Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XII Jornades de Museus i Educació 2009

302 views

Published on

Recursos expositius per a públic infantil. XII Jornades de Museus i Educació 2009

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

XII Jornades de Museus i Educació 2009

  1. 1. É z . ñ. x_ _É _ . .. .s. .s. s , ; . z x _ s. . à. _e a( A _. . , , . ..s 3. . M. ; saga E. : . é: o_ . Â. , ,, Iper bIIC In antII É XII Jornades de Museus i Educació . V. , Êgâa s . Á 1, 7 › , › É psitius Recursos exp a pu 26 i 27 de febrer V_ E
  2. 2. Ftulrauiiavn axtçxrreñilne. ;mr : i ; intuito lriiairiíll Kill «Íc)'lll'= _(lÍÍ%*-OÍÍ= mllmallal ; alimentam Eliel iknnnaael : uma : Ii , ttuiiinjgilluzni 151a : unimílüann là-ãh' : uumaulenlíanzfgxganl : ll Vrgnübíxítv 1:1 _nñ1l fl _oxafm nun-fue: "granel animals¡ : là : uuíli 'I inn mui. ” a: meaning# itamiflmxílml : i alquem. ;píldhq , ' gula : i Ilúifllãl! " 6151110311411# ' ' lbYâlMHl vai, :m: ~1¡_u_¡¡; ;u¡_n¡¡i Bl : l MoxdHLjui ; l axsihneíiujlslujil site Llllllêlâlltã* ; m ílaníifuwfne alia 131135111:: anqgxmranl (à . E craukaaunk 'grana fpnuaaíkw às 'Futurama' "i 'ilfíltloumf› ÕFÊILOLll= RlÍ~ : um '. . itsniüínuxítsw a» cfkábnniwe 'hn annual oroulqãhjre 9:g; xo›= ílsnouw enjrgxsltññilâlflllal nal' a. : : uam i : naum o, iüswanW-. ur-«k-. nl amis¡ ~'u; u=. n;uavt=1mn. l| ; xau a» 'unha : the ; Iii thus. . an¡ b» kl Íll_lnupgrgxun: uñí di: diairzungñ, jim làloltljlülw : r qungpasnleílí ill 'pñblltv ? lclhnlliíll *Quantum um kara : llàlllâñlâñiilH dia kara ajilígihnjrsw ; paul *vam ai, pa); 'azgypxoieítañ' , *Àmúnw 0916101:¡ 61a : warm ; um azggxueíteftõ» ôhxq_utaelhz› , qrilhluuaiiehnf L3) am ucifaíisnauua ganaual i 111011* dtsífoniíwa a. : ; km4 ; tomqraxoftw ditemllimw exggxonñilnw ; xau a» _gxílfoliln ílujhnuiiiíb.
  3. 3. 11 a 11.3011: 11.30 a. 12h: 12 a 12.3011: 12.30 a 13.30h: Aqucsta conferencia os fará en francês Dijous 26 de febrer Presentació de les Jornades. Sr. Roger Marcet, director general del Museu Marítim de Barcelona. Sra. Mireia Mayolas, responsable del Centre de Recursos Educatius del Mar, del Museu Marítim de Barcelona. Coses a. tenir en compte quan es dissenya una exposíció per a. infants: Com sóc jo? El cos humà. al mNACTEC. Joan Muñoz, cap de PÀrea de Difusió i Exposicions del Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya. Carles Puig. Ingeniería Cultural. Pausa-Café. Inauguracions infantils d'exposicions. Ismael García i Mireia Mayolas, tecnics del Centre de Recursos Educatius del Mar del Museu Marítim de Barcelona. Nens, adults en una. exposíció (Part: deserivint la. convivência a. sales a través de Pavaluació. Cristina Pou, directora de Fempresa Observatori dels Públics. De 1a. príse en compte des publics dans le projet (Pexposition. Brtmo Ponsonnet , cap del Servei Cultural del Museu Nacional de la Marina, París.
  4. 4. 10 a 11h: Aquesta conferencia es fara en italia 11 a 11.30h: 11.30 a 12.3011: Aqucsta conferência os far-à, on italia 12.30 a 13h: 13h a 13.30h: _Hu~. )I. L.! r»u. v› m4,¡ II? ? Divendres 27 de febrer Arte, natura. e creativítà: esposizíoni per i bambixú e le famiglie. Esperienze: Il giocattolo Museo e Un museo a mísura di bambini. Mauro Speraggi, pedagog i fundador d'Artebambini, Bolonya. Pausa-Café. Mostre-gioco di arte sonora, odorosa e saporosa per bambini. Esperienze: Explora di Roma e Museo d'Arte della città di Ravenna. Arianna Sedioli, pedagoga. Exposieions ietes per escolars. El cas d'Ets un artista. .. exposes al MAM T. Marisa Suárez i Núria Serra, tecniques del Servei Pedagogic del Museu d”Art Modern de Tarragona. Exposicions fetes a partir de projectes educatius. Els casos de: Nens, objectes, monstres i mestres i Mestres d”art. Andrea Contino, professor de Pedagogia de Part de PACademia de Belles Arts de Brescia. : Ii-nnuqüpx-ftuuw '-l E: : vlw-Ii: it-ll miles-sw 'UNNH l nl n nl 'amar-li

×