Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

II Seminari de Museus i Educació de l'MMB 2008

Entre l'educació i la cultura. II Seminari de Museus i Educació de l'MMB 2008

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

II Seminari de Museus i Educació de l'MMB 2008

  1. 1. SEMINARI Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona Tel. 933 429 920 Fax 933 187 876 www.museumaritimbarcelona.cat e-mail: m.maritim@diba.cat Museus: entre l’educació i la cultura Dies 16, 23, 30 d’abril i 7, 14, 21 i 29 de maig de 2008
  2. 2. Dimecres 23 d’abril : La influència del museu en el seu entorn Aina Bauzà Responsable de difusió d’Es Baluard, Museu d’Art Mo-dern i Contemporani de Palma de Mallorca. Teresa López García Coordinadora de 3r cicle de primària, CP La Soledat. Palma de Mallorca Dimecres 30 d’abril : La funció educativa del patrimoni cultural envers els nous ciutadans Roser Calaf Investigadora a la Universidad de Oviedo i especialista en patrimoni i educació. Imma Boj Directora del Museu d’Història de la immigració de Catalunya a Sant Adrià del Besòs. Dimecres 7 de maig : Museus i joves Pablo Martínez Tècnic del DEAC del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, i el responsable del programa d’art per a adolescents “menores de 18”. Xavi Pérez Tècnic d’Artibarri, centre de recursos a favor del desen-volupament de projectes artístics per a la transformació de barris i àrees rurals. Dimecres 14 de maig : Museus, educació i comunicació Rufino Ferreras Responsable del Departament d’Educació i de la plata-forma Web EducaThyssen, del Museo de Arte Thyssen- Bornemisza. Eulàlia Bosch Professora de filosofia i experta en gestió de projectes culturals i educatius i Co- directora de Gaolletres. Dimecres 21 de maig : Museu i desenvolupament de públics Marga Loran Consultora independent de temes de públics als museus. Pruden Panadès Gestora cultural. Ha dirigit el Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” de Granollers i ha dissenyat el Projecte CaixaEs-cena. Dijous 29 de maig : Pràctiques culturals en l’educació als museus Sessió de clausura Mikel Asensio Professor de psicologia de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialitzat en temes relacionats amb el disseny d’exposicions i de programes educatius de mu-seus. Museus: entre l’educació i la cultura 16, 23, 30 d’abril i 7, 14, 21 i 29 de maig de 2008 INSCRIPCIONS - Per correu postal Ompliu aquesta butlleta i envieu-la al Museu Marítim de Barcelona Nom ....................... Cognoms ......................................... Adreça ............................................................................... Codi postal .......................... Població .............................. Telèfon .................................. /Fax ..................................... Professió .............................Institució .............................. Dades fiscals en cas que vulgueu factura Nom o raó social .......................................................... DNI / NIF ..................................................................... Adreça .......................................................................... Codi Postal ........................ Població............................. -Per correu electrònic enviant aquestes dades a l’adreça cursos.mmaritim@diba.cat -Per fax al número 93 318 78 76 Un cop rebem la sol·licitud d’inscripció ens posarem en contacte amb vosaltres per formalitzar el pagament del seminari. Quota d’inscripció: 174 € (Iva inclòs). Membres de l’Associació d’Amics del Museu Marítim i estudiants: 130,50 € (Les places són limitades). Sí, vull rebre informació sobre els cursos i activitats culturals del Museu Marítim de Barcelona. Museus: entre l’educació i la cultura D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades s’inclouran als fitxers automatitzats del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona amb la finalitat de gestionar la seva inscrip-ció i, en cas que marqueu la casella, seran incloses al fitxer Activitats Culturals i Educatives. Podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició per escrit, per correu electrònic m.maritim@diba.cat o fax 933187876 adreçat al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. Seminari Museus: entre l’educació i la cultura Ja fa alguns anys que la funció didàctica dels museus cata-lans s’ha consolidat i ha passat a ser un element indiscutible en les polítiques de gestió del patrimoni. Per poder avançar en la nostra professió, en una societat tan canviant, cal una recerca continuada i especialitzada sobre les dinàmiques positives de relació entre cultura i educació. Amb aquest objectiu, el Museu Marítim de Barcelona i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona organitzen aquest seminari amb la voluntat que esdevingui un espai de reflexió i anàlisi rigoro-sa a l’entorn del paper que tenen els museus i el patrimoni cultural en l’educació i la cultura de la ciutadania. Funcionament El seminari Museus: entre l’educació i la cultura s’estruc-turarà en un seguit de sessions de treball introduïdes per dos ponents que han reflexionat sobre el mateix tema des de diferents camps. Després d’aquesta introducció, d’una hora de durada, s’iniciarà un debat entre tots els assistents al llarg d’una altra hora. Destinataris Aquest seminari està destinat, principalment, a professi-onals del món de la cultura i de l’educació. Evidentment també està obert a estudiants i a altres professionals inte-ressats. Dates, lloc i horari Les sessions es realitzaran a la sala d’actes del Museu Marí-tim de Barcelona de 17h a 19h. Els dies 16, 23, 30 d’abril i 7, 14, 21 i 29 de maig de 2008. PROGRAMA Dimecres 16 d’abril : Sessió Inaugural: museus, entre l’educació i la cultura Jordi Pardo Gestor de projectes culturals. Director del La-boratori de Cultura de la Fundació Barcelona-media - UPF.

×