Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Авлигын эсрэг хийж буй үйл ажиллагаанууд

417 views

Published on

“Авлигын эсрэг, Би авахгүй, Би өгөхгүй” аяныг Нийслэл болон орон нутагт өрнүүлж байна. Одоогоор Орон нутгаас 4 аймаг, нийслэлд төрийн 10 байгуллагын залуучуудыг аяндаа нэгдүүлсэн.
Ирэний танхимд Авлигын эсрэг нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан
“Авлигагүй орон сууц” хөтөлбөр
Залуу хүний авлигын эсрэг 10 дүрмийг боловсруулсан
Байгууллагын үүдэнд АВЛИГААС АНГИД БАЙГУУЛЛАГА гэсэн хаяг байршуулна.
Амлалтын дэвтэрт гарын үсэг зурах
Сэрэх цаг боллоо шууд нэвтрүүлэг /МҮОНРТ/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Авлигын эсрэг хийж буй үйл ажиллагаанууд

  1. 1. www.avliga.mn
  2. 2. Монголын Залуучуудын Холбоо нь залуучууд болон нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг залуучуудын төв байгууллага болохын хувьд 2012 оноос залуучууд руу чиглэсэн олон шинэ санаа санаачилгуудыг хийж эхлээд байгаа билээ. 21 аймаг, 360 сум, 9 дүүрэгт салбар холбоодтой бөгөөд 2012 оноос 16 мэргэжлийн хороод болон Монгол Улсын хэмжээнд бүх төрийн, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, их дээд сургууль, коллеж, олон улсын байгууллагууд болон гадаад улс оронд сурч, ажиллаж, амьдарч буй залуучуудыг “Залуучуудын Зөвлөл” байгуулан ажиллаж байна.
  3. 3.  Спирт үү? Спорт уу? Аян  “Паркаа аваръя” хөдөлгөөн  “Залуу техникчдийн ордон”-оо аваръя  “Залуучуудыг дэмжих лобби бүлэг”  Хөдөө орон нутагт очиж ажиллаж байна  “Залуучуудын хөдөлмөрийн төв бирж”  МЗХ-ны дэргэдэх “Залуучуудын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв”  Залуучуудын 16 мэргэжлээр хороод байгуулагдаж эхэллээ  “Залуучуудын зөвлөл”
  4. 4. “Авлигын эсрэг, Би авахгүй, Би өгөхгүй” аяныг Нийслэл болон орон нутагт өрнүүлж байна. Одоогоор Орон нутгаас 4 аймаг, нийслэлд төрийн 10 байгуллагын залуучуудыг аяндаа нэгдүүлсэн.  Ирэний танхимд Авлигын эсрэг нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан  “Авлигагүй орон сууц” хөтөлбөр  Залуу хүний авлигын эсрэг 10 дүрмийг боловсруулсан  Байгууллагын үүдэнд АВЛИГААС АНГИД БАЙГУУЛЛАГА гэсэн хаяг байршуулна.  Амлалтын дэвтэрт гарын үсэг зурах  Сэрэх цаг боллоо шууд нэвтрүүлэг /МҮОНРТ/
  5. 5.  Нүүр  Таны мэдлэгт  Мэдээлэл өгье  Авлигын мэдээлэл  Ил тод байдлыг дэмжих түншлэл  Авлигын эсрэг: Би авахгүй! Би өгөхгүй!  Мэдээ мэдээлэл  Нэгдье  Фото/Випео
  6. 6. Авлигын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомжууд, Олон улсын конвенц Авлигын индекс Монгол улс дахь авлигын талаар гаргасан судалгаанууд Видео хичээл, сургалтын материал, гарын авлага Асуулт, хариулт

×