Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T.C.
TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI
Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
Toplantı tarihi :06/02/2012
Top...
2)Bir önceki öğretmenler kurulu toplantısı tutanağı Müdür Yardımcısı Mustafa Kara tarafından
okundu.Buna göre;
34 maddelik...
Cemalettin Aktürk:Başarı oranının düşüklüğü konusunda,öğrencilerin derste çözülen soruların
sorulduğu sınavlarda bile öğre...
Okul Müdürü:Her öğretmen arkadaşımız yoklama fişinin bir örneğini kendi dosyasında
tutacaktır.Her 15 günde bir ilgili müdü...
14)Sınavlarda dikkat edilecek hususlar görüşüldü.
15)Üst makamlardan gelen yazılar okunup görüşüldü.
Hizmetiçi eğitim başv...
14)Sınavlarda dikkat edilecek hususlar görüşüldü.
15)Üst makamlardan gelen yazılar okunup görüşüldü.
Hizmetiçi eğitim başv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

1,558 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1

  1. 1. T.C. TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Toplantı tarihi :06/02/2012 Toplantı sayısı :1 Toplantı yeri :Konferans Salonu Toplantı saati :16:15 Katılanların sayısı :118 Katılmayanların sayısı : 9 - GÜNDEM - 1- Açılış ve yoklama 2- Bir önceki öğretmenler kurul tutanağının okunup incelenmesi 3- T.C Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Denetim Raporunun okunup ilgili maddelerinin görüşülmesi 4- 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı 1.dönem notlarının kontrolü 5- Genel başarı durumunun görüşülmesi 6- Genel durumun görüşülmesi(fiziki yapı,zaman çizelgesive ders araç gereçlerinin durumu vb) 7- Öğrencilerin kılık kıyafet,devamsızlık,geç kalma,davranış ve konuşma bozuklukları ile ilgili durumun görüşülmesi,öğretmenlerin birlik ve beraberliği için görüşmeler yapılıp karara bağlanması.Okul Zümre Başkanlarının toplantı tutanaklarına göre hazırlanan raporun okunup değerlendirilmesi 8- Disiplin durumunun görüşülmesi 9- Toplam Kalite Yönetmeliği ile ilgili olarak; a)Okulumuzda kurulan kalite geliştirme ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi b)Kalite geliştirme ekiplerince planlanan ve uygulanan çalışmalar hakkında ekip liderleri tarafından öğretmenler kuruluna rapor sunulması ve raporların kurul sonunda Müdür Yardımcısı Mustafa Kara’ya teslim edilmesi c)Okulumuzdaki toplam kalite çalışmaları hakkında öğretmenlerin bildirilmesi d)Sosyal Kulüplerin çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapılması,ikinci dönem çalışmalar hakkında bilgi verilmesi e)Hazırlanan okul tanıtım planı hakkında bilgilendirme yapılması 10- E-okul uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerin yapılması 11- Zümre Öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili konuların görüşülmesi 12- Okulumuzda derslere göre yapılan ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2.dönemde yapılacak ortak sınavlar konusunda karar alma 13- Sorumluluk sınavlarının yapılması ile ilgili konuların görüşülmesi 14- Sınavlarda dikkat edilecek hususların görüşülüp açıklanması 15- Duyurulması gereken üst makamlardan gelen yazıların okunup görüşülmesi 16- Dilek ve Temenniler 17- Kapanış - GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - 1)2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.dönem öğretmenler kurulu toplantısı Okul Müdürü Hüseyin Salar’ın iyi dilek ve temennileri ile açıldı.Yeni atanan İngilizce öğretmenimiz Ahu Hanım Müdür Bey tarafından tanıtıldı.Yapılan yoklamada M.Emin Gürdamar,Fatih Kaya, Kürşat Çetin ve Kaya Öner’in raporlu oldukları;Nazan Gürsabancı,Kürşat Çetin,Tuncay Şen’in izinli oldukları görüldü. Gündem maddeleri Okul Müdürü Hüseyin Salar tarafından okundu.Gündem maddelerine ekleme yapmak isteyenin olup olmadığı soruldu,herhangi bir ekleme talebinde bulunan olmadı.
  2. 2. 2)Bir önceki öğretmenler kurulu toplantısı tutanağı Müdür Yardımcısı Mustafa Kara tarafından okundu.Buna göre; 34 maddelik bir önceki toplantı tutanağı, tüm çalışmaların planlandığı bir toplantı idi.Önceki toplantıda alınan kararlar bu toplantıda değerlendirilecektir.Önceki toplantıda alınan kararların ne derecede başarılı olduğu bu toplantıda değerlendirilecektir.Sizler de bu konuda bizlerle görüş alışverişi yapabilirsiniz. 3)Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporu Okul Müdürü Hüseyin Salar tarafından okundu.Raporda belirtilen eksiklikler belirlenerek öğretmenlere bildirildi.Buna göre; 03.09.2010 tarihinde yapılan denetlemede öğrencilerin başarı durumlarının derslere göre ayrı ayrı değerlendirilmesine,başarı için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi,zümre toplantılarının zamanında yapılmasına,başarı durumu ve analizlerinin yapılması,denetim kurulundaki eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alınmıştır. Okul Müdürü özellikle okul başarısının ders ve öğretmen bazında değerlendirilerek,öğretmenlerin birbirine rehberlik yapması gerektiğini belirtti. Özellikle 9.sınıflarda %2’lik %3’lük başarı gösteren sınıflarda öğrencinin seviyesine inilerek dersin anlatılması gerektiği belirtildi.Öğrencilerin sadece akademik başarıları ile değil,aile içi okul dışı problemleri ile de ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. Sınavlarla ilgili teftiş raporu Müdür Bey tarafından okundu.Sınav programları sınavların başlamasından beş gün önce ilan edilmesi,yanlışların altı renkli kalemle çizilmesi,puanlama ölçeği hazırlanması,sözlü puan çizelgesi belirlenmesi,sınav esaslarının belirlenmesi,sınavların zarflara konulması gizliliğe önem verilmesi gibi konular belirlenmiştir. 4)2011-2012 eğitim öğretim 1.dönem notları karneler hazırlanırken müdür yardımcıları tarafından kontrol edilmiştir. 5)Genel başarı durumu görüşüldü. ATL 9.sınıf %42,ATL 10.sınıf %26,ATL 11.sınıf 35,ATL 12.sınıf %70,toplam Anadolu teknik lisede %44 başarı sağlanmıştır. TL 10.sınıf %33,TL 11.sınıf %51,TL 12.sınıf %58,toplam teknik lisede %47 başarı sağlanmıştır. EML 9.sınıf %18,EML 10.sınıf %6,EML 11.sınıf %33,EML 12.sınıf %60,toplam endüstri meslek lisesinde %47 başarı sağlanmıştır.EML genelinde 1148 öğrenciden 311 zayıfı olmayan öğrenci bulunmaktadır. En başarılı sınıf %100 başarı oranı ile elektrik alanından 12-H sınıfı olmuştur. İkinci;%95 başarı oranı ile makine alanından 12-B sınıfı olmuştur. Üçüncü;%89 başarı oranı ile elektrik alanından 11-G sınıfı olmuştur. Dördüncü;%87 başarı oranı ile bilişim alanından 12-F sınıfı izlemiştir. Bu sınıfları %82 başarı oranı ile ATL-12B sınıfı,%75 başarı oranı ile T-12A sınıfı,%67 başarı oranı ile ATL-12A SINIFI,%58 başarı oranı ile ATL-9C ve TL-12C sınıfları,%53 başarı oranı ile ATL- 11B sınıfı,%50 başarı oranı ile 11F sınıfı,%50 başarı oranı ile 11C sınıfı izlemiştir. Sınıfların başarı oranları ayrıntılı olarak ekte sunulmuştur. Genel okul başarı ortalamasının %32 olduğu belirtildi.Öğretmen bazında değerlendirme yapıldı.Meslek derslerinde başarının yüksek olduğu kültür derslerinde başarının düşük olduğu gözlendi.Öğretmen bazında; Ferdi Akçay,Hatice Toprak,Serkan Kökcü,Mustafa Boztürk %100 başarı sağladı. Yener Baştürk:Edebiyat zümre başkanı olarak 9.sınıf dil anlatım müfredatının YGS ve LYS konularını kapsadığını ve ağır olduğunu,10,11,12. Sınıfta müfredatın daha çok uygulama dayalı olduğunu kitap okuyan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceğini belirtti. Nilgün Alp:9.sınıfta özellikle Dil ve Anlatım dersinde öğrenci iyi anlamış ise 10,11,12 sınıflarda zorluk çekmeyeceğini tabanın 9.sınıfta oluşturulduğunu belirtti.
  3. 3. Cemalettin Aktürk:Başarı oranının düşüklüğü konusunda,öğrencilerin derste çözülen soruların sorulduğu sınavlarda bile öğrencinin başarısının düşük olduğunu,kişisel çalışma yapmadıklarını,sınava yeterince çalışmadıklarını belirtti. Ercan Günen:Başarı seviyesinin yükseltilmesinde sınıf ve şube bazında toplantılar yapılması gerektiği belirtildi.Sınıf ve şube bazında öğrenciler ile görüşülerek başarısızlık nedenleri ve başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi gerektiği belirtildi. Başarı artırılmasında Hüseyin Salar ders anlatımında öğrenci seviyesine inilmesi gerektiğini belirtti. 6)Genel durumun görüşülmesi Fiziki yapı konusunda Sema Özok,Ercan Günen bazı önerilerde bulunmuştur.Öncelikle öğretmenler odasının düzenlenmesinde,lavaboların düzenlenmesinde,el kurulama kağıdı ve köpüklerin yenilenmesi gibi konularda yenilikler yaptık.Amacımız öğrencilerin ve öğretmenlerin modern toplum koşullarına ulaşmasını sağlamaktır,diyen Okul Müdürü Hüseyin Salar öğretmenlere teşekkürlerini belirtti.Özellikle alan şeflerini tebrik ederek ışıklandırma,koltuklar gibi konularda yaptıkları yardımları dile getirdi.Tüm öğretmenlere yaptıkları yardım ve öneriler için teşekkür etti. Mikail Yaman:Fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra korunmasının da önemli olduğunu ve özellikle konferans salonunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için sınıf veya ders öğretmenin kontrolü elden bırakmaması gerektiğini belirtti. Kamil Kaynak:Özellikle törenlerde dersi olan öğretmenler sınıfları ile birlikte törene katılması ve dersi bitince diğer ders öğretmenin öğrenci kontrolünü devralması gerektiğini belirtti. Sema Özok:Öğrenciler özellikle yemekhanenin fiziki koşularının iyileştirilmesini istiyorlar ve bu konuda talepleri var.Maddi açıdan güzelleştirmenin yanında hijyenik olarak da güzelleştirme yapılması gerekir. Hüseyin Salar:Yemekhanenin elden geçirilerek masa sandalye yenilenmesi gerekir.Ancak bunlar zamanında bakanlıktan istenmediği için verilmez ise kendi imkanlarımızla iyileştirme yapacağız. Kamil Kaynak:Öğrenci yemekhanesinde temizlik noktasında öğrenciye iş kalmıyor,öğrenciler sadece yemek fişlerini işaretliyor.Sandalye ve masalarımız zaten yeni geldi.Bardaklarımız metal,deforme olanlar camları ile değiştiriliyor.Tabak,kaşık,çatal görevliler tarafından değiştiriliyor.Ancak sıkıntılarımız var ise yetkililere ileteceğiz. Suat Kesemen:Yemekhanenin personel sayısını artırdık.Eksiklikler sizin teklifleriniz ile giderilecektir.Temizliğin önemini ben arkadaşlara söyledim ve tekrar uyaracağım. 7)Öğrencilerin kılık-kıyafet,devamsızlık ve davranış bozukluklarının giderilmesi Okul Müdürü:Zümre başkanları ile yaptığımız toplantıda davranış bozuklukları,kılık- kıyafet,devamsızlık gibi konularda yaklaşık 60 maddelik karar metni hazırladık.Hazırlanan karar metni okundu. Buna göre nöbetçi öğretmenler görevlerini titizlikle yapmalı,törenlerde sınıf öğretmenleri sınıflarının başında durmalı,kılık kıyafet kontrollerinin sıkılaştırılması,davranış bozukluğu olan öğrencilere rehberlik çalışması yapılması,aile görüşmeleri yapılmalıdır. Bu gibi kararlar Okul Müdürü Hüseyin Salar tarafından okunmuştur. Ayrıca sınıf öğretmenleri ayda en az iki öğrenci ailesi görüşmeli ve tutanak halinde belirtmelidir. Alınan kararlar ekte belirtilmiştir. Hüseyin Özünlü:Bu sene öğretmenlerimiz öğrencilere ulaşmakta sıkıntı çekmektedir.Özellikle sınıf bazında veli toplantısı yapılmadığı için öğretmenler ailelere ulaşamamaktadır.Çoçuklara çalışma prensibi aşılanmalıdır.Öğrencilere derse hazırlıksız gelmenin disiplin suçu olduğu belirtilmelidir.Öğrencilere derse keyfi olarak katılmamanın disiplin suçu olduğu belirtilmelidir. Okul Müdürü:Öğrencilere disiplin yönetmeliği okunmalıdır.Öğretmenlerin bu konuda hassas davranmaları gerektiği belirtildi. SMS bilgilendirilmesi için öğretmenlerin e okul bilgilerini eksiksizce doldurup güncellemeleri gerektiğini belirtti.10 Şubat Cuma gününe kadar sınıf öğretmenlerinden öğrencilerin telefon numarası ve bilgilerinin güncellenmesi kararı alınmıştır.
  4. 4. Okul Müdürü:Her öğretmen arkadaşımız yoklama fişinin bir örneğini kendi dosyasında tutacaktır.Her 15 günde bir ilgili müdür yardımcısı ile karşılaştıracaktır.Öğretmenlerimiz nöbet görevlerini aksatmasın ve derslere giriş çıkışlarına dikkat etsin.BU şekilde okul düzeni eksiksiz sağlanacaktır. Okul aşayişini ve öğrenci giriş çıkışları kontrolü bakımından güvenlik görevlisi bulundurulup bulundurulmaması kurul olarak oylamaya sunuldu.Oylama yapılmadan tüm öğretmenlerin güvenliğin bulunması taraftarı olduğu görüldü. Ayrıca kurul tarafından branş bazında derslik oluşturulması kararı alınmıştır.(Tarih sınıfı gibi)Bu kararlar zümre başkanlarına dağıtılacaktır.II.dönem zümre kararlarına eklenecektir. 8)Disiplin Durumu 75 takdir belgesi,272 teşekkür belgesi,76 onur belgesi verildi.Rehberlik kuruluna 48 dosya ve 94 öğrenci sevk edildi.24 öğrenci kınama,10 öğrenci kısa süreli uzaklaştırma,6 öğrenci tasdikname ile uzaklaştırma cezası almıştır. Onur kurulu olarak bir form geliştirdiklerini belirten Ömer Faruk Görgülü onur belgesi alacak öğrencinin hangi ilgili maddeye göre belge teklifi edildiği işlenecektir.Buna göre standart form geliştirildi ve bu forma göre onur kurulu öğrencisi seçilecektir.Karara göre onur kurulu öğrencisi olarak aday gösterilen kişinin ders öğretmenlerinin de görüşü alınacaktır. I.dönem 89 öğrencinin devamsızlıktan kaydı silinmiş 58 öğrencinin de yirmi gün askıya alınmıştır. 9)Toplam kalite yönetmeliği Mustafa Kara değerlendirme yapmıştır.11 konu başlığında çalışma grupları kurulmuştur.Her ekipte bir müdür yardımcısı görevlidir.Okulda sene başından beri projeler oluşturulmuş ve bu gruplarda görev dağılımı yapılmıştır.2.dönemde bu faaliyetlerin verimli olabilmesi için istatistik bilgi ve raporlar hazırlanacaktır. 251 bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara ağırlık verilmeli ve topluma hizmet konusunda öğrenciler bilinçlendirilmelidir.Topluma hizmet konusunda atık pil toplama kampanyası ve Van’a kartpostal gönderme çalışmaları yapılmıştır. Fiziki koşulları geliştirme ekibi toplantı yapmıştır.Özellikle kaloriferlerin yetersiz olması konusunda,tüm kalorifer sisteminin yenilenmesi ve ısı yalıtımı çalışması hedef alınmıştır.Ayrıca konferans salonu yenileme çalışması için komisyon oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları 1.dönem faaliyet raporlarını hazırlayıp ilgili idarecilere teslim edecektir. 10)E-Okul uygulamaları konusunda alınan kararlar • Ödev listesi ve konularının girilmesi • Adres telefon bilgilerinin girilmesi • Kronik solunum yolu hastalıkları konusunda öğrenciler sınıf öğretmenlerince bilgilendirilecek ve 13- 17 Şubat arası rehberlik dersinde işlenecektir. • Sınıf defterlerinde boş yerlerin doldurulması • Yoklama fişlerinin düzenli doldurulması • Öğrenciler tebeşir almaya gönderilmeyecek 11)8 Şubat 2012’de Zümre öğretmenleri,15 Şubat 2012’de zümre başkanları toplanacaktır.24 Şubat 2012 tarihine kadar okul müdürlüğüne teslim edilecektir. 12)Ortak sınavlar zümrelerce karara bağlanacaktır. 13)Sorumluluk sınavlarında öğretmenlerimiz sınav görevlerini almışlardır.
  5. 5. 14)Sınavlarda dikkat edilecek hususlar görüşüldü. 15)Üst makamlardan gelen yazılar okunup görüşüldü. Hizmetiçi eğitim başvurularının öğretmenler tarafından girildikten sonra süresi içinde onaylamak üzere okul idaresine bildirilecektir. Sevk alan öğretmenler derse gelmeyeceklerini okul idaresine bildireceklerdir. 16)Toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdirildi. 17)Kapanış YAZMAN YAZMAN MUSTAFA BOZTÜRK YASEMİN BOZTAŞ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR BAŞYARDIMCISI SUAT KESEMEN ÖMER FARUK GÖRGÜLÜ OKUL MÜDÜRÜ HÜSEYİN SALAR
  6. 6. 14)Sınavlarda dikkat edilecek hususlar görüşüldü. 15)Üst makamlardan gelen yazılar okunup görüşüldü. Hizmetiçi eğitim başvurularının öğretmenler tarafından girildikten sonra süresi içinde onaylamak üzere okul idaresine bildirilecektir. Sevk alan öğretmenler derse gelmeyeceklerini okul idaresine bildireceklerdir. 16)Toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdirildi. 17)Kapanış YAZMAN YAZMAN MUSTAFA BOZTÜRK YASEMİN BOZTAŞ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR BAŞYARDIMCISI SUAT KESEMEN ÖMER FARUK GÖRGÜLÜ OKUL MÜDÜRÜ HÜSEYİN SALAR

×