Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om gymnasiearbetet

1,433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Om gymnasiearbetet

 1. 1. GYMNASIEARBETE Ett kvitto på din förberedelse för T högskolestudier
 2. 2. Vad är gymnasiearbetet?• 100 poäng• Ersätter projektarbete• Krävs för slutbetyg• Två betyg - E och F• Examensmålen styr bedömningen
 3. 3. Vad ska man göra?• Undersöka en fråga med anknytning till programmet• Skriftlig rapport• Muntlig presentation• Abstract (sammanfattning på engelska)• Opponera på annat arbete
 4. 4. Rapportens komponenter• Syfte/frågeställning • Avhandling• Avgränsning • Slutdiskussio n• Metoddiskussion • Abstract• Källkritik
 5. 5. Examensmål?• Specifika mål för varje program• Testas i gymnasiearbetet genom:• fakta och förståelse,• färdigheter,• värderingsförmåga och förhållningssätt.
 6. 6. Bedömningen• Endast två betygssteg: E och F• Medbedömare• Läraren sätter betyget
 7. 7. Sammanfattning• Undersök en fråga med samhällsanknytning• Handledning av lärare• Rapport, muntlig presentation, opponering• Kvitto på att du är redo för högskolan!• Krävs för att få examensbevis från gymnasiet.
 8. 8. Mer information• Övergripande information• Exempel på gymnasiearbetet (upplägg)• Examensmål
 9. 9. Källor• Skolverket, Gymnasiearbete - en introduktionstext, (september 2012), tillgänglig på www.skolverket.se• Skolverket, Exempel på gymnasiearbete, (september 2012), tillgänglig på www.skolverket.se• Skolverket.se (n.d.) Program -Samhällsvetenskaps-programmet. [online] Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/forskola-och- skola/gymnasieutbildning/program/nationella- program/samhallsvetenskapsprogrammet/examensmal-och- programstruktur [Besökt: 9 Apr 2013]
 10. 10. Källor• Skolverket, Gymnasiearbete - en introduktionstext, (september 2012), tillgänglig på www.skolverket.se• Skolverket, Exempel på gymnasiearbete, (september 2012), tillgänglig på www.skolverket.se• Skolverket.se (n.d.) Program -Samhällsvetenskaps-programmet. [online] Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/forskola-och- skola/gymnasieutbildning/program/nationella- program/samhallsvetenskapsprogrammet/examensmal-och- programstruktur [Besökt: 9 Apr 2013]

×