Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3a Fira de Museus i Educació 2008

268 views

Published on

Sortir de l'aula. 3a Fira de Museus i Educació 2008

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3a Fira de Museus i Educació 2008

  1. 1. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona Tel. 00 34 933 429 926 Fax. 00 34 933 187 876 www.museumaritimbarcelona.org e-mail: mayolascm@diba.es NIF P 580 00 29 J III FIRA DE MUSEUS I EDUCACIÓ SORTIR DE L’AULA: recursos educatius de museus per a l’ensenyament La primera setmana del mes de juliol de 2006 es va celebrar la segona Fira de Museus i educació del Museu Marítim a la Sala Marquès de Comillas de les Drassanes Reials de Barcelona. La primera Fira s’havia fet cinc anys abans en el marc del congrés d’ICOM CECA que va tenir lloc, també el juliol i si bé era de menor format, va comptar amb la participació de museus de fora de Catalunya: Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, Museo Provincial de Lugo; Museu de prehistòria i de les cultures de València; Fundación colección Thyssen Bornemisza de Madrid; Red de Museos de Extremadura; Museo Pobo Galego; Museo Pablo Serrano de Zaragoza; etc. OBJECTIUS DE LA FIRA Els OBJECTIUS de la Fira de Museus i Educació van ser, bàsicament, dos: Imatges de la Fira de l’any 2000 D’una banda permetre el contacte i l’intercanvi d’experiències entre els professionals dels museus, ja que va servir per prendre el pols de tot el que estava passant, a nivell educatiu, en les nostres institucions museístiques. L’expectació va ser especialment intensa entre el col·lectiu de museòlegs. Les peticions per poder disposar d’un estand fetes per part de diversos museus de l’estat espanyol van ser moltes, però la manca d’espai va ser que el Museu només pogués acollir aquelles institucions de Catalunya. Molts d’ells no van voler perdre’s la Fira i van estat amb nosaltres en qualitat de visitants: museòlegs de Madrid, Saragossa, del País Basc, de les Balears i també d’Itàlia i de França.
  2. 2. I d’altra banda aproximar els docents als museus, ja que malgrat que el públic escolar és un dels puntals de la majoria de les nostres institucions, ambdós móns solen estar força allunyats i és important analitzar què esperen els docents dels museus i quines mancances troben els museus en les visites escolars. La presència de docents va ser menor de la prevista sigui per les dates en què es va fer la Fira, sigui per la quantitat de cursos de formació permanent que s’ofereixen des de diferents institucions en aquestes mateixes dates o perquè la difusió cap aquest col·lectiu és sempre difícil. Tot i així, aquells que van fer el curs van quedar gratament sorpresos de la quantitat de recursos educatius així com de la qualitat d’aquests que tenen els museus. L’experiència, sens dubte, va valer la pena i és per aquesta raó que tenim la intenció de tornar-la a repetir millorant aquells aspectes que en el seu moment no van funcionar prou bé: augmentar l’espai per poder acollir més participants i aproximar-la més als docents. Imatges dels stands. Fira 2006 Imatges de les àrees de treball. Fira 2006
  3. 3. LA NOVA FIRA DE MUSEUS I EDUCACIÓ La III Fira de Museus i Educació: sortir de l’aula, recursos educatius de museus per a l’ensenyament es trasllada a FIRA BARCELONA en el marc d’EXPODIDÀCTICA, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d’abril del 2008. La raó d’aquest canvi és que el trasllat a la Fira de Barcelona ofereix diverses avantatges: • Assegura una major presència de docents, ja que per Expodidàctica hi solen passar més de 8.000 professionals: mestres, professors, psicolpedagogs, educadors socials, associacions culturals i educatives, tècnics d’institucions públique i privades. • Permet la participació de més institucions, per la qual cosa s’obrirà, també, a la participació de museus de tot Espanya i no exclusivament de Catalunya. L’ESTRUCTURA DE LA FIRA L’estructura de la Fira de Museus i Educació serà molt similar a la que es va realitzar l’any 2006, amb una zona destinada a estands i una altra a la presentació de tallers. Dins d’Expodidàctica la Fira de Museus i Educació, tindrà una imatge diferenciada –a nivell d’stands, de retolació, de mobiliari... –. Els estands Els estands tindran unes dimensions de 3x2x2,5m i estaran habilitats amb: - Catifa - Il.luminació general de l’estand - Rètol de l’estand - 1 mostrador - 1 taula - 2 cadires - 1 tamboret
  4. 4. Espai d’exhibicions Aquells museus que ho sol·licitin podran fer presentacions i tallers d’una durada de mitja hora a un dels espais de demostracions. Les exhibicions tenen l’objectiu de mostrar propostes pràctiques i fomentar la participació dels docents. Hi ha previst fer tres espais de tallers, un destinat a educació Infantil, un altre a educació primària i un tercer per a educació secundària. QÜESTIONS D’ORGANITZACIÓ: La DISTRICUCIÓ dels estands es farà al voltant de les àries de treball i no n’hi haurà cap que miri enfora. El PREU de lloguer d’un estand és de 600 euros i s’ha de realitzar directament a Fira de Barcelona. El Museu Marítim i les institucions col·laboradores faran una primera DIFUSIÓ als museus espanyols explicant la fira i posteriorment seran els comercials de Fira Barcelona els que s’hi posaran en contacte per formalitzar les inscripcions. En el full d’INSCRIPCIÓ hi haurà una casella en la qual es preguntarà si es vol fer un taller. Aquesta informació serà gestionada des del Museu Marítim, que s’encarregarà de coordinar els tallers.
  5. 5. COSES A TENIR EN COMPTE: 1/ Caldria avisar als museus de la realització de la Fira com a molt tard a primers de juliol, perquè ara és quan tothom està editant material de difusió i han de tenir en compte el que necessitaran per a Expodidàctica. En aquest cas és possible que comencin ràpidament les reserves. 2/ Per disposar d’un Stand a la Fira de Museus i Educació, cal ser un museu o una empresa de serveis culturals que treballi per a museus, fet que s’haurà d’especificar a la propaganda. 3/ La inscripció a la Fira es farà a través de Fira Barcelona. En el full de reserva d’un stand s’ha d’especificar si es vol fer un taller a l’espai d’exhibicions. En cas afirmatiu, personal del Departament d’Educació del Museu Marítim es posarà en contacte amb els tècnics del Museu corresponent. 4/ Caldrà fer cartells informatius (o banderoles) per a cada àmbit de treball on s’especifiquin els tallers que es faran cada dia. També caldrà fer un plànol amb la posició de tots els estands dels museus. 5/ Si es fan conferències, cal saber amb quin pressupost es compta i qui se’n fa càrrec. 6/ Es proposa que tots els museus s’ajustin als stands predeterminats i es limiti el disseny de mòdols propis

×