Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Red 3 Green Branding & Communicatie

703 views

Published on

Red is het relatiemagazine van GREEN. In Red staan uitgebreide reportages van onze projecten. Enjoy!

Meer weten over GREEN? Bezoek onze website www.addinggreen.nl of bel 0735039470 en vraag naar Stef of Monique.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Red 3 Green Branding & Communicatie

 1. 1. GREEN redactioneel, mei 2008 3
 2. 2. sMART THINKING! Wat GREEN betreft is het vrij eenvou- Omdat wij bij GREEN heel benieuwd dig: slimme concepten zijn vele malen waren hoe de agribusiness denkt over effectiever dan louter mooie. En de al- het belang van slimmigheid in marketing- lerbeste concepten blinken uit in beide communicatie, formuleerden we de stelling disciplines. Zoals het sterke concept van “Guerrillamarketing is ook geschikt voor Liever mooi dan slim? Sloggi. Bedenk het maar: een wereldwijde ‘mooiste billen wedstrijd’ zorgt voor maxi- de agribusiness”. Maar liefst 83% was het met deze stelling eens. Dat geeft aan dat Volgens veel mannen wel ja. male media aandacht. Ik ben er jaloers op. de agribusiness duidelijk openstaat voor En ik wordt er ook enorm door geïnspireerd. slimme acties. Bijna dagelijks droom ik van een superstunt Maar geldt het ook voor ons vakgebied? waarmee we alle ogen op een merk gericht zien, zonder megabudgetten. Want uitein- En dat merken we duidelijk in ons werk. GREEN heeft inmiddels een behoorlijke delijk trekt de slimme component van het reputatie als het gaat om het beden- marketingcommunicatieconcept de hele kar. ken van slimme concepten. Met gepaste Goed en mooi uitwerken zijn daarbij slechts trots kunnen wij u in deze Red weer een voorwaarden. aantal bijzonder mooie, maar vooral ook slimme projecten presenteren. Ontwikkeld door middel van onze beproefde, slimme hybride marketing werkwijze. Stef Beerens
 3. 3. kijken! Biggetjes Tweede ‘weeKeNd vAN HeT vARKeN’ IN zIcHT Met groot genoegen kijken we, samen met de stichting Varkens in Zicht, terug op de indrukwekkende campagne Stap in de Stal, met als hoogtepunt het Weekend van het Varken. Tien dagen intensief campagne voeren heeft de bekendheid van de zichtstallen flink vergroot. Uit de effectmeting, uitgevoerd door GfK Panelservices, blijkt dat een vijfde van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar weet dat varkensstallen gratis te bezichtigen zijn. Ook het eerste Weekend van het Varken mag een hit genoemd worden: ruim 5500 mensen bezochten in dit weekend een van de tien zichtstallen. Dat werken aan beeldvorming een proces is van de lange adem, hoeven we de stichting Varkens in Zicht niet uit te leggen. De ’ eten! it gew campagne Stap in de Stal 2007 vormt een goede basis om op oo ‘Goh, n verder te bouwen. De stichting streeft ernaar in 2008 een tweede Weekend van het Varken te organiseren.
 4. 4. slIMMe woRKsHops leveReN veNcoMATIc dIRecT ResulTAAT op Keep it simple In Engeland groeit de vraag naar free range eggs. In reactie Vencomatic wil aan Engelse legpluimveehouders duidelijk maken hierop, en met de EU-wet- en -regelgeving in het achterhoofd, dat het niet alleen de stalinrichting aanbiedt, maar ook kennis en besluiten veel Engelse legpluimveehouders over te schakelen managementondersteuning bij het in gebruik nemen van een nieuwe van kooi- naar scharrelhuisvesting. Een productsegment stal. Aan GREEN de uitdaging om deze gedachte te vertalen naar een waarin Vencomatic over uitermate veel kennis, ervaring en creatief concept en een doelgericht marketingcommunicatieplan. producten beschikt. Om optimaal te kunnen profiteren van deze ontwikkeling wil Vencomatic zijn marketingactiviteiten Rekening houdend met het verzoek om op korte termijn leads te in Engeland toespitsen op de producenten van consumptie- kunnen genereren (en na het uitvoeren van een quickscan in de eieren, met als voornaamste doel het genereren van leads pluimveesector in Engeland) stelden wij voor een ‘OpenHouse Tour’ voor de dealers. te organiseren: een serie bijeenkomsten/workshops met een beperkt aantal pluimveehouders en specialisten uit de pluimvee-industrie. In Vencomatic behoort wereldwijd tot de top-3 van leveranciers de bijeenkomsten komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pluimveehuisvesting en eierverzameling. Ontstaan vanuit van open housing (free range) aan bod. In de workshops staat de een sterke focus op de huisvestingssystemen voor scharrel- en noodzakelijke begeleiding bij het overstappen van kooihuisvesting vermeerderingsbedrijven heeft Vencomatic nu een voorsprong op het naar moderne openhousingsystemen centraal. Vencomatic zag het gebied van kennis en producten voor moderne huisvestingssystemen idee zitten en ging ermee aan de slag. Na overleg met hun dealers in voor leghennen. Engeland werd een serie van vijf exclusieve workshops georganiseerd waar per keer ongeveer vijftien personen aan deelnamen.
 5. 5. OpenHouseTour 2007 Direct contact Resultaten Legpluimveehouders met investeringsplannen werden persoonlijk Over het resultaat kunnen we kort zijn: als direct gevolg van de uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze vijf exclusieve OpenHouse Tour steeg het aantal offerteaanvragen in korte tijd OpenHouse Tour-workshops. Op deze manier hebben de dealers aanzienlijk, met als direct resultaat een omzetstijging van ruim 25%. van Vencomatic op een persoonlijke en directe wijze kennis kunnen maken met hun prospects. Bovendien was het dé kans om optimaal Maar de successtory gaat door. Na het geweldige resultaat in Engeland te kunnen demonstreren waar Vencomatic voor staat en wat het heeft Vencomatic besloten om hetzelfde concept in andere landen bedrijf kan betekenen voor de Engelse legpluimveehouders. toe te passen. Na Engeland werd een OpenHouse Tour in België en Duitsland georganiseerd. Gelet op het aantal nieuwe aanvragen als gevolg van deze workshops verwacht Vencomatic in 2008 een nog OpenHouse Report sterkere omzetstijging te kunnen realiseren. Op advies van GREEN heeft Vencomatic een gespecialiseerde Engelse pluimveejournalist ingehuurd om van alle workshops verslag te doen. Alle informatie is gebundeld in de speciale nieuwsbrief OpenHouse Dutch English Report, die als bijlage van het vakblad Poultry World onder alle Bij internationale marketingprojecten speelt taal altijd een belangrijke rol. Engelse pluimveehouders is verspreid. Hoe voel je als Nederlander aan wat in een andere taal wel of niet kan? Gelukkig kunnen we bij GREEN in het Engels een heel eind meekomen en voelen we ons zelfs ‘strong enough’ om nieuwe vaktermen in het Engels te bedenken. Want de door GREEN ontwikkelde term ‘OpenHouse Tour’ is allesbehalve gebruikelijk in Engeland. Engelse pluimveespecialisten en taalkundigen benadrukten echter dat de term weliswaar niet gebruikelijk is, maar dat deze wel geaccepteerd zal worden vanwege de inhoudelijke juistheid. Daarmee ontstond de kans om een uniek concept te introduceren, zowel in naam als in uitvoering. How do you like your eggs? In de visualisatie van de OpenHouse Tour staat een gekookt ei (zonder hoedje!) in een eierdopje centraal. De strategie is immers gericht op legpluimveehouders. Het ‘open’ eitje symboliseert de OpenHouse-systemen van Vencomatic. Ook heeft het ei een sterke verbondenheid met het logo van Vencomatic. Het eierdopje zelf is een leuke knipoog naar huisvestingssystemen.
 6. 6. THe MAKING oF… well In januari 2007 hield de redactie van Wellinfo, het interne relatiemagazine van onderwijsinstelling Wellantcollege, een tevredenheidsenquête onder zijn lezers. De respons was groot en de reacties waren open en eerlijk: er moest wat veranderen. In opdracht van Wellantcollege ontwikkelde GREEN een totaal nieuwe bladformule. Van idee tot inhoud. Van ruwe schets naar definitieve vormgeving. Van Wellinfo naar WELL. LL Fopma WE ❄ © Klaas WELL W❄ELL WE van Thiel ❄ © Martin NUMMER WEETJES 4 MAART LL 2008 NU MM ER W 5A PRIL NU 200 8 M M ER 6 • Het Wellantcollege is het grootste agrarische onderwijscentrum (AOC) van Nederland M EL EI 20 08 (groene vmbo- en mbo-opleidingen, cursussen en trainingen). L • Het heeft 27 vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. iel Th n va : LL! tin SCHOOL ar :M WE EID OP to ? Fo VEILIGH WE ERMEE OM DE EER N: STE TO PSP OR T? HOE GAAN IJK SCHOLEN T MET BIJZO NDERE KLASSE Werken N DIPLOMA teams • Er zijn 14.000 vmbo- en mbo-leerlingen, 10.000 cursisten en 1400 medewerkers. IDEEWONE” MK ZONDER in ELE “G EO ATERS Band vers Wellinfo bestaat sinds het ontstaan van het Wellantcollege in 2001. EG R ZOR SCHOOLVERL • B ouders M terken A ene sis met UW KAA VO e Ba E N NS 1 tin scho BO 2007 len SJ 1 de ku BER nst va gP WELL DECEM UW AL ‘Je n het oB oint NIE 07 IL th serveDo sc 20 een CH BER eW VEM renD r h ERS L NO Ma or rec o Het nieuwe relatiemagazine wordt in een oplage van circa 2000 exemplaren gedrukt. WEL a lD o ht TV Do tSch in • l to AK aS k e je aP he a ek A P vo elij ll n TM h st o or k o m d HE een e Sta Zo ‘ m u e va et an ge bo ko ui De st O o b m ten r m vo NS en ’ in o MB ‘b iJ ng ’ wegi r O in el or be d b t vo n k e rg en a t zo lie estv ’ e ar w W na 4 wbou op pagi n Nieu meer Lees
 7. 7. Fruittelers hebben een hekel aan schurft. Gelukkig heeft BASF met het product Scala de perfecte oplossing voor het bestrijden van schurft in de teelt van appels en peren. GREEN bedacht een eenvoudig maar zeer doeltreffend concept om deze boodschap over te brengen aan alle fruittelers in Nederland. Want uiteindelijk bijten consumenten nog altijd liever in een puntgave appel dan in een appel vol met schurft. En de appels willen allemaal Zonder hetzelfde: hun hoogste doel is het behalen was-ie nooit zover gekomen van het klokhuis-stadium.
 8. 8. Multifeed als synoniem voor de bigbag de slIMMe Tijd om de marketingcommunicatie anders aan te pakken. Daarbij ging Haifa heel slim te werk: ze kozen voor de hybride marketingaanpak van GREEN na een pitch met drie bureaus. De eerste stap die Haifa volgens ons in dit proces oNdeRNeMeRs moest nemen, is het verheffen van Multifeed tot synoniem voor bigbag. Als een teler voor vaste bemesting met bigbags kiest, moet hij automatisch gaan voor Multifeed. De belangrijkste stap die hiervoor genomen moet worden, HAAl je eR zo uIT is relatief simpel: gebruik in de communicatie altijd Multifeed in relatie tot bigbags. Zo werd de nieuwe merknaam ‘Multifeed BigBag’ geboren. Slimme ondernemers vallen op, die haal je er zo uit. Ze denken beter na over de invulling van hun bedrijf. Ze kiezen voor bedrijfseconomisch rendabele investeringen, gemak, flexibiliteit en bovenal voor slimme concepten. Haifa Chemicals is al ruim veertig jaar actief op het gebied van vaste, volledig wateroplosbare en zuivere meststoffen. Deze worden gebruikt in de glastuinbouw voor fertigatie. Daarnaast is Haifa grondlegger van het Multifeed-concept: geen gedoe met kleine zakjes vaste meststoffen, maar direct één grote bigbag – op maat gevuld – bestellen. Begin 2007 heeft het Belgische marktonderzoekbureau ASK, in opdracht van Haifa, onderzoek gedaan naar bemestingssystemen in de tuinbouw. Belangrijkste conclusie: Haifa behoort tot de top-3 van bekendste merken bij glastuinbouwers, maar vrijwel niemand kent Multifeed.
 9. 9. Multifeed BigBag: de campagne Voor de Multifeed BigBag-campagne heeft GREEN een passende middelenmix ingezet waarin, hoe kan het ook anders, het slim inzetten van het beschikbare budget vooropstond. Wel advertenties, maar geen zwaar mediaplan; een verrassende website met een 3D-animatie van een draaiende bigbag; en frisse, vlotte filmpjes van Multifeed Bigbag- gebruikers. Voor de Hortifair 2007 werd een opstelling gemaakt waarmee bezoekers zelf radiografisch bestuurde miniheftrucks konden bedienen. Daar hebben we zelfs mini-bigbags voor laten maken. Deze beursactie zorgde letterlijk voor de nodige stopping power bij de stand van Haifa. iSlim, slimmer, slimst Het Multifeed BigBag-systeem mag in de glastuinbouw gerust een slim concept genoemd worden. Dit aspect inspireerde GREEN om de communicatie hetzelfde slimme karakter te geven als het product. Want in de praktijk is het vrij eenvoudig: je kiest als glastuinbouwer óf voor vloeibare bemesting, óf voor vaste bemesting. Vloeibaar is een duurdere oplossing, maar het staat wel mooi. Vast is goedkoper, en dankzij Multifeed BigBag ook nog eens uiterst makkelijk. Dus als je slim bent, laat je je niet verleiden tot de meer fancy vloeibare oplossing, maar kies je direct voor het vastebemestingsconcept van Multifeed BigBag. Glastuinders die dat snappen, vallen op. Die haal je er zo uit. Dat zijn de echte slimmeriken. Deze redenering vormde voor GREEN de basis voor het creatieve concept: door middel van overdrijving de slimme Multifeed BigBag-gebruikers zichtbaar maken. Met als visual een luchtfoto waarop sterk vergrote Multifeed BigBags te zien zijn bij de kassen van de gebruikers. Wat met Photoshop kan, moet in het echt ook kunnen. Daarom adviseerden wij Haifa om enorme bigbags te laten maken in de vorm van inflatables (ruim 8 meter hoog!), die op strategische plaatsen ingezet kunnen worden, zoals bij vakbeurzen, open dagen en in het glastuinbouwgebied zelf. eriececommunicatie
 10. 10. FoRFARMeRs sTeuNT INNovATIes op HeT boeReNeRF Introductie in Den Bosch De praktijk is de beste voedingsbodem voor De introductie vond plaats tijdens de Landbouw- innovaties. Juist op het boerenerf worden vakbeurs Den Bosch in oktober 2007. Op de ondernemers dagelijks geconfronteerd met stand van ForFarmers stonden vier grote, door situaties waarvoor ze eigenlijk een oplos- GREEN ontworpen en geproduceerde gloeilam- sing zoeken. Veel boeren bedenken dan ook pen. Deze gloeilampen zijn bepalend voor het regelmatig nieuwe dingen om het werk te beeld van het Innovatiefonds en zorgen voor een vereenvoudigen, of om de resultaten sterk sterke herkenning in alle communicatiemiddelen. te kunnen verbeteren. Door geldgebrek komt het er echter vaak niet van om nieuwe Vanaf de introductie kan iedereen die een belang- ideeën voldoende uit te werken. rijke innovatie voor het boerenbedrijf heeft, deze aanmelden bij het innovatiefonds. Tweemaal per Mengvoerleverancier ForFarmers herkent deze jaar beoordeelt een vakkundige jury de inzendin- problematiek en bedacht samen met GREEN gen. De beste innovaties worden beloond met een oplossing: het innovatiefonds Farmers for een bijdrage van € 5000,-. Farmers. Een slim concept, dat eigenlijk ont- staan is vanuit een geheel andere vraagstelling. ForFarmers was in eerste instantie namelijk op zoek naar een manier om eigen innovaties beter onder de aandacht van de doelgroep te krijgen. Het resultaat van de zoektocht is het innovatie- fonds Farmers for Farmers, dat de innovaties van de boeren steunt en onder de aandacht van alle boeren brengt. Deze koerswijziging heeft ForFarmers een krachtig nieuw middel opgele- verd waarmee ze de markt nog beter kunnen laten zien dat ze bijzonder innovatie-minded zijn.
 11. 11. Lampen op de Landbouw vakbeurs Een veelvoorkomende manier om een goed idee te visualiseren is de afbeelding van een lamp. Geïnspireerd door deze bekende verwijzing produceerde GREEN voor ForFarmers verschillende communicatiemiddelen waar je niet omheen kunt. We vervaardigden onder meer: • e en advertentiecampagne bestaande uit een teaser en een algemene advertentie; • een speciale actiewebsite: www.farmersforfarmers.eu; • een levensgrote inflatable van een gloeilamp; • vier enorm grote gloeilampen voor plaatsing op de beursstand; • een informatiefolder over het innovatiefonds; • pr-ondersteuning rond de introductie en uitreiking van de eerste cheques. bRANdT eR bIj u Al eeN lAMpje? Eerste innovaties beloond Het innovatiefonds werkt! Voor de eerste keer werden onlangs de twee Inmiddels kunnen we rustig stellen dat het beste innovaties van het IFFF bekroond met een innovatiefonds werkt. Allereerst worden boeren cheque van € 5000,-. Johnny Hogenkamp van gestimuleerd om nieuwe dingen te bedenken. Hogenkamp-Fokvarkens is een van de winnaars. Door deze vervolgens met behulp van goede Zijn idee? Een treinrails met wagons die zijn varkens pr onder de aandacht van alle boeren in Nederland door de stallen vervoert. Efficiënt en diervriendelijk. te brengen, worden andere boeren weer geprik- Ook Gerrit Goselink van Mts Goselink won keld om ook mee te doen. Het totaaleffect voor € 5000,- met zijn idee om het grondstomen, van ForFarmers is bijzonder positief. Boeren waarde- oorsprong gebruikt in de tuinbouw, in iets andere ren het initiatief en dat levert per saldo de beste pr vorm in te zetten in de varkensstal. op die ForFarmers zich maar kan wensen.
 12. 12. www.addinggreen.nl sTReAMING vIdeo woRdT sTANdAARd oNdeRdeel op websITes IN de AGRIbusINess GREEN is een groot voorstander van de inzet van video in de middelenmix. Met name het gebruik van filmpjes op internet biedt heel veel mogelijkheden Samenwerking van om boodschappen onderscheidend te brengen. Sfeerimpressie Fransen, Gerrits Jans Ambassadeurs Landbouwvakbeurs en Van Haaren Multifeed Big Bag Groen onderwijs Ervaringen met Clio En de techniek is er klaar voor. Met name het gebruik van Flash om een filmpje direct te kunnen Op de Landbouwvakbeurs in GREEN begeleidde het samen- In de Multifeed BigBag-campag- GREEN werkt al sinds 1997 voor Clio is het nieuwste middel voor Den Bosch 2007 waren maar gaan van de mengvoerbedrij- ne van Haifa nemen ambassa- de AOC-raad. Dit is de branche- de onkruidbestrijding in mais; afspelen, zonder hinderlijke downloadtijd, vergroot liefst tien klanten van GREEN ven: Fransen mengvoeders, deurs een prominente rol in. Om organisatie van alle AOC’s (agra- BASF heeft het in 2006 op de de mogelijkheden van filmpjes op internet enorm. vertegenwoordigd. Voor PIC, Gerrits Jans Veevoeders en Van de ervaringen optimaal over te rische onderwijscentra, groen markt gebracht. Nadat GREEN Vencomatic en ForFarmers be- Haaren Voeders. Voor een inter- brengen en de kijker Multifeed onderwijs op vmbo en mbo) het communicatieconcept voor dachten wij het beursconcept en ne aankondiging hebben wij een BigBag zelf te laten beleven, pro- in Nederland. Voor de nieuwe Clio had ontwikkeld, vroeg BASF GREEN is al een paar jaar bezig met de productie verzorgden we de doorvertaling spectaculaire videoproductie duceerden wij voor Haifa twee imagocampagne ontwikkelde ons of we een promotiefilmpje naar de beursvloer. Nieuwsgierig gemaakt, compleet van idee tot videotestimonials. Wilt u ook GREEN in samenwerking met konden maken op basis van van video voor internet. Inmiddels hebben we een naar wat wij nu precies gedaan uitvoering. Ook benieuwd naar weten waarom André Zuidgeest Crossmarks onder andere een de eerste gebruikerservaringen aardige verzameling leuke en vaak ook verrassende hebben? Bekijk de video op deze aankondiging? Bekijk de een slimme ondernemer is? Be- nieuwe site waarop elke studie- met Clio. Het resultaat is een onze website. video op onze website. kijk zijn video op onze website. richting een eigen filmpje heeft. leuke, korte film met veel mais, filmpjes gemaakt. Ze zijn allemaal te bekijken op Wilt u weten hoe wij de studie- hakselaars en tractoren. Te zien onze site: www.addinggreen.nl. richting Mighty Machines, Animal op onze site. Friends of Big Business verfilmd hebben? Neem dan eens een kijkje op www.mbo-groen.nl.
 13. 13. A d d I N G GReeN To YouR bRANd A D D I N G G R E E N . N L hybride marketing T 0 7 3 5 0 3 9 4 7 0

×