Anne swanberg 201113

409 views

Published on

Viktige verktøy i utviklingsprosjektet

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anne swanberg 201113

 1. 1. Hva karakteriserer et prosjekt?
 2. 2. • Klar problem – eller behovsorientering • Et klart mål • Klare ressursgrenser (tid – penger – personell) • En viss grad av unikhet - en temporær organisasjon opprettes for å løse en bestemt oppgave på en gitt tid.
 3. 3. Et prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset endring som krever en samordnet menneskelig innsats (Jessen, 2008 s.44)
 4. 4. FuN Dagskonferanse 20.11.13 Hvordan lykkes med utviklingsprosjekter?
 5. 5. Tjenester innen 1. Support, veiledning og opplæring 2. Lyd- og bildeproduksjon, inkl live- sendinger 3. Fysisk (og virtuell) møteplass
 6. 6. ”Improving student learning” ”Making faculty happy”
 7. 7. Erfaringer med utviklingsprosjekter innen UH-sektoren • Dataprosjektet (1984) • Foreleser’n rett i stua (1996) • NEMLIG (2001) • PåNett (2001) • ASSESS 2010 (2009) • Prosjektledelse på nett (2009) • Bygging av LearningLab (2012) • BI 2020 (2012)
 8. 8. Mandat BI 2020 BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør i sin leveranse av undervisning bla gjennom å utnytte tilgjengelig teknologi. Prosjektet skal legge frem en investeringsplan innen 31.12.2012.
 9. 9. Tre historier om fremtiden: Hvordan lærer vi i 2020? Just-in-time skills Connect & Share Branded learning
 10. 10. Investeringsplan BI 2020 1) IKT systemer for - Undervisning og læring - Vurdering/eksamen 2) Pilotprogram - Teste teknologi - Utvikling og test av digitalt innhold - Utvikling og test av konsepter for undervisning og læring - Utvikling av didaktisk og digital kompetanse (faculty) - Utvikling og test av nye forretningsmodeller 3) Organisatoriske systemer - Pliktavregning og honorering av undervisning («Avregningsutvalget»
 11. 11. Riana Steen Undervisning via sosiale media: Facebook Guri Hjeltnes, Mona K. Solvoll og Tor Bang En komparativ analyse av studenters bruk av digitale plattformer Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Studenters adferd på digitale læringsarenaer Gruppe 1 Studenters adferd på digitale læringsarenaer Gruppe 2 Video og Flipped classroom Gruppe 3 Matematikk og metodefag Gruppe 4 Lederkurs Gruppe 5 Simulering Gruppe 6 Mobil - apper Gruppe 7 Tilbakemelding og veiledning Gruppe 8 Case og strategi
 12. 12. Pilot: Flipped lecture på BI • Njål Foldnes, BI Stavanger • Statistikk våren 2013 (60 studenter) • Matematikk høsten 2013 (300 studenter) • Studentene ser instruksjonsvideoer på egenhånd • F2F-møter for oppgaveløsing , veiledning og diskusjon
 13. 13. Ringer i vann… Ny kompetanse på individnivå Organisasjonslæring
 14. 14. Verktøy 1: Mandatet Hvilken oppgave skal prosjektet løse ? Og med hvilke ressurser? • FORMÅL – Hvorfor skal prosjektet gjennomføres? • MÅL – Hva skal prosjektet levere?
 15. 15. Mandat BI 2020 BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør i sin leveranse av undervisning bla gjennom å utnytte tilgjengelig teknologi. (FORMÅL = HVORFOR) Prosjektet skal legge frem en investeringsplan innen 31.12.2012. (MÅL = HVA, NÅR)
 16. 16. Mandat ASSESS 2010 Hensikten med prosjektet er å tilby fagansatte som arbeider med undervisning og læring verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning der prosessvurdering inngår. (FORMÅL = HVORFOR) Prosjektets resultatmål er en utprøvd metode for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning der prosessvurdering inngår (kurs- utviklingsverktøy). Metoden inkluderer vurdering og forslag til anvendelse av IKT-verktøy i prosess- vurderingen. (MÅL = HVA)
 17. 17. Verktøy 2: Interessentene Hvem er interessert i eller berøres av prosjektet? • Kartlegge hvem som er positive til prosjektet som kan bidra underveis og når resultatet skal implementeres ved prosjektets slutt • Kartlegge hvem som berøres negativt eller er motstander av prosjektet - arbeide med å snu denne motstanden
 18. 18. Wikipedia: Everett Rogers Technology Adoption Lifecycle model
 19. 19. Eks DigiEx • Early adapters = ansatte som ser muligheter • Slow movers = ansatte som trenger å gis en mulighet • Laggards = ansatte som ikke er med før de må
 20. 20. Jessen(s 80; 2008): Interessentmatrise Minimal Innsats A Holdes informert B Holdes tilfreds C Nøkkelmedspillere D Makt og innflytelse Grad av interesseLav Lav Høy Høy
 21. 21. Verktøy 3: Arbeidsmetodene Hvordan skal oppgaven(e) løses? • Planer (overordnede og detaljplaner) skal leve – de er gjenstand for kontinuerlige oppdateringer • Samarbeidsmetoder (prosjektverktøy)
 22. 22. Virtuelt prosjektarbeid i praksis. Verktøy når tid og avstand begrenser det fysiske møtet. Presentasjon “NU E15” 20.19.2010 Anne Swanberg, seniorrådgiver, BI Samarbeid og prosjektarbeid:
 23. 23. Lagbilde “ASSESS 2010”
 24. 24. ASSESS 2010 • Underveisvurdering i store klasser • Metode for planlegging • Teacher’s toolbox • Støttet av Norgesuniversitetet • Tre samarbeidende høyskoler:
 25. 25. Hovedprosjekt Utvikling metode HiST, HiNT,BI Prosjektledelse: BI Delprosjekt/Pilot Verktøyanvendelse HiST Delprosjekt/Pilot Verktøyanvendelse HiNT tid Forts. hovedprosjekt Evaluering og avslutning HiST, HiNT, BI Prosjektledelse: BI Delprosjekt/Pilot Verktøyanvendelse BI FASE 1 Feb-Jun 09 FASE 2 Jun 09-Jun 10 FASE 3 Jul-des 10 Anne Swanberg 180309 17.11.09 41Workshop kursansvarlige
 26. 26. ASSESS 2010 - Utfordring • Hvordan jobbe effektivt? – Travle mennesker – Store avstander • I oppstartsfasen fant vi sammen frem til vår egen “Verktøykasse” for samarbeid
 27. 27. ASSESS 2010’s verktøykasse Møte- planlegger Formidling Dokument- utveksling Kunnskaps- utvikling & arkiv Samskriving Nett-møter
 28. 28. ASSESS 2010’s verktøykasse Møte- planlegger Formidling Dokument- utveksling Kunnskaps- utvikling & arkiv Samskriving Nettmøter
 29. 29. Verktøy 4: Resultatfokus Hvordan høste gevinster fra prosjektet? • Finn de små resultatene og start med tidlig gevinstrealisering – plant frø - del kompetanse - skap entusiasme ! • Planlegg overføring av resultatet til «linjen»
 30. 30. Deling av prosjektresultater
 31. 31. Hvordan lykkes? Fallgruber vs suksessfaktorer • Prosjektleder/-koordinator må følge opp og passe på progresjon i arbeidet • Nyttige verktøy for samhandling • Husk forankring i organisasjonen • Drypp resultater og del underveis • Alle må vite hva prosjektets oppdrag er! Hold fokus • Skap en visjon for prosjektet – et Soria Moria
 32. 32. Wikipedia: Soria Moria by Theodor Kittelsen (1881)
 33. 33. Takk for meg! anne.swanberg@bi.no
 34. 34. Utfordring Hva gjør jeg/vi når prosjektet ikke går som planlagt? • Når tiden ikke strekker til? • Når resultatene ikke kommer? • Når nøkkelkompetanse forsvinner? Eller: • Er det kanskje planen det er noe galt med?

×