Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filmovy střih

1,321 views

Published on

Prezentace z posledního workshopu uspořádaného v rámci projektu v Muzeu Fráni Šrámka. Během čtyř setkání se žáci ZŠ Sobotka naučili natáčet a stříhat filmy.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filmovy střih

 1. 1. Filmový střih Michal Pospíšil Nina Seyčková Sobotka, 6. února 2012
 2. 2. Střih <ul><li>z francouzského Montage – montáž </li></ul><ul><li>anglicky Cut, Editing </li></ul><ul><li>Česky střih, střihová skladba </li></ul><ul><li>první filmy neznaly střih, ten se objevil až počátkem 20. století </li></ul>
 3. 3. Proč střih ? <ul><li>Základní jednotkou filmu je Záběr </li></ul><ul><li>Střih můžeme používat díky lidské vlastnosti prodlužovat vizuální vjem </li></ul><ul><li>Smyslem střihu je zajistit plynulost filmového materiálu, resp. příběhu </li></ul><ul><li>Dobrým střihem se lze vyvarovat dráždění divákova vnímání, jeho rozčilení a nervozitě </li></ul>
 4. 4. Jak na to ? <ul><li>Pozor, ne každé dva záběry se dají spojit za sebe! </li></ul><ul><li>Nejprve se naučte dodržovat pravidla, potom začněte experimentovat. </li></ul>
 5. 5. Pravidla střihu 1 <ul><ul><ul><ul><li>Nespojovat portréty lidí o stejné velikosti záběru – měnit velikosti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nespojovat velké celky za sebe – používat tzv. prostřih </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Záběry stejného obsahu natočené ve stejném směru, podobné velikosti (tzn. málo odlišené záběry) nejde spojit. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pravidlo odchodu ze záběru. Pozor na skript. </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Pravidla střihu 2 <ul><li>Nelze za sebe spojit statický a dynamický záběr (tzn. pohyb kamery) </li></ul><ul><li>Nelze spojit dva švenky různých směrů nebo rychlostí </li></ul><ul><li>Nájezd a odjezd nelze spojit za sebe </li></ul>
 7. 7. Pravidla střihu 3 <ul><li>Střih v pohybu (např. obrat) </li></ul><ul><li>Střih musí respektovat tempo filmu (dramaturgie), barevnost záběrů atd. </li></ul><ul><li>Pozor na střih zvuku – často zvuk nového záběru začíná již na konci předešlého </li></ul>
 8. 8. Hodně štěstí <ul><li>Mistrovství střihu se jde naučit jenom praxí! Tak hurá do toho </li></ul><ul><li>Následuje ukázku střihu v dostupném programu Windows Movie Maker </li></ul>
 9. 9. Zadání tvůrčího úkolu <ul><li>Rozdělte se do dvou skupin, v nichž jste při minulém setkání natáčeli </li></ul><ul><li>Sestříhejte natočený materiál (střídejte se u střihu po dvojicích) </li></ul><ul><li>Doplňte úvodní a závěrečné titulku, přidejte hudbu a hlavně nezapomeňte na pravidla střihu! </li></ul><ul><li>Uspořádejte premiéru pro ostatní </li></ul>
 10. 10. Zúčastněte se filmové soutěže! <ul><li>Nabité znalosti zúročte ve vlastním projektu. </li></ul><ul><li>Tématem soutěže je název Šrámkovy básnické sbírky „Života bído, přec tě mám rád...!“ Bojujeme s nepřízní, smutkem a chutí všechno vzdát. Pak začneme znovu – co vede k tomu, že najdeme nečekanou sílu? Odpovězte filmem! </li></ul><ul><li>Více informací naleznete zde: </li></ul><ul><li>http://franasramek.cz/doprovodne-akce </li></ul>

×