Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IX Jornades de Museu i Educació del Museu Marítim. 2005

Quan el públic individual va als museus.
IX Jornades de Museu i Educació del Museu Marítim. 2005

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IX Jornades de Museu i Educació del Museu Marítim. 2005

  1. 1. IX Jornades de lúdic als Desembre de 2005 Informació: Mireia Mayolas Creixams Centre de Recursos Educatius del Mar Museu Marítim Av.de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona Tel. 933 429 926 e-mail: crem.mmaritim@diba.es Museus i Educació del Museu Marítim: L’aprenentatge museus IX Jornades de Museus i Educació del Museu Marítim: L’aprenentatge lúdic als museus Explicar una cosa o fer-ne una història produeix un efecte molt diferent. Les històries queden fixades a la ment, fet que difícilment aconsegueix la informació, si no és que es tracta d’una informació especialment rellevant. Ferran Ramon-Cortès. L’Illa dels Cinc Fars. Editorial la Magrana, 2005. Que ens expliquin històries, fàbules, contes... és una de les passions més antigues de la humanitat. La religió, la publicitat, el món del lleure, la literatura, l’educació... fa temps que en fan ús. Una altra de les nostres grans passions és, sens dubte, el joc. Tant el joc com les històries són recursos que des de fa uns anys s’utilitzen de manera habitual en els museus. L’oferta de jocs de pistes i visites teatralitzades als museus s’ha multiplicat en pocs anys, moltes vegades de manera sorprenent i brillant i d’altres sense gaire encert. En aquestes IX Jornades de Museus i Educació hem volgut qüestionar-nos l’ús de recursos lúdics als museus: els avantatges i inconvenients que comporten el joc i el teatre com a eines de difusió i d’aprenentatge, així com els límits -si és que n’hi ha- d’aquests recursos. Les Jornades de Museus i Educació són un fòrum de debat entre professionals sobre temes de difusió i educació en institucions museístiques o similars. El Museu Marítim de Barcelona és membre de:
  2. 2. L’aprenentatge lúdic als museus PROGRAMA DIJOUS, 1 DE DESEMBRE El joc al museu 9.00 h PRESENTACIÓ DE LA JORNADA Roger Marcet, Director General del MMB. Mireia Mayolas, Cap del CREM del MMB. 9.15 h L’ÚS DE JOC COM A EINA EDUCATIVA ALS MUSEUS Oriol Ripoll. En un museu el joc pot estar contemplat com un contingut en sí o com un recurs per explicar qualsevol contingut, fets a tenir en compte en els processos per elaborar-lo. Oriol Ripoll és especialista en jocs, tant en la creació com en la difusió de tècniques didàctiques per a la seva aplicació. És formador de mestres i educadors en la temàtica i autor de tallers sobre jocs per a diferents museus. + informació a: www.oriolripoll.net 10.15 h PAUSA 10.45 h LA FILOSOFIA DE L’ARTE IN GIOCO Claudio Cavalli i Lucietta Godi, del grup CLAC. La tradició de l’anomenat “art en joc” està molt arrelada a Itàlia i un dels grups que més hi ha contribuït ha estat Clac, que des de l’any 1998 organitza la fira ArteinGioco a Arcore, prop de Milà, per donar a conèixer diferents propostes que sobre un tema (aquest any ha estat “l’art i la ciència”), es fan utilitzant el joc com a mitjà de comunicació. + informació a: www.clacweb.com 12.15 h JUGANT LA GENT S’ENTÉN Oriol Comas. La idea que el joc és una activitat només per a infants és una simplicitat. El joc és una de les formes de la cultura i un potent mitjà de comunicació. Jugar, diu l’Oriol Comas, ha estat des de sempre una activitat quotidiana de la humanitat. A més de creador de jocs, la seva professió és l’estudi i la divulgació de tot allò que es vincula a l’àmbit del joc. + informació a: www.comascoma.com L’aprenentatge lúdic als museus 13.00 h ELS JOCS DE LES CAIXES DIDÀCTIQUES DEL MUSEU MARÍTIM Ismael García i Mireia Mayolas, tècnics del CREM del Museu Marítim de Barcelona. El Centre de Recursos educatius del mar fa temps que confecciona jocs per a difondre diferents conceptes vinculats amb la cultura marítima. Uns jocs que viatgen d’escola en escola dins les nostres caixes didàctiques. DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE El teatre al Museu 9.30 h LA TRADUCCIÓ D’INFORMACIONS EN ESPECTACLES TEATRALITZATS Claudio Cavalli i Lucietta Godi, del grup CLAC. Claudio Cavalli i Lucietta Godi dirigeixen el grup CLAC, nascut a Milà el 1975. Realitzen mostres interactives, espectacles, vídeo, jocs originals i innovadors en el món de la comunicació i de l’educació destinats a infants i joves. Una de les característiques del grup és la capacitat de traduir informacions i continguts complexes en jocs i itineraris animats utilitzant diferents llenguatges, com la narració, el teatre o la televisió. + informació a: www.clacweb.com 11.00 h PAUSA 11.30 h ÚS I ABÚS DEL TEATRE ALS MUSEUS Susana Alonso Argul, Codirectora de Re-crea Accions Culturals. Membre fundadora d’aquesta empresa dedicada a la difusió de la ciència i pionera en la utilització de les tècniques teatrals per a la comunicació del patrimoni. Col·laboren amb l’Aquàrium, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i el CosmoCaixa. + informació a: www.re-crea.info 12.30 h EL TEATRE PER COMUNICAR EL PATRIMONI Òscar García de La Jarra Azul. L’associació teatral La Jarra Azul que es dedica a la creació de projectes de difusió de les arts escèniques i audiovisuals, ha realitzat visites teatralitzades per a museus d’un alt nivell, que demostren com pot ser d’efectiu aquest recurs per implicar els visitants amb el patrimoni. + informació a: www.xarxabcn.net/jarraazul BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DADES PERSONALS: Nom____________________________________________ Cognoms_________________________________________ Adreça__________________________________________ Codi postal_________Població_________________________ Telèfon__________________________________________ Adreça electrònica___________________________________ Professió________________________________________ Institució on treballeu_______________________________ FORMA DE PAGAMENT: Ingrés o transferència bancària per l’import de 69,60 € a: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 0306, D.C 18, c/c núm. 0200255105 Us preguem envieu còpia del justificant de pagament a l’atenció del CREM del MMB Fax: 933 187 876 Adreça: Av. Drassanes s/n 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social_____________________________________ DNI / NIF___________________________________________ Adreça_________________________________________ Població________________________________________ Codi postal_________________________________________

×