Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fragata

903 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fragata

  1. 1. Les plataformes, ubicades entre les peces que formen cada FRAGATA de Barcelona Les pal són les VELES de les CREUETES, fragates eren quadres: utilitzades perveles rectangulars dispo- a la vigilància.sades transversalment albuc i fixades per la part superior a una verga Aparellaven Entre mitjan segle XVIII i mitjan segle XIX Catalunya subjectada al tres PALS, cons- pal. truïts de tres peces va viure la segona edat d’or de la navegació marítima, cadascun: mascle, masteler i el comerç internacional i al construcció naval. masteleret. Al pal Arreu apareixien drassanes que proveïen de tota de messana (posterior) i mena de velers la marina catalana i escoles de nàuticaduia una velacangrea (tra- pezoidal). d’on sorgien els navegants que havien de conduir aquests vaixells. Les fragates solien ser vaixells de guerra de tres pals tots ells amb veles quadrades excepte la Solien cangrea del pal de messana. Generalment anaven portar CANONS per defensar-se dels armades amb una trentena o quarentena de canons. atacs enemics (general- ment en un nombre Eren robustes però a la vegada més ràpides i fàcils inferior a 60, moment en que passava a de maniobrar que els grans navilis de línia. considerar-se un navili). Totes les Aquest fragata és un model d’aprenentatge de CLAVILLES que s’usen per fermar els l’Escola Nàutica de Barcelona. caps de la maniobra del velam, estan disposades a Les fragatesla part exterior del vaixell eren els vaixells (i no dins com és normal), mercants amb més per facilitar-ne capacitat de càr- la manipulació dels rega (entre 400 i estudiants. 700 tones).

×