Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Appeal on the commission of a criminal offense (Art. 387 of the Criminal Code of Ukraine) (original)

16 views

Published on

Appeal on the commission of a criminal offense (Art. 387 of the Criminal Code of Ukraine) (original)

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Appeal on the commission of a criminal offense (Art. 387 of the Criminal Code of Ukraine) (original)

  1. 1. Директору Державного бюро розслідувань Трубі Роману Михайловичу 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15 Шокіна Віктора Миколайовича Адреса для листування: Адвокатське обєднання «Лещенко, Дорошенко і партнери», 01032, м. Київ, вул Саксаганського, 112-Б, оф. 22 З А Я В А про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) Зі змістом ст. 63 Конституції України та відповідальністю передбаченою ст. 383 КК України за «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» ознайомлений, їх зміст мені зрозумілий. ______________________ Шокін В.М. Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків передбачених Конституцією. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Положеннями ст. 301 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа має право на особисте життя. Вона сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Обставини особистого життя особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою. Однією із загальних засад кримінального провадження, визначеною кримінальним процесуальним законодавством, є невтручання у приватне життя. Під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом. Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку, передбаченому цим кодексом, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов’язаний запобігати розголошенню такої інформації. Статтею 222 КПК України встановлено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом. 09 жовтня 2019 року у національних ЗМІ та мережі Інтернет поширено інформацію стосовно фактів незаконного розголошення співробітниками Національного антикорупційного бюро України у 2016 році даних досудового розслідування, які становлять конфіденційну інформацію відносно мене, шляхом її передачі засобами електронного зв’язку до посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Цього ж дня, Народним депутатом України Деркачем Андрієм Леонідовичем, в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна», проведено прес-конференцію на тему «Оприлюднення фактів тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою
  2. 2. втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах». На вказаному заході депутатом Деркачем А.Л., зокрема, оприлюднена інформація про факт незаконного отримання детективами НАБУ в Державній міграційній службі України особової картки щодо мене, на підставі запиту направленого 12.08.2016 року в порядку ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро», а також самостійного формування документу щодо моїх детальних біографічних даних, котрий частково містить неправдиві відомості, які в подальшому протиправно передані службовими особами вказаного правоохоронного органу співробітникам посольства США в Україні. Таким чином, співробітниками НАБУ вчинено розголошення даних досудового розслідування, які становлять конфіденційну інформацію відносно мене, стосуються мого сімейного життя і майнового стану, частково не відповідають дійсності, покликані скомпрометувати мене, створити мій негативний образ в суспільстві, підірвати мій авторитет, а тому ганьблять мене як людину, принижують мою честь і гідність як публічної особи. Розголошення вказаних даних здійснено умисно, з метою їх подальшого застосування шляхом вчинення віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом тиску на мене у спосіб поширення вищевказаних неправдивих відомостей про мене особистого характеру, через неприязнь, котра виникла у нього відносно мене, у зв’язку із виконанням у 2015 році службових обов’язків на посаді Генерального прокурора України пов’язаних із розслідуванням Головним слідчим управлінням ГПУ кримінального провадження відносно екс-міністра екології України Миколи Злочевського та діяльності компанії «Burisma Holding Limited» (Кіпр), до складу співзасновників якої, зокрема, входив його син Хантер Байден. Право на приватність, окрім українського законодавства, гарантується також і міжнародним правом. Положенням статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 року закріплено правило за яким ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканість його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (надалі - Конвенція) встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть вручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні по справі «Фельдман проти України» від 08.04.2010 року встановив, що будь-яке втручання у право особи на повагу до її приватного та сімейного життя становитиме порушення статті 8 Конвенції, якщо воно не здійснювалося «згідно із законом», не переслідувало легітимну ціль або цілі згідно з пунктом 2 та було «необхідним у демократичному суспільстві» у тому сенсі, що воно було пропорційним цілям, які мали бути досягнуті (див., серед інших джерел, рішення у справі «Ельсхольц проти Німеччини (Elsholz v. Germany), заява № 25735/94, п. 45, ECHR 2000-VIII). Отже, розголошення співробітниками НАБУ даних досудового розслідування, які становлять конфіденційну інформацію відносно мене, у тому числі неправдивого характеру, за відсутності передбачених для цього законом підстав, шляхом передачі посольству іноземної держави, тобто використання не для виконання завдання кримінального провадження, а з метою вчинення тиску на мене через колишню діяльність на посаді керівника Генеральної прокуратури України, що ганьблять мене як людину, принижують мою честь і гідність, містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 387 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести
  3. 3. відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Також, інформую про укладення між мною та АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» договору про надання правової допомоги № 00299 від 12.10.2019 року, адвокати якого представлятимуть мої інтереси, зокрема, у цьому кримінальному провадженні. До даної заяви додаються передбачені ст. 50 КПК України повноваження моїх представників – адвокатів Дорошенка Костянтина Костянтиновича та Телешецького Олександра Івановича. З огляду на вищевикладене та керуючись вимогами ст.ст. 55, 56, 214 Кримінального процесуального кодексу України, - П Р О Ш У: 1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення співробітниками Національного антикорупційного бюро України кримінального правопорушення, а саме розголошення даних досудового розслідування, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 387 КК України. 2. Негайно розпочати досудове розслідування та надати слідчим ДБР письмові вказівки. 3. Залучити мене – Шокіна В.М., до участі у кримінальному провадженні, як потерпілого, вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілого, допитати як потерпілого. 4. Про результати розгляду моєї заяви прошу проінформувати мене письмово. Додатки: - ордер на надання правової допомоги серії КВ № 810866 від 15.10.2019 року на 1 арк., - завірена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 5558 від 26.02.2015 року на 1 арк., - ордер на надання правової допомоги серії КВ № 810864 від 15.10.2019 року на 1 арк., - завірена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ЧЦ № 000173 від 28.07.2017 року на 1 арк., - копія документу з біографічними даними Шокіна В.М на 1 арк., - копія особової картки Шокіна В.М. з ДМС України на 1 арк. «16» жовтня 2019 року Шокін Віктор Миколайович

×