Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Filmovy scenar

 1. 1. Filmový scénář <ul><li>Nina Seyčková </li></ul><ul><li>Michal Pospíšil </li></ul><ul><li>16.1.2012, Sobotka </li></ul>
 2. 2. Co je filmový scénář? <ul><li>literární dílo </li></ul><ul><li>předloha, návod, schéma k filmu </li></ul><ul><li>dělení: </li></ul><ul><li>- literární scénář </li></ul><ul><li>- technický scénář </li></ul>
 3. 3. Literární scénář <ul><li>základ budoucího filmu, dá nám představu o filmu </li></ul><ul><li>vypráví o člověku, který na určitém místě něco dělá - konkrétnost </li></ul><ul><li>dělí se na scény/obrazy </li></ul>
 4. 4. Technický scénář <ul><li>obsahuje technické informace o: </li></ul><ul><li>- postavení kamery, jejím pohybu </li></ul><ul><li>- typech a velikostech záběrů </li></ul><ul><li>dělí se na záběry </li></ul><ul><li>storyboard </li></ul>
 5. 5. Téma filmu <ul><li>z nápadu musíte vytvořit drama </li></ul><ul><li>kde vzít téma? </li></ul><ul><li>jádro příběhu a to rozpracovat </li></ul><ul><li>dívejte se na jiné filmy a přemýšlejte o ději a jeho fázích </li></ul>
 6. 6. Jak začít psát – námět <ul><li>námět – stručné shrnutí příběhu </li></ul><ul><li>promyslet: </li></ul><ul><li>- příběh </li></ul><ul><li>- zápletku </li></ul><ul><li>- postavy </li></ul><ul><li>- prostředí </li></ul><ul><li>- žánr </li></ul>
 7. 7. Jak začít psát – pomocné otázky <ul><li>O kom je váš příběh? </li></ul><ul><li>Jaké problémy mají postavy? </li></ul><ul><li>Co postavy chtějí a čeho opravdu dosáhnou? </li></ul><ul><li>Čeho se vaše postavy nejvíce bojí? </li></ul>
 8. 8. Jak začít psát – začátek příběhu <ul><li>expozice – začátek </li></ul><ul><li>- představení hlavní postavy </li></ul><ul><li>- nastínění děje (o co půjde) </li></ul><ul><li>- dramatické okolnosti příběhu </li></ul>
 9. 9. Jak začít psát – střed příběhu <ul><li>konfrontace – prostředek </li></ul><ul><li>překážka k dosažení cíle </li></ul><ul><li>bez konfliktu a zápletky není příběh </li></ul>
 10. 10. Jak začít psát – konec příběhu <ul><li>konec příběhu– rozuzlení </li></ul><ul><li>dobrý konec (happy end) </li></ul><ul><li>špatný konec </li></ul><ul><li>otevřený konec (divák si příběh musí domyslet) </li></ul>
 11. 11. Zdroje <ul><li>www.scenar.cz </li></ul><ul><li>Syd Field: Jak napsat dobrý scénář (Základy scénáristiky), </li></ul><ul><li>vydalo Rybka publishers, Praha 2007, překlad Lukáš Houdek </li></ul>
 12. 12. Zadání úkolu <ul><li>Utvořte 4 skupiny </li></ul><ul><li>Vylosujte si hlavní postavu vašeho příběhu </li></ul><ul><li>Napište krátký příběh – nezapomeňte na vlastnosti dobrého příběhu </li></ul><ul><li>Přečtěte příběh ostatním </li></ul>

×