Μυρτώ Χαμπάκη
Head of Financial Affairs & Life Branch
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ένα εργαλεί...
Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης
• Ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει στην
οικονομική, ψυχολογική και σωματική υγεία
των μελών ...
Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης
Οικονομική Συμβολή :
• Αποκατάσταση ζημιών
• Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταμίευσης
• Χρηματο...
Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης
Kοινωνική Συμβολή :
• Ψυχική και Πνευματική Υγεία
• Ποιότητα Ζωή
• Διατήρηση Περιουσίας και...
Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης
• Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αγαθό ζωής -
στηρίζει το εισόδημα, τη σύνταξη, τη ζωή, την
υγεί...
Η ιδιωτική ασφάλιση σε αριθμούς (1/2)
• Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές
εργασίες έφτασαν τα 5,4 δισ. € το 2009.
• H Ιδι...
Η ιδιωτική ασφάλιση σε αριθμούς (2/2)
• Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 12,5 δισ. € (2009)
• Καθαρά κέρδη (μετά φόρων) 28 εκατ.€...
Ισχυρό πλέγμα της ασφαλιστικής
εποπτείας
• Τράπεζα της Ελλάδος : Η νέα εποπτική αρχή
που θα ευθύνεται για τη λειτουργία το...
2010: Αλλαγή στις Οικονομικές
Συνθήκες
• Τα ομαδικά προγράμματα σε αντίθεση με το
σύνολο του κλάδου κινούνται ανοδικά
• Αύ...
Ιδιωτική Ασφάλιση στο Τμήμα
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τι μπορεί να προσφέρει :
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με την...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ορισμός
Ορισμός : Ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία
ανήκουν στις ασφαλίσεις προσώπων και
απευθύνονται σ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Κίνδυνοι
• Ζωής : Ασφαλίσεις θανάτου. Επιβίωσης,
συντάξεων και συμπληρωματικών καλύψεων
σωματικών βλαβ...
Ομαδικές ασφαλίσεις
Βασικές Καλύψεις (1/2)
Ετησίως ανανεούμενες απλές ασφαλίσεις
θανάτου : η κάλυψη λήγει στο τέλος του κά...
Αποταμιευτικές ασφαλίσεις συνταξιοδοτικού
χαρακτήρα :
• Συμπληρωματικές της κοινωνικής ασφάλισης
• Καθορισμένων παροχών : ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Συμπληρωματικές καλύψεις
• Νοσοκομειακή - Ιατρική περίθαλψη :
ιατρική περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Παροχές
• Σταθερού ποσού : Κάλυψη για όλα τα μέλη
της ομάδας με το ίδιο – σταθερό ποσό
• Συνάρτηση απο...
Ομαδικές ασφαλίσεις
Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις :
• Η ομάδα θα πρέπει να υφίσταται πριν την
σύναψη της ασφάλισης
• Η ομάδα δ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Χαρακτηριστικά (1/3)
Χαρακτηριστικά :
• Έκδοση ενός μόνο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου στο όνομα του συμβαλ...
Χαρακτηριστικά :
• Κάλυψη με ενιαίο ασφάλιστρο για όλα τα
μέλη ανάλογα με το ύψος του μισθού ή του
δανείου.
• Χαμηλότερο κ...
Χαρακτηριστικά :
• Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που απαιτείται
για την σύναψη Ομαδικού συμβολαίου είναι
δέκα.
• Προβλέπεται ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ασφάλιστρο
Το κόστος ασφαλίστρου καταβάλλεται :
• Από το συμβαλλόμενο
• Από τον ασφαλισμένο
• Και από ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Πλεονεκτήματα (1/3)
• Πλέον δημοφιλής λύση για εργασιακές
παροχές που θα «δέσουν» το προσωπικό με
την ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Πλεονεκτήματα (2/3)
• Η διάρκεια της ομαδικής ασφάλισης
ταυτίζεται με την διάρκεια που ο
ασφαλισμένος ...
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Πλεονεκτήματα (3/3)
• Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν...
Πλεονεκτήματα
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Φορολογική ελάφρυνση
• Ουσιαστική παροχή καλύψεων στους
εργαζομένους που α...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ομαδικές ασφαλίσεις παρουσίαση (1)

324 views

Published on

Ομαδικές Ασφαλίσεις - Ενα εργαλείο στα χέρια των τμημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικου

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ομαδικές ασφαλίσεις παρουσίαση (1)

 1. 1. Μυρτώ Χαμπάκη Head of Financial Affairs & Life Branch Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας Ομαδικές Ασφαλίσεις Ένα εργαλείο στα χέρια των τμημάτων Διαχείρισης Προσωπικού
 2. 2. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης • Ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει στην οικονομική, ψυχολογική και σωματική υγεία των μελών των σύγχρονων κοινωνιών • Όσο πιο αναπτυγμένος είναι σε μια κοινωνία ο ασφαλιστικός θεσμός, τόσο πιο λίγα είναι τα κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται.
 3. 3. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης Οικονομική Συμβολή : • Αποκατάσταση ζημιών • Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταμίευσης • Χρηματοδότηση Επενδύσεων • Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας • Διάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων:
 4. 4. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης Kοινωνική Συμβολή : • Ψυχική και Πνευματική Υγεία • Ποιότητα Ζωή • Διατήρηση Περιουσίας και Εσόδων
 5. 5. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης • Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αγαθό ζωής - στηρίζει το εισόδημα, τη σύνταξη, τη ζωή, την υγεία και την περίθαλψη. • Αυξημένη ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης και των κινδύνων που δημιουργεί σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο. • Αυξημένη ανάγκη λόγω της υποχώρησης της Κοινωνικής Ασφάλισης με τις πρόσφατες μειωτικές τροποποιήσεις του συνταξιοδοτικού εισοδήματος
 6. 6. Η ιδιωτική ασφάλιση σε αριθμούς (1/2) • Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες έφτασαν τα 5,4 δισ. € το 2009. • H Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελληνική Οικονομία: 2,3% του Α.Ε.Π. • Το σύνολο του Ενεργητικού των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε στα 16,2 δισ. € το 2009
 7. 7. Η ιδιωτική ασφάλιση σε αριθμούς (2/2) • Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 12,5 δισ. € (2009) • Καθαρά κέρδη (μετά φόρων) 28 εκατ.€ (2009) • Οι καταβληθείσες Αποζημιώσεις από πρωτασφαλιστικές εργασίες έφτασαν τα 2,9 δισ. € 2009. • Από αυτές το 1,6 δισ. € ήταν αποζημιώσεις ασφαλίσεων Ζωής (54,7% του συνόλου).
 8. 8. Ισχυρό πλέγμα της ασφαλιστικής εποπτείας • Τράπεζα της Ελλάδος : Η νέα εποπτική αρχή που θα ευθύνεται για τη λειτουργία του κλάδου από 1.1.2010 (ασφαλιστικές επιχειρήσεις & διαμεσολαβούντα πρόσωπα) • Solvency II : Η αυστηρότατη νέα νομοθεσία για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων η οποία τίθεται σε εφαρμογή την 1-1-2013 • Εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής : Ιδρύθηκε με στόχο την παροχή εγγύησης στους ασφαλισμένους Ζωής σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρίας.
 9. 9. 2010: Αλλαγή στις Οικονομικές Συνθήκες • Τα ομαδικά προγράμματα σε αντίθεση με το σύνολο του κλάδου κινούνται ανοδικά • Αύξηση παραγωγής ομαδικών κατά 37,42% , δηλαδή 263,5 εκ.€ • Επιβεβαιώνεται η προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενισχύσουν τις παροχές προς το προσωπικό τους.
 10. 10. Ιδιωτική Ασφάλιση στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τι μπορεί να προσφέρει : Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με την προσθήκη ασφάλισης για σύνταξη, υγεία, θάνατο, ΜΟΑ κλπ μέσω Ομαδικών Συμβολαίων για τους εργαζομένους
 11. 11. Ομαδικές Ασφαλίσεις Ορισμός Ορισμός : Ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία ανήκουν στις ασφαλίσεις προσώπων και απευθύνονται σε ομάδες ατόμων που είναι είτε εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, είτε μέλη κάποιου συλλογικού φορέα (Συλλόγου,Σωματείου, Ένωσης κλπ), είτε πελάτες πιστωτικού φορέα (τράπεζας).
 12. 12. Ομαδικές Ασφαλίσεις Κίνδυνοι • Ζωής : Ασφαλίσεις θανάτου. Επιβίωσης, συντάξεων και συμπληρωματικών καλύψεων σωματικών βλαβών (υγείας, ατυχήματος, ΜΟΑ) • Ζωής σε σύνδεση με επενδύσεις: Ασφαλιστήρια συμβόλαια τύπου Unit Linked • Ομαδικά συνταξιοδοτικά ταμεία : Ασφαλιστήρια με στόχο την παροχή σύνταξης ή εφάπαξ
 13. 13. Ομαδικές ασφαλίσεις Βασικές Καλύψεις (1/2) Ετησίως ανανεούμενες απλές ασφαλίσεις θανάτου : η κάλυψη λήγει στο τέλος του κάθε έτους αλλά ανανεώνεται αυτόματα χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Οι μεταβολές στο κεφάλαιο της ασφάλισης κατά τη διάρκεια του έτους που προκύπτουν από την είσοδο νέων ή από την έξοδο παλαιών γίνονται με βάση το μέσο μηνιαίο ασφάλιστρο.
 14. 14. Αποταμιευτικές ασφαλίσεις συνταξιοδοτικού χαρακτήρα : • Συμπληρωματικές της κοινωνικής ασφάλισης • Καθορισμένων παροχών : όπου το ποσό σύνταξης ορίζεται συνήθως σε % των τελικών αποδοχών του εργαζομένου • Καθορισμένων εισφορών : όπου ο εργοδότης κανονίζει το ύψος της εισφοράς και η παροχή καθορίζεται κατά την συνταξιοδότηση ανάλογα με το συσσωρευμένο κεφάλαιο και τα τρέχοντα βιομετρικά στοιχεία. Ομαδικές ασφαλίσεις Βασικές Καλύψεις (2/2)
 15. 15. Ομαδικές Ασφαλίσεις Συμπληρωματικές καλύψεις • Νοσοκομειακή - Ιατρική περίθαλψη : ιατρική περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια (δωμάτιο,εγχειρήσεις,εξετάσεις, φάρμακα κλπ) με ανώτατο όριο ανά έτος και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (επισκέψεις ιατρών,φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις) με ανώτατα όρια ή επιδοματικές καλύψεις (επίδομα τοκετού, επίδομα ημερήσιας νοσηλείας κλπ) • Απώλεια εισοδήματος συνεπεία ανικανότητας (μόνιμης, μερικής, ολικής)
 16. 16. Ομαδικές Ασφαλίσεις Παροχές • Σταθερού ποσού : Κάλυψη για όλα τα μέλη της ομάδας με το ίδιο – σταθερό ποσό • Συνάρτηση αποδοχών : Κάλυψη σαν πολλαπλάσιο (ή ποσοστό) των καταβαλλόμενων αποδοχών • Θέσης : Σταθερό ποσό αναλόγως θέσης • Υπηρεσίας : Κάλυψη σε συνάρτηση με τα χρόνια υπηρεσίας • Συνδυασμοί των ανωτέρω
 17. 17. Ομαδικές ασφαλίσεις Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις : • Η ομάδα θα πρέπει να υφίσταται πριν την σύναψη της ασφάλισης • Η ομάδα δεν έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη της ασφάλισης • Συμμετέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ποτ υπάγονται στην ομάδα
 18. 18. Ομαδικές Ασφαλίσεις Χαρακτηριστικά (1/3) Χαρακτηριστικά : • Έκδοση ενός μόνο ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο όνομα του συμβαλλομένου • Τα άτομα που είναι ασφαλισμένα σε ένα ομαδικό συμβόλαιο λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό ασφάλισης ή ένα ενημερωτικό έντυπο που περιγράφει περιληπτικά τους όρους και τις καλύψεις
 19. 19. Χαρακτηριστικά : • Κάλυψη με ενιαίο ασφάλιστρο για όλα τα μέλη ανάλογα με το ύψος του μισθού ή του δανείου. • Χαμηλότερο κόστος από την ατομική ασφάλιση ζωής με αντίστοιχες καλύψεις • Για την κάλυψη θανάτου δεν χρειάζονται ιατρικές εξετάσεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Χαρακτηριστικά (2/3)
 20. 20. Χαρακτηριστικά : • Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που απαιτείται για την σύναψη Ομαδικού συμβολαίου είναι δέκα. • Προβλέπεται και ύπαρξη περιόδου αναμονής όπου δεν παρέχεται ασφάλιση Ομαδικές Ασφαλίσεις Χαρακτηριστικά (3/3)
 21. 21. Ομαδικές Ασφαλίσεις Ασφάλιστρο Το κόστος ασφαλίστρου καταβάλλεται : • Από το συμβαλλόμενο • Από τον ασφαλισμένο • Και από τους δύο
 22. 22. Ομαδικές Ασφαλίσεις Πλεονεκτήματα (1/3) • Πλέον δημοφιλής λύση για εργασιακές παροχές που θα «δέσουν» το προσωπικό με την επιχείρηση • Κάλυψη μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων ατόμων με χαμηλό κόστος που καταβάλλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ο εργοδότης • Άμβλυνση των προβλημάτων από την συνεχή μείωση των κρατικών παροχών με παράλληλη συσσώρευση αποθεματικών για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς
 23. 23. Ομαδικές Ασφαλίσεις Πλεονεκτήματα (2/3) • Η διάρκεια της ομαδικής ασφάλισης ταυτίζεται με την διάρκεια που ο ασφαλισμένος ανήκει στην συγκεκριμένη ομάδα • Με τη συνταξιοδότηση ο εργαζόμενος μπορεί να μετατρέψει την ομαδική του ασφάλιση σε ατομική με άλλες προϋποθέσεις
 24. 24. Ομαδικές Ασφαλίσεις Πλεονεκτήματα (3/3) • Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού τους. • Η έκπτωση των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 1.500 € για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους, όπως αυτό ανακαθορίστηκε με το άρθρο 9 παρ.2 του νέου φορολογικού νόμου
 25. 25. Πλεονεκτήματα • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών • Φορολογική ελάφρυνση • Ουσιαστική παροχή καλύψεων στους εργαζομένους που αυξάνει την ικανοποίηση αλλά και την σύνδεση του εργαζομένου με την εταιρία.

×