Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Prace s kamerou

 1. 1. Práce s kamerou <ul><li>Nina Seyčková </li></ul><ul><li>Michal Pospíšil </li></ul><ul><li>23.1.2012, Sobotka </li></ul>
 2. 2. Jakou kameru? <ul><li>Čím méně funkcí tím lépe </li></ul><ul><li>I špatnou kamerou lze natočit dobrý film, když to člověk umí </li></ul>
 3. 3. Kamera: základní funkce a ovládání <ul><li>Ostření </li></ul><ul><li>Stabilizátor obrazu </li></ul><ul><li>Clona </li></ul><ul><li>White balance – nastavení bílé </li></ul><ul><li>REC </li></ul>
 4. 4. Zoom, stativ a chůze <ul><li>Zoom = translokátor </li></ul><ul><li>Přiblíží a oddálí obraz </li></ul><ul><li>Zoom nepoužívejte!! </li></ul><ul><li>Místo zoomování raději přijďte blíž </li></ul><ul><li>Používejte stativ </li></ul>
 5. 5. Záběr <ul><li>základní jednotka filmu je záběr </li></ul><ul><li>záběr má svoji velikost, délku a obsah </li></ul><ul><li>střídejte úhly a velikosti záběrů </li></ul><ul><li>hraný film – vycházejte ze scénáře </li></ul>
 6. 6. Velikost záběru <ul><li>VC: velký celek (ulice) </li></ul><ul><li>C: celek (dům) </li></ul><ul><li>PC: polocelek (lidská postava) </li></ul><ul><li>PD: polodetail (postava od pasu nahoru) </li></ul><ul><li>D: detail (obličej) </li></ul><ul><li>VD: velký detail (oko) </li></ul>
 7. 7. Kompozice <ul><li>Zlatý řez </li></ul><ul><li>Středová kompozice </li></ul><ul><li>Lineární kompozice </li></ul><ul><li>Barevná kompozice </li></ul><ul><li>První a druhý plán </li></ul><ul><li>Pyramidová kompozice </li></ul>
 8. 8. Pohyby kamery <ul><li>statický záběr – kamera se nehýbe </li></ul><ul><li>švenk – pohyb do strany </li></ul><ul><li>dynamická kamera </li></ul>
 9. 9. Jak natáčet <ul><li>Ze stativu </li></ul><ul><li>Z ruky </li></ul><ul><li>Steadicam </li></ul><ul><li>Koleje - jízda </li></ul>
 10. 10. Pár dobrých rad na závěr <ul><li>Nebuďte líní - hledejte nejlepší úhel </li></ul><ul><li>Přemýšlejte </li></ul><ul><li>Točte neutrální záběry, tzv. prostřihy </li></ul><ul><li>Dodržujte návaznost </li></ul><ul><li>Sluchátka </li></ul><ul><li>Nešetřete kazetami </li></ul>
 11. 11. Zadání úkolu <ul><li>Utvořte 3 skupiny </li></ul><ul><li>Hlasujte: </li></ul><ul><li>1. anketa </li></ul><ul><li>2. fiktivní rozhovor s komiksovými postavami </li></ul><ul><li>3. reportáž o městě </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití infromací, jež jsou jejím obsahem. </li></ul>

×