Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dany jacobs

1,477 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dany jacobs

 1. 1. INNOVATIEROUTINE Hoe managers herhaalde innovatie kunnen stimuleren Dany Jacobs Enschede, 7 oktober 2010
 2. 2. DE KERN <ul><li>vraag SMS: rol managers bij innovatie? </li></ul><ul><li>ons idee: herhaald succes bij innovatie onderzoeken </li></ul><ul><li>brede selectie 22 cases </li></ul><ul><li>simpele, brede definitie van innovatie </li></ul>
 3. 4. INNOVATIE iets nieuws (dat gerealiseerd wordt) met (hopelijk) een toegevoegde waarde
 4. 5. ‘ IETS NIEUWS… MET HOPELIJK TOEGEVOEDE WAARDE…’ IS DAT WEL ‘ECHTE’ INNOVATIE? WAAROM NIET ALLEEN RADICALE INNOVATIE?  99% VAN DE INNOVATIE IS (GELUKKIG) MARGINAAL
 5. 6. EEN LEUKE PARADOX INNOVATIE MOET ER UITZIEN ALS WAT WE AL KENNEN 1898, Indiana, de eerste hybride auto
 6. 7. ‘ fuzzy’ benadering van innovatie 0 0.5 1.0 electrificatie beperkte stylistische innovatie nieuw automodel nieuwe soort auto’s nieuw autoconcept internet <ul><ul><ul><li> hinderpaal 1: </li></ul></ul></ul><ul><li>verabsoluteren van innovatie </li></ul>
 7. 8. “ maak het jezelf niet te moeilijk” “ maak het jezelf niet te gemakkellijk” de ambidextere organisatie de meeste innovatie bouwt voort op iets bekend af en toe zul je met iets meer vernieuwends moeten komen
 8. 9. ORGANISATIEROUTINES <ul><li>Organisaties zijn zowel sterk als zwak door hun organisatieroutines </li></ul><ul><li>Population Ecology: adaptatie vindt plaats door geboorte en sterfte van organisaties en sectoren (bevolkingen van organisaties) </li></ul> Onze hypothese: sommige organisaties hebben wellicht een innovatieroutine tot stand gebracht
 9. 10. INNOVATIEPIJPLIJNEN <ul><li>MODE </li></ul><ul><li>DAGBLADEN </li></ul><ul><li>AUTO’S </li></ul><ul><li>FARMACEUTICA </li></ul><ul><li>FILM, BOEKEN, MUZIEK </li></ul><ul><li>TENTOONSTELLINGEN </li></ul><ul><li>SOFTWARE </li></ul>
 10. 11. variatie (interne) selectie realisatie (externe) selectie, overleven vermenigvuldigen, soortvorming strategische routine implementatieroutine ambiance, onrust, leercultuur leerroutine t.a.v. doorontwikkeling [DARWINISTISCHE] INNOVATIEROUTINE <ul><ul><ul><li> hinderpaal 2: </li></ul></ul></ul><ul><li>leider als Deus ex machina </li></ul>
 11. 12. professionele bureaucratie machine- bureaucratie adhocratie = de innovatieve organisatie simpele structuur Mintzbergs basis-organisatievormen (1879/1989) ‘onttovering’ van innovatie [ Mintzbergs favoriet ] eenvoudig complex stabiel dynamisch
 12. 13. professionele bureaucratie machine- bureaucratie simpele structuur eenvoudig complex stabiel dynamisch ambidexter: exploratie én exploitatie Mintzbergs basis-organisatievormen (1879/1989) ‘onttovering’ van innovatie adhocratie = de innovatieve organisatie [ Mintzbergs favoriet ]  mentale hinderpaal 3: innovatie en routine zijn onverenigbaar
 13. 14. EEN NIEUWE TIENKAMP <ul><li>Helder strategisch profiel met daarin noodzakelijke plaats voor innovatie </li></ul><ul><li>Maatschappijgerichtheid </li></ul><ul><li>Klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Ambitie & durf </li></ul><ul><li>Doorontwikkeling </li></ul><ul><li>Leren van reële getallen </li></ul><ul><li>De beste mensen </li></ul><ul><li>Ambiance, open cultuur </li></ul><ul><li>Sterke netwerken </li></ul><ul><li>Focus, commitment </li></ul>
 14. 15. INNOVATIETIENKAMP <ul><li>discipline 1 = innovatie sterk verbonden met strategisch profiel </li></ul><ul><ul><li>Interne selectie is doorbouwen op dat profiel </li></ul></ul>maar ook: noodzakelijke variëtiet Niet alle organisaties hoeven even innovatief te zijn
 15. 16. <ul><li>discipline 2 = maatschappijgerichtheid </li></ul><ul><li>discipline 3 = klantgerichtheid </li></ul>INNOVATIETIENKAMP “ wees bijziend” “ wees verziend”
 16. 17. <ul><li>discipline 4: ambitie en durf </li></ul><ul><li>(van de Dorpsstraat naar Fifth Avenue en Bund) </li></ul>INNOVATIETIENKAMP
 17. 18. <ul><li>discipline 5 = doorontwikkeling (experimenteer en leer) </li></ul>INNOVATIETIENKAMP
 18. 19. <ul><li>discipline 6 = leren van reële getallen </li></ul><ul><li>(die er toe doen, bijv. Balanced Scorecard) </li></ul><ul><li>discipline 7 = de beste mensen </li></ul><ul><li>discipline 8 = ambiance, open cultuur </li></ul><ul><li>discipline 9 = sterke netwerken </li></ul>INNOVATIETIENKAMP
 19. 20. <ul><li>discipline 10 = focus, commitment </li></ul><ul><li>lange adem, maar ook weten op te houden (= helderheid) </li></ul>INNOVATIETIENKAMP
 20. 21. professionele bureaucratie machinebureaucratie adhocratie simpele structuur Intervet Effectory Gron. Museum Kunsthal Achmea HEMA MEXX Amsterdam K&H Siemens NL Rabobank Shell Unilever Efteling Ten Cate ASML Kessels Kramer  simpel  omgeving  complex   stabiel  omgeving  dynamisch  Dordrecht Stage Entertainm. DSM Philips Albert Heijn
 21. 22. goud zilver brons? successen uit het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst
 22. 23. <ul><li>Helder strategisch profiel met daarin noodzakelijke plaats voor innovatie </li></ul><ul><li>Maatschappijgerichtheid </li></ul><ul><li>Klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Ambitie & durf </li></ul><ul><li>Doorontwikkeling </li></ul><ul><li>Leren van reële getallen </li></ul><ul><li>De beste mensen </li></ul><ul><li>Ambiance, open cultuur </li></ul><ul><li>Sterke netwerken </li></ul><ul><li>Focus, commitment </li></ul>INNOVATIETIENKAMP <ul><li>Dik deze lijst niet verder in! </li></ul><ul><li>Concentreer u op wat u nog niet goed genoeg doet! </li></ul>
 23. 24. OPMERKINGEN? VRAGEN?

×