Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014

830 views

Published on

Presentació que va acompanyar la meva intervenció a les Jornades de formació de la Cooperativa de músics Musicop

Published in: Education

Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014

 1. 1. Motivació, adolescents i música Boris Mir, professor d’educació secundària Formació Musicop Masia Can Fulló, juliol, 2014
 2. 2. Un clàssic de la motivació Motivació
 3. 3. X A les persones no els agrada treballar, consideren el treball avorrit. Les persones evitaran el treball en la mesura que els sigui possible. Les persones necessiten ser forçades i retribuïdes per a desenvolupar esforços. Les persones eviten responsabilitat en la mesura que sigui possible, prefereixen que els dirigeixin. Les persones es motiven pels diners i la seguretat en el treball.
 4. 4. Y Les persones necessiten treballar i es volen interessar en el treball. Les persones procuraran fruir del treball sempre que els sigui possible. Les persones necessiten ser lliures i reconegudes per a desenvolupar esforços. Les persones prefereixen autodirigir-se i assumir el control i la responsabilitat del que fan. Les persones es motiven per l’aprenentatge i pel desenvolupament de tot el seu potencial personal.
 5. 5. X A les persones no els agrada treballar, consideren el treball avorrit. Les persones evitaran el treball en la mesura que els sigui possible. Les persones necessiten ser forçades i retribuïdes per a desenvolupar esforços. Les persones eviten responsabilitat en la mesura que sigui possible, prefereixen que els dirigeixin. Les persones es motiven pels diners i la seguretat en el treball. Y Les persones necessiten treballar i es volen interessar en el treball. Les persones procuraran fruir del treball sempre que els sigui possible. Les persones necessiten ser lliures i reconegudes per a desenvolupar esforços. Les persones prefereixen autodirigir-se i assumir el control i la responsabilitat del que fan. Les persones es motiven per l’aprenentatge i pel desenvolupament de tot el seu potencial personal.
 6. 6. X Y
 7. 7. Un contemporani de la motivació Motivació
 8. 8. Motivació 1: l'autonomia, el desig de dirigir-se a un mateix, de fer una contribució decisiva.
 9. 9. Motivació 1: l'autonomia, el desig de dirigir-se a un mateix, de fer una contribució decisiva. Motivació 2: el mestratge, arribar a dominar la disciplina per la qual tenim vocació.
 10. 10. Motivació 1: l'autonomia, el desig de dirigir-se a un mateix, de fer una contribució decisiva. Motivació 2: el mestratge, arribar a dominar la disciplina per la qual tenim vocació. Motivació 3: el propòsit, la missió, la visió i els valors d‘allò que fem.
 11. 11. Motivació 3: el propòsit, la missió, la visió i els valors d‘allò que fem.
 12. 12. Adolescents
 13. 13. Adolescents
 14. 14. Adolescents Infància Adolescència Joventut
 15. 15. Infància Adolescència Pubertat física Descoberta de la sexualitat Cerca de nous referents Pertinença a un grup d’iguals Maduració del pensament abstracte Inestabilitat emocional Qüestionament de les normes Joventut
 16. 16. Adolescents
 17. 17. Desig 1 Passar-ho bé! Adolescents
 18. 18. Desig 1 Passar-ho bé! Desig 2 Relacionar-se! Adolescents
 19. 19. Desig 1 Passar-ho bé! Desig 2 Relacionar-se! Desig 3 Ampliar les seves possibilitats! Adolescents
 20. 20. Adolescents!
 21. 21. Composició, interpretació i enregistrament d’un rap
 22. 22. Desig 1 Passar-ho bé! Motivació 1: l'autonomia, el desig de dirigir-se a un mateix, de fer una contribució decisiva.
 23. 23. Projecte personal: variació sobre una melodia medieval
 24. 24. Desig 1 Passar-ho bé! Motivació 2: el mestratge, arribar a dominar la disciplina per la qual tenim vocació.
 25. 25. Competició: llistat grupal d’instruments que coneixem
 26. 26. Desig 2 Relacionar-se! Motivació 2: el mestratge, arribar a dominar la disciplina per la qual tenim vocació.
 27. 27. Acompanyament instrumental d’una dansa d’educació infantil
 28. 28. Desig 2 Relacionar-se! Motivació 3: el propòsit, la missió, la visió i els valors d‘allò que fem.
 29. 29. Enregistrament de l’àudio d’un curtmetratge
 30. 30. Desig 3 Ampliar les seves possibilitats Motivació 3: el propòsit, la missió, la visió i els valors d‘allò que fem.
 31. 31. Composició d’una música de ball amb patrons rítmics
 32. 32. Desig 3 Ampliar les seves possibilitats Motivació 2: el mestratge, arribar a dominar la disciplina per la qual tenim vocació.
 33. 33. Motivació, adolescents i música
 34. 34. La nostra proposta didàctica permet... 1. L'autonomia. 2. Passar-ho bé! 3. Relacionar-se! Motivació, adolescents i música
 35. 35. La nostra proposta didàctica permet... 1. L'autonomia. 2. Passar-ho bé! 3. Relacionar-se! ...persegueix... 4. Un propòsit lloable. 5. Una ampliació de les possibilitats de l’alumnat. Motivació, adolescents i música
 36. 36. La nostra proposta didàctica permet... 1. L'autonomia. 2. Passar-ho bé! 3. Relacionar-se! ...persegueix... 4. Un propòsit lloable. 5. Una ampliació de les possibilitats de l’alumnat. ... bo i acceptant... 6. Un qüestionament permanent. 7. Una inestabilitat emocional. 8. Un cert grau d’exploració. Motivació, adolescents i música
 37. 37. Motivació, adolescents i música Boris Mir, professor d’educació secundària Formació Musicop, Masia Can Fulló, juliol, 2014

×