Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

III Jornades de Museus i Educació de l'MMB: 2000

346 views

Published on

Museus i Aprenentatge, III Jornades de Museus i Educació de l'MMB: 2000

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

III Jornades de Museus i Educació de l'MMB: 2000

  1. 1. BARCELONA 23 de març del 2000 a I aprenentatg€ Andrea García Joan Santacana Mikel Asensio Xavier Moreno Miquel Martí Mercè Toldrà Flora Portas Mireia Mayolas @museu marít¡m museu marít¡m DRASSANES REIALS DE BARCELONA Av de les Drassanes s/n 08001 Barcelona fel 93 342 99 2A Fax 93 318 78 7ó e m¿il m barcelonaCr)diba es
  2. 2. PROGRAMA 10.00 h Presentació de la Jornada 10.1s h La política de l'ICOM / CECA, pel que fa a potenciar els museus com a recursos per a l'aprenentatge. Andrea García Sastre. Vice-presidenta Segona del Comitè Espanyol de l'ICOM '1 1.00 h El museu, instrument del coneixement: tendències i problemes. Joan Santacana. Universitat de Barcelona 1 1.45 h Desca ns 12.45 h Nuevos escenarios para el aprendizaje. Mikel Asensio. Universidad Autónoma de Madrid 13.00 h Dinar 1ó.00 h El vaixell com instrument didàctic. Xavier Moreno. Col laborador de la UNIF de la UPC 1ó.45 h Presentació d'experiències -Cau de la Pesca - Museu de la Costa Brava, de Palamós. Miquel Martí -CEMAP, Centre d'estudis del Port de Tarra gona. lVercè Toldrà -Centre d'Estudis del Mar de Sitges. Diputacìó de Barcelona. Flora Portas -Museu Marítim de Barcelona. Mireia Mayolas

×