Stichting Varkens In Zicht

1,433 views

Published on

In 2008 organiseerde stichting Varkens in Zicht voor de tweede maal de publiekscampagne Stap in de Stal met als hoogtepunt het publieksevenement het Weekend van het Varken gehouden op 18 en 19 oktober 2008. Het Weekend van het Varken was dit jaar voor het eerst opengesteld voor deelname door varkenshouders zonder zichtstal. Dit jaar bezochten maar liefst meer dan 10.000 mensen een van de deelnemende bedrijven tijdens het Weekend!

In deze presentatie meer informatie over stichting Varkens in Zicht en de opzet, uitvoering en resultaten van de campagne Stap in de Stal.

Published in: Business
 • * quiniah less than a second ago edit delete

  Are you sure you want to delete this comment?

  Yes
  No

  beste medewerker/ste, hierbij laat ik u weten dat ik een stage plaats zoek waar ik de basis willen leren over varken en het onderhouden! spreek u dit aan? graag contact met mij opnemen via mail/tel. kysinger@hotmail.com 0414838282
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • beste medewerker/ste, hierbij laat ik u weten dat ik een stage plaats zoek waar ik de basis willen leren over varken en het onderhouden! spreek u dit aan? graag contact met mij opnemen via mail/tel.

  kysinger@hotmail.com 0414838282
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Stichting Varkens In Zicht

 1. 1. Kom kijken en oordeel zelf! Stichting Varkens in Zicht Presentatie over activiteiten en campagne Stap in de Stal
 2. 2. <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Ontstaan Varkens in Zicht </li></ul><ul><li>Doel Varkens in Zicht </li></ul><ul><li>Zichtstallen </li></ul><ul><li>Promotie van zichtstallen </li></ul><ul><li>Campagne Stap in de Stal </li></ul><ul><li>Resultaten 2007 & 2008 </li></ul><ul><li>Toekomst </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Momenteel leven wij in een klimaat waarin burgers ver van de boeren staan, de kritiek op de moderne veehouderij verhard. Niet alleen groepen als Wakker Dier en Varkens in Nood halen scherp uit, ook de Dierenbescherming voegt zich nu in die rij. De Wageningse professor Elsbeth Stassen stelde onlangs in een rede dat burgers met een huisdier of burgers die nog nooit op een boerderij zijn geweest negatiever denken over veehouderij en dierwelzijn dan anderen. De behandeling van huisdieren wordt meer en meer de norm voor hoe volgens burgers met vee omgegaan moet worden. Burgers maken zich meer zorgen dan vroeger om het welzijn van vee, maar met redenen die steeds minder met de agrarische praktijk te maken hebben. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Start 1997 op initiatief van enkele varkenshouders </li></ul><ul><li>Aanleiding: varkenspest </li></ul><ul><li>Deuren open zetten ipv sluiten. Resultaat: zichtstallen </li></ul><ul><li>2001 oprichting stichting Varkens in Zicht </li></ul><ul><li>Financiers: Rabobank en Productschap Vee en Vlees en aantal sponsoren uit de sector </li></ul>Ontstaan stichting Varkens in Zicht
 5. 6. Zanger Bennie Jolink Ambassadeur stichting Varkens in Zicht
 6. 7. Doel stichting Varkens in Zicht <ul><li>Toekomstgerichte varkenshouderij zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek </li></ul><ul><li>Dialoog met samenleving over productievoorwaarden voor de toekomst </li></ul><ul><li>Draagvlak bij bevolking = toekomst varkenshouderij </li></ul><ul><li>Daarvoor is kennis nodig van de huidige manier van varkens houden </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Streven naar landelijk dekkend netwerk van zichtstallen (20 à 25) </li></ul><ul><li>Verdeling zichtstallen representatief voor toekomstgerichte varkenshouderij qua vorm en huisvesting </li></ul><ul><li>In buurten waar veel recreatie plaats vindt (campings, fiets- en wandelroutes) </li></ul><ul><li>Boer en boerin zijn belangrijkste selectiefactor </li></ul><ul><li>Zichtstalhouder ontvangt subsidie voor bouw kijkruimte en vergoeding voor onderhoud kijkruimte </li></ul>Zichtstal in Midden Beemster
 8. 10. Promotie zichtstallen <ul><li>Tot 2006 focus vooral op realisatie zichtstallen </li></ul><ul><li>Promotie van de zichtstallen tot 2006 vooral lokaal </li></ul><ul><li>Mijlpaal in 2006: opening 10 e zichtstal. Aanleiding voor upgrade promotie zichtstallen </li></ul><ul><li>Samen met GREEN hybride marketing is campagne Stap in de Stal ontwikkeld </li></ul><ul><li>Financiering door LNV, PVV en agrarische industrie </li></ul>
 9. 11. Achtergrond Campagne Stap in de Stal <ul><li>Zichtstallen vormen een uniek communicatiemiddel. Alleen al het feit dat men mag komen kijken, geeft een positief signaal af </li></ul><ul><li>Open en uitnodigende houding. Niet verdedigen of uitleggen, maar mensen uitnodigen zodat zij zelf een mening kunnen vormen </li></ul><ul><li>Niet spreken over verbeteren imago, maar over verbeteren beeldvorming </li></ul><ul><li>Laagdrempelige boodschap </li></ul><ul><li>Doelgroep: gezinnen met jonge kinderen. Mensen die op zoek zijn naar een leuk uitje en het interessant vinden om een keer varkens te komen kijken </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Korte, krachtige boodschap: “bekijk het zelf eens van dichtbij!” </li></ul><ul><li>Campagne gericht op kinderen en emotie </li></ul><ul><li>Visualisatie: mensen duwen hun neus tegen het glas als ze nieuwsgierig naar iets kijken. Daardoor lijkt je neus op een varkensneus: voor iedereen een herkenbare en onschuldige grap die meteen de toon zet voor de communicatie </li></ul>Campagnebeeld Stap in de Stal 2007
 11. 13. Doel campagne Stap in de Stal <ul><li>Zichtstallen bekend maken bij de doelgroep: iedereen moet weten dat je gratis én zonder afspraak bij een varkenshouder kunt gaan kijken. </li></ul><ul><li>Traffic genereren naar de website www.stapindestal.nl </li></ul><ul><li>Verhogen bezoek zichtstallen </li></ul>
 12. 14. Inzet middelen Stap in de Stal 2007 <ul><li>Weekend van het Varken (Pinksteren) </li></ul><ul><li>Radiocommercials (Radio Veronica, Sky-Radio en Q-Music) 300 spotjes in 10 dagen </li></ul><ul><li>Publiekswebsite www.stapindestal.nl </li></ul><ul><li>B2B website www.varkensinzicht.nl </li></ul><ul><li>Foldermateriaal en posters </li></ul><ul><li>Gadgets, zoals snuitschieten, varkensneuzen, ballonnen en potloden </li></ul><ul><li>PR-ondersteuning. Vanuit stichting landelijk. Zichtstalhouders zelf lokaal en regionaal ondersteund door stichting </li></ul>
 13. 15. Opening 10 e zichtstal én aftrap Weekend van het Varken 2007 door minister LNV Gerda Verburg
 14. 16. Extra publiciteit <ul><li>Nog voordat de campagne Stap in de Stal in 2007 van start was gegaan had deze al veel stof doen opwaaien: </li></ul><ul><li>Vara-programma KASSA </li></ul><ul><li>Kamervragen aan minister Verburg </li></ul><ul><li>Klacht Reclame Code Commissie </li></ul><ul><li>Ons motto: kom kijken en oordeel zelf </li></ul><ul><li>Door open en uitnodigende houding negatieve aandacht om weten te buigen in extra publiciteit. </li></ul>
 15. 17. College van Beroep Reclame Code: Varkens in Zicht niet misleidend Klacht Partij voor de Dieren nietig verklaard Het College van Beroep, van stichting Reclame Code, acht de activiteiten van stichting Varkens in Zicht niet misleidend. Deze uitspraak doet ze in reactie op een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie. Die oordeelde in mei 2007 nog dat 'Varkens in Zicht' misleidend was. Ze zou geen representatief beeld geven van de huidige stand van zaken in de Nederlandse varkenshouderij. De aanklacht werd ingediend door de Partij voor de Dieren. Het College van Beroep vernietigt de beslissing van de Reclame Code Commissie en wijst de klacht alsnog af.
 16. 18. Resultaat campagne 2007 <ul><li>19,5% van de Nederlanders weet van het bestaan van de zichtstallen (doel was 10%!) </li></ul><ul><li>Tijdens de campagne (10 dagen) hebben 10.000 unieke bezoekers de website stapindestal.nl bezocht </li></ul><ul><li>Ruim 5.000 mensen bezochten één van de 10 zichtbedrijven tijdens het Weekend van het Varken </li></ul><ul><li>66% van de bezoekers geeft aan na het bezoek positiever aan te kijken tegen de intensieve varkenshouderij </li></ul>
 17. 19. Getoetste stellingen <ul><li>De gemiddelde Nederlander heeft geen objectief beeld van de varkenshouderij </li></ul><ul><li>Kijkstallen maken is een goede manier om de varkenshouderij inzichtelijker en toegankelijker te maken </li></ul><ul><li>Kijkstallen dragen bij aan een beter inzicht in de herkomst van ons voedsel </li></ul><ul><li>Er is in Nederland voldoende draagvlak voor de huidige varkenshouderij </li></ul><ul><li>Nederlandse varkenshouders mogen trots zijn op hun vak </li></ul>
 18. 20. Campagnebeeld Stap in de Stal 2008
 19. 21. Stap in de Stal 2008 <ul><li>Boodschap, doelgroep en doelen hetzelfde als in 2007 </li></ul><ul><li>Weekend van het Varken opgesteld voor deelname andere bedrijven </li></ul><ul><li>Weekend van het Varken in herfstvakantie ipv Pinksteren </li></ul><ul><li>Start campagne 1 maand voor het Weekend middels postercampagne en fotowedstrijd ‘Kiek ‘n Varken’ </li></ul><ul><li>Radiocommercials geconcentreerd 5 dagen voor het Weekend. Op SkyRadio, Q-Music en regionale zenders </li></ul><ul><li>Samenwerking met andere publieksinitiatieven varkenshouderij </li></ul>
 20. 22. Enkele inzendingen fotowedstrijd ‘Kiek ‘n Varken’
 21. 23. Resultaat campagne 2008 <ul><li>26,8% van de Nederlanders weet van het bestaan van de zichtstallen </li></ul><ul><li>11% van de ondervraagden geeft aan waarschijnlijk of zeker een bezoek te brengen aan een van de zichtbedrijven. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2007! </li></ul><ul><li>Tijdens de duur van de campagne hebben meer dan 22.000 unieke bezoekers de website stapindestal.nl bezocht </li></ul><ul><li>Ruim 10.000 mensen bezochten één van de 17 bedrijven (waarvan 11 zichtbedrijven) tijdens het Weekend van het Varken </li></ul>
 22. 24. Resultaat campagne 2008 <ul><li>74% van de bezoekers geeft aan na het bezoek positiever aan te kijken tegen de intensieve varkenshouderij </li></ul><ul><li>Bezoek website en zichtstallen is structureel verhoogd. Ook na de campagne worden website en stallen veelvuldig bezocht! </li></ul><ul><li>Door het beperkte budget slim en geconcentreerd in te zetten hebben we in korte tijd veel mensen weten te bereiken en de onze boodschap over gebracht. </li></ul>
 23. 25. Stellingen 2007 vs 2008 <ul><li>Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking, vooral inwoners van de drie grote steden, wil meer weten over de ontwikkelingen in de varkenshouderij </li></ul><ul><li>• Een groot deel van de Nederlanders heeft geen concrete mening over de stelling ‘ de varkenssector is open en helder naar de burger ’. Toch geeft maar liefst 26% aan de sector open en helder te vinden.Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2007 </li></ul>
 24. 26. Stellingen 2007 vs 2008 <ul><li>• 67% van de Nederlanders vindt dat kijkstallen bijdragen aan een beter inzicht in de herkomst van ons voedsel (2007: 59%) </li></ul><ul><li>• De stelling ‘ de manier van varkens houden moet veranderen ’ biedt een aantal interessante inzichten: </li></ul><ul><ul><li>31% van de ondervraagden geeft aan hier geen mening over te hebben. </li></ul></ul><ul><ul><li>In totaal geeft 41% van de ondervraagden aan dat de huidige manier van varkens houden moet veranderen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reactie van bezoekers Weekend van het Varken: 71% geeft aan dat er niets hoeft te veranderen. </li></ul></ul>
 25. 27. Toekomst <ul><li>Uitbreiden aantal zichtstallen </li></ul><ul><li>Onderhoud van bestaande bedrijven </li></ul><ul><li>Vervullen brugfunctie tussen varkenshouder en burger </li></ul><ul><li>Voortzetten campagne Stap in de Stal en het Weekend van het Varken uit laten groeien tot hét evenement van de sector voor burgers </li></ul>
 26. 28. Mocht u nog vragen hebben. Bezoek dan een van onze websites: varkensinzicht.nl , stapindestal.nl of stuur een e-mail naar [email_address] Bedankt voor uw aandacht!

×