Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зно 2016

668 views

Published on

Для випускників 2016 року

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

зно 2016

 1. 1.  Накази Міністерства освіти і науки України: • від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований у Мін'юсті України 28.09.2015 за №1152/27597 із змінами від 13.10.2015 №1078 • від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» із змінами від 08.10.2015 №1050 • від 15.10 2015 №1085 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році» (знаходиться на реєстрації в Мінюсті) • від 05.11.2015 №1143 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 р. ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти ” ЗНО-2016 Нормативно-правова база:
 2. 2. Формат ЗНО-2016 Наказ МОН України від 14.09.2015 №923 “Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти” із змінами від 13.10.2015 №1078:  Предмети: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська та французька мови;  Результати ЗНО з української мови і літератури (українська мова), а також із математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року;  Терміни проведення ЗНО: з 05 травня до 10 липня 2016 р.  Вибір не більше як 4 предметів із переліку
 3. 3. Наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році» із змінами від 08.10.2015 р. №1050  Провести з 05 по 30 травня 2016 року державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня з трьох предметів
 4. 4. Наказ МОН України від 05.11.2015 №1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» Реєстрація: 01.02. – 04.03.2016 р. Основна сесія Українська мова і література 05.05 Математика 11.05 Історія України 13.05 Російська мова 03.06 Іспанська мова 06.06 Англійська мова 07.06 Німецька мова 08.06 Французька мова 09.06 Біологія 10.06 Фізика 13.06 Географія 15.06 Хімія 17.06
 5. 5. Додаткова сесія  1. Українська мова і література – 14 червня  2. Математика - 16 червня  3. Історія України - 21 червня  4. Російська мова - 22 червня  5.Іспанська мова - 23 червня  6. Англійська мова - 23 червня  7. Німецька мова - 24 червня  8.Французька мова - 24 червня  9.Біологія - 29 червня  10. Фізика - 30 червня  11. Географія - 1 липня  12. Хімія - 4 липня
 6. 6. Наказ МОН України від 15.10.2015 №1085 Умови прийому до ВНЗ України у 2016 році  Дійсні сертифікати ЗНО лише 2016 року.  Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката ЗНО: - з трьох предметів (для здобуття ступеня бакалавра). Один з цих предметів може бути на вибір вступника з переліку, що визначений ВНЗ; - з двох предметів (для здобуття ступеня молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра).  Обов'язковим конкурсним предметом буде українська мова та література.  ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів.  Вага середнього бала документа про повну середню освіту має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала.  Вага бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу може коливатися в межах від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.  Правила прийому до ВНЗ затверджуються вченою радою до 01.12.2015 та розміщуються на офіційному веб-сайті ВНЗ.
 7. 7. Конкурсний бал. Вигаданий приклад  Спеціальність: Прикладна математика  Предмети: 1) українська мова та література 2) математика 3) фізика або іноземна мова  Вагові коефіцієнти: 1) 0,2 2) 0,4 3) 0,3 4) бал атестата 0,1  Результати абітурієнта 1) українська мова та література 190 балів 2) математика 180 балів 3) фізика 170 балів 4) бал атестата 10,5 = 185,7 (додаток до Умов прийому)  Конкурсний бал = 190*0,2+180*0,4+170*0,3+185,7*0,1=38+72+51+18,57= 179,57
 8. 8. Підготовка до ЗНО 2016 Програми ЗНО у 2016 році ЗНО проводитиметься за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти», Характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з усіх предметів – на сайтах: УЦОЯО - testportal.gov.ua , ЛРЦОЯО - lvtest.org.ua
 9. 9. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).  Загальна кількість завдань роботи – 58.  На виконання роботи відведено 180 хвилин.  Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:  1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань наведено чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 10. 10. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  2.Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.  3.Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.  1-33 ,58– завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація  Увага! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів  Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, – 104.
 11. 11. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ  Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього“ незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).  Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи - 33.  На виконання роботи відведено 180 хвилин. Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді наведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав та позначив відповідь у бланку відповідей А.
 12. 12. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ  2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). До кожного завдання цієї форми у двох колонках наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).  Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланку відповідей А.  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.  4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31-33). Під час виконання цих завдань до кожного з них учасник зовнішнього незалежного оцінювання має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв’язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв’язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б.
 13. 13. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ  Результат виконання завдань 1-28, 31, 32 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.  Результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.  Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.  Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання (1-28, 31,32), що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, - 52.  Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання (1-33) сертифікаційної роботи, - 62.
 14. 14. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121 (у редакції наказу від 05.11.2014 р. № 1276); лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).  Загальна кількість завдань роботи – 60.  На виконання роботи відведено 150 хвилин.  Робота складається з двох частин.  Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм.  Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А.  Результат виконання завдань 1 частини буде зараховуватися як державна підсумкова атестація  Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А.  Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.
 15. 15. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  Сертифікаційна робота з історії України складається із завдань чотирьох форм: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 31–53). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.  2. Завдання на встановлення відповідності (№24–26*, 54–56). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінюванняправильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.  3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№27*, 28* і 57, 58). До кожного завдання наведено перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№29*, 30*і 59, 60). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав правильні відповіді в бланку відповідей А.
 16. 16. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з історії України, – 94:  47 балів за виконання завдань частини 1;  47 балів за виконання завдань частини 2.
 17. 17. Підготовка до ЗНО-2016 Тренувальне онлайн тестування; Тести ЗНО минулих років;  Пробне ЗНО
 18. 18. 20 Тренувальне онлайн тестування  Інтернет, онлайн  На сайті ЛРЦОЯО lvtest.org.ua  Без реєстрації  Без оплати  Без обмеження кількості проходжень  Безперервне  Тренувальне по розділах програми (20 хв.) + підсумкове (1 год.)  Понад 15 000 завдань в банку  Понад 1 000 000 000 проходжень в рік
 19. 19. Пробне ЗНО-2016. Календар  Реєстрація: з 05.01 до 30.01.2016 року через мережу Internet на сайті ЛРЦОЯО http://www.lvtest.org.ua  Дні проведення: 02.04.2016 р. – українська мова і література; 09.04.2016 р. - англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, історія України, математика, німецька мова, російська мова, фізика, французька мова, хімія. Участь у пробному тестуванні – платна! Пункти тестування – у райцентрах і містах обласного підпорядкування Наказ УЦОЯО від 29.10.2015 р. №81 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році”
 20. 20. Учасники пробного ЗНО-2016 зможуть: Взяти участь у процедурі проведення тестування, максимально наближеній до ЗНО-2016 Ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО та характеристикам сертифікаційних робіт 2016 року Попрацювати з тестовими зошитами та бланками відповідей Отримати правильні відповіді, оцінити свій рівень знань та дізнатися результат за новою методикою оцінювання Навчитись ефективно розподіляти час та бути впевненими під час основної сесії ЗНО-2016
 21. 21. Апробація тестових завдань Наказ УЦОЯО від 29.10.2015 №80 “Про підготовку та проведення апробації тестових завдань, що проводиться з 25 листопада до 04 грудня 2015 року”
 22. 22. Наші контакти вул . Шевченка, 116 (корп.2) м. Львів, 79039 тел.(032)242-26-60; 242-26-62; lvivtest@gmail.com Сайт ЛРЦОЯО – lvtest.org.ua

×