Bent U een slaaf van Uw KPI model of handelt U als KPIntrapreneur ?

521 views

Published on

Bent U een slaaf van Uw KPI model of handelt U als KPIntrapreneur ?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bent U een slaaf van Uw KPI model of handelt U als KPIntrapreneur ?

  1. 1. Bent U een slaaf van Uw KPI model of handelt U als KPIntrapreneur ? Be “in control”, not just a historical reporter! Positioneer Uzelf en evolueer van ‘meterstand’ parkeerwachter naar trusted advisor.Een call-agent enkel en alleen evalueren op het aantal ‘beantwoorde’ calls, zonder rekening tehouden met de kwaliteit van het gegeven antwoord of de complexiteit van de individuele vragen,maakt een duurzame evaluatie moeilijk. Door slechts één of een paar maatstaven te meten zal Ukrijgen wat U verdient: De agent gaat constant terugbellen om veel calls te hebben en alzo “goed”te scoren. Ongeduld kan ook gevaarlijk zijn: Laten we maar beslissen om innovatieve en creatieveprofielen in een crisisperiode te ontslaan omdat ze “toch niet renderen”, of omdat ze “niet vluggenoeg” hun verkoopcijfers halen.Kijkt U dus voor de periodieke situatie-evaluatie naar één enkel meetinstrument, of houdt Urekening met de samenhang tussen verschillende maatstaven? Beschouwt U de impact vanseizoenschommelingen of niet? Onderscheidt U effecten effecten op korte en op lange termijn? Ditzijn enkele simpele vragen onbeantwoord blijven of makkelijk te omzeilen vallen.Er is dus nood aan een grotere nuancering van de ‘blote’ cijfers, waarbij de onderlinge samenhangvan de maatstaven meer zal betekenen dan een focus-visie op slechts één of enkele metrieken.Naast de aanwezige publicaties over de cijfermatige en analytische kenmerken van eenPerformance Management- of Business Intelligence-project, is er nu voor de nuancering enminder-tastbare bouwstenen het nieuw boek van Dries Van Nieuwenhuyse: “SystemischPerformance Management”. Op het vlak van de implementatie van de strategie komt dit neer opeen kruisbestuiving met het “systeemdenken”, met de daarbij behorende methodes. Voor deuitvoering en ultiem succes van elk project, komen dan het menselijk aspect en noodzakelijk“change management” aan bod. 1
  2. 2. Dynamisch evenwichtDe foto van de Lapland-uil op de cover van het boek toont op een zeer illustratieve wijze hetbiologisch model met zijn dynamische evenwichten tussen een populatie uilen (predator) en eenpopulatie muizen of lemmingen (prooi). In dergelijk systeem heerst er een permanentewisselwerking tussen de leading (oorzaak) en lagging (gevolg) indicators. Als er weinig predatorenzijn, krijgen de prooien de kans om zich beter voort te planten. Het aantal prooien stijgt. Op haarbeurt stijgt de populatie uilen (predator) als gevolg van meer prooibeschikbaarheid. Ditveroorzaakt dan een afname van de prooien omdat er veel uilskuikens te voeden zijn, totdat er teweinig voedsel is. Beide populaties zijn dus op bepaalde momenten oorzaak en gevolg van hetsucces van elkaar. Ze houden zichzelf in stand op een duurzame manier zonder dat dit ten kostegaat van het lange termijn evenwicht. Het is dus niet omdat twee variabelen gecorreleerdzijn, dat de causaliteit ervan (wie is leading, wie is lagging) eeuwig onveranderd blijft.Deze leading/lagging definitie en classificatie van deze indicatoren, maar vooral het besef van dezedynamische wisselwerking is volgens de auteurs absoluut cruciaal voor betere en duurzameresultaten binnen het Performance Management gebeuren en momenteel vaak afwezig. Metbijkomende ‘statistische’ assistentie en de nodige analytische intelligentie zullen we door de KPI-bomen het bos kunnen zien en betrouwbare sturingsinstrumenten opmaken en ter beschikkingstellen.Time LagsElke ondernemer heeft een duidelijke visie van de opeenvolgende processtappen binnen zijn/haareigen omgeving. Het besef van de doorlooptijd enerzijds, en de samenhang tussen de stappenanderzijds bepalen de kwaliteit van de ondernemer. In een groot aantal meetsystemen wordt detijdsvertraging tussen processtappen vergeten. Het boek vernoemt een commercieelverkoopsproces, met een ‘Sales-funnel’ opgebouwd uit verscheidene stappen, gaande van heteerste contact via telefoongesprekken naar bezoeken, bestellingen, verkoop, facturatie en tenslottebetalingen. In de uitvoerige statistische uitwerking trachten de auteurs de correlatie doorheen detijd voor alle proces-stappen te bepalen, met als enige doel om te zien of er een uitgesprokentime-lag optreedt, en zoja, voor hoe lang (1 dag, 1 week, 1 maand,...). Met deze extra kennis kanimmers een model verfijnd worden om alzo beter de werkelijkheid te reflecteren (bv. een exacteen onderbouwde definitie van “niet vlug genoeg”).Eventuele regionale verschillen moeten hierbij niet uit het oog verloren worden: landen met eenwekelijkse facturatie hebben een andere time-lag tussen verkopen en inkomsten dan landen meteen maand-facturatie. 2
  3. 3. IntrapreneurMet sturingsmodellen trachten we dus de complexiteit van de organisatie en haar omgeving tereduceren tot een reeks cijfers en grafieken. Deze opzet gebeurt vaak éénmalig (kodak-moment),waarna men zich vaak met een quasi-blindelings vertrouwen concentreert op de periodiekerapportering en de daaruit resulterende conclusies.Er is “5 minuten moed” nodig om het dynamisch aspect van de organisatie en haar omgeving aante kaarten, alsook de evoluerende complexitiet, de wijzigende en omgevingsgebondeneigenschapen van de gekozen of nieuwe indicatoren. Deze moedige opdracht kan op elk niveauplaatsvinden en zal vanuit een duurzame visie vroeg of laat hoe dan ook moeten plaatsvinden.Voor alle duidelijkheid, een periodieke herevaluatie van een opgezet sturingsmodel impliceert nietdat het bestaand model absoluut gewijzigd moet worden. Wel verkrijgt men met een dergelijkeherevaluatie de garantie dat het model nog steeds actueel, toepasbaar en als dashboard bruikbaaris om op een duurzame manier waarde te (blijven) creëren voor de organisatie. Goed presteren opbasis van een slecht model is immers niet aangewezen en kan waarde vernietigen.Hoe kan Uzelf hier nu het verschil gaan maken? Zoals een intrapreneur dit doet, weesmoedig en neem verantwoordelijkheid, sta open voor nieuwe uitdagingen, kijk naar de toekomst,weeg opportuniteiten en risico’s ten elkaar af met veel boerenverstand, en vooral weesenthousiast!Een eerste stap kan simpel gezet worden. Wanneer een nieuw rapport opgemaakt moet worden,presenteer twee versies: één volgens de opgegeven specificaties (wat men wil), en één datvolgens Uw eigen gevoel een beter beeld geeft voor de opgegeven doelstelling (wat men zoumoeten willen). Toon bijvoorbeeld ook de gegevens grafisch of visueel, met apart deonderliggende cijfertabellen, zodat de lezer van het rapport niet zelf de lastige denk-oefening ofdrill-downs moet doen om potentiële onderliggende lineaire of S-vormige trends te achterhalen.Uiteraard zullen er horden zijn, muren waar U tegen moet opboksen, ‘politieke’ situaties engevoeligheden waarmee U rekening dient te houden. Aan U om de ideale werkwijze te bepalen.Het tweede deel van het boek rond duurzaam “change management” kan U hierbij waarschijnlijkgoed van pas komen, met een ruime beschrijving van zachte factoren zoals (autonome) motivatie,psychologische profielen, crowdsourcing, awareness building via gaming en groepsdenken.Kom uit Uw eigen gegraven put, ga op een heuvel staan en kijk rond. Probeer voor Uzelf een zoruim mogelijk beeld te vormen van de volledige omgeving waarin U, Uw medewerkers, Uwcollega’s, Uw directie en Uw organisatie zich bevinden, vandaag en vooral morgen. Be in control,not just a historical reporter! Positioneer Uzelf en evolueer van ‘meterstand’ parkeerwachter naartrusted advisor.Lagging of leading? Besef van de dynamiek van de correlaties, evenwichten en desamenhang der dingen? Identificatie van de exacte hefbomen? Optimalisatie-voorstellen? Het is uitendelijk altijd de mens die het succes bepaalt, niet het systeemof model. Aan U dus de keuze met welke bril en op welke wijze Uzelf het volgende KPIdashboard gaat bekijken: als KPI-slaaf of als KPIntrapreneur? Martin van Wunnik – ARSIMA Projects bvba, 2012 (c) 3

×