Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NAC: NU VOORUIT KIJKEN RAT VERLEGH STADION 20 december 2010
UITGANGSPUNTEN BELEID - Uitbouwen karakter, uitstraling van de club - Meer mensen binden aan NAC, groei supporterspotentie...
- ONTWIKKELING 2002-2010 - Groei supporters naar 160.000, sympathisanten c. 600.000 - Groei toeschouwersaantal: gem. 12.00...
2009-2010: GEVOLGEN - Verlies 4,2 mio, vermogenspositie naar -3,6 mio - Liquiditeitsprobleem - Belastingachterstand, besla...
JUNI 2010 TOT NU - Belastingachterstand: grotendeels ingelopen en betalingsregeling - CFK: puntenaftrek beperkt tot 1 - Ac...
BACK TO BASIC - uitbouwen positieve ontwikkelingen, gematigde groei inkomsten - scherp ingrijpen uitgavenkant, stringente...
WERKBEGROTING 2010/2011 - c. € 3,0 mio ombuigingen t.o.v. 2009/2010 - vooral bezuinigd op personeelskosten (€ -1,850 mi...
BEGROTING 2011/2012 - taakstellende begroting - daling personeelskosten: aflopende contracten + marktconforme nieuwe con...
STRUCTUUR NAC - scheiding eigendom en zeggenschap - einde coöptatie - scherpe controle bestuur op directie - nu: instelli...
RAAD VAN TOEZICHT - houdt de eigendom, benoemt / ontslaat het bestuur, houdt toezicht - vanuit alle stakeholders, incl su...
TIJDSPAD - november: selectie leden RvT - 15 december: RvT compleet - nu: selectie bestuursleden door RvT - nu: werving a...
FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR. - ervaren bestuurder - integer, collegiaal - tenminste enige financiële achtergrond, liefst ook c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie forumavond12 2010

215 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie forumavond12 2010

 1. 1. NAC: NU VOORUIT KIJKEN RAT VERLEGH STADION 20 december 2010
 2. 2. UITGANGSPUNTEN BELEID - Uitbouwen karakter, uitstraling van de club - Meer mensen binden aan NAC, groei supporterspotentieel, publiek - Meer ondernemers binden aan NAC, uitbouw grootste zakenplatform van ZW-Nederland - Resultaat: groei omzet (merkwaarde / exposure, recettes, commercie) - Reguliere exploitatie wordt sluitend - Uitgaven groeien met de inkomsten - Incidentele baten versterken vermogenspositie
 3. 3. - ONTWIKKELING 2002-2010 - Groei supporters naar 160.000, sympathisanten c. 600.000 - Groei toeschouwersaantal: gem. 12.000 naar gem. 18.000 - Groei aantal sponsors: gem. 350 naar 550 - CPM: 8ste / 9de plaats - Reguliere exploitatie: inkomstengroei van c. 9 mio naar 13,5 mio - Reguliere exploitatie: resultaat van - 4 mio naar - 1,5 mio - Incidentele baten: zes jaar op rij winst en positieve vermogenspositie - 2009/2010: verlies reguliere exploitatie, hoge uitgaven, incidentele kosten, geen incidentele baten
 4. 4. 2009-2010: GEVOLGEN - Verlies 4,2 mio, vermogenspositie naar -3,6 mio - Liquiditeitsprobleem - Belastingachterstand, beslaglegging - CFK: puntenaftrek - Acute sanering - Licentie? - Bovendien: Belastingzaak 1997-1999 - Noodzaak structurele ombuiging, verbetering structuur, administratie en toezicht hhhhhh
 5. 5. JUNI 2010 TOT NU - Belastingachterstand: grotendeels ingelopen en betalingsregeling - CFK: puntenaftrek beperkt tot 1 - Acute sanering doorgevoerd: uitgaven met 3 mio teruggebracht - Licentie verkregen - Belastingzaak 1997-1999: positieve uitspraak Hof - Structurele ombuiging ingezet: werkbegroting 2011/2012 - Acuut liquiditeitsprobleem verholpen door aanvullende lening - Verbetering administratie, rapportage en toezicht - Herinrichting structuur hhhhhh
 6. 6. BACK TO BASIC - uitbouwen positieve ontwikkelingen, gematigde groei inkomsten - scherp ingrijpen uitgavenkant, stringente kostenbeheersing - gewenst resultaat: jaarlijks exploitatieoverschot - verbeteren structuur club: meer controle, toezicht en transparantie - oplossing liquiditeitsprobleem - mogelijkheden onderzoeken versterken EV - verder uitbouwen club op basis van potentie en sterke punten
 7. 7. WERKBEGROTING 2010/2011 - c. € 3,0 mio ombuigingen t.o.v. 2009/2010 - vooral bezuinigd op personeelskosten (€ -1,850 mio) - t.o.v. KNVB-begroting (1 juni): meer kosten spelers, waarnemend trainers, huisvesting, minder inkomsten horeca en merchandise, minder ECV-gelden - geen nieuwe hoofdtrainer, aflopende contracten gestopt, vermindering auto- en kantoorkosten - incidentele baten gerealiseerd: transfer en vergoedingen - realisatie begrote inkomsten: commercie > 95 %, publiekszaken > 90 % - uitgavenkant: veel kleine kosten en verplichtingen, maar geen grote risico’s - resultaat: dichtbij nul
 8. 8. BEGROTING 2011/2012 - taakstellende begroting - daling personeelskosten: aflopende contracten + marktconforme nieuwe contracten => - 550k - recettes: opbrengstverbetering tribunes, lichte prijsstijging: + 4 % - commercie: opbrengstverbetering en marktbewerking: + 3 % - horeca: reorganisatie: + 75k - terugdringing hand- en tekengelden - inkomsten 14 mio, uitgaven 13 mio: bedrijfsresultaat BVO NAC + E 1 mio (zonder afschrijvingen en transferopbrengsten) - liquiditeitspositie blijft moeilijk
 9. 9. STRUCTUUR NAC - scheiding eigendom en zeggenschap - einde coöptatie - scherpe controle bestuur op directie - nu: instelling Raad van Toezicht (financiers, sponsors, supporters, gemeente) - houdt de eigendom, benoemt het bestuur, houdt toezicht - bestuur: vijf leden (max. zeven): strategie, stelt kaders, controleert, zit dicht op directie en MT - directie en MT: operationeel, werken als team, sterke financiële man, evenwicht - nu of in volgende fase: aandelenemissie, onder strikte voorwaarden
 10. 10. RAAD VAN TOEZICHT - houdt de eigendom, benoemt / ontslaat het bestuur, houdt toezicht - vanuit alle stakeholders, incl supporters: past bij NAC - leden functioneren onafhankelijk - zeven leden - twee vanuit supporters: via de Clubraad - twee vanuit financiers: verkiezing - een vanuit sponsors: via bestuur BC i.o. - twee leden: hebben vertrouwen B&W
 11. 11. TIJDSPAD - november: selectie leden RvT - 15 december: RvT compleet - nu: selectie bestuursleden door RvT - nu: werving algemeen directeur - 1 februari (of eerder): bestuur stelt zetels ter beschikking - 1 februari (of eerder): benoeming nieuw bestuur door RvT - februari: laatste selectie en benoeming alg.dir. door nieuw bestuur
 12. 12. FUNCTIEPROFIEL ALG.DIR. - ervaren bestuurder - integer, collegiaal - tenminste enige financiële achtergrond, liefst ook commercieel - taken: uitbouwen positieve ontwikkelingen en ombuigen financiële situatie - teamspeler - gewenst: affiniteit met NAC - sterk financieel tegenwicht - aangaan verplichtingen binnen directiestatuut

×