Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Filmove zanry

  1. 1. Filmové žánry <ul><li>Nina Seyčková </li></ul><ul><li>Michal Pospíšil </li></ul><ul><li>9.01.2012, Sobotka </li></ul>
  2. 2. Co je filmový žánr? <ul><li>základní žánry si film vypůjčil od literatury a divadla </li></ul><ul><li>dělení filmů podle toho, co mají společné </li></ul><ul><li>k čemu filmové žánry máme? </li></ul>
  3. 3. Drama <ul><li>hlavní hrdina musí překonat zkoušku </li></ul><ul><li>často příběh „ze života“, reálné problémy </li></ul><ul><li>Podžánry: </li></ul><ul><ul><li>válečné drama </li></ul></ul><ul><ul><li>detektivní drama </li></ul></ul><ul><ul><li>psychologické drama </li></ul></ul><ul><ul><li>triller </li></ul></ul><ul><ul><li>..... </li></ul></ul>
  4. 4. Komedie <ul><li>jde o pobavení diváka </li></ul><ul><li>Podžánry </li></ul><ul><li>-sit-com </li></ul><ul><li>- kriminální komedie </li></ul><ul><li>- rodinná komedie </li></ul><ul><li>- černá komedie </li></ul><ul><li>- tragi-komedie </li></ul><ul><li>- teenagrovská komedie </li></ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul>
  5. 5. Samostatné žánry <ul><li>hudební film </li></ul><ul><li>western </li></ul><ul><li>pohádka </li></ul><ul><li>sci-fi </li></ul><ul><li>historický film </li></ul><ul><li>životopisný film </li></ul><ul><li>dobrodružný film </li></ul><ul><li>road-movie </li></ul><ul><li>telenovela </li></ul>
  6. 6. Dokument a zpravodajství <ul><li>objektivní popisování skutečnosti </li></ul><ul><li>informační hodnota </li></ul><ul><li>Podžánry: </li></ul><ul><ul><li>televizní zprávy </li></ul></ul><ul><ul><li>filmový dokument </li></ul></ul><ul><ul><li>cestopis </li></ul></ul><ul><ul><li>naučný pořad </li></ul></ul><ul><ul><li>přímý přenos </li></ul></ul><ul><ul><li>sportovní přenos </li></ul></ul>
  7. 7. Animovaný film <ul><li>jiná technologie </li></ul><ul><li>různé metody (ruční, počítačová animace, loutkový film, 3D animace) </li></ul><ul><li>kombinace hraného a animovaného filmu </li></ul><ul><li>různé náměty </li></ul>
  8. 8. Zadání úkolu <ul><li>Utvořte skupinky po 4 lidech </li></ul><ul><li>Vylosujte si žánr </li></ul><ul><li>uveďte 3 příklady filmů v žánru </li></ul><ul><li>nacvičte a předveďte scénku z filmu charakterizující vybraný žánr </li></ul>

×