Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transatlantic

881 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Transatlantic

  1. 1. Aquest és un dibuix acolorit de la secció longitudinal del transatlàntic Reina Victòria Eugènia. Va ser construït a Anglaterra el 1913 juntament amb el seu bessó, l’ Infanta Isabel de Borbó, i formava part de la flota de la Compañía Trasatlántica, que es va fundar a Barcelona l’any 1981 per part de l’indiano Antonio López i López, Marques de Comillas. TRANSATLÀNTICTRANSATLÀNTICTRANSATLÀNTICTRANSATLÀNTICTRANSATLÀNTIC REINA VICTÒRIA EUGÈNIAREINA VICTÒRIA EUGÈNIAREINA VICTÒRIA EUGÈNIAREINA VICTÒRIA EUGÈNIAREINA VICTÒRIA EUGÈNIA A finals del segle XIX el vapor es va convertir amb el nou sistema de propulsió del transport marítim i les veles van deixar pas a les hèlix, per a la qual cosa va caldre destinar un gran espai als motors i al carbó. La primera classe se situava dalt de tot, on hi havia més llum i gaudia d’unes luxoses instal·lacions i tota mena de comoditats. Entre la primera i la tercera classe, hi havia la Segona. La tercera classe la formava gent humil que emigrava a Amèrica amb l’objectiu de fer fortuna. Els seus cambrots, de fins a 800 llits, eren a les bodegues inferiors, on hi havia menys llum i se sentia més soroll a causa dels motors. A les bodegues s’hi estibava la càrrega. No serà fins més tard que es construiran vaixells només de mercaderies La fusta es substitueix per l’acer, que permet la construcció d’embar- cacions més grans i més estables. Model de l’Infanta Isabel, vaixell bessó del Reina Victòria Eugènia

×