></ul>
 3. 3. Digital tilstand 2011 <ul><li>Status for bruk og betingelser for bruk </li></ul><ul><li>Utvikling siden 2008 </li></ul><ul><li>Merverdi og utbytte for studentene </li></ul><ul><li>Muligheter og begrunnelser for bruk </li></ul><ul><li>Her i dag: Fokus på studentenes forventninger og ønske om fleksibilitet </li></ul>
 4. 4. Populasjon og utvalg <ul><li>Universiteter </li></ul><ul><li>Statlige og vitenskapelige høgskoler </li></ul><ul><li>Private høgskoler med mer enn 500 studenter </li></ul><ul><li>Svar fra 151 instituttledere, 740 fagansatte </li></ul><ul><li>og 2246 studenter </li></ul>
 5. 5. Digitale verktøy/medier er så mangt
 6. 6. Tidsbruk ved datamaskinen 2011 2008 I organisert undervisning: 3,1 1,7 Studieform å l hjemme/studiested: 15,9 9,4 I fritiden: 13,8 10,4
 7. 7. Verktøy/funksjoner som brukes av mange <ul><li>Digitale læringsplattformer </li></ul><ul><li>Forelesningsplansjer </li></ul><ul><li>Søk (Google og lignende) </li></ul><ul><li>E-post </li></ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul><ul><li>Presentasjonsverktøy </li></ul>
 8. 8. Sammenligning fra 2008 – 2011
 9. 9. Studentenes forventninger
 10. 10. Selv om jeg skulle ønske alle disse tingene, så er det jo ikke slik noen steder så vidt jeg vet, så nei. Kan ikke si å forvente noe av dette… Mannlig student, 29 år Jeg har ingen forventninger, men skulle ønske at alle forelesninger tas opp og legges ut. Kvinnelig student, 24 år
 11. 11. Sitater fra studenter ang digitale verktøy/mediers merverdi: <ul><li>Øker fleksibiliteten, man kan studere når man har muligheten, om så om natten. </li></ul><ul><li>Større mulighet for å legge opp ”løpet” slik man selv ønsker. Enkelt å gjøre skolearbeidet andre steder…som hjemme eller på ferie. </li></ul><ul><li>Fleksibelt for folk som må jobbe deltid ved siden av studier (og det må vel alle hvis de ikke vil bo på gaten ;) </li></ul>
 12. 12. Fleksibilitet er mer enn fleksible studietilbud…
 13. 13. Når studentene forventer fleksibilitet ønsker de: <ul><ul><li>Fleksibilitet til å studere hvor og når det passer </li></ul></ul><ul><ul><li>Varierte studieformer og mulighet for repetisjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre tilgang til litteratur og annen informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre kontakt og samarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre informasjonsflyt </li></ul></ul>
 14. 14. Hva bidrar til fleksibilitet? <ul><ul><li>Læringsplattformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgang til forelesningsplansjer og annet materiell fra undervising </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt pensum </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak/podcast av forelesninger </li></ul></ul>
 15. 15. Digitale læringsplattformer <ul><ul><li>Lese beskjeder/meldinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruker fagstoff lagt ut av andre </li></ul></ul><ul><ul><li>Leverer eksamen og/el arbeidskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>Få tilbakemeldinger fra fagansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Et forum som når alle, også de som ikke møter på forelesningene (fagansatt om LMS) </li></ul></ul><ul><ul><li>At forelesninger og beskjeder legges ut elektronisk på læringsplattformen, gjør det ryddig og lett å holde orden på studiehverdagen (student om LMS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalt pensum </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak/podcast av forelesninger </li></ul></ul>
 16. 16. Forelesningsplansjer <ul><ul><li>Hyppigst brukte læringsressurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er flott når forelesere legger ut egne notater (powerpoint, lydeksempler, film, etc) som er brukt i forelesning…Dette gjør det lettere å repetere, samt at hvis man har gått glipp av en forelesning har man mulighet til å ”hente seg inn” (sitat student) </li></ul></ul>
 17. 17. Digitalt pensum <ul><ul><li>Digitalt pensum nest mest brukte fag/lærings- </li></ul></ul><ul><ul><li>ressurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Om man har digitalt pensum blir det straks mye enklere å studere! Man slipper å drasse rundt på 10-12 bøker, og man kan enkelt lese hvor som helst om man har lesebrett (sitat student) </li></ul></ul>
 18. 18. Podcast <ul><ul><li>Podcast brukes lite, men det er stor interesse for det </li></ul></ul><ul><ul><li>4 av 10 ledere sier deres institutt vurderer å gjøre forsøk med opptak og podcast av forelesninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Det ville styrket tilbudet hvis man i større grad hadde brukt videoopptak av forelesninger slik at man, hvis man ikke har mulighet til å være til stede, ikke går glipp av for mye (sitat student) </li></ul></ul>
 19. 19. Også fagansatte og ledere fokuserer på fleksibilitet <ul><li>Hyppig omtalt tema i strategi/handlingsplaner </li></ul><ul><li>Utvikling av fleksible studietilbud er en av mulighetene ansatte ser ved å bruke digitale verktøy og medier </li></ul><ul><li>Nevnes ofte i de åpne spørsmålene, særlig av ledere </li></ul>
 20. 20. Bevegelse mot fleksibilitet? <ul><li>Absolutt! Mer fleksibilitet nå enn før, likevel: Studenter forventer mer og ledere ønsker mer… </li></ul><ul><ul><ul><li>Så da er det bare å gjøre noe  </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Fleksibilisering av utdanninger og veiene videre er avhengig av: <ul><li>UH-institusjonene </li></ul><ul><li>eCampus og UNINETT </li></ul><ul><li>Norgesuniversitetet </li></ul><ul><li>SAK-samarbeidet - Fleksibilisering av utdanningstilbud er et virkemiddel for SAK </li></ul><ul><li>Kvalitet i fleksibel utdanning: NOKUT, Kvalifikasjonsrammeverk og RSA, råd for samarbeid med arbeidslivet </li></ul><ul><ul><li>Kyrre Lekve på ”Digital tilstand 2011” </li></ul></ul>
 22. 22. Takk for meg! <ul><li>Janne Wilhelmsen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://norgesuniversitetet.no </li></ul><ul><li>http://delrett.no </li></ul>

×