Successfully reported this slideshow.

Filmovy střih

0

Share

Upcoming SlideShare
Prace s kamerou
Prace s kamerou
Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

Filmovy střih

0

Share

Prezentace z posledního workshopu uspořádaného v rámci projektu v Muzeu Fráni Šrámka. Během čtyř setkání se žáci ZŠ Sobotka naučili natáčet a stříhat filmy.

Prezentace z posledního workshopu uspořádaného v rámci projektu v Muzeu Fráni Šrámka. Během čtyř setkání se žáci ZŠ Sobotka naučili natáčet a stříhat filmy.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Filmovy střih

  1. 1. Filmový střih Michal Pospíšil Nina Seyčková Sobotka, 6. února 2012
  2. 2. Střih <ul><li>z francouzského Montage – montáž </li></ul><ul><li>anglicky Cut, Editing </li></ul><ul><li>Česky střih, střihová skladba </li></ul><ul><li>první filmy neznaly střih, ten se objevil až počátkem 20. století </li></ul>
  3. 3. Proč střih ? <ul><li>Základní jednotkou filmu je Záběr </li></ul><ul><li>Střih můžeme používat díky lidské vlastnosti prodlužovat vizuální vjem </li></ul><ul><li>Smyslem střihu je zajistit plynulost filmového materiálu, resp. příběhu </li></ul><ul><li>Dobrým střihem se lze vyvarovat dráždění divákova vnímání, jeho rozčilení a nervozitě </li></ul>
  4. 4. Jak na to ? <ul><li>Pozor, ne každé dva záběry se dají spojit za sebe! </li></ul><ul><li>Nejprve se naučte dodržovat pravidla, potom začněte experimentovat. </li></ul>
  5. 5. Pravidla střihu 1 <ul><ul><ul><ul><li>Nespojovat portréty lidí o stejné velikosti záběru – měnit velikosti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nespojovat velké celky za sebe – používat tzv. prostřih </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Záběry stejného obsahu natočené ve stejném směru, podobné velikosti (tzn. málo odlišené záběry) nejde spojit. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pravidlo odchodu ze záběru. Pozor na skript. </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. Pravidla střihu 2 <ul><li>Nelze za sebe spojit statický a dynamický záběr (tzn. pohyb kamery) </li></ul><ul><li>Nelze spojit dva švenky různých směrů nebo rychlostí </li></ul><ul><li>Nájezd a odjezd nelze spojit za sebe </li></ul>
  7. 7. Pravidla střihu 3 <ul><li>Střih v pohybu (např. obrat) </li></ul><ul><li>Střih musí respektovat tempo filmu (dramaturgie), barevnost záběrů atd. </li></ul><ul><li>Pozor na střih zvuku – často zvuk nového záběru začíná již na konci předešlého </li></ul>
  8. 8. Hodně štěstí <ul><li>Mistrovství střihu se jde naučit jenom praxí! Tak hurá do toho </li></ul><ul><li>Následuje ukázku střihu v dostupném programu Windows Movie Maker </li></ul>
  9. 9. Zadání tvůrčího úkolu <ul><li>Rozdělte se do dvou skupin, v nichž jste při minulém setkání natáčeli </li></ul><ul><li>Sestříhejte natočený materiál (střídejte se u střihu po dvojicích) </li></ul><ul><li>Doplňte úvodní a závěrečné titulku, přidejte hudbu a hlavně nezapomeňte na pravidla střihu! </li></ul><ul><li>Uspořádejte premiéru pro ostatní </li></ul>
  10. 10. Zúčastněte se filmové soutěže! <ul><li>Nabité znalosti zúročte ve vlastním projektu. </li></ul><ul><li>Tématem soutěže je název Šrámkovy básnické sbírky „Života bído, přec tě mám rád...!“ Bojujeme s nepřízní, smutkem a chutí všechno vzdát. Pak začneme znovu – co vede k tomu, že najdeme nečekanou sílu? Odpovězte filmem! </li></ul><ul><li>Více informací naleznete zde: </li></ul><ul><li>http://franasramek.cz/doprovodne-akce </li></ul>

×