Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VI Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2003

331 views

Published on

Accessibilitat als Museus. VI Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2003

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

VI Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2003

  1. 1. Port de Barcelona Diputació Barcelona xarxa de municipis Informació: Mireia Mayolas Centre de Recursos Educatius del Mar Museu Marítim Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona Tel. 933.429.926 e-mail: crem.mmaritim@diba.es Jornades de Museus i Educació del Museu Marítim: “ACCESSIBILITAT als Museus” Centre de Recursos Educatius del Mar Jornades de Museus i Educació del Museu Marítim: “ACCESSIBILITAT als Museus” El Centre de Recursos Educatius del Mar (CREM) del Museu Marítim de Barcelona destina les Jornades de Museus i Educació d’enguany a treballar l’ Accessi-bilitat als Museus, coincidint amb l’any europeu de les persones amb discapacitat. Amb aquestes jornades esperem contribuir a la reflexió sobre mesures, accions i programes que els museus hauríem de portar a terme per atendre les necessitats de les persones amb discapacitats, amb l’objectiu d’anar aconseguint que les nostres institucions vagin esdevenint més accessibles per a tothom. Les jornades*, que se celebraran els dies 19 i 20 de novembre del 2003, estan dirigides, principalment, a tècnics dels departaments d’educació dels museus així com a altres professionals, tant de museus com del món de l’educació, que puguin estar-hi interessades. *La llengua oficial de les jornades és el català. Es respectarà la llengua dels diferents ponents.
  2. 2. PROGRAMA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DADES PERSONALS: Nom___________________________________________ Cognoms_______________________________________ Adreça _________________________________________ Codi postal ___________Ciutat ____________________ Telèfon _________________________________________ Adreça electrònica_______________________________ Professió _______________________________________ Institució on treballeu ____________________________ FORMA DE PAGAMENT: Ingrés o transferència bancària per l’import de 69,60 € a: Consorci de les Drassanes de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 0306, D.C. 18, c/c nº 0200255105 Sou pregats d’enviar còpia del justificant de pagament a l’atenció del CREM del Museu Marítim de Barcelona Fax: 933 017 876 Adreça: Av. Drassanes s/n. 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social ________________________________ DNI / NIF_______________________________________ Adreça ________________________________________ Població ________________Codi postal _____________ Jornades de Museus i Educació del Museu Marítim: ”ACCESSIBILITAT als Museus” DIMECRES 19 DE NOVEMBRE 9,00 h PRESENTACIÓ DE LA JORNADA Roger Marcet, Director-gerent del Museu Marítim de Barcelona Mireia Mayolas, responsable del CREM del Museu Marítim de Barcelona. 9,30 h ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE: EL MUSEO Y NOSOTROS - SESSIÓ INAUGURAL Pedro Lavado, Jefe de Difusión de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. Ministerio de Educación y Cultura. Marta Miró, tècnic de divulgació dels museus. Ajuntament de Martorell. 11,00 h PAUSA 11,30 h MIRAR AMB UNA DISCAPACITAT VISUAL Ramón Coma, Director d’Educació Integrada del Centre de Recursos Educatius per a deficients Visuals a Catalunya “Joan Amades”. Lucía Gallego, professora itinerant del Centre de Recursos Educatius per a deficients Visuals a Catalunya “Joan Amades”. 12,15 h MUSEU D’ART DE GIRONA, UN MUSEU AMB ELS CINC SENTITS Mont Pujolriu, responsable de difusió del Md’A (Museu d’Art). 13, 00 h PER POSSIBILITAR L’INTERÈS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL ALS MUSEUS CAL… Jordi Tudela Fernández, Gerent d’APPS (pro-persones amb disminució). Jornades de Museus i Educació del Museu Marítim: ”ACCESSIBILITAT als Museus” DIJOUS 20 DE NOVEMBRE 9,30 h L’ACCESSIBILITAT COM UNA MILLORA PER A TOTHOM Ignasi Gustems, Director d’Accessibilitat del CRID (Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat). 10,30 h PAUSA 11,45 h LA CULTURE POUR TOUS, RECEVOIR LES PUBLICS HANDICAPÉS AU MUSÉE DU LOUVRE Cyrille Gouyette, responsable de la concepció d’activitats per a públic discapacitat del Musée du Louvre. 12,30 h QUAN LES PERSONES SORDES VAN ALS MUSEUS Ramon Almirall, psicòleg i assessor psicopedagògic del CREDAC (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya) “Pere Barnils”. 13,15 h MUSEUS I SALUT MENTAL: TALLERS DE CREACIÓ ARTÍSTICA AL MNAC Fina Alert, tècnic del Departament d’Educació del MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya). Eva Bonet, arterapeuta

×