Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
06 Şubat 2012 Öğretmenler Kurulu Toplantısı1)2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.dönem öğretmenler kurulu toplantısı okul müd...
En başarılı sınıf %100 başarı oranı ile elektrik alanından 12-H sınıfı olmuştur.İkinci;%95 başarı oranı ile makine alanınd...
Kamil Kaynak:Özellikle törenlerde dersi olan öğretmenler sınıfları ile birlikte törene katılması ve dersibitince diğer der...
Okul aşayişini ve öğrenci giriş çıkışları kontrolü bakımından güvenlik görevlisi bulundurulupbulundurulmaması kurul olarak...
12)Ortak sınavlar zümrelerce karara bağlanacaktır.13)Sorumluluk sınavlarında öğretmenlerimiz sınav görevlerini almışlardır...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

06.02.2012

1,232 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

06.02.2012

  1. 1. 06 Şubat 2012 Öğretmenler Kurulu Toplantısı1)2011-2012 eğitim-öğretim yılı II.dönem öğretmenler kurulu toplantısı okul müdürü Hüseyin Salar’ıniyi dilek ve temennileri ile açıldı.Yeni atanan ingilizce öğretmenimiz Ahu Hanım Müdür Beytarafından tanıtıldı.Yapılan yoklamada M.Emin Gürdamar’ın raporlu,Fatih Kaya’nın raporlu,NazanGürsabancı(izinli),Kürşat Çetin’in raporlu,Tuncay Şen’in görevli izinli,Kaya Öner’in raporlu olduğugörüldü.Gündem maddeleri okul müdürü Hüseyin Salar tarafından okundu.Gündem maddelerine eklemeyapmak isteyenin olup olmadığı soruldu,herhangi bir ekleme talebinde bulunan olmadı.2)Bir önceki öğretmenler kurulu toplantısı tutanağı müdür yardımcısı Mustafa Kara tarafındanokundu.Buna göre;34 maddelik bir önceki toplantı tutanağı tüm çalışmaların planlandığı bir toplantı idi.Alınan kararlarbu toplantıda değerlendirilecektir.Alınan kararların ne derecede başarılı olduğu bu toplantıdadeğerlendirilecektir.Sizler de bu konuda bizlerle görüş alışverişi yapabilirsiniz.3)Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu okul müdürü Hüseyin Salartarafından okundu.Raporda belirtilen eksiklikler belirlenerek öğretmenlere bildirildi.Buna göre;03.09.2010 tarihinde yapılan denetlemede öğrencilerin başarı durumlarının derslere göre ayrı ayrıdeğerlendirilmesine,başarı için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi,zümre toplantılarının zamanındayapılmasına,başarı durumu ve analizlerinin yapılması,denetim kurulundaki eksikliklerin giderilmesiyönünde karar alınmıştır.Okul müdürü özellikle okul başarısının ders ve öğretmen bazında değerlendirilerek,öğretmenlerinbirbirine rehberlik yapması gerektiğini belirtti.Özellikle 9.sınıflarda %2’lik %3’lük başarı gösteren sınıflarda öğrencinin seviyesine inilerek dersinanlatılması gerektiği belirtildi.Öğrencilerin sadece akademik başarıları ile değil,aile içi okul dışıproblemleri ile de ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.Sınavlarla ilgili teftiş raporu Müdür Bey tarafından okundu.Sınav programları sınavlarınbaşlamasından beş gün önce ilan edilmesi,yanlışların altı renkli kalemle çizilmesi,puanlama ölçeğihazırlanması,sözlü puan çizelgesi belirlenmesi,sınav esaslarının belirlenmesi,sınavların zarflarakonulması gizliliğe önem verilmesi gibi konular belirlenmiştir.4)2011-2012 eğitim öğretim 1.dönem notları karneler hazırlanırken müdür yardımcıları tarafındankontrol edilmiştir.5)Genel başarı durumu görüşüldü.ATL 9.sınıf %42,ATL 10.sınıf %26,ATL 11.sınıf 35,ATL 12.sınıf %70,toplam Anadolu teknik lisede %44başarı sağlanmıştır.TL 10.sınıf %33,TL 11.sınıf %51,TL 12.sınıf %58,toplam teknik lisede %47 başarı sağlanmıştır.EML 9.sınıf %18,EML 10.sınıf %6,EML 11.sınıf %33,EML 12.sınıf %60,toplam endüstri meslek lisesinde%47 başarı sağlanmıştır.EML genelinde 1148 öğrenciden 311 zayıfı olmayan öğrenci bulunmaktadır.
  2. 2. En başarılı sınıf %100 başarı oranı ile elektrik alanından 12-H sınıfı olmuştur.İkinci;%95 başarı oranı ile makine alanından 12-B sınıfı olmuştur.Üçüncü;%89 başarı oranı ile elektrik alanından 11-G sınıfı olmuştur.Dördüncü;%87 başarı oranı ile bilişim alanından 12-F sınıfı izlemiştir.Bu sınıfları %82 başarı oranı ile ATL-12B sınıfı,%75 başarı oranı ile T-12A sınıfı,%67 başarı oranı ileATL-12A SINIFI,%58 başarı oranı ile ATL-9C ve TL-12C sınıfları,%53 başarı oranı ile ATL-11B sınıfı,%50başarı oranı ile 11F sınıfı,%50 başarı oranı ile 11C sınıfı izlemiştir.Sınıfların başarı oranları ayrıntılı olarak ekte sunulmuştur.Genel okul başarı ortalamasının %32 olduğu belirtildi.Öğretmen bazında değerlendirmeyapıldı.Meslek derslerinde başarının yüksek olduğu kültür derslerinde başarının düşük olduğugözlendi.Öğretmen bazında;Ferdi Akçay,Hatice Toprak,Serkan Kökcü,Mustafa Boztürk %100 başarı sağladı.Yener Baştürk:Edebiyat zümre başkanı olarak 9.sınıf dil anlatım müfredatının YGS ve LYS konularınıkapsadığını ve ağır olduğunu,10,11,12. Sınıfta müfredatın daha çok uygulama dayalı olduğunu kitapokuyan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceğini belirtti.Nilgün Alp:9.sınıfta özellikle Dil ve Anlatım dersinde öğrenci iyi anlamış ise 10,11,12 sınıflarda zorlukçekmeyeceğini tabanın 9.sınıfta oluşturulduğunu belirtti.Cemalettin Aktürk:Başarı oranının düşüklüğü konusunda,öğrencilerin derste çözülen sorularınsorulduğu sınavlarda bile öğrencinin başarısının düşük olduğunu,kişisel çalışma yapmadıklarını,sınavayeterince çalışmadıklarını belirtti.Ercan Günen:Başarı seviyesinin yükseltilmesinde sınıf ve şube bazında toplantılar yapılması gerektiğibelirtildi.Sınıf ve şube bazında öğrenciler ile görüşülerek başarısızlık nedenleri ve başarıyı artırıcıtedbirlerin görüşülmesi gerektiği belirtildi.Başarı artırılmasında Hüseyin Salar ders anlatımında öğrenci seviyesine inilmesi gerektiğini belirtti.6)Genel durumun görüşülmesiFiziki yapı konusunda Sema Özok,Ercan Günen bazı önerilerde bulunmuştur.Öncelikle öğretmenlerodasının düzenlenmesinde,lavaboların düzenlenmesinde,el kurulama kağıdı ve köpüklerinyenilenmesi gibi konularda yenilikler yaptık.Amacımız öğrencilerin ve öğretmenlerin modern toplumkoşullarına ulaşmasını sağlamaktır,diyen Okul Müdürü Hüseyin Salar öğretmenlere teşekkürlerinibelirtti.Özellikle alan şeflerini tebrik ederek ışıklandırma,koltuklar gibi konularda yaptıkları yardımlarıdile getirdi.Tüm öğretmenlere yaptıkları yardım ve öneriler için teşekkür etti.Mikail Yaman:Fiziki koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra korunmasının da önemli olduğunu ve özelliklekonferans salonunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için sınıf veya ders öğretmenin kontrolü eldenbırakmaması gerektiğini belirtti.
  3. 3. Kamil Kaynak:Özellikle törenlerde dersi olan öğretmenler sınıfları ile birlikte törene katılması ve dersibitince diğer ders öğretmenin öğrenci kontrolünü devralması gerektiğini belirtti.Sema Özok:Öğrenciler özellikle yemekhanenin fiziki koşularının iyileştirilmesini istiyorlar ve bukonuda talepleri var.Maddi açıdan güzelleştirmenin yanında hijyenik olarak da güzelleştirmeyapılması gerekir.Hüseyin Salar:Yemekhanenin elden geçirilerek masa sandalye yenilenmesi gerekir.Ancak bunlarzamanında bakanlıktan istenmediği için verilmez ise kendi imkanlarımızla iyileştirme yapacağız.Kamil Kaynak:Öğrenci yemekhanesinde temizlik noktasında öğrenciye iş kalmıyor,öğrenciler sadeceyemek fişlerini işaretliyor.Sandalye ve masalarımız zaten yeni geldi.Bardaklarımız metal,deformeolanlar camları ile değiştiriliyor.Tabak,kaşık,çatal görevliler tarafından değiştiriliyor.Ancaksıkıntılarımız var ise yetkililere ileteceğiz.Suat Kesemen:Yemekhanenin personel sayısını artırdık.Eksiklikler sizin teklifleriniz ilegiderilecektir.Temizliğin önemini ben arkadaşlara söyledim ve tekrar uyaracağım.7)Öğrencilerin kılık-kıyafet,devamsızlık ve davranış bozukluklarının giderilmesiOkul Müdürü:Zümre başkanları ile yaptığımız toplantıda davranış bozuklukları,kılık-kıyafet,devamsızlık gibi konularda yaklaşık 60 maddelik karar metni hazırladık.Hazırlanan karar metniokundu.Buna göre nöbetçi öğretmenler görevlerini titizlikle yapmalı,törenlerde sınıf öğretmenleri sınıflarınınbaşında durmalı,kılık kıyafet kontrollerinin sıkılaştırılması,davranış bozukluğu olan öğrencilererehberlik çalışması yapılması,aile görüşmeleri yapılmalıdır.Bu gibi kararlar Okul Müdürü Hüseyin Salar tarafından okunmuştur.Ayrıca sınıf öğretmenleri ayda en az iki öğrenci ailesi görüşmeli ve tutanak halinde belirtmelidir.Alınan kararlar ekte belirtilmiştir.Hüseyin Özünlü:Bu sene öğretmenlerimiz öğrencilere ulaşmakta sıkıntı çekmektedir.Özellikle sınıfbazında veli toplantısı yapılmadığı için öğretmenler ailelere ulaşamamaktadır.Çoçuklara çalışmaprensibi aşılanmalıdır.Öğrencilere derse hazırlıksız gelmenin disiplin suçu olduğubelirtilmelidir.Öğrencilere derse keyfi olarak katılmamanın disiplin suçu olduğu belirtilmelidir.Okul Müdürü:Öğrencilere disiplin yönetmeliği okunmalıdır.Öğretmenlerin bu konuda hassasdavranmaları gerektiği belirtildi.SMS bilgilendirilmesi için öğretmenlerin e okul bilgilerini eksiksizce doldurup güncellemelerigerektiğini belirtti.10 Şubat Cuma gününe kadar sınıf öğretmenlerinden öğrencilerin telefon numarasıve bilgilerinin güncellenmesi kararı alınmıştır.Okul Müdürü:Her öğretmen arkadaşımız yoklama fişinin bir örneğini kendi dosyasında tutacaktır.Her15 günde bir ilgili müdür yardımcısı ile karşılaştıracaktır.Öğretmenlerimiz nöbet görevleriniaksatmasın ve derslere giriş çıkışlarına dikkat etsin.BU şekilde okul düzeni eksiksiz sağlanacaktır.
  4. 4. Okul aşayişini ve öğrenci giriş çıkışları kontrolü bakımından güvenlik görevlisi bulundurulupbulundurulmaması kurul olarak oylamaya sunuldu.Oylama yapılmadan tüm öğretmenlerin güvenliğinbulunması taraftarı olduğu görüldü.Ayrıca kurul tarafından branş bazında derslik oluşturulması kararı alınmıştır.(Tarih sınıfı gibi)Bukararlar zümre başkanlarına dağıtılacaktır.II.dönem zümre kararlarına eklenecektir.8)Disiplin Durumu75 takdir belgesi,272 teşekkür belgesi,76 onur belgesi verildi.Rehberlik kuruluna 48 dosya ve 94öğrenci sevk edildi.24 öğrenci kınama,10 öğrenci kısa süreli uzaklaştırma,6 öğrenci tasdikname ileuzaklaştırma cezası almıştır.Onur kurulu olarak bir form geliştirdiklerini belirten Ömer Faruk Görgülü onur belgesi alacaköğrencinin hangi ilgili maddeye göre belge teklifi edildiği işlenecektir.Buna göre standart formgeliştirildi ve bu forma göre onur kurulu öğrencisi seçilecektir.Karara göre onur kurulu öğrencisiolarak aday gösterilen kişinin ders öğretmenlerinin de görüşü alınacaktır.I.dönem 89 öğrencinin devamsızlıktan kaydı silinmiş 58 öğrencinin de yirmi gün askıya alınmıştır.9)Toplam kalite yönetmeliğiMustafa Kara değerlendirme yapmıştır.11 konu başlığında çalışma grupları kurulmuştur.Her ekipte birmüdür yardımcısı görevlidir.Okulda sene başından beri projeler oluşturulmuş ve bu gruplarda görevdağılımı yapılmıştır.2.dönemde bu faaliyetlerin verimli olabilmesi için istatistik bilgi ve raporlarhazırlanacaktır.251 bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara ağırlık verilmeli vetopluma hizmet konusunda öğrenciler bilinçlendirilmelidir.Topluma hizmet konusunda atık piltoplama kampanyası ve Van’a kartpostal gönderme çalışmaları yapılmıştır.Fiziki koşulları geliştirme ekibi toplantı yapmıştır.Özellikle kaloriferlerin yetersiz olmasıkonusunda,tüm kalorifer sisteminin yenilenmesi ve ısı yalıtımı çalışması hedef alınmıştır.Ayrıcakonferans salonu yenileme çalışması için komisyon oluşturulmuştur.Bu çalışma grupları 1.dönem faaliyet raporlarını hazırlayıp ilgili idarecilere teslim edecektir.10)E-Okul uygulamaları konusunda alınan kararlar Ödev listesi ve konularının girilmesi Adres telefon bilgilerinin girilmesi Kronik solunum yolu hastalıkları konusunda öğrenciler sınıf öğretmenlerince bilgilendirilecek ve 13-17 Şubat arası rehberlik dersinde işlenecektir. Sınıf defterlerinde boş yerlerin doldurulması Yoklama fişlerinin düzenli doldurulması Öğrenciler tebeşir almaya gönderilmeyecek11)8 Şubat 2012’de Zümre öğretmenleri,15 Şubat 2012’de zümre başkanları toplanacaktır.24 Şubat2012 tarihine kadar okul müdürlüğüne teslim edilecektir.
  5. 5. 12)Ortak sınavlar zümrelerce karara bağlanacaktır.13)Sorumluluk sınavlarında öğretmenlerimiz sınav görevlerini almışlardır.14)Sınavlarda dikkat edilecek hususlar görüşüldü.15)Üst makamlardan gelen yazılar okunup görüşüldü.Hizmetiçi eğitim başvurularının öğretmenler tarafından girildikten sonra süresi içinde onaylamaküzere okul idaresine bildirilecektir.Sevk alan öğretmenler derse gelmeyeceklerini okul idaresine bildireceklerdir.16)Toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdirildi.17)Kapanış

×