AHRQ ABD SAGLIKTA KALITE AJANSI KALITE INDIKATORLERI

1,086 views

Published on

AHRQ ABD SAGLIKTA KALITE AJANSI'nin olusturarak kullandigi ve hastanelerin kendilerini gelistirmeleri icin kullanimlarina sundugu kalite degerlendirme seti bu sunumda anlatilmistir. Indikatorlerin secim asamalari, secim kriterleri, kullanim amac ve sekillerine yer verilmistir. Kompozit indikator kullanimi, agirliklandirma ve risk duzeltme gibi gorece detay sayilabilecek konulara da ilgililerin faydalanmasi icin yer verilmistir.
...
AHRQ web sitesinden http://www.qualityindicators.ahrq.gov indirilen dokumanlarin tercumesi ve duzenlenmesinden ibarettir.
....
AHRQ(Agency for Healthcare, Research and Quality) indicators which had been generated for improving healthcare with overall assessment were reported in that presentation. Indicator selection(with criteria, methods and purposes), compozite indicator usage(weighting, risk adjustment...) and some other detailed subjects were included.
(for generating open source Turkish quality and six sigma library - documents which are downloaded from AHRQ web site is translated)
....
ACIK KAYNAK TURKCE KALITE MATERYALI OLUSTURMA PROJESI kapsaminda AHRQ web sitesinden dokumanlar Turkcelestirilmek suretiyle uretildi 19 Nisan 2014

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
304
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AHRQ ABD SAGLIKTA KALITE AJANSI KALITE INDIKATORLERI

 1. 1. ì   Acik  Kaynak  Turkce  Kalite  materyali  gelis3rme  projesi  kapsaminda  AHRQ  web  sitesi  dokumanlari   h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov  Turkce’ye  tercume  edilmek  sure3yle  ure3ldi  –  S7   19.04.2014  Cumartesi  Ir3bat:  msaid@email.com    
 2. 2. ICERIK   1.  KALITE  INDIKATORLERI  ve  KULLANIM  ALANLARI   2.  YATAN  HASTA  INDIKATORU   •  Yatan  Hasta  Kalite  Indikatorleri  kullanim  amaci   •  Indikator  secilme  sartlari   •  Risk  duzeltme   3.  YENI  INDIKATOR  OLUSTURMA   •  Tarihcesi,  indikator  se3nin  olusma  sartlari   •  Indikator  olusturma  metodu-­‐adimlari   4.  KORUYUCU  KALITE  INDIKATORLERI   5.  HASTA  GUVENLGI  INDIKATORLERI   6.  PEDIATRIK  KALITE  INDIKATORLERI    
 3. 3. Icerikte  dikkat  ceken  noktalardan  bazilari   ì  Mevcut  hastane  verisiyle  kalite   olcumu  nasil  yapildi?   ì  Hangi  indikatorler  kullanildi?   ì  Bilesik(Kompozit)  kalite   indikatoru   ì  Nasil  olusturuldu?   ì  Neden  tercih  edildi?   ì  Indikator  olusturma  metod  ve   disiplini  (Literatur  tarama,   ista3s3k  kullanimi,  reel  verilere   dayanma)   ì  Risk  duzeltme’ye  verilen  onem   ì  Indikator  belirleme  kriterleri     ì  Koruyucu  bakimin  kalitesini   hastane  ayaktan  bakim  verisiyle   nasil  olculur?  
 4. 4. AHRQ  indikatorleri  ?   ì  Yatan  hasta,  Koruyucu,  Hasta  guvenligi  ve   Pediatrik  Kalite  indikatorleri  olmak  uzere  4   kisimda  incelenebilir.   ì  Mevcut  hastane  verisini  kullanarak  –  ayrica  bir   mekanizma  kullanmadan  saglik  bakim  kalitesini   olcmeyi  amaclar.   ì  Dileyen  hastanelerin  daha  ileri  kalite  gelis@rme   inisiya@flerinde  de  kullanabilmeleri  icin  verinin   toplandigi  yazilim  tum  hastanelere  dagi@lmis@r.  
 5. 5. Yatan  Hasta  Indikatorleri   ì  Mevcut  bulunan  ve  kullanimi   goreceli  olarak  ucuz  olan  hastane   yone3m  sistemi  verileri   kullanilarak  hastane  kalitesi   uzerine  bir  perspek3f   olusturmayi  saglar.   ì  Hastanelere  potansiyel  problem   alanlarini  belirleme  ve  daha  ileri   duzeyde  calisma  yapma  imkani   sunarak:   ì  kalite  gelis3rme,     ì  karsilas3rmali  raporlama,     ì  trendin  izlenmesi  ve     ì  performansa  gore   ucretlendirme      konularinda  veri  saglar.     ì  Hastaneler  ve  bolgeler   duzeyinde  farkliliklar   nedeniyle  bu  veriler   gerek3ginde  risk  duzel3lmis   sekilde  de  hesaplanmis3r.     ì  Ilk  olarak  2002  yilinda   yayinlanan  veriler  kamunun   erisimine  acik3r  ve   ucretsizdir.    
 6. 6. AHRQ  YATAN  HASTA  KALITE  INDIKATORLERI   SARTLAR  ICIN  MORTALITE   PROSEDURLER  ICIN  MORTALITE   •  Akut  miyokard  infarktüsü  (AMI)   •  Sevki  bulunmayan  AMI   •  Konjes3f  kalp  yetmezliği   •  Gastrointes3nal  kanama   •  Kalça  kırığı   •  Zatürre   •  Akut  inme       •  Abdominal  aort  anevrizması  tamiri   •  Koroner  arter  bypass  grel   •  Kraniyotomi   •  Özofagus  rezeksiyonu   •  Kalça  protezi   •  Pankreas  rezeksiyonu   •  Perkütan  translüminal  koroner  anjiyoplas3   •  Karo3s  endarterektomi     PROSEDUR  KULLANIM  ORANLARI   PROSEDUR  BUYUKLUKLERI   Hastane  düzeyinde     •  Sezaryen  doğum   •  Primer  sezaryen   •  Sezaryen  sonrası  komplikasyonsuz  vajinal  doğum,     •  Sezaryen  sonrasi  vajinal  doğum  (tamami)   •  Yaşlılarda  arizi  (incidental)  apendektomi   •  İkili  kardiyak  kateterizasyon   •  Laparoskopik  cholecystecomy   Bölge  düzeyinde  (ör:  il,  eyalet):   •  Koroner  arter  bypass  grel   •  Histerektomi   •  Laminektomi  veya  spinal  füzyon   •  Perkütan  translüminal  koroner  anjiyoplas3     •  Abdominal  aort  anevrizması  tamiri   •  Karo3s  endarterektomi   •  Koroner  arter  bypass  grel   •  Özofagus  rezeksiyonu   •  Pankreas  rezeksiyonu   •  Perkütan  translüminal  koroner  anjiyoplas3     hUp://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V42/Inpa@ent%20Broch%2010%20Update.pdf  
 7. 7. Koruyucu  Kalite  Indıkatörleri     ì  Hastane  taburcu  ista3s3klerine   bakılarak:   ì  potansiyel  sağlık  bakımı   problem  alanlarını   belirlemek,     ì  birincil  bakıma  erişim  ve   ayaktan  servis  başarısının   kontrolünü  sağlamak,     ì  sağlık  bakım  kalitesini   arprmayı  amaçlayanlara  veri   temin  etmek     için  tasarlanmışpr.     ì  Ayaktan  bakım  şartlarını   gözlemlemek  üzere  kullanılan   indikatörler;   ì  ayaktan  bakıma  kolay  erişim   ve  kaliteli  ayaktan  bakımın   hastane  yapşlarını   engelleyebileceği,     ì  erken  müdahalenin   komplikasyon  ve  ciddi   hastalıkları  engelleyeceği   düşüncesi     nedeniyle  uygulanmaktadır.    
 8. 8. KORUYUCU  KALITE  INDIKATORU  ICIN  VERI     Bakteriyel  pnömoni,     Dehidrasyon,     İdrar  yolu  enfeksiyonları,     Perfore  apandisit,       Düşük  doğum  ağırlığı,     Prosedürsüz  angina,     Konjes3f  kalp  yetmezliği,     Hipertansiyon,     Ye3şkinlerde  aspm,     Kronik  obstrük3f  akciğer  hastalığı,     Kontrol  edilmemiş  diyabet,     Kısa  dönemli  diyabet  komplikasyonları,       uzun  vadeli  diyabet  komplikasyonları,     Diyabe3  olan  hastalarda  alt  ekstremite  amputasyon     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/PQI/V42/PQI%20Brochure%2010%20update.pdf    
 9. 9. Hasta  guvenligi  indikatorleri   ì  Hastane  ve  sağlık  kuruluşlarını  kendilerini  değerlendirmelerine,   izlemelerine  ve  hasta  güvenliği  önlemlerini  geliş3rmelerine  yönelik   tasarlanmışpr.   ì   Karşılaşprmalı  kamu  raporlaması  ve  performansa  dayalı  ödeme  için   kullanılabilir.     ì  Hastanın  maruz  kaldığı  kaçınılabilir  komplikasyonlar  tanımlanmışpr.     ì  Hastanın  hastane  kalışı  süresince  oluşabilecek  problemleri  tespit   amaçlı  olarak  hastane  düzeyindedirler.     ì  Bölgedeki  toplam  vaka  sayısını  da  değerlendirir.    
 10. 10. HASTA  GUVENLIGI  INDIKATORLERI   HASTANE  SEVIYESI  INDIKATORLERI   Düşük  mortaliteli  Tanı  ilişkili  gruplarda  ölüm.   Bası  yarası   Cerrahi  yatan  hastalarında  tedavi  edilebilir  ciddi  komplikasyonlarda  ölüm   İşlem  sırasında  unutulmuş  yabancı  cisim   İyatrojenik  pnömotoraks   Santral  venöz  kateterle  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonu   Ameliyat  sonrası  kalça  kırığı   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  fizyolojik  ve  metabolic  düzensizlikler   Ameliyat  sonrası  solunum  yetmezliği   Postopera3f  pulmoner  emboli  veya  derin  ven  trombozu   Ameliyat  sonrası  sepsis   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Kazara  delme  veya  laserasyon   Transfüzyon  reaksiyonu   Yenidoğan  yaralanması,  Doğum  travması   Obstetrik  travma-­‐  aletli  vajinal  doğum   Obstetrik  travma-­‐  aletsiz  vajinal  doğum   BOLGE  SEVIYESI  INDIKATORLER   İşlem  sırasında  unutulmuş  yabancı  cisim   iyatrojenik  pnömotoraks   Santral  venöz  kateter  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonu   Kazara  delme  veya  laserasyon   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Transfüzyon  reaksiyonu     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/PQI/V42/PQI%20Brochure%2010%20update.pdf    
 11. 11. Pediatrik  Kalite  Indıkatörleri     ì  Birinci  seviye  pediatri  sağlık  bakımına  erişim  ve  ayaktan  bakımın   kalitesinin  kontrolü  hastane  taburcu  bilgileri  kullanılarak  sağlanir.   ì  Hastane  düzeyi  indikatörler  hastanın  hastanede  kalışı  boyunca   oluşabilecek  güvenlik  problemlerinin  tespi3ni,     ì  Alan  düzeyi  indikatörleri  kaliteli  bir  ayakan  bakımla  önlenebilecek   hastane  yapşlarını  içerir.   ì  Ayaktan,  yatan  ve  hasta  guvenligi  indikatorleri  cocuk  hastalar  icin   birles3rilmis3r    
 12. 12. PEDIATRIK  KALITE  INDIKATORLERI   HASTANE  SEVIYESI  INDIKATORLERI   Kaza  delme  veya  laserasyon   Bası  yarası   İşlem  sırasında  unutulan  yabancı  cisim   Santral  venöz  kateter  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonlar   Yenidoğanlarda  iyatrojenik  pnömotoraks   İyatrojenik  pnömotoraks   Neonatal  mortalite   Yenidoğanlarda  kan  yoluyla  enfeksiyon   Pediatrik  kalp  cerrahisinde  ölüm   Pediatrik  kalp  cerrahisi  hacmi   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  solunum  yetmezliği   Ameliyat  sonrası  sepsis   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Transfüzyon  reaksiyonları     BOLGE  SEVIYESI  INDIKATORLER   Aspm  başvuru   Diyabet  kısa  vadeli  komplikasyonları   Gastroenterit  başvuru   Perfore  apandisit  başvuru   İdrar  yolu  enfeksiyonu  başvuru    
 13. 13. ì   YATAN  HASTA  INDIKATORU     KOMPOZIT  INDIKATOR  
 14. 14. AHRQ  Bilesik(composit)  kalite   indikatorleri   ì  Gerek  ulusal,  bölgesel,  eyalet  ve  hastane  seviyesinde  gerekse  zamana   göre  performansı  ölçmek  üzere  bir  kompozit  ölçek  geliş3rilmiş3r.     ì  Seçilmiş  prosedürler  için  mortalite  (Mortality  for  Selected   Procedures):    riski  düzel3lmiş  oran  ve  referans  nüfus  oranının  ağırlıklı   ortalaması  ile  güvenilirliği  düzel3lmiş  oran  bulunur  ve  seçilmiş   prosedürlere  bu  güvenilirliği  düzel3lmiş  oranlar  uygulanır.   Prosedürlere  ait  güvenilirliği  düzel3lmiş  oranların  ağırlıklı  ortalaması   ile  bu  oran  bulunur.   ì  Seçilmiş  şartlar  için  mortalite  (Mortality  for  Selected  Condi@ons):   seçilmiş  bazı  şartlarda  güvenilirliği  düzel3lmiş  (yine  yukarıdaki  şekilde)   mortalite  oranlarının  ağırlıklı  ortalamasıdır.    
 15. 15. Secilen  prosedurler  icin  Mortalite  (IQI  #90)     IQI  #08  Esophageal  Resec3on  Mortality  Rate     IQI  #13  Craniotomy  Mortality  Rate     IQI  #09  Pancrea3c  Resec3on  Mortality  Rate     IQI  #14  Hip  Replacement  Mortality  Rate     IQI  #11  Abdominal  Aor3c  Aneurism  (AAA)  Repair   Mortality  Rate     IQI  #30  Percutaneous  Coronary  Interven3on  (PCI)   Mortality  Rate     IQI   #12   Coronary   Artery   Bypass   Gral   (CABG)   Mortality  Rate     IQI  #31  Caro3d  Endarterectomy  Mortality  Rate     Secilen  sartlar  icin  Mortalite  (IQI  #91)   IQI   #15   Acute   Myocardial   Infarc3on   (AMI)   Mortality  Rate     IQI   #18   Gastrointes3nal   Hemorrhage   Mortality   Rate     IQI  #16  Heart  Failure  Mortality  Rate     IQI  #19  Hip  Fracture  Mortality  Rate     IQI  #17  Acute  Stroke  Mortality  Rate     IQI  #20  Pneumonia  Mortality  Rate    
 16. 16. İndikatörlerin  seçilme  şartları   Üç  kritere  göre  değerlendirilir:     ì  Farklılaşma(discrimina3on):  indikatörün   ölçüldüğünde  ortalama  performanstan  farklılık   gösterip  göstermediğini,   ì  Tahmin(forecas3ng):  indikatörün  performansı   tahmin  etme  kabiliye3ni,   ì  Meşruiyet(validity):  indikatörün  diğer  indikatörler   ve  kaliteyle  ilişkili  diğer  faktörlerle  uyumluluk   derecesini,  
 17. 17. Kompozitin  oluşturulma  aşamaları:   Adim  1,  2   ì  ADIM  1:  Risk  düzeltme  oranını  ve  güven  aralıklarını  hesapla:     AHRQ  QI  risk  düzeltme  indeksi  hiyerarşik  lojis3k  regresyon  modeli  ile  risk  düzel3lme   oranı  her  bir  vaka  için  ayrı  ayrı  hesaplanır.  Daha  sonra  beklenen  oranı  hesaplamak   için  her  bir  vaka  için  tahmini  değerler  toplanır.  Risk  düzel3lmiş  oran,  gözlenen  oran   beklenen  orana  bölünmek  (observed  rate/expected  rate)  ve  referans  populasyon   oranı  ile  (reference  popula3on  rate)  ile  çarpılmak  üzere  hesaplanır     (RR)=(OR/ER  X  PR)         ì  ADIM  2:  Referans  populasyonu  kullanarak  riski  ayarlanmis  orani  agirliklandir:     Oranlarin  karsilikli  buyuklukleri  indikatorden  indikatore  degisir.  Her  bir  indikatorun   risk  duzel3lmis  orani  bir  oran  olusturmak  uzere  referans  poulasyon  orani  ile  bolunur.  
 18. 18. Kompozitin  oluşturulma  aşamaları:   Adim  3,  4   ì  Adim  3:  Guvenilirligi  duzel@lmis  orani  hesapla:     Riski  duzel3lmis  orani  ve  referans  populasyon  oraninin  agirlikli  ortalamasi  olarak   hesaplanan  guvenilirligi  duzel3lmis  orandir  (The  reliability  adjusted  ra3o-­‐RAR).     RAR  =  [risk  adjusted  ra3o  x  weight]  +  [reference  popula3on  ra3o  x  (1-­‐weight)]     Kucuk  hizmet  saglayicilari  icin  agirlik(weight)  0’a  buyuk  hizmet  saglayicilar  icin  ise   1’e  yakindir.   ì  Adim  4:  Bilesen  agirliklarini  sec:     Kompozit  olcek;  bilesen  indikatorlerin  guvenilirligi  duzel3lmis    oranlarinin   agirliklandirilmis  ortalamasidir.  
 19. 19. Kompozitin  oluşturulma  aşamaları:   Adim  5   ì  Adim  5:  Compozit  olcegi  olustur:  derecelendirilmis,  guvenilirligi   duzel3lmis    bilesen  indikatorlerinin  secilen  agirliklar  kullanilarak   agirliklandirilmis  ortalamasidir.                                   Composite  =  [indicator1  RAR  ×  weight1]  +  [indicator2  RAR  ×  weight2]  +  .  .  .  [indicatorN  RAR  ×  weightN]   ì  Kompozi3n  guven  araliklari  ise  compozi3n  standart  hatasina   goredir.  Varyans  ise  signal  varyans  kovaryans  matrisi  ve   agirliklara  dayanir.  
 20. 20. Kompozit  indikatorlerin  kullanimi   ì  Yatan  Hasta  Kalite  Raporlama  Programi  (Impa3ent   Quality  Repor3ng)’I  CMS,  AHRQ’nun  hastane   karsilas3rma  amacli  kullanimindan(Hospital  Compare)   uyarladi.     ì  Secilmis  Sartlar  icin  Mortalite  NQF  tarafindan  2009’da   Kabul  edildi  ve  boylelikle  Hastane  Karsils3rma  Raporuna   girdi.  Diger  Compozit  olcek  Secilmis  Prosedurler  icin   Mortalite  bu  prosedurleri  nispeten  daha  az  sayida   hastanenin  uyguluyor  olmasi  ve  hastaneler  tarafindan   uygulanan  prosedurlerin  goreli  sikliklarindaki   heterojenlik  ve  prosedurlerin  elek3f  dogasi  nedeniyle   kabul  edilmedi.  
 21. 21. Kompozit  icin  agirliklandir   INDIKATOR   ISIM   AGIRLIK   IQI  15     Acute   Myocardial   Infarc3on   (AMI)  Mortality  Rate     0.1468     IQI  16     Heart  Failure  Mortality  Rate     0.2704     IQI  17     Acute  Stroke  Mortality  Rate     0.1356     IQI  18     Gastrointes3nal   Hemorrhage   Mortality  Rate     0.1312     IQI  19     Hip  Fracture  Mortality  Rate     0.0679     IQI  20     Pneumonia  Mortality  Rate     0.248     SUM     0.9999     ì  Kullanicilar    asagidaki  gibi  belirlenen  “NQF  Denominator  agirliklarini’  yazilimda  kendi   komposit  olceklerini  hesaplarken  kullanmaktadirlar.     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V44/Composite_User_Technical_Specifica3on_IQI%20V4.4.pdf    
 22. 22. Denominator  ve  nominator  belirle   Her  bir  indikator  icin  teknik  ayrin3ya  da  sitede  yer  verilmis3r.  Ornegin,  Acute   Myocardial  Infarc3on  (AMI)  Mortality  Rate  icin  Inpa3ent  Quality  Indicators   Technical  Specifica3ons  adi  al3nda  numerator  ve  denominator  tanimlanmis3r.     Numerator:  denominator  icin  ongorulen  kapsam  kurallarina  uyan  vakalardan   olum  sayilari,     Denominator  ise  tum  taburculardan  18  yas  ve  ustu  olanlardan  AMI  temel  kodu   bulunanlar     olarak  tanimlanmis,     ICD  kodlari  sayildiktan  sonra  kapsam  disi  sayilanlar  (baska  hastaneye  sevk   edilenler,  MDC14-­‐hamile  bulunanlar,  bazi  verileri  kaybolanlar-­‐cinsiyet,  yas,tani   vb.)  siralanmis3r.   h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V44/TechSpecs/IQI%2015%20Acute%20Myocardial%20Infarc3on%20(AMI) %20Mortality%20Rate.pdf    
 23. 23. Risk  duzeltme  (risk  adjustment)-­‐1   “compara3ve  data”  basligi  al3nda  her  bir  olcek  hizmet  saglayici;  erkekler,  bayanlar,  yas  gruplari,   medicare-­‐medicaid  ve  diger  sigortali….  gibi  kistaslarla  gruplara  ayrilmis;  gozlenen  oran  ve  gerekli   olanlarda  risk  duzel3lmis  oran  ayri  ayri  verilmis3r.     INDICATOR     Compara@ve   Data   for   the   IQI   based   on   the   2009   Na@onwide   Inpa@ent  Sample  (NIS)     IQI  –  Provider  Level  Rates  (Payer:   Medicare)   NUMERATOR     DENOMINATOR     Observed   Rate   PER   100   (=Observed   rate*100)     Risk   Adjusted   Rate   PER   100   =(Risk   Adjusted  Rate*100)     IQI  08     Esophageal   Resec3on   Mortality   Rate     29     431     6.73     4.57     IQI  09     Pancrea3c   Resec3on   Mortality   Rate     50     710     7.04     5.56     IQI  11     Abdominal   Aor3c   Aneurysm   (AAA)   Repair  Mortality  Rate     328     6,733     4.87     4.45     IQI  12     Coronary   Artery   Bypass   Gral   (CABG)  Mortality  Rate     983     29,087     3.38     2.10     IQI  13     Craniotomy  Mortality  Rate     728     9,790     7.44     5.25     IQI  14     Hip  Replacement  Mortality  Rate     56     27,179     0.21     0.08     IQI  15     Acute   Myocardial   Infarc3on   (AMI)   Mortality  Rate     5,221     62,931     8.30     5.78    
 24. 24. Risk  duzeltme-­‐2   Risk  duzeltmenin  (risk  adjustment)  olusturdugu  farklilik  dokumanda  asagidaki   gibi  yer  bulmustur:   ì  “Percutaneous  Coronary  Interven3on  (PCI)  Mortality  Rate  burada  Medicare   ve  Medicaid  icin  gozlenen  oranlari  (observed  rates)  2,12  ve  1,61  iken  risk   duzel3lmis  oranlari  1,20  ve  1,39  olarak  belirlenmis3r.  Riski  duzeltmeden   once  Medicare  mortalitesi  Medicaid’den  yuksekken  risk  duzel3ldikten  sonra   Medicaid  mortalitesi  Medicare’den  yuksek  hale  gelmis3r.”     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V44/Compara3ve%20Data %20IQI%204.4.pdf     Ayrica  risk  duzeltme  kovaryans  ve  katsayilarinin  yayinlandigi  bir  dokumana    da   sitede  yer  verilmis3r.   h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/V44/Risk%20Adjustment%20Tables %20IQI%204.4.pdf    
 25. 25. Kompozit  olcumun  faydalari   ì  30  hastane  seviyesi  indikatorden  genel  cikarimlar  yapmak  yerine   kompozit  indikatorler  degerlendirilmektedir.  Ancak  kompozit   indikatorler  degerlendirilirken  tekil  indikatorler  perdelenmemelidir.   ì  Tek  tek  indikator  karsilas3rma  hastaneler  arasi  kucuk  farkliliklardan   dolayi  anlamli  sonuc  veremeyebilmektedir.  Cok  sayidaki  indikatorden   gelen  verinin  biraraya  ge3rilmesi  hastaneler  arasinda  daha  buyuk   performans  farkliliklari  olusturmaktadir.   ì  Kompozit  indikatore  en  fazla  katkida  bulunan  tekil  indikatorler  kalite   gelis3rme  faaliye3nin  hedefi  olarak  belirlenebilir.   ì  Tekil  indikatorlerin  nasil  agirliklandigina  bakilarak  gelecekteki  saglik   bakim  ih3yaci  uzerinde  fikir  yurutulebilir.       h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/IQI/IQI%20Composite%20Development.pdf    
 26. 26. ì   YENI  INDIKATOR  OLUSTURMA   HCUP  Q1’DEN  HCU  Q2’E  GECIS  
 27. 27. HCUP  Q2  indikatorlerin  olusturulmasi   ì  AHRQ  tarafindan  1994’de  olusturulan  HCUP  Q1’in  (Healthcare   Cost  and  U3liza3on  Projectkalite  indikatorleri)  revize  edilerek   2002  yilinda  asagidaki  amaclarla  bir  calisma  yapilmis3r.     ì  literaturde  belir3len  ve  bazi  saglik  kuruluslarinca  kullanilan   indikatorleri  tespit,     ì  literature  taramasi  ve  amprik  metodlarla  bu  indikatorleri   degerlendirme     ì  HCUP  Q2’yi  olusturmak  
 28. 28. HCUP  Q1   ì  HCUP  Q1  klinik  performansa  ve  kalite  kaygilarina  isik  tutmak  ve  daha   ayrin3li  analiz  gerek3ren  alanlari  belirlemek  uzere  ortaya  konan  33   indikatorden  olusuyordu.     ì  Bu  indikatorler  kalite  problemini  tanimlamaktan  cok  kalite  iyiles3rme   cabalari  icin  kullanilmak  uzere  tasarlandilar.     ì  Cok  varyasyonlu  kompleks  duzeltmeler  yerine  basitlik  tercih  edilmis,   hastaneler  arasindaki  case  mix  ve  hastalik  ciddiye3  farkliliklari  baska   metodlarla  giderilmeye  calisilmis3r.     ì  Ornegin  indikatorler  sadece  komplikasyonsuz  prosedurler  icin   hesaplanmis,  eyale3n  major  tani  kodlari  hastanelerin  major  tani   kodlariyla  karsilas3rilmis3r.  
 29. 29. HCUP  Q2  indikatorlerin  olusturulmasi   ì  Bu  amacla  ilk  olarak  yapilan  literature  taramasinda  2600  makale  belirlenmis,     ì  Bunlardan  kalite  indikatorleriyle  ilgili,  genel  olarak  konuyu  ele  alan  veya  ulusal   datase3ne  genelles3rilebilecek  sonuclari  bulunan  181  ilgili  makaleden  yeni   bir  kalite  indikatorunu  ele  almis,   ì  Major  bir  hata  barindirmayan  27  makalenin  tam  metni  degerlendirilmis3r.     ì  Bunlardan  200  indikatore  ulasilmis,  degerlendirme  kriterlerini  saglayan   75  indikatore  uygulanan  amprik  degerlendirme  testleri  sonucunda                         45  nihai  indikatore  ulasilmis3r.    
 30. 30. Indikator  degerlendirme  kriterleri   ì  Rasyonellik  ve  onemlilik:  klinik  ve  amprik  olarak  kullaniminin  rasyonel  gorunmeli   ve  saglik  sistemi  kalitesinin  kontrolu  anlaminda  onemli  bir  alani  olcmelidir.   ì  Dogruluk:  varyasyon  ve  hasta  karakteris3klerinden  etkilenmeyecek  buyuklukte  bir   orneklemi  bulunmalidir.   ì  Minimum  sapma:  Hasta  case  mix’indeki  farkliliklardan  etkilenmemelidir.  Bu  tarz   degiskenlikler  bulundugunda  sisteme  risk  duzeltme  islemi  eklenmelidir.   ì  Mesruiyet:  kalite  iliskili  bir  kanita  ve  kalitenin  ayni  boyutunu  olcen  indikatorlerle   iliskiye  sahip  olmalidir.   ì  Gercek  kalite  iyles@rmesini  destekleme:  kaliteyi  iyiles3rmeden  sadece   olculen  indikatorun  iyilesmesine  yonelik  bir  tesvik  saglamamalidir.   ì  Uygulanabilirlik:  Gecmiste  uygulanmis  olmali  veya  diger  indikatorlerle  beraber   uygulanabilir  olmalidir.        
 31. 31. Eleme  ve  degerlendirme   ì  Amprik  Degerlendirme:    dogruluk  (varyans,  ki-­‐kare),  minimum     sapma  (risk  duzeltmenin  etkisini  aras3rmak  icin  spearman   corelasyonu,  iki  onlukta  yuzde  degisimi  vb),  ve  mesruiyet   (pearson  korelasyonu  ve  factor  analizi)  nitelileri  test  edilmis  ve   her  bir  indicator  icin  bir  amprik  degerlendirme  skoruna   ulasilmis3r.   ì  Secim  kriterleri:  200  indikator  ayrica  yeterli  klinik  rasyonalliginin   bulunup  bulunmadigi,  yeterli  sayida  hastanede  yeterli  siklikta   gorulup  gorulmedigi  ve  testlerden  yeteli  skoru  alip  almadigina   gore  degerlendirildi.    
 32. 32. 45  indikator   (25  hastane  duzeyi,  20  saha  duzeyi)   ì  Hastane  duzeyi  indikatorler:  yedi  prosedur  hacmi  gostergesi  (AAA   onarımı,  karo3s  endarterektomi,  KABG,  özofagus  rezeksiyonu,  pankreas   rezeksiyonu,  pediatrik  kalp  cerrahisi,  ve  PTCA),  beş  prosedür  kullanımı  göstergesi   (Sezaryen  oranı,  arızi  apendektomi  oranı,  ikili  kalp  kateterizasyonu  oranı,  SSVD   hızı  ve  laparoskopik  kolesistektomi  oranı  ),  alp-­‐hastane  pbbi  ölüm  göstergeleri   (AMİ,  CHF,  GI  kanama,  kalça  kırığı,  pnömoni  ve  inme)  ve  yedi  hastane  hizmet   sunumu  mortalite  göstergeleri  (AAA  onarımı,  KABG,  kraniotomi,  özofagus   rezeksiyonu,  kalça  protezi,  pankreas  rezeksiyonu,  ve  pediatrik  kalp  cerrahisi).   ì  Saha  duzeyi  indikatorler  dört  prosedür  kullanımı  göstergesi  (KABG,   histerektomi,  laminektomi  ve  PTCA),  ve  onalp  ayaktan  bakım  hassas  durum   göstergeleri  (dehidratasyon,  bakteriyel  pnömoni,  idrar  yolu  enfeksiyonu,  perfore   apandisit,  anjin,  aspm,  KOAH,  KKY,  diyabet  kısa  vadeli  komplikasyonları  ,   kontrolsüz  diyabet,  diyabe3n  uzun  dönem  komplikasyonları,  diyabetlilerde  alt   ekstremite  amputasyonu,  hipertansiyon,  düşük  doğum  ağırlığı,  pediatrik  aspm  ve   pediatrik  gastroenterit).         h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/iqi_resources.aspx    
 33. 33. Hastane  indikatorleri   ì  Hacim(volume)  indikatorleri:  hacmi  ve  hastane  sonucu  (outcome)   arasinda  iliski  oldugu  aras3rmalarla  belirlenmis  olan  belirgin  sekilde   yogun  prosedurin  gercekles3rildigini  gosteren  indikatorlerdir.     ì  Kullanim(u3liza3on)  indikatorleri:  yuksek  veya  dusuk  oluslari   uygunsuz  veya  etkinsiz  saglik  bakim  hizme3ni,  kotu  sonuc  ve  yuksek   maliye3  temsil  eden  kullanimlardir.   ì  Yatan  hasta  prosedurleri  icin  ve  hasta  sartlari  icin  mortalite   indikatorleri:  yuksek  mortalitenin  saglik  bakimi  kalitesinde   eksikliklerle  iliskilendirilebilecegi,  kurumlar  arasi  degiskenlik  gosteren   oranlardir.  
 34. 34. Saha  indikatorleri   (Uygunsuz  kullanimi  gostermek  uzere)   Kacinilabilir  ya@s(Avoidable  hospitaliza@on)  –  Ayaktan  bakim  hassas   durum  (Ambulatory  care  sensi3ve  condi3on)  indicatorleri  yuksek   kalitede  ayaktan  tedaviye  ulasamamaktan  dolayi  kacinilabilir   nedenlerle  hastaneye  ya3si  temsil  eder.   Yapilan  bir  indikator  listesinde  her  bir  indicator  icin  indikatorun  3pi   volumu,  tanimi,  amprik  degerlendirme  skoru,  risk  duzeltme   uygulanip  uygulanmadigi(yas,  cinsiyet  duzeltme),  kullanimi  halinde   ihtarlar  (proxy,  manipule  edilebilirlik,  secim  nedenli  sapma,  net   olmayan  benchmark  …),  hangi  durumda  indikatorun  olumlu   sayilacagi  (yuksek-­‐alcak)…  gibi  cesitli  bilgilere  yer  verilmis3r.    
 35. 35. Indikatorleri  gruplar  halinde  kullanmanin   onemi   Birkac  adet  iliskili  indikatorun  birlikte  iyi  veya  kotu  durumda  olmasi   performansa  iliskin  daha  ikna  edici  bir  sonuc  ve  kaliteye  dair  tam  bir   fotograf  saglayabilmektedir.     Ornegin  CABG  mortalite  oranlari  CABG  kullanim  ve  hacim  oranlari  ile   beraber  -­‐klinik  sekilde  gruplandirilarak-­‐  degerlendirilmelidir.  Cunku  daha   az  ciddi  durumdaki  hastalar  tarafindan  uygun  olmayan  kullanim  hastane   hacminde  yukseklik  ve  postopera3ve  mortalitede  dusukluge  sebep   olacak3r.     Major  medical  tanilar  icin  mortalite  oranlari  da  birlikte  –sonuclari  birlikte   gruplandirarak-­‐  degerlendirilmelidir.  Toplum  temelli  pnomoni   konusundaki  basarinin  conges3ve  kalp  yetmezligi  gibi  tanilari  ortadan   kaldirmasi  beklenebilir.     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/iqi_resources.aspx  AHRQ  QI  Development    
 36. 36. ì   KORUYUCU  KALITE  INDICATORLERI  
 37. 37. Koruyucu  Kalite  İndikatörler     (The  Prevention  Quality  Indicators)     Ayaktan  bakım  hizmetleri  için  engellenebilir  hastane  yapşlarını  ölçmek  üzere   kullanılır.  Böylece  ayaktan  bakım  hizmetlerine  ve  bu  hizmetlerin  kalitesini  ölçmek   mümkün  olmaktadır.     ì  Kalite  ve  hizmete  erişimde  eşitsizliğin  değerlendirilmesi,   ì  İlerlemeyi  tespit  için  dayanak  veri  sağlamak,   ì  İle3şim  boşluklarını  belirlemek,   ì  Kalite  ve  hizmete  erişimde  eşitsizlik  arasındaki  karşılıklı  ilişkiyi  vurgulamak,   ì  Farkındalık  oluşturmak   Hizme3  seçecek  olan  hastalar,  kaliteleri  hakkında  bilgi  sahibi  olmak  isteyen   hizmet  sağlayıcılar,  çalışanlarının  sağlığı  için  ödeme  yapanlar,  halk  sağlığını   iyileş3rmeyi  amaçlayan  poli3ka  yapıcılar  bu  verileri  kullanabileceklerdir.    
 38. 38. Koruyucu  sagligin  kalitesini    ayaktan  bakimla  olcmek  ?     ì  Potansiyel  sağlık  bakımı  problem  alanlarını  belirlemek,   hastane  taburcu  ista3s3klerine  bakılarak  birincil  bakıma   erişim  ve  ayaktan  servis  başarısının  kontrolünü   sağlamak,  sağlık  bakım  kalitesini  arprmayı   amaçlayanlara  veri  temin  etmek  için  tasarlanmışpr.   ì   Ayaktan  bakım  şartlarını  gözlemlemek  üzere  kullanılan   indikatörler,  “ayaktan  bakıma  kolay  erişim  ve  kaliteli   ayaktan  bakımın  hastane  yajşlarını  engelleyebileceği   veya  erken  müdahalenin  komplikasyon  ve  ciddi   hastalıkları  engelleyeceği”  düşüncesi  nedeniyle   uygulanmaktadır.    
 39. 39. Kompozit  indicator   ì  Zaman  içinde  bölgeler  arasında(ulusal,  bölgesel,  eyalet…)  performans   farklılığını  gözlemlemek  amacıyla  kompozit  ölçek  oluşturulmuştur.     ì  Temelde  kompozit  ölçekler  tekil  ölçeklerin  ista3s3ki  kesinliğini   arprmak  için  üre3lmişlerdir.     ì  Kompozit  ölçek  çok  sayıda  indikatörle  kaliteyi  özetlemek,  farklılıkları   belirleme  kabiliye3ni  arprmak,  gelecekteki  sağlık  bakım  ih3yaçları   konusunda  daha  iyi  tahminlerde  bulunabilmek  ve  yanlış  hesaplardan   kaçınmak  için  kullanılmışpr.     ì  Bu  potansiyel  avantajlarına  karşılık,  kompozit  ölçeklerle  çalışmanın   tekil  indikatörler  arasındaki  farklılıkları  perdeleme,  hemen  tepki   verememe,  kaliteye  daha  fazla  etki  eden  indikatörlerin  temsil   edilememesi  gibi  kaygıları  beraberinde  ge3rmektedir.    
 40. 40. OVERALL  COMPOSITE  (PQI  #90)   PQI   #01   Diabetes   Short-­‐Term   Complica3ons   Admission  Rate   PQI  #11  Bacterial  Pneumonia  Admission  Rate   PQI   #03   Diabetes   Long-­‐Term   Complica3ons   Admission  Rate   PQI  #12  Urinary  Tract  Infec3on  Admission  Rate   PQI   #05   Chronic   Obstruc3ve   Pulmonary   Disease   (COPD)  or  Asthma  in  Older  Adults  Admission  Rate   PQI  #13  Angina  without  Procedure  Admission  Rate   PQI  #07  Hypertension  Admission  Rate   PQI  #14  Uncontrolled  Diabetes  Admission  Rate   PQI  #08  Heart  Failure  Admission  Rate   PQI  #15  Asthma  in  Younger  Adults  Admission  Rate   PQI  #10  Dehydra3on  Admission  Rate   PQI  #16  Rate  of  Lower-­‐Extremity  Amputa3on  Among  Pa3ents  With   Diabetes   ACUTE  COMPOSITE  (PQI  #91)   PQI  #10  Dehydra3on  Admission  Rate   PQI  #12  Urinary  Tract  Infec3on  Admission  Rate   PQI  #11  Bacterial  Pneumonia  Admission  Rate   CHRONIC  COMPOSITE  (PQI  #92)   PQI   #01   Diabetes   Short-­‐Term   Complica3ons   Admission  Rate   PQI  #13  Angina  without  Procedure  Admission  Rate   PQI   #03   Diabetes   Long-­‐Term   Complica3ons   Admission  Rate   PQI  #14  Uncontrolled  Diabetes  Admission  Rate   PQI   #05   Chronic   Obstruc3ve   Pulmonary   Disease   (COPD)  or  Asthma  in  Older  Adults  Admission  Rate   PQI  #15  Asthma  in  Younger  Adults  Admission  Rate   PQI  #07  Hypertension  Admission  Rate   PQI  #16  Rate  of  Lower-­‐Extremity  Amputa3on  Among  Pa3ents  With   Diabetes   PQI  #08  Conges3ve  Heart  Failure  (CHF)  Admission  Rate  
 41. 41. Oranlama  ve  agirliklandirma   ì  Her  bir  PQI’ın  ortak  bir  denominatör’ü  vardır.  Is3sna  olarak  yaşlı   Erişkinlerde  Aspm  ve  Genç  Erişkinlerde  aspm  indikatorlerinin   tamamlayıcı  denominatörleri  vardır.  Düşük  Doğum  Ağırlığı   indikatörünün  de  denominatörü  farklıdır,  vital  ista3s3klerle   beraber  hesaplanır.   ì  Ağırlıklandirma:  Yatan  hasta  sayısı  tekil  indikatörleri  birleş3rmek   üzere  “ağırlıklandırma”  kullanılmaktadır.  Hastane  yapş  günleri   ve  maliyetleri  de  veriyi  ağırlıklandırmak  üzere  muhtemel  diger   yaklaşımlar  olarak  denendi  ve  benzer  sonuçlar  verdi.  
 42. 42. Risk  duzeltme  ve  istatistik   ì  Karşılaşprılabilir  verilere  ulaşmak  üzere  bölge  düzeyinde  yaş  ve   cinsiyet  bazında  bölümlendirilen  tablolar  oluşturulmuş,  gerekli   görülen  yerlerde  risk  adjustment  (risk  düzeltme)  kullanılmışpr.     ì  Bu  indikatörler  için  belirlenen  kovaryasyonlar  ve  katsayılara  da   (her  bir  parametre  ve  kategori  için  DF,  es3mate,  standart  hata,   wald  chı-­‐square,  pr>chı-­‐square)  yer  verilmiş3r.  
 43. 43. Koruyucu  indikatorlerin  belirlenmesi     ì  Koruyucu  Kalite  İndikatörlerinin  seçimi  için  öncelikle  farklı  alan  ve   perspek3fleri  temsil  eden  üyeler  (epidemiyoloji,  sağlık  hizmetleri   araşprmaları,  pp,  performans  ölçümü  vb.)  seçilmiş3r.   ì   Üyeler  kompozit  ölçek  oluşturulması,  literatürde  bulunan  kompozit   metodolojileri,  idari  verilerin  kullanılarak  ölçek  geliş3rilmesinde,   ista3s3ksel  metodlarda  uzman  kimselerdi.   ì   Öncelikle  geçmişteki  materyallerin  incelenmesi  ve  başlangıç   yorumlarında  bulunulması,  bir  konferans  çağrısı  ile  önceki  materyal  ve   yorumların  tarpşılması  için  bir  zemin  oluşturulması  ve  önceki   materyal  ve  bunun  üzerine  yapılan  yorumların  bu  tarpşmalara  göre   revize  edilmesi  yolu  benimsendi.    
 44. 44. Koruyucu  indikatorlerin  belirlenmesi     ì  Koruyucu  Kalite  İndikatörleri  kaçınılabilir  yapşları  belirlemek   üzere  kurgulandı.  Hastane  taburculuk  verileri  kullanıldı  ancak   hastane  sağlık  bakım  hizme3  kalitesinin  ölçümü  hedeflenmedi.   Ayaktan  tedavinin  kalitesi  ve  ayaktan  tedaviye  erişime  ilişkin   verilere  ulaşmak  planlandı.  Tekil  olarak  hastanelerin  kalitesiyle   çok  az  bağlanp  kuruldu.  Veriler  hastanelerin  yerinden  bağımsız   olarak  hastaların  yerleşik  bulundukları  yerin  yapş  verileri  olarak   benimsendi.     ì  Kompozit  indikatörler  tekil  indikatörlerin  hastane  yapş  günü  ve   maliyetleriyle  ağırlıklandırılarak  ve  risk  düzeltme  yapmadan   toplanarak  oluşturuldu.  
 45. 45. Koruyucu  Indikator  olustururken   cevabi  aranan  sorular   ì  Koruyucu  Kalite  İndikatörlerinin  muhtemel  kullanıcılarının  kimler  olacağı,   ì  İndikatörlerin  kullanım  amacı  (ulusal  sağlık  bilgisi,  eyalet  ve  eyaletler  arası   karşılaşprma  verisi)   ì  İndikatör  seçiminde  kriterler(sıradan  insanın  anlayabileceği,  klinik  olarak  geçerli   ve  ista3s3ki  olarak  tutarlı)  ve  her  bir  indikatörün  birbiriyle  ilişkili  oluşu,   ì  Kompozit  indikatörün  yapısı:  tüm  indikatörlerin  tek  bir  kompozit  indikatör  adı   alpnda  mı  (bazı  indikatörlerinin  diğerlerinin  etkisini  yok  edeceği  ve  onların   sonucunu  etkisiz  kılacağı  gibi  kaygılar  bulunuyordu.  Düşük  doğum  ağırlığı  ve   perfore  apandisit  konusunda  –taburculuk  tabanlı  denominatörü  nedeniyle-­‐  ve   düşük  doğum  ağırlığında  -­‐vital  ista3s3kler  kullanıdığından-­‐  compozite  indikatöre   dahil  edilmemesi  gerek3ği  yönünde  uzlaşı  vardı.  Akut  ve  kronik  ayrımı   yapılmasında  da  bir  uzlaşı  bulunuyordu.  Cardiyovasküler  ve  Diyabet   indikatörlerini  risk  yöne3mi  amaçlı  ortak  klinik  uygulama  şekilleri  nedeniyle  tek   bir  kompozit  indikatör  yapma  teklifi  bulunuyordu.          
 46. 46. Koruyucu  Indikator  olustururken   cevabi  aranan  sorular   ì  İndikatörlerin  nasıl  birleş@rileceği  (anlaşılma  kolaylığı  ve  tüm  indikatörlerin   denominatörünün  ortak  olması  nedeniyle  en  iyi  yolun  numeratörlerin  toplamını  almak   olduğu  kabul  edildi)   ì  İndikatörlerin  nasıl  ağırlıklandırılacağı  (önce  vakanın  yaygınlığına  göre  ağırlıklandırma   üzerinde  duruldu  ancak  yaygınlığın  önemlilikle  eşit  olmayacağı  düşünülerek  hastane  kalış   günleri  ve  hastane  maliyetleri  ile  ağırlıklandırma  yoluna  gidildi)       ì  Kompozitlerin  değerlendirilmesi:  Öncelikle  düşük  doğum  ağırlığı  ve  perfore  apandisit   indikatörlerini  dışta  tutmak  ve  acut  ve  kronik  vakaları  ayırmak  kaydıyla  kompozit   indikatörler  oluşturuldu.  Temel  kompozit  numeratörlerin  toplanarak  bölge  nüfusuna   bölünmesi  ile  oluştu.  Ülke,  eyalet  ve  bölge,  yaş,  cinsiyet  ve  etnisite  bazında  oranlar   çıkarıldı  ve  tanımlayıcı  ista3s3k  metodları(ortalama,  standart  sapma,  korelasyon  vb.)   uygulandı.  Ölçeklerin  geçerliliği  için  indikatörlerin  hizmete  erişimle(nüfus  başına  hastane   yatağı  vb.)  bağlanplı  olup  olmadığına  bakıldı.  Seçilen  alanlarda  hastalık  yaygınlığı  verisini   kullanan  ekip  aspm,  diyabet  ve  kardiyovaskuler  hastalıkların  yayılımının  oluşturduğu   değişkenliğe  bakıldı.  Son  olarak  sosyoekonomik  durumun  etkisine  bakılarak  değişkenlikler   ölçüldü.     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/PQI/PQI%20Composite %20Development.pdf    
 47. 47. ì   HASTA  GUVENLIGI  INDIKATORLERI  
 48. 48. Hasta  guvenligi   ì  Ülke,  eyalet  ve  bölge  düzeyinde  karşılaşprmalı  ve  trend  analizi   yapılabilecek  kompozit  indikatörler  üre3lmeye  çalışılmışpr.     ì  Sağlık  hizme3  alanlar,  hastaneler,  sigorta  kuruluşları  ve  poli3ka   yapıcılar  bu  indikatörlerden  yararlanabileceklerdir.     ì  Her  bir  indikatör  aynı  hastaneye  ayrı  ayrı  uygulandığında  pozi3f   korelasyon  gösterdiğinden  kompozit  kullanımının  (diğer  bölümlerde   anlaplan  diğer  faydalarıyla  beraber)  uygun  olacağı  düşünüldü.     ì  Cerrahi  işlem  için  yatan  hastalarda  ölüm  (ki  bu  indikatör  de  kendi   başına  kompozit  bir  indikatördür)  ve  transfüzyon  reaksiyonu   indikatörü  dışındaki  indikatörler  kompozit  tek  bir  indikatörü   oluşturdular.    
 49. 49. PATIENT  SAFETY  QUALITY  INDICATORS  (PSI  #90)   PSI  #03  Pressure  Ulcer  Rate1   PSI  #11  Postopera3ve  Respiratory  Failure  Rate2   PSI  #06  Iatrogenic  Pneumothorax  Rate1   PSI  #12  Postopera3ve  Pulmonary  Embolism  or  Deep  Vein   Thrombosis  Rate1   PSI  #07  Central  Venous  Catheter-­‐Related  Blood  Stream   Infec3on  Rate1   PSI  #13  Postopera3ve  Sepsis  Rate1   PSI  #08  Postopera3ve  Hip  Fracture  Rate1   PSI  #14  Postopera3ve  Wound  Dehiscence  Rate1   PSI  #09  Postopera3ve  Hemorrhage  or  Hematoma  Rate2   PSI  #15  Accidental  Puncture  or  Lacera3on  Rate1   PSI  #10  Postopera3ve  Physiologic  and  Metabolic  Derangement  Rate2  
 50. 50. Indikator  secim  kriterleri   Bileşik  indikatörler  üç  kriterle  değerlendirilmiş3r;       Farklılaşma  (discrimina@on),  yani  ölçüldüğünde  ortalama   performanstan  önemli  ölçüde  farklı  değer  alma  yeteneği,     Tahmin  (forecas@ng)  yani  her  bir  tekil  indikatör  ün  performansını   temsil  edebilmesi,     Geçerlilik  (validity)  yani  compozit  ile  diğer  kalite  ölçeklerinin   bağlılık  derecesi  veya  tekil  indikatörlerin  birbiriyle  tutarlılığı.    
 51. 51. Kompozit  olusturma  adimlari  1,2     ì  Adım  1.  Risk  ayarlama  oranının  ve  güven  aralıklarının  hesaplanması:   Her  bir  vaka  için  tahmini  bir  değer  hesaplamak  için  hiyerarşik  lojis3k  regresyon  modeline   dayanılarak  risk  düzeltme  oranı  hesaplanır.  Daha  sonra  beklenen  oranın  bulunması  için   hastanelerde  tüm  vakaların  beklenen  değer  ortalamaları  alınır.  Risk  düzeltme  oranı   gözlenen  oranın  beklenen  orana  bölünması  ve  referans  populasyon  oranı  ile  çarpılması   sonucu  bulunur  (RR)=(OR/ERxPR).   ì  Adım  2.  Referans  populasyonu  kullanarak  riski  düzel@lmiş  oranın   derecelendirilmesi(scale):  oranların  görece  büyüklükleri  indikatörlere  göre   değişkenlik  gösterir.  Ortak  bir  ölçekle  tekil  indikatörleri  birleş3rmek  için,  her  bir   indikatörün  riski  düzel3lmiş  indikatörü  referans  populasyon  oranına  bölünür.  Kompozi3n   bileşen  indikatörleri  böylece  her  bir  indikatör  için  referans  populasyona  oranı  bakımından   tanımlanmış  olur.  Her  indikatör  referans  populasyon  oranı  ile  derecelendirilir(scale)  ve   böylece  indikatör  ortalama  performanstan  sapmayı  yansıtmış  olur.  
 52. 52. Kompozit  olusturma  adimlari  3,4   ì  Adım  3.  Güvenilirliği  düzel@lmiş  Oranın(Reliability  Adjusted  Ra@o)   bulunması:  Risk  düzeltme  oranı  ve  referans  populasyon  oranının  ağırlıklı  ortalaması  olarak   hesaplanır.  Ağırlıklar  0-­‐1  indikatörün  güvenilirlik  derecesine  göre  0-­‐1  aralığındandırlar.     RAR  =  [risk-­‐adjusted  ra3o  ×  weight]  +  [reference  popula3on  ra3o  ×  (1  –  weight)]   (Küçük  hizmet  sağlayıcıları  için  ağırlık  0’a,  büyükler  içinse  1’e  yaklaşır.  Denominatör  0  ise  ağırlık  da  0   olacakpr.)   ì  Adım  4  Tekil  Indıkatör  Ağırlıklarının  hesaplanması:  Kompozit  indikatör  tekil   indikatörlerin  derecelendirilmiş(scaled)  ve  güvenilirliği  düzel3lmiş(reliability  adjusted)  ağırlıklı   (weighted)  ortalaması  ile  bulunur.   İndikatör  tekse:  kompozit  tek  indikatörün  güvenilirliği  düzel3lmiş  oranıdır.  Referans  populasyon  oranı  tüm   hizmet  sağlayıcılar  için  aynıdır.  Eşit  ağırlık:  her  bir  indikatör,  indikatör  adedine  bağlı  olarak  ağırlıklandırılır.   Eğer  8  indikatör  varsa  ağırlık  1/8=0.1250  olarak  belirlenir.  
 53. 53. Kompozit  olusturma  adimlari  5   ì  Adım  5.  Kompozit  ölçeği  oluştur:  ölçeklenen  ve  güvenilirliği   düzel3len  indikatörlerin  seçilen  ağırlıkları  kullanılarak   ağırlıklandırılması  ile  kompozit  ölçek  oluşur.   Composite  =  [indicator1  RAR  ×  weight1]  +  [indicator2  RAR  ×  weight2]  +  .  .  .  +  [indicatorN  RAR  ×  weightN]   ì  Kompozi3n  güven  aralıkları  standart  hatasına(varyansın  karekökü)   dayanır.  Varyans  güvenilirlik  ağırlıkları  ve  varyans-­‐kovaryans   matrisine  göre  hesaplanır.   ì  Referans  populasyon  her  bir  AHRQ  QI  yayınında  güncellenir.   Numeratör  ve  denominatör  güncellenir.    
 54. 54. Kompozit  indikatorun  kullanimi   ì  CMS  Hospital  Quality  Repor3ng  Program  alpnda  Hasta   Güvenliği  İndikatörleri  Hastane  Karşılaşprma  amaçlı  geliş3rildi.   NQF  (Na3onal  Quality  Forum)  tara‡ndan  2009’da  yayınlandı  ve   Hastane  Karşılaşprma  Raporuna  girdi.     ì  Kullanıcılar  AHRQ  yazılımını  kullanırken  kompozit  ölçeği  kendi   datalarıyla  hesaplamak  için  NQF  Numeratör  agirliklarini   kullanırlar.  Aynı  indikatör  için  ağırlık  toplamı  her  zaman  1’e   eşiˆr.  
 55. 55. HASTA  GUVENLIGI  INDIKATORLERI   HASTANE  SEVIYESI  INDIKATORLERI   Düşük  mortaliteli  Tanı  ilişkili  gruplarda  ölüm.   Bası  yarası   Cerrahi  yatan  hastalarında  tedavi  edilebilir  ciddi  komplikasyonlarda  ölüm   İşlem  sırasında  unutulmuş  yabancı  cisim   İyatrojenik  pnömotoraks   Santral  venöz  kateterle  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonu   Ameliyat  sonrası  kalça  kırığı   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  fizyolojik  ve  metabolic  düzensizlikler   Ameliyat  sonrası  solunum  yetmezliği   Postopera3f  pulmoner  emboli  veya  derin  ven  trombozu   Ameliyat  sonrası  sepsis   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Kazara  delme  veya  laserasyon   Transfüzyon  reaksiyonu   Yenidoğan  yaralanması,  Doğum  travması   Obstetrik  travma-­‐  aletli  vajinal  doğum   Obstetrik  travma-­‐  aletsiz  vajinal  doğum   BOLGE  SEVIYESI  INDIKATORLER   İşlem  sırasında  unutulmuş  yabancı  cisim   iyatrojenik  pnömotoraks   Santral  venöz  kateter  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonu   Kazara  delme  veya  laserasyon   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Transfüzyon  reaksiyonu     h>p://www.qualityindicators.ahrq.gov/Downloads/Modules/PQI/V42/PQI%20Brochure%2010%20update.pdf    
 56. 56. ì   PEDIATRIK  KALITE  INDIKATORLERI  
 57. 57. Kompozit  indikator   ì  Indıkatörlerin  ayrı  ayrı  uygulanması  gerek3ğini  savunanlar  olabilir  ancak  aynı   hastanede  bu  indikatörleri  uyguladığında  aralarında  pozi3f  korelasyon  görüldu   ve  bu  nedenle  hizmet  sağlayıcısı  seviyesinde  iki  indikatör  dışında  compozit   kullanıldı.   ì  Bölge  düzeyi  Kompozitler  (Tamamı,  Akut,  Kronik):Potansiyel  olarak  kaçınılabiliri   hastane  yapşlarını  ölçmek  üzere,  hastane  taburculuk  bilgilerine  dayanılarak,   ayaktan  tedavinin  kalitesi  ve  erişilebilirliğini  yansıtmak  üzere  bölge  düzeyi   indikatörler  kullanılır.  Kompozitler  tekil  indikatörlerin  ista3s3ki  kesinliğini   arprmak  için  kullanılırlar  ve  alanlar  arasında  daha  büyük  performans   varyasyonları  yakalamayı  amaçlarlar.   ì  Toplam  kompozit(overall  kompozit):  tekil  indikatörlerle  ilişkili  potansiyel   kaçınılabilir  hastane  yapşı  genel  konsep3ni  yakalamak  amaçlıdır.  Acut  ve  Kronik   indikatörler  ise  bu  durumlardaki  yapşları  etkiliyen  farklı  faktörleri  soruşturmak   amacı  taşır.  
 58. 58. Pediatric  Pa@ent  Safety  for  Selected  Indicators  (PDI  #19)   PDI  #01  Accidental  Puncture  or  Lacera3on  Rate   PDI  #02  Pressure  Ulcer  Rate   PDI  #05  Iatrogenic  Pneumothorax  Rate   PDI  #08  Postopera3ve  Hemorrhage  or  Hematoma  Rate2   PDI  #09  Postopera3ve  Respiratory  Failure  Rate2   PDI  #10  Postopera3ve  Sepsis  Rate   PDI  #11  Postopera3ve  Wound  Dehiscence  Rate   PDI  #12  Central  Venous  Catheter-­‐Related  Blood  Stream  Infec3on  Rate   Overall  Composite  (PDI  #90)   PDI  #14  Asthma  Admission  Rate   PDI  #16  Gastroenteri3s  Admission  Rate   PDI  #15  Diabetes  Short-­‐Term  Complica3ons   Admission  Rate   PDI  #18  Urinary  Tract  Infec3on  Admission  Rate   Acute  Composite  (PDI  #91)   PDI  #16  Gastroenteri3s  Admission  Rate   PDI  #18  Urinary  Tract  Infec3on  Admission  Rate   Chronic  Composite  (PDI  #92)   PDI  #14  Asthma  Admission  Rate   PDI  #15  Diabetes  Short-­‐Term  Complica3ons   Admission  Rate  
 59. 59. Kompozit  indikatoru  hesaplamak   ì  Hizmet  Sağlayıcı  düzeyi:  Hasta  Güvenliği  indikatörlerinin  hesaplanmasıyla   aynı  şekilde  5  adımda  gercekles3rildi   ì  Ağırlıklandırma:  Yapş  sayıları(vaka  yaygınlığı)  tekil  indikatörleri  birleş3rmek   için  kullanıldı.  Hem  hastane  yapş  gün  sayısı  hem  de  maliye3  veriyi   ağırlıklandırmak  için  muhtemel  yaklaşımlar  olarak  denendi  fakat  yaklaşık  aynı   sonuçları  verdi.   ì  Hesaplama:  Pediatrik  Kalite’indikatörlerinin  ye3şkin  versiyonu  olan  PQI’a   tanımlayıcı  ista3s3k  uygulandı  ve  100.000  kişi  için  yapşlar  ülke  çapında   hesaplandı.     ì  Validasyon:  Kompozit  ve  bakıma  erişim  konusundaki  diğer  potansiyel  bölge   ölçekleri  (nufüs  başına  hastane  yatağı  ve  birincil  bakım  doktoru  yoğunluğu)   gözden  geçirildi.    
 60. 60. PEDIATRIK  KALITE  INDIKATORLERI   HASTANE  SEVIYESI  INDIKATORLERI   Kaza  delme  veya  laserasyon   Bası  yarası   İşlem  sırasında  unutulan  yabancı  cisim   Santral  venöz  kateter  ilişkili  kan  dolaşımı  enfeksiyonlar   Yenidoğanlarda  iyatrojenik  pnömotoraks   İyatrojenik  pnömotoraks   Neonatal  mortalite   Yenidoğanlarda  kan  yoluyla  enfeksiyon   Pediatrik  kalp  cerrahisinde  ölüm   Pediatrik  kalp  cerrahisi  hacmi   Ameliyat  sonrası  kanama  veya  hematom   Ameliyat  sonrası  solunum  yetmezliği   Ameliyat  sonrası  sepsis   Ameliyat  sonrası  yara  açılması   Transfüzyon  reaksiyonları     BOLGE  SEVIYESI  INDIKATORLER   Aspm  başvuru   Diyabet  kısa  vadeli  komplikasyonları   Gastroenterit  başvuru   Perfore  apandisit  başvuru   İdrar  yolu  enfeksiyonu  başvuru    
 61. 61. ….Son  

×