Advertisement
Sürdürülebilir kalkınma.docx
Sürdürülebilir kalkınma.docx
Upcoming SlideShare
Yıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik AraştırmasıYıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Araştırması
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sürdürülebilir kalkınma.docx

  1. Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak gelecekteki nesillerin de bu kaynaklardan faydalanmasını sağlayacak bir şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri birleştiren bir kalkınma modelidir. Bu modelde, ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevre koruma bir arada düşünülerek kararlar alınır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumsal refahın artırılmasını, doğal kaynakların korunmasını ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların çözülmesini de amaçlar. Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri arasında kaynakların verimli kullanımı, atık ve kirliliğin azaltılması, yenilenebilir kaynakların kullanımı, toplumsal eşitlik, adalet ve insan hakları yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, her ülke ve toplumun kendi özelliklerine göre şekillenir. Ancak genel olarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (SKH Sürdürülebilir kalkınma, dünya genelinde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve çevresel sürdürülebilirliğin birleştirilmesiyle elde edilen bir kalkınma modelidir. Bu kalkınma modeli, hem bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin yanı sıra, çevre ve toplum açısından sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurur. Bu kalkınma modeli, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve çevrenin korunmasını amaçlar. Ayrıca, sosyal adalet, insan hakları ve eşitlik gibi konuları da önemser. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak da bilinen "Agenda 2030", sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen 17 hedefi belirlemiştir. Bu hedefler, yoksulluk ve açlıkla mücadele, temiz su ve sanitasyon, sürdürülebilir enerji kullanımı, eşitlik, eğitim, sağlık, iş fırsatları, şehirleşme, çevre koruması gibi konuları kapsamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, insanların yaşam kalitesini artırmayı, ekonomik büyümeyi sağlamayı ve doğal kaynakları korumayı hedefler. Bu model, dünya genelindeki sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlar.
  2. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin, sosyal gelişmenin ve çevresel sürdürülebilirliğin bir arada ele alındığı bir kalkınma anlayışıdır. Bu yaklaşım, insanların mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde sınırlı kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefler. Sürdürülebilir kalkınma, birçok sektörde uygulanabilir ve sadece ekonomik kalkınma ile sınırlı değildir. Bu yaklaşım, tarım, enerji, su yönetimi, çevre koruma, sağlık, eğitim, turizm gibi alanlarda da uygulanabilir. Sürdürülebilir kalkınma, küresel bir yaklaşım olup, Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile ifade edilir. Bu hedefler, yoksulluk, açlık, eşitsizlik, iklim değişikliği, su ve sanitasyon, temiz enerji, ekonomik büyüme, endüstriyel yenilik, sürdürülebilir şehirler, sağlık, eğitim gibi konularda dünya genelinde sürdürülebilir bir kalkınma hedefi belirler. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı, tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğal kaynakları kullanırken, çevre ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğini korumak ve gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları
Advertisement