Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Licence k šablonám a pluginům - WordCamp 2014 Praha

 1. Licence k šablonám a pluginům Tomáš Cirkl - http://www.themes4all.com/
 2. Obsah • WordPress • Jak legálně vydělávat s WordPressem • Licence – GNU General Public License – Creative Commons • Tipy na zdroje zdarma
 3. WordPress • Otevřený projekt (anglicky: Open source project) • Na jeho vývoji se podílí stovky lidí. • Kdokoliv může přispět k jeho vývoji. • Nekomerční i komerční použití. • Svobodný software (anglicky: Free software) • Splňuje 4 základní svobody Free softwaru. • Vyvíjený pod licencí GNU GPL
 4. Free softwaru • 1985 • Richard Stallman a Free Software Foundation • ,,Free software'' se vztahuje ke svobodě, ne k ceně. • „Free speech“ vs. „Free beer“. (česky: Svoboda projevu vs. Pivo zdarma) • Kopii lze získat za úplatu i zdarma. • Včetně zdrojového kódu.
 5. Čtyři základní svobody Free softwaru • Svoboda spustit program za jakýmkoliv účelem. • Svoboda studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám. • Svoboda redistribuovat kopie. • Svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita.
 6. Populární Free software licence • The GNU General Public License (GPL) • Apache Software License • MIT License
 7. GNU General Public License (GPL) (česky: Všeobecná veřejná licence GNU) • • • • • Verze 1 roku 1989 Richard Stallman a Free Software Foundation Aktuálně dostupné 3 verze Splňuje 4 svobody Free software Využívá tzv. Copyleft
 8. Copyleft • • • • • Speciální použití autorského práva. Součástí licence. Zaručuje návaznost práv a svobod stanovených autorem. Dodržuje koncept svobodného softwaru. Přispívat, nejen brát.
 9. Výhody GNU GPL • S dílem lze nakládat jak se nám zlíbí – – – – Modifikace Distribuce Soukromě i v komerčních projektech Úplatně i zdarma • Veškeré inovace prospěšné komunitě • Všechny vylepšené verze stále svobodný software
 10. Nevýhody GNU GPL • Microsoft Windows vs. Linux • MS Windows: – Za nové verze platit • Linux: – Vyvíjen pod licencí GNU GPL – Nové verze vždy svobodný software • Není vhodná pro každý projekt
 11. Co znamená GPL pro koncového uživatele • WordPress distribuován pod licencí GPLv2. • Nikdo nemůže zasahovat do provozu stránek. • Možnost svobodně rozvíjet. • Možnost svobodně vylepšovat.
 12. GPL a WordPress • • • • Od začátku vyvíjen jako svobodný software V roce 2010 založen WordPress Foundation Předány autorská práva a ochranná známka Důvody: – Zajistit volný přístup na „věčné časy“ – WordPress není nadále spojován s komerční společností
 13. WordPress Foundation požadavky • Veškerý software na WordPress.org je distribuován pod licencí GNU GPL v2 nebo kompatibilní • Slovo WordPress nesmí být v použito doméně • Název WordPress může být použito u nekomerčních projektů • Dodržování GPL u šablon a pluginů mimo WordPress.org
 14. Ne GPL WordPress šablony a pluginy • • • • Pozor na licenčně nekompatibilní šablony a pluginy Zakódované patičky s odkazy Vždy kontrolovat licence Themeforest problém leden-únor 2013
 15. Jak vydělávat s WordPressem? • • Po zakoupení právo distribuovat, měnit, vylepšovat GPL nevhodné pro opakovaný prodej 1. Zakázková výroba, správa… 2. Licenční klíče • • Podpora Aktualizace autora (vylepšení, opravy chyb, bezpečnost) 3. Rozdělení licencí
 16. Rozdělení licencí na dílo (anglicky: Split-licencing) • PHP – Nefunkční bez WordPressu – Kód odvozeným dílem => GPL nebo kompatibilní • Obrázky, CSS a JavaScript – Neběží na straně serveru, ale klienta – Možno využít proprietární licence – Ochrana autora
 17. Je split-licencing legální? • Software Freedom Law Center – Právně v pořádku – Grafické prvky nezávislé na WordPressu • Neodpovídá to ideologii WordPressu • WordPress Foundation striktně proti – Propagace obchodů s plně GPL produkty – Omezení účasti na WordCampech
 18. Licence kompatibilní s GNU GPL v2 • Pouze svobodné softwarové licence jsou kompatibilní • GNU Lesser General Public License (LGPL) – Ne příliš silný copyleft – Dovoluje spojování s nesvobodným software • Modifikovaná BSD licence – Odstraněna reklamní doložka – Volná licence – Vyžaduje uvedení: • Autora • Licence • Zřeknutí se odpovědnosti za dílo
 19. Svobodné licence kompatibilní s GNU GPL v2 • Kompatibilní necopyleftové licence: – – – – Licence Expat Licence X11 Cryptix General License Licence ZLib Celý seznam najdete na adrese: https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html
 20. Svobodné licence nekompatibilní s GNU GPL v2 • Obsahují omezení nad rámec GPL • Příklady: – IBM Public License, verze 1.0 – Netscape Public License (NPL) Všechny nekompatibilní svobodné licence: https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html
 21. Creative commons licence • • • • • • • Populární Soubor veřejných licencí Posilují pozici autora Kombinace základních vlastností Vhodné pro grafiku, texty, hudbu, video Nevhodné pro zdrojový kód Využití piktogramů
 22. Creative commons licence
 23. Licence CC0 • „Žádná práva vyhrazena.“ • • • • Díla věnovaná veřejnosti Nepodléhají copyrightu Žádná omezení Kompatibilní s GPL
 24. Zdroje pro WordPress zdarma • WordPress.org – Šablony – Pluginy • Pixabay.com – Obrázky pod licencí CC0 • Sledování odborných e-magazínů a blogů – www.webdesigntunes.com – www.smashingmagazine.com
 25. Shrnutí • WordPress je svobodný software a otevřený projekt šířený pod licencí GNU GPL v2 – – – – spustit program za jakýmkoliv účelem studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám redistribuovat kopie vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita • Copyleft – Zaručuje návaznost práv a svobod stanovených autorem – Dodržuje koncept svobodného softwaru – Přispívat, nejen brát
 26. Chcete vědět více? • • • • • • The Free Software Foundation (www.fsf.org) Software Freedom Conservancy (www.sfconservancy.org) Software Freedom Law Center (www.softwarefreedom.org) Open Source Initiative (www.opensource.org) Free as in Freedom Podcast (www.faif.us) Creative Commons (www.creativecommons.org)
 27. Zdroje • AMUNDSON, Eric. A Newbie’s Guide to the GPL and WordPress Licensing. [online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.ivycat.com/2013/07/a-newbies-guide-to-the-gpland-wordpress-licensing/ • KRČMÁŘ, Petr. Na webu se obchází GNU GPL, jde o peníze. [online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/na-webu-se-obchazi-gnu-gpl-jdeo-penize/ • Creative Commons. [online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://creativecommons.org/
 28. Děkuji za pozornost Tomáš Cirkl Firemní stránka: http://www.themes4all.com/ Osobní stránka: http://www.tomascirkl.com/ Email: tomascirkl@gmail.com
Advertisement