SlideShare a Scribd company logo
1 of 97
Download to read offline
Podsumowanie
Roku Leona Wyczółkowskiego
     Bydgoszcz 2012
Z okazji 160 rocznicy urodzin Leona Wyczółkowskiego
      i 75 przekazania daru przez żonę artysty,
     Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 2012
        „Rokiem Leona Wyczółkowskiego”.

Z tej okazji władze miasta, przy współudziale radnych, instytucji
  oraz podmiotów działających w sferze kultury i edukacji,
       włączyły się w uroczyste obchody Roku
         poprzez zorganizowanie wystaw,
     sesji naukowych, wykładów poświęconych życiu
     i twórczości artysty oraz szeregiem wydarzeń
          edukacyjno-kulturalnych,
w tym plenerów malarskich i rysunkowych, festiwali i koncertów.

   Obchody Roku objęte zostały Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Konkurs na logotyp Roku Leona Wyczółkowskiego
Organizator: Miasto Bydgoszcz

Adresatami konkursu byli uczniowie Państwowego
Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy oraz uczestnicy zajęć pracowni plastycznych,
działających w Miejskich Domach Kultury oraz Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy, będący uczniami szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zwyciężczynią konkursu na logotyp Roku Leona
Wyczółkowskiego została Weronika Wiza, uczennica
Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona
Wyczółkowskiego w pracowni Franciszka Otto.
1. Działania
edukacyjne
Działania edukacyjne w placówkach oświatowych

       Przedszkola   Szkoły  Gimnazja    Szkoły       MDK,      Łącznie
              podstawowe       ponadgimnazjalne    bursy,
                                   Pałac Młodzieży

zajęcia     10      41     33       27         13        124
edukacyjne
lekcje      40      152     38       49         10        289
muzealne
warsztaty    10      24     13       5         22        74
plastyczne
wystawy     11      39      9       11         8        78
spektakle    2       4      1       1         0         8
koncerty     2       2      1       0         0         5
wycieczki    5      21     16       10         6        58
konkursy     11      73     51       23         21        179


Łącznie     91      356     162      126        80        815


                                       Dane: Wydział Edukacji UMB
Działania edukacyjne
400
350
300
250
200
150
100
 50
 0
               Dane: Wydział Edukacji UMB
Działania edukacyjne w Roku Leona Wyczółkowskiego

160
                         Przedszkola
140
120
100                        Szkoły
 80                        podstawowe
 60
 40                        Gimnazja
 20
 0
                         Szkoły
                         ponadgimnazjale

                         MDK, bursy, Pałac
                         Młodzieży


                          Dane: Wydział Edukacji UMB
Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy
Wycieczka do Domu Leona Wyczółkowskiego 9.03.2012 r.
Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy
Międzyprzedszkolny quiz o Leonie Wyczółkowskim 25.04.2012 r.
Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy
Wycieczka autokarowa do Rezerwatu Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego
              we Wierzchlesie 09.2012 r.
Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy
Warsztaty plastyczne 7.11.2012 r.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy
Wystawa reprodukcji prac Leona Wyczółkowskiego 03.2012 r.
Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy
Międzyszkolny konkurs „Życie Leona Wyczółkowskiego i jego twórczość” 26.04.2012 r.
Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy
Konkurs miejski „Srebrna Maska” recytatorsko-plastyczny. Temat w kategorii plastyka: „Prace
        inspirowane dziełami Leona Wyczółkowskiego” 22.11.2012 r.
Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy
Podsumowanie konkursu „Wyczółkowski 160 lat później„ 23.10.2012 r.
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Lekcje w klasach IV Leon Wyczółkowski - życie i twórczość, szkic do portretu artysty 03.2012 r.
Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy
Otwarcie wystawy prac inspirowanych twórczością Leona Wyczółkowskiego 30.10.2012 r.
Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy
Wystawa Szkolnego Koła TMMB 11/12.2012 r.
Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „NIE PĘDZLEM, LECZ ŚWIATŁEM MALOWANE - Współczesny
            Leon Wyczółkowski„ 15.05.2012 - 15.11.2012 r.
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Leon Wyczółkowski - poeta palety 25.10.2012 r.
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
„Dziecięce spotkania ze sztuką – Pasja Leona” 16.11.2012 r.
Specjalna oferta edukacyjna
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy:

Ilość tematów: 10                    Gimnazja
                             •  Szkicownik z dawnych lat
                             •  Konserwacje Wariacje
Przedszkola i klasy I-III                •  W pracowni mistrza
•  Kwiaty wyjęte z ram                 •  Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
•  Malowanie z Leonem                 •  Analiza obrazu
•  Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego
•  Z Wizytą u Leona Wyczółkowskiego          Szkoły ponadgimnazjalne
                             •  Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
Klasy IV-VI                       •  Analiza obrazu
•   Szkicownik z dawnych lat              •  Malowane światłem – rewolucja impresjonizmu
•   Konserwacje Wariacje
•   W pracowni mistrza                 Szkoły wyższe
•   Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika  •  Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika

                             Edukacja dorosłych
                             •  Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
W Muzeum Okręgowym w 2012 roku zostało przeprowadzonych
279 zajęć edukacyjnych związanych z życiem i twórczością artysty.
2. Wystawy
Inauguracja
Roku Leona Wyczółkowskiego
w Operze Nova w Bydgoszczy
    20.01.2012 r.
1. Śladami Leona Wyczółkowskiego (wystawa posterowa)
20.01.2012 – 31.12.2012 r.
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

W Roku Leona Wyczółkowskiego wystawa posterowa Śladami Leona Wyczółkowskiego została użyczona 22 razy.
- szkoły: 16 użyczeń (10 zespołów szkół, 7 gimnazjów, 4 szkoły podstawowe)
- przedszkola: 1
- instytucje związane z kulturą: 4 (WOKiS, MCK, TMMB, Pałac Młodzieży)
- Urząd Gminy Koronowo: 1
2. Wokół daru Franciszki i Leona
Wyczółkowskich
25.04.2012 – 2.09.2012 r.
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wystawa prezentowała dzieła oraz przedmioty
należące do artysty, przekazane Bydgoszczy
przez Franciszkę Wyczółkowską. Ekspozycja
uzupełniona o prace Konstantego Laszczki dała
możliwość przeniesienia w atmosferę
gościeradzkiego dworku oraz pozwoliła
zrozumieć artystyczną wrażliwość jednego z
największych polskich malarzy i grafików.
Wystawie towarzyszyły dwie prezentacje
multimedialne ukazujące szkicowniki mistrza z
jego odręcznymi notatkami oraz pracownie
malarską i graficzną ze zdjęciami
specjalistycznych sprzętów.
3. Początek nieskończoności - Pierre
Pirson
26.04.2012 - 27.05.2012 r.
BWA w Bydgoszczy

Na ekspozycję składały się prace belgijskiego
malarza, Pierre'a Pirson, który w 2012 roku
obchodził 35-lecie swojej pracy artystycznej.
Były to kolejno:

I część - najnowsze obrazy, powstałe w kręgu
kultury Beneluxu,
II część - obrazy powstałe podczas pobytu w
Bydgoszczy, będące wynikiem zderzenia
kulturowego z naszym regionem i miastem,
III część - obrazy, będące efektem artystycznego
dyskursu z Leonem Wyczółkowskim.
4. Leon Wyczółkowski - Wrażenia z
Pomorza
30.04.2012 – 10.01.2013r.
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wystawa poza siedzibą MOB. W miastach
naszego województwa prezentowała litografie,
akwarele i rysunki ukazujące charakterystyczne
krajobrazy oraz widoki miast naszego regionu
i Pomorza.
Ekspozycja do końca roku pojawiła się w 6
muzeach:

- Muzeum w Brodnicy
- Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
 w Grudziądzu
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
- Muzeum Okręgowe w Toruniu
5. Wyczół w Japonii
16.05.2012 – 16.09.2012r.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
w Krakowie (przy współudziale Muzeum
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy)
6. Bydgoszcz w Sopocie - EURO
2012 - COME TOGETHER with
BYDGOSZCZ
13.06.2012 r.
Urząd Miasta Bydgoszcz

Wystawa fotografii z Bydgoszczy i
reprodukcji prac Leona
Wyczółkowskiego prezentowana na
molo w Sopocie.
7. „Leon Wyczółkowski - malarz,
grafik, rysownik”
17-28.09.2012 r.
WiMBP w Bydgoszczy
Ekspozycja podzielona została na
cztery bloki tematyczne: reprodukcje
graficzne drzew, miast i wsi oraz
oryginalne grafiki i pamiątki po
artyście zgromadzone w zbiorach
Biblioteki. W ramach wystawy
zaprezentowane zostały różne
techniki graficzne, po które sięgał
Leon Wyczółkowski, w tym litografia,
autolitografia, akwarela, technika
drapania igłą i miękki werniks.
8. Lekcja z mistrzem – wystawa rysunków studentów Architektury Krajobrazu i Architektury
Wnętrz UTP w Bydgoszczy
13.12.2012 – 20.01.2012 r.
Miejskie Centrum Kultury, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski
9. Inspirowane Wyczółkowskim
wystawa pokonkursowa
17.12.2012 – 25.01.2012 r.Galeria Miejska BWA, Galeria Kantorek
w Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw
Kulturalnych w Bydgoszczy
10. Leon Wyczółkowski - artysta, profesor
18.12.2012 – 24.02.2013 r.
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Na ekspozycji zostały pokazane dzieła twórców trzech różnych generacji
współczesnych Leonowi Wyczółkowskiemu: jego nauczycieli, kolegów
profesorów oraz uczniów. Wśród zaprezentowanych prac 56 autorów
znaleźli się m.in. tacy artyści jak: Leon Wyczółkowski, Józef Brandt, Józef
Chełmoński, Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski, Julian Fałat, Jacek
Malczewski, Jan Matejko, Włodzimierz Tetmajer, Witold Wojtkiewicz oraz
Stanisław Wyspiański.
11. „Pejzaż malarski"
20.12.2012 r. – 20.01.2013 r.
Galeria Miejska BWA

realizacja:
Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Bydgoski
Galeria Miejska BWA
3. Sesje
i konferencje
1. Konferencja popularnonaukowa
„Wyczółkowski inaczej"
28.05.2012 roku
Organizator:
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Bydgoszczy

2. Konferencja naukowa „Architektura
malowana. Architektura rzeczywista”
Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego.
6-7.12.2012 roku
Organizator:
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
oraz
Fundacja Gaudeamus
Instytut Architektury, Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły
Gospodarki
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Epoque
3. XII sesja sejmiku województwa kujawsko-
pomorskiego z okazji Święta Województwa
4.06.2012 roku
Organizator:
Sejmik Województwa kujawsko -
pomorskiego

4. Sesja naukowa „W kręgu Wyczóła”
13.12.2012 roku
Organizator:
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
4. Publikacje
Realizacja filmów o Leonie
      Wyczółkowskim:


1. A tyle pozostało…
28 minutowy film dokumentalny o Leonie
Wyczółkowskim, który został dwukrotnie
wyemitowany na antenie TVB, w dn. 31 marca
 i 4 kwietnia b.r.
Realizacja: TVP Bydgoszcz i Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2. Leon Wrażliwy zawodowiec
Leon Wyczółkowski pojawia się również w cyklu „Archiwum B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz.
Realizacja: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

3. Spoty o Leonie Wyczółkowskim
Realizacja: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Wydawnictwa:
1. Leon Wyczółkowski – kolejne życie
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

Reedycja książki autorstwa Jolanty Baziak-
Jankowskiej.
2. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

Katalog wystawy
3. Niewidomi u Leona
oprac. Grupa redakcyjna sekcji literackiej Klubu
OKATiK przy PZN w ramach warsztatów
Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
4. Leon Wyczółkowski artysta-profesor
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy

Katalog wystawy
5. Album Muzea Kujaw i Pomorza – Bydgoszcz.
Leon Wyczółkowski
wyd. Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen
przy współpracy Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
5. Wydarzenia
 kulturalne

W Roku Leona Wyczółkowskiego
 odbyło się ponad 50 wydarzeń
 kulturalnych w tym wydarzenia
artystyczne, konkursy, warsztaty,
 koncerty, imprezy plenerowe,
 happeningi, wycieczki, pokazy.
Galeria uliczna projekt realizowany przez
   Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych
  im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 Zaprezentowano ją w 10 miastach: Bydgoszczy,
   Żninie, Białych Błotach, Aleksandrowie
Kujawskim, Sępólnie Krajeńskim, Chełmie, Nakle,
   Koronowie, Czernikowie, Wąbrzeźnie.

       21.03-30.05.2012 r.
Konkurs Śladami Leona Wyczółkowskiego - kwiaty i motywy kwiatowe
        fotograficzna wystawa pokonkursowa
  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
           3.03.2012 – 1.04.2012 r.
Warsztaty graficzne dla dorosłych i młodzieży, projekt realizowany przez Państwowy Zespołu
        Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
                   14 i 21.04.2012 r.
ZABAWA SZTUKĄ - cykl zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, projekt zrealizowany przez
     Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy oraz Wojewódzką
 i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. Projekt uzyskał dofinansowanie ze
                 środków Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 W ramach zadania w 15 filiach dla dzieci i młodzieży oraz 10 filiach dla dorosłych Wojewódzkiej
  i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy odbyły się imprezy edukacyjne, plastyczne,
        wykłady z historii sztuki oraz projekcje filmu o Leonie Wyczółkowskim.
Łącznie w ramach zadania przeprowadzono 74 imprezy kulturalne, w których udział wzięły 1002
                         osoby.
ZABAWA SZTUKĄ
Korowód Mistrza Leona zrealizowany przez Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona
               Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
                   23.04.2012 r.
160 urodziny Leona Wyczółkowskiego, zrealizowane przez Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współudziale Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych
 im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
                  24.04.2012 r.
Bydgoskie Dywany Kwiatowe Dla Leona Wyczółkowskiego zrealizowane przez Stowarzyszenie
   Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Bydgoszczy
            Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
                  12-13.05.2012 r.
Europejska Noc Muzeów To Leona czas
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
          19/20.05.2012 r.
Imieniny u Leona
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
       10.06.2012 r.
Imieniny u Leona
Premierowa prezentacja obrazu Leona Wyczółkowskiego Brama Floriańska
   Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
              15.06.2012 r.
Koncert AVE MARIA W MUZYCE
w Kościele pw. Św. Michała Archanioła
       we Wtelnie
    Filharmonia Pomorska
       17.06.2012 r.
Działania Rady Osiedla Błonie
Festyn Rodzinny „Muzyczne Błonie”
     17.06.2012 r.
Ogólnopolski Konkurs Plastycznym
   „Doświadczając natury – śladami
  twórczości Leona Wyczółkowskiego”
   otwarcie wystawy pokonkursowej
  nastąpiło 28.06.2012 w Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole
     Gospodarki w Bydgoszczy

Realizacja: Wyższa Szkoła Gospodarki, Fundacja
         Gaudeamus
                         Fot. Arkadiusz Blachowski
Spływ kajakowy „Śladami Leona
    Wyczółkowskiego”
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie
   LOTTO-Bydgostia-WSG
      26.08.2012r.

 Trasa: Wtelno – „Wyczółkowo” (dworek
Wyczółkowskich) – Byszewo – Koronowo –
Gościeradz – Ługowo – Janowo – Bydgoszcz
Spotkanie działkowców
    Rodzinny Ogród Działkowy
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

       1.09.2012 r.
Wyczółkobus – autobus, w którego wnętrzu
 zaaranżowanemu na przestrzeń wystawienniczą,
   podziwiać można reprodukcje dzieł Leona
 Wyczółkowskiego. Wystawia, której towarzyszyły
   happeningi, warsztaty plastyczne dla dzieci,
        odwiedziła 12 miast.
 Projekt organizowany przez Muzeum Okręgowe im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta
   Bydgoszcz oraz Miejskie Centrum Kultury w   29 wrzesień (sobota)
          Bydgoszczy.           9.00 - 12.00 – Bydgoszcz Dom Mody Drukarnia
                          13.00 - 16.00 – Nakło ul. Rynek
                          30 wrzesień (niedziela)
                          9.30 - 12.00 – Koronowo ul. Bydgoska przy
                          Kościele Parafialnym Wniebowzięcia NMP
                          13.30 - 16.00 – Świecie ul. Ks. Krausego
                          6październik (sobota)
                          9.00 - 12.00 – Chełmno ul. Dworcowa 1
                          13.00 - 16.00 – Grudziądz ul. Chełmińska 4
                          7 październik (niedziela)
                          9.30 - 12.00 – Chełmża ul. Rynek 4
                          13.00 - 16.00 – Toruń Rynek Nowomiejski
                          13 październik (sobota)
                          9.30 - 12.30 – Ciechocinek ul. Żelazna 5
                          13.30 - 16.00 – Włocławek ul. Kilińskiego 3
                          14 październik (niedziela)
                          9.30 - 12.30 – Inowrocław Park Solankowy
                          13.30 - 16.00 – Żnin Plac Wolności 1
Wyczółkobus – Nakło 29.09.2012 r.
Wyczółkobus – Koronowo 30.09.2012 r.
Wyczółkobus – Chełmża 7.10.2012 r.
Wyczółkowski wychodzi z obrazu
słuchowisko nagrywane na żywo z udziałem
  publiczności w Domu Wyczółkowskiego
       reżyseria: Paweł Łysak
    realizacja akustyczna: Marek Rzepa
       tekst: Paweł Sztarbowski

  realizacja: Teatr Polski w Bydgoszczy przy
współudziale Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
          w Bydgoszczy
          5.10.2012r.
Uroczyste posadzenie Dębu Leona Wyczółkowskiego przy Al. Ossolińskich
              10.10.2012 r.
Projekt „Ja Ciebie lubię Wyczół ...” i finałowa wystawa
      Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
           19.10.2012 r.
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Performance „W gościnie u Wyczółkowskiego"
   realizacja: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski
       Pierwsza edycja „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki"
                27.10.2012 r.
                                   Fot. Andrzej Maziec
I Międzynarodowy Konkurs na Grafikę i Rysunek inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego -
     Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Posiedzenie Komitetów Honorowego i Organizacyjnego Roku Leona Wyczółkowskiego

                18.12.2012 r.
Wręczenie Medalu upamiętniającego
obchody Roku Leona Wyczółkowskiego.
 Medal wręczono osobom zasłużonym w
  badaniu życia i twórczości Leona
Wyczółkowskiego oraz realizacji inicjatyw
  Roku Leona Wyczółkowskiego w
       Bydgoszczy.

       18.12.2012 r.
Rozmowy artystów o Leonie Wyczółkowskim
Realizacja: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
              27.12.2012 r.
6. Działania
promocyjne
        citylight
Kampania reklamowa:

•  4 backlighty i 40 citylighty: Bydgoszcz,
  Toruń
•  6 flag informujących o RLW przed
  budynkami Muzeum
•  3 bilbordy: Inowrocław, Grudziądz
•  3 fullbacki– reklama na autobusie: Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek
•  banery: Bydgoszcz
•  publikacje na łamach Bydgoskiego Informatora Kulturalnego
Partnerzy Obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego
                  Patronat Honorowy:
         Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

                    Grupa programowa:
                  Urząd Miasta Bydgoszczy
                   Rada Miasta Bydgoszcz
         Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
               Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
                    Galeria Miejska BWA
       Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
     Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
               Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
   Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
              Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
                Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
                 Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
     Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
              Biblioteka Miejska przy ul. Broniewskiego 1
             Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
                Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Bydgoszczy
               Związek Polskich Artystów Plastyków
                 Bydgoskie Centrum Informacji
       Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy
                       DK Orion
                      Arka BSM
               Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora
               Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wtelno
                  Polski Związek Niewidomych
          Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia-WSG
                   Fundacja Gaudeamus

                   Patroni medialni:
                   TVP Bydgoszcz
                     Radio Pik
                     Radio Gra
                   Gazeta Pomorska
                   Express Bydgoski
                   InfoBydgoszcz.pl
DZIAŁANIA W RAMACH ROKU LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO
                                     Aktualizacja: 04.01.2013

   NAZWA DZIAŁANIA                                 RODZAJ DZIAŁANIA  PODMIOT REALIZUJĄCY   KOORDYNATOR    TERMIN
                                            CAŁY ROK
1.  Specjalna całoroczna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz   DZIAŁANIA     Muzeum Okręgowe im.   Mateusz Soliński  Cały rok
   osób dorosłych dot. Leona Wyczółkowskiego                    EDUKACYJNE     Leona Wyczółkowskiego
   Oprowadzanie po wystawie stałej „Twórczość Leona Wyczółkowskiego” w                 w Bydgoszczy
   budynku przy ul. Mennica 7
   Zajęcia muzealne:
   przedszkola: „Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego”
   kl I-III: „Z wizytą u Leona Wyczółkowskiego” , „Kwiaty wyjęte z ram”
   kl IV-VI, gim., ponadgim.: „W pracowni mistrza”,„Leon Wyczółkowski –
   malarstwo, rysunek i grafika”, „Malowanie światłem – rewolucja
   impresjonizmu”, „Na krawędzi – malarstwo europejskie przełomu XIX i XX
   wieku”, „Brzydkie i piękne – realizm w XIX-wiecznym malarstwie”, „Bunt
   przeciw pięknu – dzieje XIX-wiecznego realizm w malarstwie europejskim”,
   „Jak portret malowano”.2.  Całoroczna oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Lekcje   DZIAŁANIA     Wydział Edukacji UMB  Magdalena     Cały rok
   muzealne, pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, debaty, apele, spotkania    EDUKACYJNE     (placówki oświatowe   Buschmann
   poetycko – malarskie, szkolne dni L. Wyczółkowskiego.                        podległe WE)
   Zajęcia artystyczne (plenery malarskie, warsztaty plastyczne, graficzne,
   fotograficzne, wystawy prac, reprodukcji, spektakle), krajoznawcze (wycieczki,
   rajdy rowerowe) i popularyzatorskie (tworzenie prezentacji multimedialnych,
   stron internetowych).
   Konkursy literackie, plastyczne, muzyczne, wiedzy o życiu
   i malarstwie L. Wyczółkowskiego.
   Zajęcia świetlicowe oraz biblioteczne o tematyce związanej z artystą.
3.  Strona internetowa Roku Leona Wyczółkowskiego                   PROMOCJA   Muzeum Okręgowe im. Marcin         I kwartał 2012 –
                                                   Leona        Zdanowski       uruchomienie
                                                   Wyczółkowskiego w             strony
                                                   Bydgoszczy

4.  Wortal internetowy poświęcony osobie Leona Wyczółkowskiego (z pełną bazą dzieł  DZIAŁANIA   Muzeum Okręgowe im.   Marcin      Cały rok
   artysty)                                     NAUKOWE    Leona          Zdanowski     (udostępniony
                                                   Wyczółkowskiego w             zostanie w I
                                                   Bydgoszczy                 kwartale 2013
                                                                        roku)
5.  Projekt badawczy dotyczący twórczości Leona Wyczółkowskiego uwzględniający    DZIAŁANIA   Muzeum Okręgowe im.   Michał F.     2012-2014
   współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi z Niemiec i Ukrainy. Projekt     NAUKOWE    Leona          Woźniak
   przewidziany jest na 3 lata, z czego działania w roku 2012 to działania wstępne         Wyczółkowskiego w    Ewa Sekuła-
   (nawiązanie kontaktów, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac) mające na          Bydgoszczy        Tauer
   celu szczegółowe rozpoznanie i opracowanie materiałów dotyczących tematu                         Barbara
   znajdujących się na terenie Polski.                                           Dygdała-
                                                               Kłosińska


                                                   Wydział Promocji,
                                                   Sportu i Turystyki UMB6.  Wystawa posterowa „Śladami Leona Wyczółkowskiego” dot. życia i twórczości Leona  WYSTAWA    Muzeum Okręgowe im.   Monika Lesniak- 20.01.2012
   Wyczółkowskiego wraz z prezentacją multimedialną                        Leona          Skocka     II-XII 2012 –
                                                   Wyczółkowskiego w            wypożyczanie
                                                   Bydgoszczy                wystawy do
                                                                       szkół i instytucji
                                                                       kultury
7.  Prezentacja bannera wielkoformatowego informującego o roku Leona Wyczółkowskiego PROMOCJA    Wydział Promocji,    Michał Szczęsny
   na moście Jerzego Sulimy - Kamińskiego                             Sportu i Turystyki UMB
8.  Cykliczne, specjalne publikacje tematyczne na łamach BIK-u            WYDAWNICTWA  Miejskie Centrum              Cały rok
                                                   Kultury w Bydgoszczy
9.  Realizacja form filmowych (spotów) dot. Leona Wyczółkowskiego           DZIAŁANIA   Miejskie Centrum     Adam Gajewski   I i II kwartał
                                            ARTYSTYCZNE  Kultury w Bydgoszczy            2012
10.  Leon Wrażliwy zawodowiec – Leon Wyczółkowski pojawia się w cyklu „Archiwum  DZIAŁANIA   Miejskie Centrum Kultury w
   B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz.                      ARTYSTYCZNE  Bydgoszczy
11.  Medal „Rok Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012”              DZIAŁANIA   Towarzystwo Miłośników             15.04-20.12.2012
   Na stronie głównej wizerunek artysty, na odwrocie napis „Rok Leona      ARTYSTYCZNE  Miasta Bydgoszczy
   Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” i centralnie Herb Bydgoszczy. Średnica 7cm,
   tłoczony w mosiądzu, pokryty srebrem, galwanizowany.
   Medal upamiętnia obchody jubileuszowe, kontynuuje podobne tradycje
   medalierskie zapoczątkowane w 1985 roku.
   Przeznaczonego dla osób zasłużonych w badaniu życia i twórczości Leona
   Wyczółkowskiego oraz realizacji inicjatyw Roku Leona Wyczółkowskiego w
   Bydgoszczy.
   Międzynarodowy konkurs na grafikę i rysunek inspirowane twórczością Leona   DZIAŁANIA   Państwowy Zespół Szkół
   Wyczółkowskiego.                               ARTYSTYCZNE  Plastycznych im. Leona
   Wystawa pokonkursowa w Muzeum Okręgowym i katalog pokonkursowy.               Wyczółkowskiego
   Plener malarski pokonkursowy dla laureatów w Borach Tucholskich.              w Bydgoszczy

                                                 Muzeum Okręgowe im.
                                                 Leona Wyczółkowskiego w
                                                 Bydgoszczy
13.  Jolanta Baziak – cykl spotkań z literatką                  DZIAŁANIA   DK Orion i Arka BSM oraz   Grażyna Kufel   Cały rok
   Warsztaty plastyczne dla dzieci                       EDUKACYJNE   Biblioteką Miejską przy ul.
                                                 Broniewskiego 1


14  Z myślą o mieszkańcach regionu, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego WYSTAWA      Muzeum Okręgowe im.      Monika Leśniak-  05-12.2012
   w Bydgoszczy przygotowało wystawę objazdową "Leon Wyczółkowski - Wrażenia          Leona Wyczółkowskiego w    Skocka,
   z Pomorza", która została zaprezentowana w muzeach w regionie. Ekspozycja          Bydgoszczy          Dorota
   stanowiła ważny wkład w kształtowanie wiedzy na temat sztuki upowszechniając                       Dombrowska
   twórczość artystyczną Leona Wyczółkowskiego. Zebrany i zaprezentowany zbiór
   akwarel, rysunków i grafik dał niepowtarzalną możliwość, nie tylko mieszkańcom
   Bydgoszczy, ale i województwa kujawsko-pomorskiego zapoznania się z techniką
   warsztatu litograficznego oraz indywidualnym stylem artysty. Prace ukazywały
   motywy architektoniczne oraz pejzaże dobrze znane mieszkańcom naszego
   regionu. W jej skład wchodziło:
   • 30 oryginalnych, oprawionych prac artysty
   • 6 banerów z motywem graficznym na których umieszczono teksty oraz galerię
   zdjęć z albumu artysty (baner 250 cm x 80 cm).
   Harmonogram wypożyczeń:
   maj - Muzeum w Brodnicy
   czerwiec - Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
   lipiec - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
   wrzesień - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
   październik - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
   listopad – styczeń Muzeum Okręgowe w Toruniu
15  Cykl zajęć warsztatowych w pracowni Pałacowego Centrum Wyobraźni pt. „Z     DZIAŁANIA      Pałac Młodzieży w                02.07.2012
   Leonem Wyczółkowskim rysowanie - Próba pastiszu”                EDUKACYJNE/ARTYST  Bydgoszczy
                                           YCZNE

                                         STYCZEŃ 2012
16.  Konkurs na logotyp i layout Roku Leona Wyczółkowskiego             PROMOCJA      Wydział Promocji, Sportu i  Aleksandra     12.2011-01.2012
                                                     Turystyki UMB        Garbowska
17.  Realizacja filmu A tyle pozostało…                   DZIAŁANIA          TVP Bydgoszcz i Muzeum    Michał F. Woźniak  I kwartał 2012
   28 minutowy film dokumentalny o Leonie Wyczółkowskim, który został ARTYSTYCZNE           Okręgowe im. Leona      Ewa Sekuła-Tauer
   dwukrotnie wyemitowany na antenie TVB, w dn. 31 marca i 4 kwietnia b.r.               Wyczółkowskiego w
                                                     Bydgoszczy

                                         LUTY 2012
18.  Ogólnopolski konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych          DZIAŁANIA      Instytut Architektury,    mgr Marta      02.2012 – 10.2012
   pt. Doświadczając natury - śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego       EDUKACYJNE /    Budownictwa i Gospodarki   Rosenthal-Sikora
   Na konkurs można było przesyłać prace wykonane w dowolnej technice       NAUKOWE       Przestrzennej Wyższej
   plastycznej (rysunkowej, graficznej, malarskiej), inspirowane wybranymi               Szkoły Gospodarki w
   dziełami Leona Wyczółkowskiego.                                   Bydgoszczy

19.  Uroczysta Inauguracja obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego            DZIAŁANIA      Państwowy Zespół Szkół              28.02.2012, godz.
   W programie koncert uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych z       EDUKACYJNE /    Plastycznych im. Leona              14:00 w auli
   Bydgoszczy i prezentacja filmu o Leonie Wyczółkowskim              ARTYSTYCZNE     Wyczółkowskiego                 Zespołu Szkół
                                                     w Bydgoszczy                   Plastycznych

                                         MARZEC 2012
20.  Konkurs na prozę poetycką „Wiosna w Gościeradzu”                KONKURS       Stowarzyszenie „Teatr na             1.03-15.11
   Konkurs dla młodzieży na prozę poetycką zainspirowaną obrazem Leona                 Barce”
   Wyczółkowskiego „Wiosna w Gościeradzu”
21.  Konkurs malarski Ścieżkami Leona Wyczółkowskiego dla uczniów szkół       DZIAŁANIA      Państwowy Zespół Szkół              8.03-21.05.2012
   podstawowych i gimnazjów na pracę inspirowana twórczością Leona         ARTYSTYCZNE     Plastycznych im. Leona
   Wyczółkowskiego, o legitymacje szkolną ZSP i udział w warsztatach graficznych            Wyczółkowskiego
                                                     w Bydgoszczy
22.  Cykl wystaw prac uczniowskich inspirowanych pracami L. Wyczółkowskiego      DZIAŁANIA    Państwowy Zespół Szkół             21.03-30.05
   „Mistrz i jego uczniowie” – Galeria uliczna PZSP                 EDUKACYJNE /   Plastycznych im. Leona
   Prezentacja prac uczniowskich w czasie imprez artystycznych odbywających się   ARTYSTYCZNE   Wyczółkowskiego
   w ważnych punktach miast regionu Kujaw i Pomorza. Uczniowie wystąpią w roli            w Bydgoszczy
   ekspertów udzielających informacji na temat biografii Wyczółkowskiego.
   Zainteresowani otrzymają płyty CD z informacjami na temat twórcy, realizacje
   filmów mu poświęconych, pokaz „Żywych obrazów” oraz materiały informacyjne
   o PZSP w Bydgoszczy.

                                       KWIECIEŃ 2012
23.  Pocztówki dźwiękowe dla twórczości Leona Wyczółkowskiego w studenckim     DZIAŁANIA      Fundacja Rozwoju                1.04-31.06
   „Radiu Uniwersytet”                              EDUKACYJNE /    Mechatroniki                  warsztaty radiowe
   Warsztaty radiowe w ramach których powstaną „Pocztówki dźwiękowe” będące ARTYSTYCZNE
   ilustracją wybranych obrazów artysty. Najlepsze zostaną wyemitowane w cyklu                                    1.09-31.10 –
   audycji o Leonie Wyczółkowskim.                                                          konkurs na
   Konkurs na „Pocztówkę dźwiękową”.                                                         „Pocztówkę
   Oferta skierowana do bydgoskich studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych                                    dźwiękową”
   i mieszkańców Bydgoszczy.
24.  Ogólnopolski Konkurs Malarski Pejzażu im. Leona Wyczółkowskiego        DZIAŁANIA      Związek Polskich Artystów            1.04-30.11.2012
    Skierowany do artystów plastyków z całego kraju. Autor może przedstawić do 3 ARTYSTYCZNE/KONKU  Plastyków
   prac. Jury wytypuje trzy nagrodzone prace oraz wybierze prace do wystawy RS
   pokonkursowej. Wystawie będzie towarzyszyć katalog prac.

25.  ZABAWA SZTUKĄ – Cykl imprez z okazji OBCHODÓW ROKU LEONA DZIAŁANIA                Wojewódzka i Miejska     Joanna Pawłowska  10.04.2012 –
   WYCZÓŁKOWSKIEGO                                  EDUKACYJNE /  Biblioteka Publiczna im. dr.          27.04.2012
                                            ARTYSTYCZNE   Witolda Bełzy w
   REALIZACJA ZADANIA: ETAP I                                    Bydgoszczy
   - spotkania w filiach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
   - udział w lekcji ph. „Pociągiem przez życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego”                                  10.04.2012 –
   organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy;                                                 20.04.2012
   - warsztaty artystyczne, praca nad przedstawieniem „żywych obrazów”, zabawy
   ph. „W stylu retro” odbywające się w 15 filiach dla dzieci i młodzieży WiMBP w
   Bydgoszczy;
   - Kącik kulturalny w ramach, którego odbędą się wykłady historyków sztuki,
   nauczycieli plastyków, wystawa starych fotografii Bydgoszczy oraz projekcja
   filmu pt. „Chodzi nie o mnie, ile o lasy, góry, pola…”, organizowany w 10 filiach
   dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy.

   REALIZACJA ZADANIA: ETAP II
   - wycieczka do „Domu Leona Wyczółkowskiego”;
   - warsztaty plastyczne w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy;
   - Finał cyklu imprez ph. „Zabawy sztuką”: prezentacja „żywych obrazów”
   przygotowanych przez dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach w
   poszczególnych filiach bibliotecznych, utrwalenie „żywych obrazów” za pomocą                                   23.04.2012-
   fotografii i stworzenie wystawy z powstałych dzieł i reprodukcji obrazów Leona                                  27.04.2012
   Wyczółkowskiego.
26.  Niewidomi u Leona                                DZIAŁANIA   Polski Związek               11.04-15.10
   Warsztaty artystyczne połączone ze spotkaniami integrująco-edukacyjnymi,     EDUKACYJNE /  Niewidomych
   które przez twórczość aktywizują osoby niewidome i słabowidzące.         ARTYSTYCZNE
   Działania:
   - zwiedzanie Muzeum (maj)
   - śladami Leona – wycieczka Gościeradz, Wtelno (czerwiec)
   - warsztaty artystyczne
   - spotkania edukacyjne w MCK27.  REJESTRACJA VIDEO ŻYWYCH OBRAZÓW ”KORPORACJA POLE ORNE”             DZIAŁANIA   Państwowy Zespół Szkół  DYR. ELŻBIETA   11-13.04.2012
   inscenizacja na pograniczu performance na terenie Gminy Osielsko, premierowy   EDUKACYJNE /  Plastycznych im Leona  SZYMAŃSKA,
   pokaz video w sali multimedialnej w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz 27.IV.2012  ARTYSTYCZNE  Wyczółkowskiego w    DOROTA
                                                   Bydgoszczy        LIPOWSKA28.  U-rodziny u Wyczóła – warsztaty dla młodzieży i dorosłych w pracowniach     DZIAŁANIA   Państwowy Zespół Szkół           14.04 i 21.04.2012
   grafiki warsztatowej                               EDUKACYJNE /  Plastycznych im. Leona
   Zajęcia w pracowniach graficznych poprowadzili doświadczeni artyści graficy,   ARTYSTYCZNE  Wyczółkowskiego
   nauczyciele Liceum Plastycznego w Bydgoszczy (Ewa Gordon, Jarosław Nowak).           w Bydgoszczy
   Tematy realizowanych zadań inspirowane będą twórczością Leona
   Wyczółkowskiego.


29  Cykl Biegów im. Leona Wyczółkowskiego                      IMPREZA    Stowarzyszenie Rozwoju  Bogdan Łabędzki  14.04, 12.05 i
   biegi we Wtelnie na dystansach 2.5, 5 i 10 km i nordic walking 5 km       PLENEROWA   wsi Wtelno                 9.06.2012
   start w biegu na dystansie 2500 m godz. 11:00
   start w biegu na dystansie 5000 m godz.11:30
   start w nordic walking 5000 m godz. 11:30
   start do Biegu Głównego 10 km godz. 12.30
30  Korowód Mistrza Leona w poszukiwaniu zgubionego miejsca na pomnik        IMPREZA    Państwowy Zespół Szkół           23.04.2012
   przygotowana została przez Samorząd Uczniowski PZSP. W czasie przemarszu     PLENEROWA   Plastycznych im Leona
   korowód zatrzymał się przed Urzędem Miasta, Muzeum Okręgowym im. Leona             Wyczółkowskiego w
   Wyczółkowskiego oraz Galerią Miejską bwa. W imieniu uczniów delegacja              Bydgoszczy
   wręczyła władzom miasta oraz przedstawicielom odwiedzonych instytucji List z
   apelem o wsparcie inicjatywy postawienia w Bydgoszczy Pomnika/ Popiersia
   Patronowi liceum.
31  160 urodziny Leona Wyczółkowskiego                        IMPREZA    Muzeum Okręgowe im.              24.04.2012
   Spacer wraz z solenizantem i jego małżonką Franciszką oraz innymi osobami    PLENEROWA   Leona Wyczółkowskiego w
   przebranymi w stroje z epoki po starówce w Bydgoszczy.                     Bydgoszczy przy
   Żywy obraz Gra w krokieta przed Domem Leona Wyczółkowskiego.                  współudziale
   Zdjęcie z Wyczółem przed Domem Leona Wyczółkowskiego.                      Państwowego Zespołu
                                                   Szkół Plastycznych
                                                   im. Leona
                                                   Wyczółkowskiego w
                                                   Bydgoszczy oraz
                                                   Miejskiego Centrum
                                                   Kultury w Bydgoszczy


32.  Wystawa pt. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich             WYSTAWA    Muzeum Okręgowe im.    Michał F. Woźniak  25.04. –
   Wystawa prezentuje dar Franciszki Wyczółkowskiej dla Miasta Bydgoszczy. W            Leona Wyczółkowskiego w  Współpraca:     02.09.2012
   1937 roku wdowa po Leonie Wyczółkowskim przekazała do Muzeum                  Bydgoszczy        Barbara Dygdała-
   Miejskiego, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac – olei, akwarel, pasteli,                       Kłosińska
   rysunków i grafik oraz pamiątek osobistych, wyposażenia pracowni i mebli.
33.  Muzyka kameralna pamięci Leona Wyczółkowskiego.                 KONCERT    Paderewski String               25.04.2012
   I Koncert w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego                     Quartet Towarzystwo
   Koncert P.S.Q. podczas wernisażu wystawy „Wokół daru Franciszki i Leona             Miłośników Miasta
   Wyczółkowskich”                                         Bydgoszczy
   W programie: J. Haydn, L van Beethoven


34.  Dyskurs z Wyczółkowskim podczas otwarcia wystawy twórczości Pierre’a       DZIAŁANIA   Galeria Miejska BWA              26.04.2012
   Pirson’a – pierwsze z cyklu sześciu spotkań z artystami reprezentującymi różne  EDUKACYJNE /
   dziedziny sztuki.                                ARTYSTYCZNE35.  PREMIERA – „KORPORACJA POLE ORNE” – premierowy pokaz video w sali        DZIAŁANIA   Państwowy Zespół Szkół  DYR. ELŻBIETA    27.04.2012
   multimedialnej w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz                 EDUKACYJNE /  Plastycznych im Leona   SZYMAŃSKA,     godz. 12:00
                                            ARTYSTYCZNE  Wyczółkowskiego w     DOROTA
                                                   Bydgoszczy        LIPOWSKA,
                                                                DYR. WACŁAW
                                                                KUCZMA
MAJ 2012
36.  Bydgoskie Dywany Kwiatowe Dla Leona Wyczółkowskiego.              DZIAŁANIA   Stowarzyszenie Naukowo -  Henryk Kołcon   12-13.05.2012
   Impreza plenerowa: kompozycje kwiatowe pod hasłem "Dla Leona" Planowana     ARTYSTYCZNE  Techniczne Inżynierów i
   jest realizacja wielkoformatowych (17m x 120m) kompozycji według autorskich          Techników
   projektów.                                           OgrodnictwaOddział w
                                                   Bydgoszczy
                                                   Zespół Szkół Plastycznych
                                                   w Bydgoszczy37  Wystawa posterowa „Śladami Leona Wyczółkowskiego” dot. życia i twórczości    WYSTAWA    Muzeum Okręgowe im.     Monika Lesniak-  14 – 19.05.2012
   Leona Wyczółkowskiego wraz z prezentacją multimedialną                     Leona Wyczółkowskiego w   Skocka
   Aditorium Novum" przy ul. S. Kalińskiego 7                           Bydgoszczy
   Ekspozycja została otwarta podczas III Międzynarodowej Konferencji Mostowej
   "Mosty-Tradycja i Nowoczesność" w dniach 14 - 19 maja 2012 roku staraniem
   Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
38  Noc Muzeów                                   DZIAŁANIA   Muzeum Okręgowe im.              19.05.2012
   Wydarzenie związane z osobą i twórczością Leona Wyczółkowskiego.        EDUKACYJNE /  Leona Wyczółkowskiego w
                                           ARTYSTYCZNE  Bydgoszczy.

39.  W ramach dorocznego konkursu Młody Przyjaciel Bydgoszczy o srebrne i złote    DZIAŁANIA   Towarzystwo Miłośników             19.05 –
   odznaki dla klas VI i gimnazjów                         EDUKACYJNE  Miasta Bydgoszczy               02.06.2012
   - wprowadzenie problematyki życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego                                     wręczenie nagród:
   - gra dydaktyczna Bydgoskimi śladami Leona Wyczółkowskiego                   Pałac Młodzieży w               5, 15,16 czerwca
   - inscenizacja o Leona Wyczółkowskim podczas finału konkursu                  Bydgoszczy40.  VI edycja konkursu fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego        KONKURS    Muzeum Okręgowe im.     Ewa Sekuła-Tauer  05.2012 –
                                                   Leona Wyczółkowskiego w            ogłoszenie
                                                   Bydgoszczy                   konkursu
                                                                          11.2012 –
                                                                          posiedzenie jury
41.  Konferencja popularnonaukowa „Wyczółkowski inaczej”               DZIAŁANIA   Towarzystwo Miłośników  Jerzy Derenda  28.05.2012
   Konferencja o charakterze popularnonaukowym, walorach edukacyjnych i      EDUKACYJNE /  Miasta Bydgoszczy
   poznawczych. Prelegenci przedstawili postać L. Wyczółkowskiego , wybitnego   NAUKOWE
   artysty i profesora, w sposób odbiegający od tradycyjnej formy, od strony
   zagadek, ukrywanych nawet przez najbliższych.

   Program:
   10:00-10:40 - prof. dr hab. Dariusz Markowski, O technologii i warsztacie
   malarskim L. Wyczółkowskiego
   10:40-11:10 – mgr Beata Staszewska, Technika pastelu na płótnie w działach
   Leona Wyczółkowskiego
   11:10-11:40 - dr Jolanta Czuczko, Polowanie na papiery (bogactwo rodzajów
   podłoży papierowych w warsztacie twórczym Leona Wyczółkowskiego
   11:40-12:10 – prof. dr hab. N. med. Józef Kałużny, Uszkodzenie słoneczne dna
   oka u Leona Wyczółkowskiego
   12:10-12:30 przerwa na kawę
   12:30-13:00 – mgr Ewa Sekuła-Tauer, Wyczółkowski prywatnie
   13:00-13:15 – dr Marek Romaniuk, Leon Wyczółkowski w świetle bydgoskich
   archiwaliów,
   13:15 – 13:30 - dr Ewa Puls, Wyczółkowski w edukacji regionalnej dzieci i
   młodzieży
   13:30-14:00 – mgr Jerzy Derenda, Leon Wyczółkowski we wspomnieniach
   potomnych i w mediach

42  Spacery z Leonem                                WYCIECZKA   Bydgoskie Centrum            Każda sobota maja
   Cykl bezpłatnych wycieczek, dla osób indywidualnych, rodzin z dziećmi i grup          Informacji                i czerwca o godz.
   zorganizowanych w każdą sobotę o godz. 16.00 sprzed Bydgoskiego Centrum                                 16:00
   Informacji (ul. Niedźwiedzia). To znakomita okazja do spojrzenia na Bydgoszcz
   oczami malarza, grafika i rysownika, który związał się z naszym miastem.
                                    CZERWIEC 2012
43  XII sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z okazji Święta SESJA                                4.06.2012
   Województwa.
   Z okazji trwającego Roku Praw Dziecka oraz Roku Leona Wyczółkowskiego
   pracownicy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przygotowali odczyt na temat
   dziecka w twórczości artysty.
44.  Piknik u Leona – impreza plenerowa                      IMPREZA PLENEROWA Miejskie Centrum Kultury            10.06.2012
   Impreza plenerowa na terenie Wyspy młyńskiej w stylu retro.                  w Bydgoszczy
   W programie:
   12:00 – 12:20   Występy muzyczne
   12:25 – 12:35   Wizyta Leona
   12:40 – 13:00   Konkurs na przebranie w stylu retro
   13:00 – 13:30   Występy – Przedszkole Niepubliczne Tęcza
   13:30 – 14:00   Występy seniorów
   14:00 – 17:00   Przyjazd starych aut
   14:00 – 14:45   Nauka tańca
   14:45 – 15:00   Rozmowa z Leonem
   15:00 – 15:15   II edycja konkursu na przebranie w stylu retro
   15:00 – 15:15   Parada starych rowerów
   15:15 – 15:45   II runda nauki tańca
   15:45 – 16:00   Animacje Leona
   16:00 – 16:30   Występy muzyczne „Stara Pianola”
   16:30       Leon w Mózgu

45  Premierowa prezentacja obrazu Leona Wyczółkowskiego Brama Floriańska     DZIAŁANIA      Muzeum Okręgowe im.              15.06.2012
                                          ARTYSTYCZNE     Leona Wyczółkowskiego w
                                                    Bydgoszczy
46.  Koncert Capelli Bydgostiensis w Kościele Parafialnym p.w. Św. Michała    KONCERT       Filharmonia Pomorska             17.06.2012
   Archanioła we Wtelnie                                      im. Ignacego Jana
   Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis                            Paderewskiego
   Anna Wilk, sopran                                        w Bydgoszczy

   W programie koncertu znajdą się m.in. najpiękniejsze kompozycje Ave Maria
   (Bacha-Gounoda, Schuberta, Cacciniego, Donizettiego) oraz dzieła Haendla,
   Mozarta, Dvoraka, Czajkowskiego.


47  Festyn Rodzinny „Muzyczne Błonie” - Działania Rady Osiedla Błonie      IMPREZA PLENEROWA Rada Osiedla Błonie               17.06.2012
48.  „W poszukiwaniu kadru. Wędrówka po Bydgoszczy” – Akademia Kreatywności –   DZIAŁANIA      Instytut Architektury,   mgr Marta     06.2012
   plener rysunkowo-fotograficzny, inspirowany dziełami Leona Wyczółkowskiego  EDUKACYJNE /    Budownictwa i Gospodarki  Rosenthal-Sikora
                                          ARTYSTYCZNE     Przestrzennej Wyższej
                                                    Szkoły Gospodarki w    mgr Arkadiusz
                                                    Bydgoszczy , Muzeum    Blachowski
                                                    Fotografii
LIPIEC
49  Plener artystyczny „Wakacje z paletą” - zajęcia oraz instalacje w „Leśnej     DZIAŁANIA      Pałac Młodzieży w                1-12.07.2012
   pracowni - AURA LASU” pt. „Gatunki drzew - gatunki sztuki”            EDUKACYJNE/ARTYST  Bydgoszczy
                                            YCZNE

50  Wykład Ewy Sekuły-Tauer "Dąb Leona Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu –       WYKŁAD       Muzeum Okręgowe im.               4.07.2012
   ikonografia i ochrona pomnika przyrody"                                Leona Wyczółkowskiego w
                                                      Bydgoszczy
                                                      Sekcja Bydgoska Oddziału
                                                      Toruńskiego
                                                      Stowarzyszenia Historyków
                                                      Sztuki
                                          SIERPIEŃ
51  Spływ kajakowy Śladami Leona Wyczółkowskiego                   SPŁYW KAJAKOWY   Regionalne Towarzystwo   Krzysztof Pawlicki  20-21.08
   Wtelno – „Wyczółkowo (dworek Wyczółkowskich) – Byszewo – Koronowo –                  Wioślarskie LOTTO-
   Gościeradz – Ługowo – Janowo - Bydgoszcz                               Bydgostia-WSG

                                         WRZESIEŃ 2012
52  Spotkanie działkowców poświęcone patronowi Ogrodu z okazji ROKU LEONA DZIAŁANIA            Rodzinny Ogród Działkowy             1.09.2012
   WYCZÓŁKOWSKIEGO                            EDUKACYJNE           im. Leona
                                                      Wyczółkowskiego w
                                                      Bydgoszczy

   Święto ulicy Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – historia i architektura     KONKURS/DZIAŁANIA  Towarzystwo Miłośników   Agnieszka      28.09.2012
   W programie:                                   ARTYSTYCZNE     Miasta Bydgoszczy      Wysocka
   Wernisaż wystaw „Ulica Wyczółkowskiego – historia i architektura” i „Śladami                           Daria Bręczewska-
   Leona Wyczółkowskiego”,                                        Wojewódzki Ośrodek     Kulesza
   Finał konkursu „Życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego”                       Kultury i Sztuki „Stara
   Prezentacja wydawnictwa „Ulica Leona Wyczółkowskiego na bydgoskim                   Ochronka” w Bydgoszczy
   Skrzetusku”


   „Leon Wyczółkowski a region bydgoski”                       DZIAŁANIA      Fundacja Gaudeamus     prof. WSG dr     09.2012 obóz
   Konferencja naukowa, konkurs i 5-dniowy obóz kulturoznawczy studentów       EDUKACYJNE/                   Marek Chamot
   uczelni bydgoskich połączony z badaniami terenowymi i warsztatami         NAUKOWE/ARTYSTYC  Instytut Kulturoznawstwa             6-7.12.2012-
   artystycznymi Bydgoskiej Akademii Fotograficznej działającej przy Muzeum     ZNE         Wyższej Szkoły Gospodarki            konferencja
   Fotograficznym.                                            w Bydgoszczy        mgr Elżbieta
   Działanie realizowane w lokalnym środowisku Gościeradza – wsi związanej z                             Schulz
   Leonem Wyczółkowskim.
Pokaz filmu dokumentalnego o Leonie Wyczółkowskim pt. Chodzi nie o mnie, ile WYDARZENIA    Wojewódzka i Miejska     Joanna Pawłowska  10.09.2012
   o lasy, góry, pola...                                     Biblioteka Publiczna im. dr.
                                                   Witolda Bełzy w Bydgoszczy

56.  Wystawa pt. Leon Wyczółkowski – malarz, grafik, rysownik.            WYSTAWA    Wojewódzka i Miejska     Joanna Pawłowska  17.09.2012 –
   Ekspozycja podzielona została na cztery bloki tematyczne: reprodukcje graficzne        Biblioteka Publiczna im. dr.          28.09.2012
   drzew, miast i wsi oraz oryginalne grafiki i pamiątki po artyście zgromadzone w        Witolda Bełzy w Bydgoszczy
   zbiorach Biblioteki. W ramach wystawy zaprezentowane zostały różne techniki
   graficzne, po które sięgał Leon Wyczółkowski, w tym litografia, autolitografia,
   akwarela, technika drapania igłą, miękki werniks.
   Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 17 września 2012 roku (poniedziałek), o
   godz. 12.00 w Holu Głównym Biblioteki przy Starym Rynku 24. Następnie w Sali
   Wykładowej zaprezentowany został poświęcony artyście film pt. „Chodzi nie o
   mnie, ile o lasy, góry, pola…”


57  Wycieczka „Jednym tchem i jednym dniem” do Rogalina i Kórnika połączoną z    WYCIECZKA   Pałac Młodzieży w                29.09.2012
   pracą twórczą pt. „Szlakim Wyczóła - szkice z podróży”                     Bydgoszczy
   Wyczółkobus – autobus, w którego wnętrzu zaaranżowanemu na przestrzeń      DZIAŁANIA   Muzeum Okręgowe im.    Dorota        29-30.09.2012
   wystawienniczą, podziwiać można reprodukcje dzieł Leona Wyczółkowskiego.    EDUKACYJNE   Leona Wyczółkowskiego w Dombrowska       6-7.10.2012
   Wystawie towarzyszyć będą warsztaty plastyczne dla dzieci, happeningi, muzyka  /ARTYSTYCZNE  Bydgoszczy,                   13-14.10.2012
   na żywo.                                            Urząd Miasta Bydgoszcz
   Projekt organizowany przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w             Miejskie Centrum Kultury w
   Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszcz oraz Miejskie Centrum Kultury w               Bydgoszczy.
   Bydgoszczy.

   Harmonogram:
   29 wrzesień (sobota)
   9.00 - 12.00 Bydgoszcz Dom Mody Drukarnia
   13.00 - 16.00 – Nakło ul. Rynek
   30 wrzesień (niedziela)
   9.30 - 12.00 – Koronowo ul. Bydgoska przy Kościele Parafialnym Wniebowzięcia
   NMP
   13.30 - 16.00 – Świecie ul. Ks. Krausego (Osiedle Marianki)
   6 październik (sobota)
   9.00 - 12.00 – Chełmno ul. Dworcowa 1
   13.00 - 16.00 – Grudziądz ul. Chełmińska 4 – przed C.H. Alfa
   7 październik (niedziela)
   9.30 - 12.00 – Chełmża ul. Rynek 4 przy PiMBP
   13.00 - 16.00 – Toruń Rynek Nowomiejski
   13 październik (sobota)
   9.30 - 12.30 – Ciechocinek ul. Żelazna 5
   13.30 - 16.00 – Włocławek ul. Kilińskiego 3
   14 październik (niedziela)
   9.30 - 12.30 – Inowrocław Park Solankowy
   13.30 - 16.00 – Żnin Plac Wolności
Niewidomi u Leona – otwarcie wystawy pokonkursowej Okręgowego Klubu       DZIAŁANIA   WOKiS „Stara Ochronka” w           26.09.2012,
   Aktywności Twórczej i Kulturalnej w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej  EDUKACYJNE   Bydgoszczy                  g. 11:00
   WOKiS przy Starym Rynku 18 w Bydgoszczy                     /ARTYSTYCZNE

60.  Reedycja książki Jolanty Baziak-Jankowskiej pt. Leon Wyczółkowskie – kolejne   WYDAWNICTWA  Muzeum Okręgowe im.     Michał F.     09.2012
   życie.                                             Leona Wyczółkowskiego w   Woźniak,
   Wydanie drugie zostanie rozszerzone o aneks z informacją o działaniach Roku           Bydgoszczy         Jolanta Baziak-
   Leona Wyczółkowskiego oraz o ok. 10 fotografii prac Leona Wyczółkowskiego                          Jankowska
   zakupionych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w
   Bydgoszczy na przestrzeni lat 2012-2012.
                                      PAŹDZIERNIK 2012
   Wyczółkowski wychodzi z obrazu                       DZIAŁANIA      Polskie Radio Pomorza i            5.10.2012
   Słuchowisko nagrywane na żywo z udziałem publiczności w Domu        EDUKACYJNE     Kujaw,                    g. 20:00
   Wyczółkowskiego. Malarstwo Leona Wyczółkowskiego stanie się pretekstem do /ARTYSTYCZNE     Muzeum Okręgowe im.
   zadania pytań o wolność artysty i ekonomiczne uwarunkowania tworzenia.             Leona Wyczółkowskiego w
                                                   Bydgoszczy
   realizacja: Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy,            Teatr Polski w Bydgoszczy
   Teatr Polski w Bydgoszczy
   reżyseria: Paweł Łysak
   realizacja akustyczna: Marek Rzepa
   tekst: Paweł Sztarbowski
   Dąb Leona Wyczółkowskiego – uroczyste posadzenie dębu czerwonego przy      WYDARZENIA                 Stefan      10.10.2012
   Al.Ossolińskich                                                       Pastuszewski   g. 12:00


   „Pyszne młodopolskie głowy. Portrety profesorskie Leona Wyczółkowskiego”     WYSTAWA    Muzeum Uniwersytetu              Wernisaż
   Znanych jest 27 portretów uczonych ze środowisk uniwersyteckich autorstwa            Jagiellońskiego Collegium           12.10.2012 g 16:00
   Wyczółkowskiego, a na wystawie zaprezentowano najciekawsze z nich, m.in.:            Maius w Krakowie               Wystawa:
   obrazy uczonych z atrybutami ich profesji. Są to wizerunki o złożonej                                     13.10. –
   ikonografii, nie tylko prezentują postać, ale także opowiadają o jej pracy,                                  31.12.2012
   dokonaniach i zainteresowaniach.
   Obok portretów na wystawie przedstawiono kolekcję sprzętów medycznych z
   przełomu XIX/XX w., w tym przyborniki sekcyjne, piłę amputacyjną czy zestaw
   nici chirurgicznych, a także instrumenty naukowe, unikatowe publikacje i
   pamiątki po profesorach. Ekspozycji towarzyszył również film pt. „Czule o
   Wyczóle. Etiuda muzealna”.
Plener artystyczny w Wierzchlasie, działalność twórcza - malarstwo,    DZIAŁANIA   Pałac Młodzieży w          13.10.2012
   rysunek na terenie Rezerwatu Przyrody „Cisy Staropolskie”         EDUKACYJNE   Bydgoszczy
                                         /ARTYSTYCZNE

   Wystawa podsumowująca stanowiąca Finał „Ja Ciebie lubię Wyczół ...” -   WYSTAWA    Pałac Młodzieży w          19.10.2012
   wernisaż prac, nagrody dla najzdolniejszych uczestników                  Bydgoszczy

66.  „Ogólnopolski Festiwal Sztuki Performance "W gościnie u          PERFORMANCE  Związek Polskich     Wojciech  27.10.2012
   Wyczółkowskiego"                                     Artystów Plastyków    Kowalczyk
   W ramach obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego, bydgoski Związek
   Polskich Artystów Plastyków zorganizuje Ogólnopolski Festiwal Sztuki
   Performance "W gościnie u Wyczółkowskiego". Artyści zaprezentują
   swoją sztukę w Muzeum Okręgowym (Biały Spichlerz, na Wyspie
   Młyńskiej). Jest to pierwsza edycja "Bydgoskiego Spichlerza Sztuki"
   zainicjowana przez kuratora przedsięwzięcia - Wojciecha Kowalczyka.
   Wstęp wolny.


67.  Leon Wyczółkowski w Teatrze Seniorów                    DZIAŁANIA   Ogólnopolskie            10.2012
   Realizacja spektaklu teatralnego przez słuchaczy Bydgoskiego        EDUKACYJNE /  Stowarzyszenie Seniora
   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celach edukacyjnych - zapoznanie z     ARTYSTYCZNE
   twórczością i życiem Leona Wyczółkowskiego.
   Spektakl adresowany do mieszkańców miasta Bydgoszczy, seniorów i
   młodzieży.                                      LISTOPAD 2012
   Motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego             WYSTAWA    Muzeum Okręgowe im. Ewa Sekuła-   Od 9.11.2012
   W piątek, 9 listopada o godz. 14, w Domu Leona Wyczółkowskiego przy            Leona Wyczółkowskiego Tauer
   ul. Mennica 7, na wystawie odbyła się prelekcja Ewy Sekuły-Tauer pt.           w Bydgoszczy
   „Motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego". Ekspozycja
   oraz spotkanie zorganizowano z okazji Roku Leona Wyczólkowskiego
   oraz w ramach obchodów XXXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
GRUDZIEŃ 2012
69.  Konferencja naukowa „Architektura malowana, architektura        DZIAŁANIA    Miejskie Centrum      dr Daria    6-7.12.2012
   rzeczywista. Miasto z czasów Leona Wyczółkowskiego”          EDUKACYJNE/NAUK Kultury Towarzystwo    Bręczewska-
                                       OWE       Miłośników Miasta     Kulesza,
                                               Bydgoszczy - dotyczy to  dr Agnieszka
                                               konferencji Instytut    Wysocka
                                               Architektury,
                                               Budownictwa i
                                               Gospodarki
                                               Przestrzennej Wyższej
                                               Szkoły Gospodarki w
                                               Bydgoszczy


70  Wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego Konkursu na Grafikę i      WYSTAWA     Zespół Szkół              11.12.2012 –
   Rysunek inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego. Wernisaż              Plastycznych w             2.01.2012
   odbył się 11 grudnia o godz. 12.00 w Auli im. dr. Alojzego Lemańskiego          Bydgoszczy
   w Bydgoszczy.

71.  Sesja naukowa „W kręgu Wyczóła”                     DZIAŁANIA    Muzeum Okręgowe im. Inga Kopciewicz,  13-14.12.2012
   Sesja o problematyce dotyczącej Leona Wyczółkowskiego i sztuki      NAUKOWE     Leona Wyczółkowskiego Barbara
   polskiej XIX i XX wieku (+ wiek XXI)                           w Bydgoszczy     Chojnacka,
                                                           Ewa Sekuła-
                                                Towarzystwo      Tauer
                                                Miłośników Miasta
                                                Bydgoszczy
72  Wystawa „Lekcja z mistrzem”                       WYSTAWA     MCK w Bydgoszczy            13.12.2012 –
   Otwarcie wystawy rysunków studentów Architektury Krajobrazu i               ZPAP Okręg Bydgoski          20.01.2012
   Architektury Wnętrz UTP nastąpiło 13 grudnia o godzinie 18:00 w
   Galerii Wspólnej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
73  Wystawa pokonkursowa „Inspirowane Wyczółkowskim”             WYSTAWA     Galeria Miejska BWA,          17.12 –
                                                Galeria Kantorek w           25.01.2013
                                                Bydgoszczy,
                                                Towarzystwo Inicjatyw
                                                Kulturalnych w
                                                Bydgoszczy
74.  Wystawa pt. Leon Wyczółkowski artysta-profesor                  WYSTAWA   Muzeum Okręgowe im.     Ewa Sekuła-Tauer  18.12.2012 –
   Otwarcie wystawy nastąpiło 18 grudnia 2012 roku o godz. 17:00 w Galerii Sztuki        Leona Wyczółkowskiego w            24.02.2013
   Nowoczesnej w Czerwonym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej, ul. Mennica 8.             Bydgoszczy
   Wystawa czynna była do 24 lutego 2013 roku.

   Towarzyszył koncert Paderewski String Quartet


75  Uroczyste posiedzenie Komitetu Honorowego Roku Leona Wyczółkowskiego       WYDARZENIA  Muzeum Okręgowe im.              18.12.2012
                                                  Leona Wyczółkowskiego w
                                                  Bydgoszczy76.  Album Muzea Kujaw i Pomorza – Bydgoszcz. Leon Wyczółkowski          WYDAWNICTWA   Bydgoski Dom        Michał F.     12.2012
   Album jest pierwszym z serii Muzea Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera dwa eseje:          Wydawniczy Margrafsen,   Woźniak,
   autorstwa Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w                             Jolanta Baziak-
   Bydgoszczy Michała F. Woźniaka oraz Jolanty Baziak-Jankowskiej, omawiające          Muzeum Okręgowe im.     Jankowska
   związki Leona Wyczółkowskiego z bydgoskim Muzeum oraz życie i twórczość            Leona Wyczółkowskiego w
   patrona.                                           Bydgoszczy
   W części albumowej znajduje się ponad sto kolorowych reprodukcji dzieł Leona
   Wyczółkowskiego.77  Wystawa pokonkursowa „Pejzaż malarski”                      WYSTAWA   Związek Polskich Artystów           20.12.2012r. –
                                                  Plastyków                   20.01.2013r.
                                                  Okręg Bydgoski
   Załączone fotografie zostały udostępnione przez instytucje realizujące dane wydarzenia i są ich własnością.

More Related Content

Similar to Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie

Dzień przedszkolaka na Bielanach
Dzień przedszkolaka na BielanachDzień przedszkolaka na Bielanach
Dzień przedszkolaka na Bielanachwiosenka
 
Barbara Widła
Barbara WidłaBarbara Widła
Barbara Widłamarzen
 
Dzień przedszkolaka na bielanach
Dzień przedszkolaka na bielanachDzień przedszkolaka na bielanach
Dzień przedszkolaka na bielanachwiosenka
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...Małopolski Instytut Kultury
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaSandrawider
 
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowaECKiW
 
Ewaluacja ja i_moje_miasto
Ewaluacja ja i_moje_miastoEwaluacja ja i_moje_miasto
Ewaluacja ja i_moje_miastogosiak60
 
Nikiszowiec
NikiszowiecNikiszowiec
NikiszowiecHunt3X
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...Małopolski Instytut Kultury
 
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyStanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyMałopolski Instytut Kultury
 
Antoni Prus - Biblioteka
Antoni Prus - BibliotekaAntoni Prus - Biblioteka
Antoni Prus - Bibliotekasp2czest
 
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020poranny24
 

Similar to Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie (19)

Dzień przedszkolaka na Bielanach
Dzień przedszkolaka na BielanachDzień przedszkolaka na Bielanach
Dzień przedszkolaka na Bielanach
 
Barbara Widła
Barbara WidłaBarbara Widła
Barbara Widła
 
Dzień przedszkolaka na bielanach
Dzień przedszkolaka na bielanachDzień przedszkolaka na bielanach
Dzień przedszkolaka na bielanach
 
Jesienne skrzaty
Jesienne skrzatyJesienne skrzaty
Jesienne skrzaty
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
1
11
1
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
 
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa
"Roskoszne Wilno" - publikacja projektowa
 
Ewaluacja ja i_moje_miasto
Ewaluacja ja i_moje_miastoEwaluacja ja i_moje_miasto
Ewaluacja ja i_moje_miasto
 
MIK sprawozdanie 2011
MIK sprawozdanie 2011MIK sprawozdanie 2011
MIK sprawozdanie 2011
 
Nikiszowiec
NikiszowiecNikiszowiec
Nikiszowiec
 
Galeria zacheta
Galeria zachetaGaleria zacheta
Galeria zacheta
 
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
 
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyStanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
 
Antoni Prus - Biblioteka
Antoni Prus - BibliotekaAntoni Prus - Biblioteka
Antoni Prus - Biblioteka
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
Tworcy ludowi
Tworcy ludowiTworcy ludowi
Tworcy ludowi
 
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
Nasze miasto Bialystok wrzesien 2020
 

More from MuzeumBydgoszcz

Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeumMuzeumBydgoszcz
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaMuzeumBydgoszcz
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013MuzeumBydgoszcz
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3MuzeumBydgoszcz
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012 MuzeumBydgoszcz
 

More from MuzeumBydgoszcz (12)

Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
 
Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
 
Archeo folder
Archeo folderArcheo folder
Archeo folder
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeum
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
 

Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie

 • 2. Z okazji 160 rocznicy urodzin Leona Wyczółkowskiego i 75 przekazania daru przez żonę artysty, Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 2012 „Rokiem Leona Wyczółkowskiego”. Z tej okazji władze miasta, przy współudziale radnych, instytucji oraz podmiotów działających w sferze kultury i edukacji, włączyły się w uroczyste obchody Roku poprzez zorganizowanie wystaw, sesji naukowych, wykładów poświęconych życiu i twórczości artysty oraz szeregiem wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, w tym plenerów malarskich i rysunkowych, festiwali i koncertów. Obchody Roku objęte zostały Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 • 3. Konkurs na logotyp Roku Leona Wyczółkowskiego Organizator: Miasto Bydgoszcz Adresatami konkursu byli uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz uczestnicy zajęć pracowni plastycznych, działających w Miejskich Domach Kultury oraz Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, będący uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwyciężczynią konkursu na logotyp Roku Leona Wyczółkowskiego została Weronika Wiza, uczennica Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w pracowni Franciszka Otto.
 • 5. Działania edukacyjne w placówkach oświatowych Przedszkola Szkoły Gimnazja Szkoły MDK, Łącznie podstawowe ponadgimnazjalne bursy, Pałac Młodzieży zajęcia 10 41 33 27 13 124 edukacyjne lekcje 40 152 38 49 10 289 muzealne warsztaty 10 24 13 5 22 74 plastyczne wystawy 11 39 9 11 8 78 spektakle 2 4 1 1 0 8 koncerty 2 2 1 0 0 5 wycieczki 5 21 16 10 6 58 konkursy 11 73 51 23 21 179 Łącznie 91 356 162 126 80 815 Dane: Wydział Edukacji UMB
 • 7. Działania edukacyjne w Roku Leona Wyczółkowskiego 160 Przedszkola 140 120 100 Szkoły 80 podstawowe 60 40 Gimnazja 20 0 Szkoły ponadgimnazjale MDK, bursy, Pałac Młodzieży Dane: Wydział Edukacji UMB
 • 8. Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy Wycieczka do Domu Leona Wyczółkowskiego 9.03.2012 r.
 • 9. Przedszkole nr 16 w Bydgoszczy Międzyprzedszkolny quiz o Leonie Wyczółkowskim 25.04.2012 r.
 • 10. Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy Wycieczka autokarowa do Rezerwatu Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego we Wierzchlesie 09.2012 r.
 • 11. Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy Warsztaty plastyczne 7.11.2012 r.
 • 12. Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy Wystawa reprodukcji prac Leona Wyczółkowskiego 03.2012 r.
 • 13. Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy Międzyszkolny konkurs „Życie Leona Wyczółkowskiego i jego twórczość” 26.04.2012 r.
 • 14. Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Konkurs miejski „Srebrna Maska” recytatorsko-plastyczny. Temat w kategorii plastyka: „Prace inspirowane dziełami Leona Wyczółkowskiego” 22.11.2012 r.
 • 15. Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy Podsumowanie konkursu „Wyczółkowski 160 lat później„ 23.10.2012 r.
 • 16. Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy Lekcje w klasach IV Leon Wyczółkowski - życie i twórczość, szkic do portretu artysty 03.2012 r.
 • 17. Gimnazjum nr 22 w Bydgoszczy Otwarcie wystawy prac inspirowanych twórczością Leona Wyczółkowskiego 30.10.2012 r.
 • 18. Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy Wystawa Szkolnego Koła TMMB 11/12.2012 r.
 • 19. Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „NIE PĘDZLEM, LECZ ŚWIATŁEM MALOWANE - Współczesny Leon Wyczółkowski„ 15.05.2012 - 15.11.2012 r.
 • 20. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy Leon Wyczółkowski - poeta palety 25.10.2012 r.
 • 21. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy „Dziecięce spotkania ze sztuką – Pasja Leona” 16.11.2012 r.
 • 22. Specjalna oferta edukacyjna Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: Ilość tematów: 10 Gimnazja • Szkicownik z dawnych lat • Konserwacje Wariacje Przedszkola i klasy I-III • W pracowni mistrza • Kwiaty wyjęte z ram • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika • Malowanie z Leonem • Analiza obrazu • Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego • Z Wizytą u Leona Wyczółkowskiego Szkoły ponadgimnazjalne • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika Klasy IV-VI • Analiza obrazu • Szkicownik z dawnych lat • Malowane światłem – rewolucja impresjonizmu • Konserwacje Wariacje • W pracowni mistrza Szkoły wyższe • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika Edukacja dorosłych • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
 • 23. W Muzeum Okręgowym w 2012 roku zostało przeprowadzonych 279 zajęć edukacyjnych związanych z życiem i twórczością artysty.
 • 25. Inauguracja Roku Leona Wyczółkowskiego w Operze Nova w Bydgoszczy 20.01.2012 r.
 • 26. 1. Śladami Leona Wyczółkowskiego (wystawa posterowa) 20.01.2012 – 31.12.2012 r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy W Roku Leona Wyczółkowskiego wystawa posterowa Śladami Leona Wyczółkowskiego została użyczona 22 razy. - szkoły: 16 użyczeń (10 zespołów szkół, 7 gimnazjów, 4 szkoły podstawowe) - przedszkola: 1 - instytucje związane z kulturą: 4 (WOKiS, MCK, TMMB, Pałac Młodzieży) - Urząd Gminy Koronowo: 1
 • 27. 2. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich 25.04.2012 – 2.09.2012 r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Wystawa prezentowała dzieła oraz przedmioty należące do artysty, przekazane Bydgoszczy przez Franciszkę Wyczółkowską. Ekspozycja uzupełniona o prace Konstantego Laszczki dała możliwość przeniesienia w atmosferę gościeradzkiego dworku oraz pozwoliła zrozumieć artystyczną wrażliwość jednego z największych polskich malarzy i grafików. Wystawie towarzyszyły dwie prezentacje multimedialne ukazujące szkicowniki mistrza z jego odręcznymi notatkami oraz pracownie malarską i graficzną ze zdjęciami specjalistycznych sprzętów.
 • 28. 3. Początek nieskończoności - Pierre Pirson 26.04.2012 - 27.05.2012 r. BWA w Bydgoszczy Na ekspozycję składały się prace belgijskiego malarza, Pierre'a Pirson, który w 2012 roku obchodził 35-lecie swojej pracy artystycznej. Były to kolejno: I część - najnowsze obrazy, powstałe w kręgu kultury Beneluxu, II część - obrazy powstałe podczas pobytu w Bydgoszczy, będące wynikiem zderzenia kulturowego z naszym regionem i miastem, III część - obrazy, będące efektem artystycznego dyskursu z Leonem Wyczółkowskim.
 • 29. 4. Leon Wyczółkowski - Wrażenia z Pomorza 30.04.2012 – 10.01.2013r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Wystawa poza siedzibą MOB. W miastach naszego województwa prezentowała litografie, akwarele i rysunki ukazujące charakterystyczne krajobrazy oraz widoki miast naszego regionu i Pomorza. Ekspozycja do końca roku pojawiła się w 6 muzeach: - Muzeum w Brodnicy - Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie - Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • 30. 5. Wyczół w Japonii 16.05.2012 – 16.09.2012r. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (przy współudziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
 • 31. 6. Bydgoszcz w Sopocie - EURO 2012 - COME TOGETHER with BYDGOSZCZ 13.06.2012 r. Urząd Miasta Bydgoszcz Wystawa fotografii z Bydgoszczy i reprodukcji prac Leona Wyczółkowskiego prezentowana na molo w Sopocie.
 • 32. 7. „Leon Wyczółkowski - malarz, grafik, rysownik” 17-28.09.2012 r. WiMBP w Bydgoszczy Ekspozycja podzielona została na cztery bloki tematyczne: reprodukcje graficzne drzew, miast i wsi oraz oryginalne grafiki i pamiątki po artyście zgromadzone w zbiorach Biblioteki. W ramach wystawy zaprezentowane zostały różne techniki graficzne, po które sięgał Leon Wyczółkowski, w tym litografia, autolitografia, akwarela, technika drapania igłą i miękki werniks.
 • 33. 8. Lekcja z mistrzem – wystawa rysunków studentów Architektury Krajobrazu i Architektury Wnętrz UTP w Bydgoszczy 13.12.2012 – 20.01.2012 r. Miejskie Centrum Kultury, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski
 • 34. 9. Inspirowane Wyczółkowskim wystawa pokonkursowa 17.12.2012 – 25.01.2012 r. Galeria Miejska BWA, Galeria Kantorek w Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
 • 35. 10. Leon Wyczółkowski - artysta, profesor 18.12.2012 – 24.02.2013 r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Na ekspozycji zostały pokazane dzieła twórców trzech różnych generacji współczesnych Leonowi Wyczółkowskiemu: jego nauczycieli, kolegów profesorów oraz uczniów. Wśród zaprezentowanych prac 56 autorów znaleźli się m.in. tacy artyści jak: Leon Wyczółkowski, Józef Brandt, Józef Chełmoński, Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski, Julian Fałat, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Włodzimierz Tetmajer, Witold Wojtkiewicz oraz Stanisław Wyspiański.
 • 36. 11. „Pejzaż malarski" 20.12.2012 r. – 20.01.2013 r. Galeria Miejska BWA realizacja: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski Galeria Miejska BWA
 • 38. 1. Konferencja popularnonaukowa „Wyczółkowski inaczej" 28.05.2012 roku Organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Bydgoszczy 2. Konferencja naukowa „Architektura malowana. Architektura rzeczywista” Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego. 6-7.12.2012 roku Organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Fundacja Gaudeamus Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Epoque
 • 39. 3. XII sesja sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego z okazji Święta Województwa 4.06.2012 roku Organizator: Sejmik Województwa kujawsko - pomorskiego 4. Sesja naukowa „W kręgu Wyczóła” 13.12.2012 roku Organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 41. Realizacja filmów o Leonie Wyczółkowskim: 1. A tyle pozostało… 28 minutowy film dokumentalny o Leonie Wyczółkowskim, który został dwukrotnie wyemitowany na antenie TVB, w dn. 31 marca i 4 kwietnia b.r. Realizacja: TVP Bydgoszcz i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 42. 2. Leon Wrażliwy zawodowiec Leon Wyczółkowski pojawia się również w cyklu „Archiwum B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz. Realizacja: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 3. Spoty o Leonie Wyczółkowskim Realizacja: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • 43. Wydawnictwa: 1. Leon Wyczółkowski – kolejne życie Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Reedycja książki autorstwa Jolanty Baziak- Jankowskiej.
 • 44. 2. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Katalog wystawy
 • 45. 3. Niewidomi u Leona oprac. Grupa redakcyjna sekcji literackiej Klubu OKATiK przy PZN w ramach warsztatów Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
 • 46. 4. Leon Wyczółkowski artysta-profesor Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Katalog wystawy
 • 47. 5. Album Muzea Kujaw i Pomorza – Bydgoszcz. Leon Wyczółkowski wyd. Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen przy współpracy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 48. 5. Wydarzenia kulturalne W Roku Leona Wyczółkowskiego odbyło się ponad 50 wydarzeń kulturalnych w tym wydarzenia artystyczne, konkursy, warsztaty, koncerty, imprezy plenerowe, happeningi, wycieczki, pokazy.
 • 49. Galeria uliczna projekt realizowany przez Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zaprezentowano ją w 10 miastach: Bydgoszczy, Żninie, Białych Błotach, Aleksandrowie Kujawskim, Sępólnie Krajeńskim, Chełmie, Nakle, Koronowie, Czernikowie, Wąbrzeźnie. 21.03-30.05.2012 r.
 • 50. Konkurs Śladami Leona Wyczółkowskiego - kwiaty i motywy kwiatowe fotograficzna wystawa pokonkursowa Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 3.03.2012 – 1.04.2012 r.
 • 51. Warsztaty graficzne dla dorosłych i młodzieży, projekt realizowany przez Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 14 i 21.04.2012 r.
 • 52. ZABAWA SZTUKĄ - cykl zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy. W ramach zadania w 15 filiach dla dzieci i młodzieży oraz 10 filiach dla dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy odbyły się imprezy edukacyjne, plastyczne, wykłady z historii sztuki oraz projekcje filmu o Leonie Wyczółkowskim. Łącznie w ramach zadania przeprowadzono 74 imprezy kulturalne, w których udział wzięły 1002 osoby.
 • 54. Korowód Mistrza Leona zrealizowany przez Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 23.04.2012 r.
 • 55. 160 urodziny Leona Wyczółkowskiego, zrealizowane przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współudziale Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 24.04.2012 r.
 • 56. Bydgoskie Dywany Kwiatowe Dla Leona Wyczółkowskiego zrealizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Bydgoszczy Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 12-13.05.2012 r.
 • 57. Europejska Noc Muzeów To Leona czas Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 19/20.05.2012 r.
 • 58. Imieniny u Leona Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 10.06.2012 r.
 • 60. Premierowa prezentacja obrazu Leona Wyczółkowskiego Brama Floriańska Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 15.06.2012 r.
 • 61. Koncert AVE MARIA W MUZYCE w Kościele pw. Św. Michała Archanioła we Wtelnie Filharmonia Pomorska 17.06.2012 r.
 • 62. Działania Rady Osiedla Błonie Festyn Rodzinny „Muzyczne Błonie” 17.06.2012 r.
 • 63. Ogólnopolski Konkurs Plastycznym „Doświadczając natury – śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego” otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpiło 28.06.2012 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Realizacja: Wyższa Szkoła Gospodarki, Fundacja Gaudeamus Fot. Arkadiusz Blachowski
 • 64. Spływ kajakowy „Śladami Leona Wyczółkowskiego” Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia-WSG 26.08.2012r. Trasa: Wtelno – „Wyczółkowo” (dworek Wyczółkowskich) – Byszewo – Koronowo – Gościeradz – Ługowo – Janowo – Bydgoszcz
 • 65. Spotkanie działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 1.09.2012 r.
 • 66. Wyczółkobus – autobus, w którego wnętrzu zaaranżowanemu na przestrzeń wystawienniczą, podziwiać można reprodukcje dzieł Leona Wyczółkowskiego. Wystawia, której towarzyszyły happeningi, warsztaty plastyczne dla dzieci, odwiedziła 12 miast. Projekt organizowany przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszcz oraz Miejskie Centrum Kultury w 29 wrzesień (sobota) Bydgoszczy. 9.00 - 12.00 – Bydgoszcz Dom Mody Drukarnia 13.00 - 16.00 – Nakło ul. Rynek 30 wrzesień (niedziela) 9.30 - 12.00 – Koronowo ul. Bydgoska przy Kościele Parafialnym Wniebowzięcia NMP 13.30 - 16.00 – Świecie ul. Ks. Krausego 6październik (sobota) 9.00 - 12.00 – Chełmno ul. Dworcowa 1 13.00 - 16.00 – Grudziądz ul. Chełmińska 4 7 październik (niedziela) 9.30 - 12.00 – Chełmża ul. Rynek 4 13.00 - 16.00 – Toruń Rynek Nowomiejski 13 październik (sobota) 9.30 - 12.30 – Ciechocinek ul. Żelazna 5 13.30 - 16.00 – Włocławek ul. Kilińskiego 3 14 październik (niedziela) 9.30 - 12.30 – Inowrocław Park Solankowy 13.30 - 16.00 – Żnin Plac Wolności 1
 • 67. Wyczółkobus – Nakło 29.09.2012 r.
 • 68. Wyczółkobus – Koronowo 30.09.2012 r.
 • 70. Wyczółkowski wychodzi z obrazu słuchowisko nagrywane na żywo z udziałem publiczności w Domu Wyczółkowskiego reżyseria: Paweł Łysak realizacja akustyczna: Marek Rzepa tekst: Paweł Sztarbowski realizacja: Teatr Polski w Bydgoszczy przy współudziale Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 5.10.2012r.
 • 71. Uroczyste posadzenie Dębu Leona Wyczółkowskiego przy Al. Ossolińskich 10.10.2012 r.
 • 72. Projekt „Ja Ciebie lubię Wyczół ...” i finałowa wystawa Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 19.10.2012 r.
 • 73. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Performance „W gościnie u Wyczółkowskiego" realizacja: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski Pierwsza edycja „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki" 27.10.2012 r. Fot. Andrzej Maziec
 • 74. I Międzynarodowy Konkurs na Grafikę i Rysunek inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego - Państwowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 75. Posiedzenie Komitetów Honorowego i Organizacyjnego Roku Leona Wyczółkowskiego 18.12.2012 r.
 • 76. Wręczenie Medalu upamiętniającego obchody Roku Leona Wyczółkowskiego. Medal wręczono osobom zasłużonym w badaniu życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego oraz realizacji inicjatyw Roku Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 18.12.2012 r.
 • 77. Rozmowy artystów o Leonie Wyczółkowskim Realizacja: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 27.12.2012 r.
 • 79. Kampania reklamowa: • 4 backlighty i 40 citylighty: Bydgoszcz, Toruń • 6 flag informujących o RLW przed budynkami Muzeum • 3 bilbordy: Inowrocław, Grudziądz
 • 80. 3 fullbacki– reklama na autobusie: Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek • banery: Bydgoszcz • publikacje na łamach Bydgoskiego Informatora Kulturalnego
 • 81. Partnerzy Obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego Patronat Honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Grupa programowa: Urząd Miasta Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Galeria Miejska BWA Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Muzeum Fotografii w Bydgoszczy Pałac Młodzieży w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Biblioteka Miejska przy ul. Broniewskiego 1 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy Stowarzyszenie Historyków Sztuki Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Bydgoszczy Związek Polskich Artystów Plastyków Bydgoskie Centrum Informacji Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy DK Orion Arka BSM Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wtelno Polski Związek Niewidomych Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia-WSG Fundacja Gaudeamus Patroni medialni: TVP Bydgoszcz Radio Pik Radio Gra Gazeta Pomorska Express Bydgoski InfoBydgoszcz.pl
 • 82. DZIAŁANIA W RAMACH ROKU LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO Aktualizacja: 04.01.2013 NAZWA DZIAŁANIA RODZAJ DZIAŁANIA PODMIOT REALIZUJĄCY KOORDYNATOR TERMIN CAŁY ROK 1. Specjalna całoroczna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. Mateusz Soliński Cały rok osób dorosłych dot. Leona Wyczółkowskiego EDUKACYJNE Leona Wyczółkowskiego Oprowadzanie po wystawie stałej „Twórczość Leona Wyczółkowskiego” w w Bydgoszczy budynku przy ul. Mennica 7 Zajęcia muzealne: przedszkola: „Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego” kl I-III: „Z wizytą u Leona Wyczółkowskiego” , „Kwiaty wyjęte z ram” kl IV-VI, gim., ponadgim.: „W pracowni mistrza”,„Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika”, „Malowanie światłem – rewolucja impresjonizmu”, „Na krawędzi – malarstwo europejskie przełomu XIX i XX wieku”, „Brzydkie i piękne – realizm w XIX-wiecznym malarstwie”, „Bunt przeciw pięknu – dzieje XIX-wiecznego realizm w malarstwie europejskim”, „Jak portret malowano”. 2. Całoroczna oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Lekcje DZIAŁANIA Wydział Edukacji UMB Magdalena Cały rok muzealne, pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, debaty, apele, spotkania EDUKACYJNE (placówki oświatowe Buschmann poetycko – malarskie, szkolne dni L. Wyczółkowskiego. podległe WE) Zajęcia artystyczne (plenery malarskie, warsztaty plastyczne, graficzne, fotograficzne, wystawy prac, reprodukcji, spektakle), krajoznawcze (wycieczki, rajdy rowerowe) i popularyzatorskie (tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych). Konkursy literackie, plastyczne, muzyczne, wiedzy o życiu i malarstwie L. Wyczółkowskiego. Zajęcia świetlicowe oraz biblioteczne o tematyce związanej z artystą.
 • 83. 3. Strona internetowa Roku Leona Wyczółkowskiego PROMOCJA Muzeum Okręgowe im. Marcin I kwartał 2012 – Leona Zdanowski uruchomienie Wyczółkowskiego w strony Bydgoszczy 4. Wortal internetowy poświęcony osobie Leona Wyczółkowskiego (z pełną bazą dzieł DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. Marcin Cały rok artysty) NAUKOWE Leona Zdanowski (udostępniony Wyczółkowskiego w zostanie w I Bydgoszczy kwartale 2013 roku) 5. Projekt badawczy dotyczący twórczości Leona Wyczółkowskiego uwzględniający DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. Michał F. 2012-2014 współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi z Niemiec i Ukrainy. Projekt NAUKOWE Leona Woźniak przewidziany jest na 3 lata, z czego działania w roku 2012 to działania wstępne Wyczółkowskiego w Ewa Sekuła- (nawiązanie kontaktów, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac) mające na Bydgoszczy Tauer celu szczegółowe rozpoznanie i opracowanie materiałów dotyczących tematu Barbara znajdujących się na terenie Polski. Dygdała- Kłosińska Wydział Promocji, Sportu i Turystyki UMB 6. Wystawa posterowa „Śladami Leona Wyczółkowskiego” dot. życia i twórczości Leona WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Monika Lesniak- 20.01.2012 Wyczółkowskiego wraz z prezentacją multimedialną Leona Skocka II-XII 2012 – Wyczółkowskiego w wypożyczanie Bydgoszczy wystawy do szkół i instytucji kultury 7. Prezentacja bannera wielkoformatowego informującego o roku Leona Wyczółkowskiego PROMOCJA Wydział Promocji, Michał Szczęsny na moście Jerzego Sulimy - Kamińskiego Sportu i Turystyki UMB 8. Cykliczne, specjalne publikacje tematyczne na łamach BIK-u WYDAWNICTWA Miejskie Centrum Cały rok Kultury w Bydgoszczy 9. Realizacja form filmowych (spotów) dot. Leona Wyczółkowskiego DZIAŁANIA Miejskie Centrum Adam Gajewski I i II kwartał ARTYSTYCZNE Kultury w Bydgoszczy 2012
 • 84. 10. Leon Wrażliwy zawodowiec – Leon Wyczółkowski pojawia się w cyklu „Archiwum DZIAŁANIA Miejskie Centrum Kultury w B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz. ARTYSTYCZNE Bydgoszczy 11. Medal „Rok Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” DZIAŁANIA Towarzystwo Miłośników 15.04-20.12.2012 Na stronie głównej wizerunek artysty, na odwrocie napis „Rok Leona ARTYSTYCZNE Miasta Bydgoszczy Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” i centralnie Herb Bydgoszczy. Średnica 7cm, tłoczony w mosiądzu, pokryty srebrem, galwanizowany. Medal upamiętnia obchody jubileuszowe, kontynuuje podobne tradycje medalierskie zapoczątkowane w 1985 roku. Przeznaczonego dla osób zasłużonych w badaniu życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego oraz realizacji inicjatyw Roku Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Międzynarodowy konkurs na grafikę i rysunek inspirowane twórczością Leona DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół Wyczółkowskiego. ARTYSTYCZNE Plastycznych im. Leona Wystawa pokonkursowa w Muzeum Okręgowym i katalog pokonkursowy. Wyczółkowskiego Plener malarski pokonkursowy dla laureatów w Borach Tucholskich. w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 13. Jolanta Baziak – cykl spotkań z literatką DZIAŁANIA DK Orion i Arka BSM oraz Grażyna Kufel Cały rok Warsztaty plastyczne dla dzieci EDUKACYJNE Biblioteką Miejską przy ul. Broniewskiego 1 14 Z myślą o mieszkańcach regionu, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Monika Leśniak- 05-12.2012 w Bydgoszczy przygotowało wystawę objazdową "Leon Wyczółkowski - Wrażenia Leona Wyczółkowskiego w Skocka, z Pomorza", która została zaprezentowana w muzeach w regionie. Ekspozycja Bydgoszczy Dorota stanowiła ważny wkład w kształtowanie wiedzy na temat sztuki upowszechniając Dombrowska twórczość artystyczną Leona Wyczółkowskiego. Zebrany i zaprezentowany zbiór akwarel, rysunków i grafik dał niepowtarzalną możliwość, nie tylko mieszkańcom Bydgoszczy, ale i województwa kujawsko-pomorskiego zapoznania się z techniką warsztatu litograficznego oraz indywidualnym stylem artysty. Prace ukazywały motywy architektoniczne oraz pejzaże dobrze znane mieszkańcom naszego regionu. W jej skład wchodziło: • 30 oryginalnych, oprawionych prac artysty • 6 banerów z motywem graficznym na których umieszczono teksty oraz galerię zdjęć z albumu artysty (baner 250 cm x 80 cm). Harmonogram wypożyczeń: maj - Muzeum w Brodnicy czerwiec - Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lipiec - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie wrzesień - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku październik - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie listopad – styczeń Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • 85. 15 Cykl zajęć warsztatowych w pracowni Pałacowego Centrum Wyobraźni pt. „Z DZIAŁANIA Pałac Młodzieży w 02.07.2012 Leonem Wyczółkowskim rysowanie - Próba pastiszu” EDUKACYJNE/ARTYST Bydgoszczy YCZNE STYCZEŃ 2012 16. Konkurs na logotyp i layout Roku Leona Wyczółkowskiego PROMOCJA Wydział Promocji, Sportu i Aleksandra 12.2011-01.2012 Turystyki UMB Garbowska 17. Realizacja filmu A tyle pozostało… DZIAŁANIA TVP Bydgoszcz i Muzeum Michał F. Woźniak I kwartał 2012 28 minutowy film dokumentalny o Leonie Wyczółkowskim, który został ARTYSTYCZNE Okręgowe im. Leona Ewa Sekuła-Tauer dwukrotnie wyemitowany na antenie TVB, w dn. 31 marca i 4 kwietnia b.r. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy LUTY 2012 18. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych DZIAŁANIA Instytut Architektury, mgr Marta 02.2012 – 10.2012 pt. Doświadczając natury - śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego EDUKACYJNE / Budownictwa i Gospodarki Rosenthal-Sikora Na konkurs można było przesyłać prace wykonane w dowolnej technice NAUKOWE Przestrzennej Wyższej plastycznej (rysunkowej, graficznej, malarskiej), inspirowane wybranymi Szkoły Gospodarki w dziełami Leona Wyczółkowskiego. Bydgoszczy 19. Uroczysta Inauguracja obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół 28.02.2012, godz. W programie koncert uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych z EDUKACYJNE / Plastycznych im. Leona 14:00 w auli Bydgoszczy i prezentacja filmu o Leonie Wyczółkowskim ARTYSTYCZNE Wyczółkowskiego Zespołu Szkół w Bydgoszczy Plastycznych MARZEC 2012 20. Konkurs na prozę poetycką „Wiosna w Gościeradzu” KONKURS Stowarzyszenie „Teatr na 1.03-15.11 Konkurs dla młodzieży na prozę poetycką zainspirowaną obrazem Leona Barce” Wyczółkowskiego „Wiosna w Gościeradzu” 21. Konkurs malarski Ścieżkami Leona Wyczółkowskiego dla uczniów szkół DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół 8.03-21.05.2012 podstawowych i gimnazjów na pracę inspirowana twórczością Leona ARTYSTYCZNE Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego, o legitymacje szkolną ZSP i udział w warsztatach graficznych Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 86. 22. Cykl wystaw prac uczniowskich inspirowanych pracami L. Wyczółkowskiego DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół 21.03-30.05 „Mistrz i jego uczniowie” – Galeria uliczna PZSP EDUKACYJNE / Plastycznych im. Leona Prezentacja prac uczniowskich w czasie imprez artystycznych odbywających się ARTYSTYCZNE Wyczółkowskiego w ważnych punktach miast regionu Kujaw i Pomorza. Uczniowie wystąpią w roli w Bydgoszczy ekspertów udzielających informacji na temat biografii Wyczółkowskiego. Zainteresowani otrzymają płyty CD z informacjami na temat twórcy, realizacje filmów mu poświęconych, pokaz „Żywych obrazów” oraz materiały informacyjne o PZSP w Bydgoszczy. KWIECIEŃ 2012 23. Pocztówki dźwiękowe dla twórczości Leona Wyczółkowskiego w studenckim DZIAŁANIA Fundacja Rozwoju 1.04-31.06 „Radiu Uniwersytet” EDUKACYJNE / Mechatroniki warsztaty radiowe Warsztaty radiowe w ramach których powstaną „Pocztówki dźwiękowe” będące ARTYSTYCZNE ilustracją wybranych obrazów artysty. Najlepsze zostaną wyemitowane w cyklu 1.09-31.10 – audycji o Leonie Wyczółkowskim. konkurs na Konkurs na „Pocztówkę dźwiękową”. „Pocztówkę Oferta skierowana do bydgoskich studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych dźwiękową” i mieszkańców Bydgoszczy. 24. Ogólnopolski Konkurs Malarski Pejzażu im. Leona Wyczółkowskiego DZIAŁANIA Związek Polskich Artystów 1.04-30.11.2012 Skierowany do artystów plastyków z całego kraju. Autor może przedstawić do 3 ARTYSTYCZNE/KONKU Plastyków prac. Jury wytypuje trzy nagrodzone prace oraz wybierze prace do wystawy RS pokonkursowej. Wystawie będzie towarzyszyć katalog prac. 25. ZABAWA SZTUKĄ – Cykl imprez z okazji OBCHODÓW ROKU LEONA DZIAŁANIA Wojewódzka i Miejska Joanna Pawłowska 10.04.2012 – WYCZÓŁKOWSKIEGO EDUKACYJNE / Biblioteka Publiczna im. dr. 27.04.2012 ARTYSTYCZNE Witolda Bełzy w REALIZACJA ZADANIA: ETAP I Bydgoszczy - spotkania w filiach dla dzieci, młodzieży i dorosłych; - udział w lekcji ph. „Pociągiem przez życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego” 10.04.2012 – organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy; 20.04.2012 - warsztaty artystyczne, praca nad przedstawieniem „żywych obrazów”, zabawy ph. „W stylu retro” odbywające się w 15 filiach dla dzieci i młodzieży WiMBP w Bydgoszczy; - Kącik kulturalny w ramach, którego odbędą się wykłady historyków sztuki, nauczycieli plastyków, wystawa starych fotografii Bydgoszczy oraz projekcja filmu pt. „Chodzi nie o mnie, ile o lasy, góry, pola…”, organizowany w 10 filiach dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy. REALIZACJA ZADANIA: ETAP II - wycieczka do „Domu Leona Wyczółkowskiego”; - warsztaty plastyczne w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy; - Finał cyklu imprez ph. „Zabawy sztuką”: prezentacja „żywych obrazów” przygotowanych przez dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach w poszczególnych filiach bibliotecznych, utrwalenie „żywych obrazów” za pomocą 23.04.2012- fotografii i stworzenie wystawy z powstałych dzieł i reprodukcji obrazów Leona 27.04.2012 Wyczółkowskiego.
 • 87. 26. Niewidomi u Leona DZIAŁANIA Polski Związek 11.04-15.10 Warsztaty artystyczne połączone ze spotkaniami integrująco-edukacyjnymi, EDUKACYJNE / Niewidomych które przez twórczość aktywizują osoby niewidome i słabowidzące. ARTYSTYCZNE Działania: - zwiedzanie Muzeum (maj) - śladami Leona – wycieczka Gościeradz, Wtelno (czerwiec) - warsztaty artystyczne - spotkania edukacyjne w MCK 27. REJESTRACJA VIDEO ŻYWYCH OBRAZÓW ”KORPORACJA POLE ORNE” DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół DYR. ELŻBIETA 11-13.04.2012 inscenizacja na pograniczu performance na terenie Gminy Osielsko, premierowy EDUKACYJNE / Plastycznych im Leona SZYMAŃSKA, pokaz video w sali multimedialnej w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz 27.IV.2012 ARTYSTYCZNE Wyczółkowskiego w DOROTA Bydgoszczy LIPOWSKA 28. U-rodziny u Wyczóła – warsztaty dla młodzieży i dorosłych w pracowniach DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół 14.04 i 21.04.2012 grafiki warsztatowej EDUKACYJNE / Plastycznych im. Leona Zajęcia w pracowniach graficznych poprowadzili doświadczeni artyści graficy, ARTYSTYCZNE Wyczółkowskiego nauczyciele Liceum Plastycznego w Bydgoszczy (Ewa Gordon, Jarosław Nowak). w Bydgoszczy Tematy realizowanych zadań inspirowane będą twórczością Leona Wyczółkowskiego. 29 Cykl Biegów im. Leona Wyczółkowskiego IMPREZA Stowarzyszenie Rozwoju Bogdan Łabędzki 14.04, 12.05 i biegi we Wtelnie na dystansach 2.5, 5 i 10 km i nordic walking 5 km PLENEROWA wsi Wtelno 9.06.2012 start w biegu na dystansie 2500 m godz. 11:00 start w biegu na dystansie 5000 m godz.11:30 start w nordic walking 5000 m godz. 11:30 start do Biegu Głównego 10 km godz. 12.30 30 Korowód Mistrza Leona w poszukiwaniu zgubionego miejsca na pomnik IMPREZA Państwowy Zespół Szkół 23.04.2012 przygotowana została przez Samorząd Uczniowski PZSP. W czasie przemarszu PLENEROWA Plastycznych im Leona korowód zatrzymał się przed Urzędem Miasta, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Wyczółkowskiego oraz Galerią Miejską bwa. W imieniu uczniów delegacja Bydgoszczy wręczyła władzom miasta oraz przedstawicielom odwiedzonych instytucji List z apelem o wsparcie inicjatywy postawienia w Bydgoszczy Pomnika/ Popiersia Patronowi liceum.
 • 88. 31 160 urodziny Leona Wyczółkowskiego IMPREZA Muzeum Okręgowe im. 24.04.2012 Spacer wraz z solenizantem i jego małżonką Franciszką oraz innymi osobami PLENEROWA Leona Wyczółkowskiego w przebranymi w stroje z epoki po starówce w Bydgoszczy. Bydgoszczy przy Żywy obraz Gra w krokieta przed Domem Leona Wyczółkowskiego. współudziale Zdjęcie z Wyczółem przed Domem Leona Wyczółkowskiego. Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 32. Wystawa pt. Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Michał F. Woźniak 25.04. – Wystawa prezentuje dar Franciszki Wyczółkowskiej dla Miasta Bydgoszczy. W Leona Wyczółkowskiego w Współpraca: 02.09.2012 1937 roku wdowa po Leonie Wyczółkowskim przekazała do Muzeum Bydgoszczy Barbara Dygdała- Miejskiego, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac – olei, akwarel, pasteli, Kłosińska rysunków i grafik oraz pamiątek osobistych, wyposażenia pracowni i mebli. 33. Muzyka kameralna pamięci Leona Wyczółkowskiego. KONCERT Paderewski String 25.04.2012 I Koncert w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego Quartet Towarzystwo Koncert P.S.Q. podczas wernisażu wystawy „Wokół daru Franciszki i Leona Miłośników Miasta Wyczółkowskich” Bydgoszczy W programie: J. Haydn, L van Beethoven 34. Dyskurs z Wyczółkowskim podczas otwarcia wystawy twórczości Pierre’a DZIAŁANIA Galeria Miejska BWA 26.04.2012 Pirson’a – pierwsze z cyklu sześciu spotkań z artystami reprezentującymi różne EDUKACYJNE / dziedziny sztuki. ARTYSTYCZNE 35. PREMIERA – „KORPORACJA POLE ORNE” – premierowy pokaz video w sali DZIAŁANIA Państwowy Zespół Szkół DYR. ELŻBIETA 27.04.2012 multimedialnej w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz EDUKACYJNE / Plastycznych im Leona SZYMAŃSKA, godz. 12:00 ARTYSTYCZNE Wyczółkowskiego w DOROTA Bydgoszczy LIPOWSKA, DYR. WACŁAW KUCZMA
 • 89. MAJ 2012 36. Bydgoskie Dywany Kwiatowe Dla Leona Wyczółkowskiego. DZIAŁANIA Stowarzyszenie Naukowo - Henryk Kołcon 12-13.05.2012 Impreza plenerowa: kompozycje kwiatowe pod hasłem "Dla Leona" Planowana ARTYSTYCZNE Techniczne Inżynierów i jest realizacja wielkoformatowych (17m x 120m) kompozycji według autorskich Techników projektów. OgrodnictwaOddział w Bydgoszczy Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 37 Wystawa posterowa „Śladami Leona Wyczółkowskiego” dot. życia i twórczości WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Monika Lesniak- 14 – 19.05.2012 Leona Wyczółkowskiego wraz z prezentacją multimedialną Leona Wyczółkowskiego w Skocka Aditorium Novum" przy ul. S. Kalińskiego 7 Bydgoszczy Ekspozycja została otwarta podczas III Międzynarodowej Konferencji Mostowej "Mosty-Tradycja i Nowoczesność" w dniach 14 - 19 maja 2012 roku staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. 38 Noc Muzeów DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. 19.05.2012 Wydarzenie związane z osobą i twórczością Leona Wyczółkowskiego. EDUKACYJNE / Leona Wyczółkowskiego w ARTYSTYCZNE Bydgoszczy. 39. W ramach dorocznego konkursu Młody Przyjaciel Bydgoszczy o srebrne i złote DZIAŁANIA Towarzystwo Miłośników 19.05 – odznaki dla klas VI i gimnazjów EDUKACYJNE Miasta Bydgoszczy 02.06.2012 - wprowadzenie problematyki życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego wręczenie nagród: - gra dydaktyczna Bydgoskimi śladami Leona Wyczółkowskiego Pałac Młodzieży w 5, 15,16 czerwca - inscenizacja o Leona Wyczółkowskim podczas finału konkursu Bydgoszczy 40. VI edycja konkursu fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego KONKURS Muzeum Okręgowe im. Ewa Sekuła-Tauer 05.2012 – Leona Wyczółkowskiego w ogłoszenie Bydgoszczy konkursu 11.2012 – posiedzenie jury
 • 90. 41. Konferencja popularnonaukowa „Wyczółkowski inaczej” DZIAŁANIA Towarzystwo Miłośników Jerzy Derenda 28.05.2012 Konferencja o charakterze popularnonaukowym, walorach edukacyjnych i EDUKACYJNE / Miasta Bydgoszczy poznawczych. Prelegenci przedstawili postać L. Wyczółkowskiego , wybitnego NAUKOWE artysty i profesora, w sposób odbiegający od tradycyjnej formy, od strony zagadek, ukrywanych nawet przez najbliższych. Program: 10:00-10:40 - prof. dr hab. Dariusz Markowski, O technologii i warsztacie malarskim L. Wyczółkowskiego 10:40-11:10 – mgr Beata Staszewska, Technika pastelu na płótnie w działach Leona Wyczółkowskiego 11:10-11:40 - dr Jolanta Czuczko, Polowanie na papiery (bogactwo rodzajów podłoży papierowych w warsztacie twórczym Leona Wyczółkowskiego 11:40-12:10 – prof. dr hab. N. med. Józef Kałużny, Uszkodzenie słoneczne dna oka u Leona Wyczółkowskiego 12:10-12:30 przerwa na kawę 12:30-13:00 – mgr Ewa Sekuła-Tauer, Wyczółkowski prywatnie 13:00-13:15 – dr Marek Romaniuk, Leon Wyczółkowski w świetle bydgoskich archiwaliów, 13:15 – 13:30 - dr Ewa Puls, Wyczółkowski w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży 13:30-14:00 – mgr Jerzy Derenda, Leon Wyczółkowski we wspomnieniach potomnych i w mediach 42 Spacery z Leonem WYCIECZKA Bydgoskie Centrum Każda sobota maja Cykl bezpłatnych wycieczek, dla osób indywidualnych, rodzin z dziećmi i grup Informacji i czerwca o godz. zorganizowanych w każdą sobotę o godz. 16.00 sprzed Bydgoskiego Centrum 16:00 Informacji (ul. Niedźwiedzia). To znakomita okazja do spojrzenia na Bydgoszcz oczami malarza, grafika i rysownika, który związał się z naszym miastem. CZERWIEC 2012 43 XII sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z okazji Święta SESJA 4.06.2012 Województwa. Z okazji trwającego Roku Praw Dziecka oraz Roku Leona Wyczółkowskiego pracownicy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przygotowali odczyt na temat dziecka w twórczości artysty.
 • 91. 44. Piknik u Leona – impreza plenerowa IMPREZA PLENEROWA Miejskie Centrum Kultury 10.06.2012 Impreza plenerowa na terenie Wyspy młyńskiej w stylu retro. w Bydgoszczy W programie: 12:00 – 12:20 Występy muzyczne 12:25 – 12:35 Wizyta Leona 12:40 – 13:00 Konkurs na przebranie w stylu retro 13:00 – 13:30 Występy – Przedszkole Niepubliczne Tęcza 13:30 – 14:00 Występy seniorów 14:00 – 17:00 Przyjazd starych aut 14:00 – 14:45 Nauka tańca 14:45 – 15:00 Rozmowa z Leonem 15:00 – 15:15 II edycja konkursu na przebranie w stylu retro 15:00 – 15:15 Parada starych rowerów 15:15 – 15:45 II runda nauki tańca 15:45 – 16:00 Animacje Leona 16:00 – 16:30 Występy muzyczne „Stara Pianola” 16:30 Leon w Mózgu 45 Premierowa prezentacja obrazu Leona Wyczółkowskiego Brama Floriańska DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. 15.06.2012 ARTYSTYCZNE Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 46. Koncert Capelli Bydgostiensis w Kościele Parafialnym p.w. Św. Michała KONCERT Filharmonia Pomorska 17.06.2012 Archanioła we Wtelnie im. Ignacego Jana Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Paderewskiego Anna Wilk, sopran w Bydgoszczy W programie koncertu znajdą się m.in. najpiękniejsze kompozycje Ave Maria (Bacha-Gounoda, Schuberta, Cacciniego, Donizettiego) oraz dzieła Haendla, Mozarta, Dvoraka, Czajkowskiego. 47 Festyn Rodzinny „Muzyczne Błonie” - Działania Rady Osiedla Błonie IMPREZA PLENEROWA Rada Osiedla Błonie 17.06.2012 48. „W poszukiwaniu kadru. Wędrówka po Bydgoszczy” – Akademia Kreatywności – DZIAŁANIA Instytut Architektury, mgr Marta 06.2012 plener rysunkowo-fotograficzny, inspirowany dziełami Leona Wyczółkowskiego EDUKACYJNE / Budownictwa i Gospodarki Rosenthal-Sikora ARTYSTYCZNE Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w mgr Arkadiusz Bydgoszczy , Muzeum Blachowski Fotografii
 • 92. LIPIEC 49 Plener artystyczny „Wakacje z paletą” - zajęcia oraz instalacje w „Leśnej DZIAŁANIA Pałac Młodzieży w 1-12.07.2012 pracowni - AURA LASU” pt. „Gatunki drzew - gatunki sztuki” EDUKACYJNE/ARTYST Bydgoszczy YCZNE 50 Wykład Ewy Sekuły-Tauer "Dąb Leona Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu – WYKŁAD Muzeum Okręgowe im. 4.07.2012 ikonografia i ochrona pomnika przyrody" Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Sekcja Bydgoska Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki SIERPIEŃ 51 Spływ kajakowy Śladami Leona Wyczółkowskiego SPŁYW KAJAKOWY Regionalne Towarzystwo Krzysztof Pawlicki 20-21.08 Wtelno – „Wyczółkowo (dworek Wyczółkowskich) – Byszewo – Koronowo – Wioślarskie LOTTO- Gościeradz – Ługowo – Janowo - Bydgoszcz Bydgostia-WSG WRZESIEŃ 2012 52 Spotkanie działkowców poświęcone patronowi Ogrodu z okazji ROKU LEONA DZIAŁANIA Rodzinny Ogród Działkowy 1.09.2012 WYCZÓŁKOWSKIEGO EDUKACYJNE im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Święto ulicy Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – historia i architektura KONKURS/DZIAŁANIA Towarzystwo Miłośników Agnieszka 28.09.2012 W programie: ARTYSTYCZNE Miasta Bydgoszczy Wysocka Wernisaż wystaw „Ulica Wyczółkowskiego – historia i architektura” i „Śladami Daria Bręczewska- Leona Wyczółkowskiego”, Wojewódzki Ośrodek Kulesza Finał konkursu „Życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego” Kultury i Sztuki „Stara Prezentacja wydawnictwa „Ulica Leona Wyczółkowskiego na bydgoskim Ochronka” w Bydgoszczy Skrzetusku” „Leon Wyczółkowski a region bydgoski” DZIAŁANIA Fundacja Gaudeamus prof. WSG dr 09.2012 obóz Konferencja naukowa, konkurs i 5-dniowy obóz kulturoznawczy studentów EDUKACYJNE/ Marek Chamot uczelni bydgoskich połączony z badaniami terenowymi i warsztatami NAUKOWE/ARTYSTYC Instytut Kulturoznawstwa 6-7.12.2012- artystycznymi Bydgoskiej Akademii Fotograficznej działającej przy Muzeum ZNE Wyższej Szkoły Gospodarki konferencja Fotograficznym. w Bydgoszczy mgr Elżbieta Działanie realizowane w lokalnym środowisku Gościeradza – wsi związanej z Schulz Leonem Wyczółkowskim.
 • 93. Pokaz filmu dokumentalnego o Leonie Wyczółkowskim pt. Chodzi nie o mnie, ile WYDARZENIA Wojewódzka i Miejska Joanna Pawłowska 10.09.2012 o lasy, góry, pola... Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 56. Wystawa pt. Leon Wyczółkowski – malarz, grafik, rysownik. WYSTAWA Wojewódzka i Miejska Joanna Pawłowska 17.09.2012 – Ekspozycja podzielona została na cztery bloki tematyczne: reprodukcje graficzne Biblioteka Publiczna im. dr. 28.09.2012 drzew, miast i wsi oraz oryginalne grafiki i pamiątki po artyście zgromadzone w Witolda Bełzy w Bydgoszczy zbiorach Biblioteki. W ramach wystawy zaprezentowane zostały różne techniki graficzne, po które sięgał Leon Wyczółkowski, w tym litografia, autolitografia, akwarela, technika drapania igłą, miękki werniks. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 17 września 2012 roku (poniedziałek), o godz. 12.00 w Holu Głównym Biblioteki przy Starym Rynku 24. Następnie w Sali Wykładowej zaprezentowany został poświęcony artyście film pt. „Chodzi nie o mnie, ile o lasy, góry, pola…” 57 Wycieczka „Jednym tchem i jednym dniem” do Rogalina i Kórnika połączoną z WYCIECZKA Pałac Młodzieży w 29.09.2012 pracą twórczą pt. „Szlakim Wyczóła - szkice z podróży” Bydgoszczy Wyczółkobus – autobus, w którego wnętrzu zaaranżowanemu na przestrzeń DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. Dorota 29-30.09.2012 wystawienniczą, podziwiać można reprodukcje dzieł Leona Wyczółkowskiego. EDUKACYJNE Leona Wyczółkowskiego w Dombrowska 6-7.10.2012 Wystawie towarzyszyć będą warsztaty plastyczne dla dzieci, happeningi, muzyka /ARTYSTYCZNE Bydgoszczy, 13-14.10.2012 na żywo. Urząd Miasta Bydgoszcz Projekt organizowany przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszcz oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszczy. Harmonogram: 29 wrzesień (sobota) 9.00 - 12.00 Bydgoszcz Dom Mody Drukarnia 13.00 - 16.00 – Nakło ul. Rynek 30 wrzesień (niedziela) 9.30 - 12.00 – Koronowo ul. Bydgoska przy Kościele Parafialnym Wniebowzięcia NMP 13.30 - 16.00 – Świecie ul. Ks. Krausego (Osiedle Marianki) 6 październik (sobota) 9.00 - 12.00 – Chełmno ul. Dworcowa 1 13.00 - 16.00 – Grudziądz ul. Chełmińska 4 – przed C.H. Alfa 7 październik (niedziela) 9.30 - 12.00 – Chełmża ul. Rynek 4 przy PiMBP 13.00 - 16.00 – Toruń Rynek Nowomiejski 13 październik (sobota) 9.30 - 12.30 – Ciechocinek ul. Żelazna 5 13.30 - 16.00 – Włocławek ul. Kilińskiego 3 14 październik (niedziela) 9.30 - 12.30 – Inowrocław Park Solankowy 13.30 - 16.00 – Żnin Plac Wolności
 • 94. Niewidomi u Leona – otwarcie wystawy pokonkursowej Okręgowego Klubu DZIAŁANIA WOKiS „Stara Ochronka” w 26.09.2012, Aktywności Twórczej i Kulturalnej w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej EDUKACYJNE Bydgoszczy g. 11:00 WOKiS przy Starym Rynku 18 w Bydgoszczy /ARTYSTYCZNE 60. Reedycja książki Jolanty Baziak-Jankowskiej pt. Leon Wyczółkowskie – kolejne WYDAWNICTWA Muzeum Okręgowe im. Michał F. 09.2012 życie. Leona Wyczółkowskiego w Woźniak, Wydanie drugie zostanie rozszerzone o aneks z informacją o działaniach Roku Bydgoszczy Jolanta Baziak- Leona Wyczółkowskiego oraz o ok. 10 fotografii prac Leona Wyczółkowskiego Jankowska zakupionych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na przestrzeni lat 2012-2012. PAŹDZIERNIK 2012 Wyczółkowski wychodzi z obrazu DZIAŁANIA Polskie Radio Pomorza i 5.10.2012 Słuchowisko nagrywane na żywo z udziałem publiczności w Domu EDUKACYJNE Kujaw, g. 20:00 Wyczółkowskiego. Malarstwo Leona Wyczółkowskiego stanie się pretekstem do /ARTYSTYCZNE Muzeum Okręgowe im. zadania pytań o wolność artysty i ekonomiczne uwarunkowania tworzenia. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy realizacja: Polskie Radio Pomorza i Kujaw, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bydgoszczy Teatr Polski w Bydgoszczy reżyseria: Paweł Łysak realizacja akustyczna: Marek Rzepa tekst: Paweł Sztarbowski Dąb Leona Wyczółkowskiego – uroczyste posadzenie dębu czerwonego przy WYDARZENIA Stefan 10.10.2012 Al.Ossolińskich Pastuszewski g. 12:00 „Pyszne młodopolskie głowy. Portrety profesorskie Leona Wyczółkowskiego” WYSTAWA Muzeum Uniwersytetu Wernisaż Znanych jest 27 portretów uczonych ze środowisk uniwersyteckich autorstwa Jagiellońskiego Collegium 12.10.2012 g 16:00 Wyczółkowskiego, a na wystawie zaprezentowano najciekawsze z nich, m.in.: Maius w Krakowie Wystawa: obrazy uczonych z atrybutami ich profesji. Są to wizerunki o złożonej 13.10. – ikonografii, nie tylko prezentują postać, ale także opowiadają o jej pracy, 31.12.2012 dokonaniach i zainteresowaniach. Obok portretów na wystawie przedstawiono kolekcję sprzętów medycznych z przełomu XIX/XX w., w tym przyborniki sekcyjne, piłę amputacyjną czy zestaw nici chirurgicznych, a także instrumenty naukowe, unikatowe publikacje i pamiątki po profesorach. Ekspozycji towarzyszył również film pt. „Czule o Wyczóle. Etiuda muzealna”.
 • 95. Plener artystyczny w Wierzchlasie, działalność twórcza - malarstwo, DZIAŁANIA Pałac Młodzieży w 13.10.2012 rysunek na terenie Rezerwatu Przyrody „Cisy Staropolskie” EDUKACYJNE Bydgoszczy /ARTYSTYCZNE Wystawa podsumowująca stanowiąca Finał „Ja Ciebie lubię Wyczół ...” - WYSTAWA Pałac Młodzieży w 19.10.2012 wernisaż prac, nagrody dla najzdolniejszych uczestników Bydgoszczy 66. „Ogólnopolski Festiwal Sztuki Performance "W gościnie u PERFORMANCE Związek Polskich Wojciech 27.10.2012 Wyczółkowskiego" Artystów Plastyków Kowalczyk W ramach obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego, bydgoski Związek Polskich Artystów Plastyków zorganizuje Ogólnopolski Festiwal Sztuki Performance "W gościnie u Wyczółkowskiego". Artyści zaprezentują swoją sztukę w Muzeum Okręgowym (Biały Spichlerz, na Wyspie Młyńskiej). Jest to pierwsza edycja "Bydgoskiego Spichlerza Sztuki" zainicjowana przez kuratora przedsięwzięcia - Wojciecha Kowalczyka. Wstęp wolny. 67. Leon Wyczółkowski w Teatrze Seniorów DZIAŁANIA Ogólnopolskie 10.2012 Realizacja spektaklu teatralnego przez słuchaczy Bydgoskiego EDUKACYJNE / Stowarzyszenie Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celach edukacyjnych - zapoznanie z ARTYSTYCZNE twórczością i życiem Leona Wyczółkowskiego. Spektakl adresowany do mieszkańców miasta Bydgoszczy, seniorów i młodzieży. LISTOPAD 2012 Motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Ewa Sekuła- Od 9.11.2012 W piątek, 9 listopada o godz. 14, w Domu Leona Wyczółkowskiego przy Leona Wyczółkowskiego Tauer ul. Mennica 7, na wystawie odbyła się prelekcja Ewy Sekuły-Tauer pt. w Bydgoszczy „Motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego". Ekspozycja oraz spotkanie zorganizowano z okazji Roku Leona Wyczólkowskiego oraz w ramach obchodów XXXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
 • 96. GRUDZIEŃ 2012 69. Konferencja naukowa „Architektura malowana, architektura DZIAŁANIA Miejskie Centrum dr Daria 6-7.12.2012 rzeczywista. Miasto z czasów Leona Wyczółkowskiego” EDUKACYJNE/NAUK Kultury Towarzystwo Bręczewska- OWE Miłośników Miasta Kulesza, Bydgoszczy - dotyczy to dr Agnieszka konferencji Instytut Wysocka Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 70 Wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego Konkursu na Grafikę i WYSTAWA Zespół Szkół 11.12.2012 – Rysunek inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego. Wernisaż Plastycznych w 2.01.2012 odbył się 11 grudnia o godz. 12.00 w Auli im. dr. Alojzego Lemańskiego Bydgoszczy w Bydgoszczy. 71. Sesja naukowa „W kręgu Wyczóła” DZIAŁANIA Muzeum Okręgowe im. Inga Kopciewicz, 13-14.12.2012 Sesja o problematyce dotyczącej Leona Wyczółkowskiego i sztuki NAUKOWE Leona Wyczółkowskiego Barbara polskiej XIX i XX wieku (+ wiek XXI) w Bydgoszczy Chojnacka, Ewa Sekuła- Towarzystwo Tauer Miłośników Miasta Bydgoszczy 72 Wystawa „Lekcja z mistrzem” WYSTAWA MCK w Bydgoszczy 13.12.2012 – Otwarcie wystawy rysunków studentów Architektury Krajobrazu i ZPAP Okręg Bydgoski 20.01.2012 Architektury Wnętrz UTP nastąpiło 13 grudnia o godzinie 18:00 w Galerii Wspólnej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 73 Wystawa pokonkursowa „Inspirowane Wyczółkowskim” WYSTAWA Galeria Miejska BWA, 17.12 – Galeria Kantorek w 25.01.2013 Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
 • 97. 74. Wystawa pt. Leon Wyczółkowski artysta-profesor WYSTAWA Muzeum Okręgowe im. Ewa Sekuła-Tauer 18.12.2012 – Otwarcie wystawy nastąpiło 18 grudnia 2012 roku o godz. 17:00 w Galerii Sztuki Leona Wyczółkowskiego w 24.02.2013 Nowoczesnej w Czerwonym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej, ul. Mennica 8. Bydgoszczy Wystawa czynna była do 24 lutego 2013 roku. Towarzyszył koncert Paderewski String Quartet 75 Uroczyste posiedzenie Komitetu Honorowego Roku Leona Wyczółkowskiego WYDARZENIA Muzeum Okręgowe im. 18.12.2012 Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 76. Album Muzea Kujaw i Pomorza – Bydgoszcz. Leon Wyczółkowski WYDAWNICTWA Bydgoski Dom Michał F. 12.2012 Album jest pierwszym z serii Muzea Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera dwa eseje: Wydawniczy Margrafsen, Woźniak, autorstwa Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Jolanta Baziak- Bydgoszczy Michała F. Woźniaka oraz Jolanty Baziak-Jankowskiej, omawiające Muzeum Okręgowe im. Jankowska związki Leona Wyczółkowskiego z bydgoskim Muzeum oraz życie i twórczość Leona Wyczółkowskiego w patrona. Bydgoszczy W części albumowej znajduje się ponad sto kolorowych reprodukcji dzieł Leona Wyczółkowskiego. 77 Wystawa pokonkursowa „Pejzaż malarski” WYSTAWA Związek Polskich Artystów 20.12.2012r. – Plastyków 20.01.2013r. Okręg Bydgoski Załączone fotografie zostały udostępnione przez instytucje realizujące dane wydarzenia i są ich własnością.