SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Remont konserwatorski i rozbudowa
budynku Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
MOB, BYDGOSZCZ, 4 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Przygotowania do przeprowadzenia kompleksowego remontu przy ul. Gdańskiej 4 wraz z jego rozbudową prowadzono od 2013
roku, choć poszukiwania środków finansowych na przywrócenie zamkniętego Muzeum rozpoczęły się jeszcze w latach
poprzednich.
• Grudzień 2007 r. – „Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4, oraz analiza możliwości rozbudowy budynku Muzeum” opracowana., przez prof. dr hab.
inż. Adama Podhoreckiego i dr inż. Magdalenę Dobiszewską wykazała awaryjny stan techniczny budynku muzeum,
wymagający natychmiastowej interwencji;
• Rok 2009 – z uwagi na bardzo zły stan techniczny potwierdzony wynikami kontroli Dyrektor Muzeum podjął decyzję
zamknięciu obiektu dla zwiedzających. Proces przeprowadzania zbiorów oraz pracowników zakończono w I kwartale 2010
roku. Od tego czasu obiekt ten wykorzystywany jest na magazyny zbiorów oraz sprzętu;
• Grudzień 2013 r. – przeprowadzona została ekspertyza stanu technicznego obiektu pod kątem możliwości jego rozbudowy.
Przeprowadzone w latach 2009 i 2013 ekspertyzy techniczne potwierdziły bardzo zły stan techniczny obiektu,
co z technicznego i budowlanego punktu widzenia stanowi właściwe uzasadnienie dla potrzeby przeprowadzenia remontu;
• 1 grudnia 2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji, firmą Łukasz Szleper
LS PROJEKT z Wrocławia. Z uwagi na brak informacji na temat możliwości dofinansowania i wytycznych programowych
zlecono wykonanie dokumentacji projektowej podzielonej na dwa etapy – remont konserwatorski i rozbudowę;
• Grudzień 2014 – marzec 2016 – prowadzenie uzgodnień z gestorami sieci, właścicielami terenów pod budowę
i sąsiadujących budynków, uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji I etapu inwestycji;
• Grudzień 2014 r. – marzec 2016 – prowadzenie uzgodnień z OPUS 2 Investment i ENEA Operator niezbędne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację II etapu inwestycji;
Działania zmierzające do przygotowania projektu
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum przy ul. Gdańskiej 4
• 1 października 2015 r. – uzyskanie decyzji nr 973/2015, wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, stanowiących I etap zamierzenia inwestycyjnego,
polegającego na remoncie konserwatorskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy
o funkcji wystawienniczej;
• Październik – listopad 2015 r. – wybór wykonawcy studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego;
• 27 listopada 2015 r. – podpisanie umowy na przygotowanie studium wykonalności, analizy popytu oraz przygotowanie wniosku
aplikacyjnego. Wykonawcą była firma KPPM Doradztwo Sp. z o.o. z Krakowa;
• 15 marca 2016 r. – uzyskanie decyzji nr 238/2016, wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla robót stanowiących II etap inwestycji. Zakres prac: rozbudowa
i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną (przełożeniem elektrycznych linii kablowych, przyłączem
wody, przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci ciepłowniczej);
• 31 marca 2016 r. – złożenie wniosku do MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, os priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury.
• Marzec 2016 r. – zakup nieruchomości – działka 3/3;
• Maj 2016 r. – ocena formalna wniosku o dofinansowanie;
• Czerwiec 2016 r. – ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie I stopnia;
• Lipiec 2016 r. – ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie II stopnia;
• 21 lipca 2016 r. – decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu;
• 21 września 2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie.
Działania zmierzające do przygotowania projektu
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum przy ul. Gdańskiej 4
Projekt pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Wartość brutto projektu 21.002.794,09 zł.
Wydatki kwalifikowane 17.082.165,11 zł.
Dofinansowanie (wkład UE) 14.519.840,34 zł.
Wkład własny (zapewniony przez Miasto Bydgoszcz) 6.482.953,75 zł.
Powierzchnia budynku istniejącego – 1 652 m2
Powierzchnia użytkowa budynków: istniejącego i dobudowanego – 3 062,5 m2
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Widok od ul. Gdańskiej
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Widok od ul. Focha
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Widok od ul. Gdańskiej,
wejście do Bydgoskiego Centrum Finansowego
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Widok od ul. Jagiellońskiej
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Widok od ul. Jagiellońskiej
(z ogrodu Kościoła Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP)
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Plan
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Projekt – widoku planowanej inwestycji z lotu ptaka
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Materiał elewacyjny Corian
Spichrze w Bydgoszczy
Elewacja północno-zachodnia
• Czarno-biała kolorystyka konstrukcji szachulcowej
budynków
• Budynki wzniesione na rzucie wydłużonego
prostokąta, nakryte dachem dwuspadowym
• Jednoprzestrzenny układ wnętrza
• Nawiązanie do spichrzy w nowoczesnym wydaniu
• Wyeksponowanie istniejących wewnętrznych
elewacji
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
• lekka przeszklona konstrukcja;
• nowoczesna bryła;
• prosta forma;
• nawiązanie wysokością, kątem nachylenia dachu oraz
gabarytem do podziałów i gzymsów zabytkowej
fasady;
• wyraźne oddzielenie projektowanej architektury od
zabytkowego budynku muzeum;
• zachowanie wysokości (nowego obiektu) wyznaczone
przez budynek muzeum;
Widok od Placu Bydgoskiego Centrum Finansowego
Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja północna – projekt
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja północna – wizualizacja
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja zachodnia – wizualizacja
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja zachodnia – projekt
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja południowa – projekt
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Elewacja wschodnia – projekt
Projekt – rzut piwnicy
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Projekt – rzut parteru
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Projekt – rzut I piętra
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Projekt – rzut II piętra (poddasza)
Remont konserwatorski i rozbudowa budynku
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
Dziękujemy
za uwagę

More Related Content

Similar to Gdańska 4 prezentacja

Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009suwalki24.pl
 
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009suwalki24.pl
 
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...Urząd Miasta Włocławek
 
Dworzec we Wrocławiu
Dworzec we WrocławiuDworzec we Wrocławiu
Dworzec we WrocławiuMichał Jaros
 
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w SzczecinieModernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinieszczecinnm
 
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich
Projekt przebudowy Zamku Książąt PomorskichProjekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich
Projekt przebudowy Zamku Książąt PomorskichTomek Kuczyński
 
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w SzczecinieProjekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczeciniewszczecinie
 
Inwestycje na osiedlu Śródmieście
Inwestycje na osiedlu ŚródmieścieInwestycje na osiedlu Śródmieście
Inwestycje na osiedlu Śródmieściejsosinski
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...Urząd Miasta Włocławek
 
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...w_strone_piekna
 
Ochrona Zabytków
Ochrona ZabytkówOchrona Zabytków
Ochrona Zabytkówpretm
 
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczyLokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczyUrząd Miasta Włocławek
 
Rewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiego
Rewitlizacja Przedmieścia OdrzańskiegoRewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiego
Rewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiegostalowy22
 
Plan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara PaluchaPlan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara Paluchakbmjaroslaw
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław włocławek
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław  włocławekPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław  włocławek
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław włocławekKrzysztof Kwapinski
 

Similar to Gdańska 4 prezentacja (17)

Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
 
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
Prezentacja Dzialan Inwestycyjnych 08 04 2009
 
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...
Rewitalizacja w mieście - Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz ...
 
Dworzec we Wrocławiu
Dworzec we WrocławiuDworzec we Wrocławiu
Dworzec we Wrocławiu
 
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w SzczecinieModernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Modernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
 
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich
Projekt przebudowy Zamku Książąt PomorskichProjekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich
 
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w SzczecinieProjekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Projekt przebudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
 
Inwestycje na osiedlu Śródmieście
Inwestycje na osiedlu ŚródmieścieInwestycje na osiedlu Śródmieście
Inwestycje na osiedlu Śródmieście
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
 
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...
Inwestycje miejskie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia...
 
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu - Sopot – przestrzeń, his...
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
 
Ochrona Zabytków
Ochrona ZabytkówOchrona Zabytków
Ochrona Zabytków
 
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczyLokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - powołano zespoły zadaniowy i doradczy
 
Rewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiego
Rewitlizacja Przedmieścia OdrzańskiegoRewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiego
Rewitlizacja Przedmieścia Odrzańskiego
 
Plan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara PaluchaPlan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara Palucha
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław włocławek
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław  włocławekPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław  włocławek
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 inowrocław włocławek
 

More from MuzeumBydgoszcz

Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeumMuzeumBydgoszcz
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaMuzeumBydgoszcz
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013MuzeumBydgoszcz
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3MuzeumBydgoszcz
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieMuzeumBydgoszcz
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012 MuzeumBydgoszcz
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.MuzeumBydgoszcz
 

More from MuzeumBydgoszcz (13)

Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
 
Archeo folder
Archeo folderArcheo folder
Archeo folder
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeum
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 

Gdańska 4 prezentacja

 • 1. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 MOB, BYDGOSZCZ, 4 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
 • 2.
 • 3. Przygotowania do przeprowadzenia kompleksowego remontu przy ul. Gdańskiej 4 wraz z jego rozbudową prowadzono od 2013 roku, choć poszukiwania środków finansowych na przywrócenie zamkniętego Muzeum rozpoczęły się jeszcze w latach poprzednich. • Grudzień 2007 r. – „Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4, oraz analiza możliwości rozbudowy budynku Muzeum” opracowana., przez prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego i dr inż. Magdalenę Dobiszewską wykazała awaryjny stan techniczny budynku muzeum, wymagający natychmiastowej interwencji; • Rok 2009 – z uwagi na bardzo zły stan techniczny potwierdzony wynikami kontroli Dyrektor Muzeum podjął decyzję zamknięciu obiektu dla zwiedzających. Proces przeprowadzania zbiorów oraz pracowników zakończono w I kwartale 2010 roku. Od tego czasu obiekt ten wykorzystywany jest na magazyny zbiorów oraz sprzętu; • Grudzień 2013 r. – przeprowadzona została ekspertyza stanu technicznego obiektu pod kątem możliwości jego rozbudowy. Przeprowadzone w latach 2009 i 2013 ekspertyzy techniczne potwierdziły bardzo zły stan techniczny obiektu, co z technicznego i budowlanego punktu widzenia stanowi właściwe uzasadnienie dla potrzeby przeprowadzenia remontu; • 1 grudnia 2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji, firmą Łukasz Szleper LS PROJEKT z Wrocławia. Z uwagi na brak informacji na temat możliwości dofinansowania i wytycznych programowych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej podzielonej na dwa etapy – remont konserwatorski i rozbudowę; • Grudzień 2014 – marzec 2016 – prowadzenie uzgodnień z gestorami sieci, właścicielami terenów pod budowę i sąsiadujących budynków, uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji I etapu inwestycji; • Grudzień 2014 r. – marzec 2016 – prowadzenie uzgodnień z OPUS 2 Investment i ENEA Operator niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację II etapu inwestycji; Działania zmierzające do przygotowania projektu Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4
 • 4. • 1 października 2015 r. – uzyskanie decyzji nr 973/2015, wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, stanowiących I etap zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na remoncie konserwatorskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej; • Październik – listopad 2015 r. – wybór wykonawcy studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego; • 27 listopada 2015 r. – podpisanie umowy na przygotowanie studium wykonalności, analizy popytu oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Wykonawcą była firma KPPM Doradztwo Sp. z o.o. z Krakowa; • 15 marca 2016 r. – uzyskanie decyzji nr 238/2016, wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla robót stanowiących II etap inwestycji. Zakres prac: rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną (przełożeniem elektrycznych linii kablowych, przyłączem wody, przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci ciepłowniczej); • 31 marca 2016 r. – złożenie wniosku do MKiDN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, os priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. • Marzec 2016 r. – zakup nieruchomości – działka 3/3; • Maj 2016 r. – ocena formalna wniosku o dofinansowanie; • Czerwiec 2016 r. – ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie I stopnia; • Lipiec 2016 r. – ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie II stopnia; • 21 lipca 2016 r. – decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu; • 21 września 2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie. Działania zmierzające do przygotowania projektu Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4
 • 5. Projekt pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość brutto projektu 21.002.794,09 zł. Wydatki kwalifikowane 17.082.165,11 zł. Dofinansowanie (wkład UE) 14.519.840,34 zł. Wkład własny (zapewniony przez Miasto Bydgoszcz) 6.482.953,75 zł. Powierzchnia budynku istniejącego – 1 652 m2 Powierzchnia użytkowa budynków: istniejącego i dobudowanego – 3 062,5 m2 Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
 • 6. Widok od ul. Gdańskiej Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 7. Widok od ul. Focha Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 8. Widok od ul. Gdańskiej, wejście do Bydgoskiego Centrum Finansowego Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 9. Widok od ul. Jagiellońskiej Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 10. Widok od ul. Jagiellońskiej (z ogrodu Kościoła Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP) Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 11. Plan Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
 • 12. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Projekt – widoku planowanej inwestycji z lotu ptaka
 • 13. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Materiał elewacyjny Corian Spichrze w Bydgoszczy Elewacja północno-zachodnia • Czarno-biała kolorystyka konstrukcji szachulcowej budynków • Budynki wzniesione na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryte dachem dwuspadowym • Jednoprzestrzenny układ wnętrza • Nawiązanie do spichrzy w nowoczesnym wydaniu • Wyeksponowanie istniejących wewnętrznych elewacji
 • 14. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 • lekka przeszklona konstrukcja; • nowoczesna bryła; • prosta forma; • nawiązanie wysokością, kątem nachylenia dachu oraz gabarytem do podziałów i gzymsów zabytkowej fasady; • wyraźne oddzielenie projektowanej architektury od zabytkowego budynku muzeum; • zachowanie wysokości (nowego obiektu) wyznaczone przez budynek muzeum;
 • 15. Widok od Placu Bydgoskiego Centrum Finansowego Budynek Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 – stan obecny
 • 16. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja północna – projekt
 • 17. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja północna – wizualizacja
 • 18. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja zachodnia – wizualizacja
 • 19. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja zachodnia – projekt
 • 20. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja południowa – projekt
 • 21. Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4 Elewacja wschodnia – projekt
 • 22. Projekt – rzut piwnicy Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
 • 23. Projekt – rzut parteru Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
 • 24. Projekt – rzut I piętra Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4
 • 25. Projekt – rzut II piętra (poddasza) Remont konserwatorski i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4