Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Betygsmatris	  för	  People	  I	  Admire	        	                   För	  betyget	  E	        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Betygsmatris People I Admire

995 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Betygsmatris People I Admire

 1. 1. Betygsmatris  för  People  I  Admire     För  betyget  E   För  betyget    C   För  betyget  A   S   Du  har  på  ett  godtagbart  sätt  följt   Du  har  på  ett  korrekt  sätt  följt   Du  har  med  gott  resultat  följt   instruktionerna  till  uppgiften.   instruktionerna  till  uppgiften.   instruktionerna  till  uppgiften.   K   Du  har  skrivit  en  text  som  är  begriplig     Du  har  skrivit  en  text  som  är  relativt   Du  har  skrivit  en  text  som  är  relativt   R   och  relativt  sammanhängande     varierad,  relativt  tydlig  och  relativt   varierad,  tydlig  och  sammanhängande.   I   på  en  enkel  nivå.   sammanhängande.   F   Din  text  ser  ut  som  ett  brev   Din  text  ser  ut  som  ett  brev  och     T    språket  är  till  viss  del     L   anpassat  till  mottagaren   I   Du  har  på  något  sätt  visat  att  du  kan  göra   Du  har  på  något  sätt  visat  att  du  kan  göra   Du  har  på  något  sätt  visat  att  du  kan  göra   enkla  förbättringar  av  din  text.   välgrundade  förbättringar  av  din  text   välgrundade  förbättringar  av  din  text   G   vilket  lett  till  en  text  som  är  tydligare  och   T   mer  varierad.           Du  har  på  ett  godtagbart  sätt  följt   Du  har  på  ett  korrekt  sätt  följt   Du  har  med  gott  resultat  följt   M   instruktionerna  till  uppgiften.   instruktionerna  till  uppgiften.   instruktionerna  till  uppgiften.   U   Din  muntliga  framställning  är  enkel.   Din  muntliga  framställning  är  relativt   Din  muntliga  framställning  är  relativt   N   varierad,  relativt  tydlig  och  relativt   varierad,  tydlig  och  sammanhängande.   sammanhängande.   T   Du  använder  dig  av  strategier  som  nästan   Du  använder  strategier  som  hjälper  dig   Du  använder  strategier  som  är   L   alltid  fungerar.   lösa  dina  språkliga  problem.   välfungerande,  löser  dina  problem  samt   I   för  samtalet  framåt.   G   Din  muntliga  framställning  är  begriplig   Du  har  visst  flyt  och  viss  anpassning  till   Du  uttrycker  dig  tydligt  och  med  bra  flyt   T   och  du  har  anpassat  dig  något  till   syfte  och  mottagare.   samt  med  viss  anpassning  till  syfte  och   mottagaren.   mottagare  För  betyget  D  krävs  att  alla  kunskapskrav  för  E  är  uppfyllda  samt  flertalet  av  kunskapskraven  för  betyget  C.    För  betyget  B  krävs  att  alla  kunskapskrav  för  C  är  uppfyllda  samt  flertalet  av  kunskapskraven  för  betyget  A.    

×