Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekstre

I AM BEHÇET ILL.AND NOW VERY HARD POZITION.
I HAVE NEED VERY URGENLY MONEY.IF WOULD YOU PLEASE ONLY 1 USD AND IF YOU SAY THE OTHER FRIENDS FOR HELP US I AM VERY GLAD.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ekstre

  1. 1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük Mete Cd. No: 30 34437 Taksim İstanbul 444 0 336 Mutlu Emeklilik Hattı garantiemeklilik.com.tr MURAT ÇELİK AYLIK HESAP ÖZETİ Katılımcı Adı Soyadı : MURAT ÇELİK Sözleşme No : 2310370 TCKN / YKN / VKN : 49894061506 Hesap Kesim Tarihi : 02.09.2013 Sözleşme Yürürlük Tarihi : 02.01.2013 Plan Adı : PRATİK EMEKLİLİK PLANI Dönemsel Katkı Payı / Dönemi : 123,00 TL / Aylık Ödeme Şekli : Hesap HESAP BİLGİLERİ Yürürlük Tarihinden İtibaren Toplam Tutar 02/01/2013 - 02/09/2013 Katkı Payı Tutarı 0,00 TL Ek Katkı Payı Tutarı 0,00 TL Başlangıç Kapitali 0,00 TL Fon Aktarım Tutarı 0,00 TL Dönem Sonu Toplam Anapara Tutarı 0,00 TL Giriş Aidatı 11,66 TL Yönetim Gideri Kesintisi 0,00 TL Dönem Sonu Toplam Yatırıma Yönlendirilen Tutar 0,00 TL Dönem Sonu Toplam Getiri 0,00 TL Dönem Sonu Toplam Birikim 0,00 TL DEVLET KATKISI BİLGİLERİ Yürürlük Tarihinden İtibaren Toplam Tutar 02/01/2013 - 02/09/2013 Dönem Sonu Devlet Katkısı Tutarı * 0,00 TL Dönem Sonu Devlet Katkısı Getirisi 0,00 TL Dönem Sonu Devlet Katkısı Birikimi 0,00 TL Devlet Katkısı Dahil Dönem Sonu Toplam Birikim 0,00 TL EMEKLİLİK FONLARI BİLGİLERİ Planda Sunulan Fonların Getiri Oranları Hesap Kesim Tarihi İtibarı ile seçmiş olduğunuz fon dağılımı Yürürlük Tarihinden İtibaren Getiri Oranı 02.01.2013-02.09.2013 ESNEK (TL) EYF % 70 % -4,27 GA DEV. İÇ BORÇ. ARAÇ. STANDART EYF % 30 % -3,98 HİSSE SENEDİ EYF - % -8,80 ESNEK EYF - % -3,31 GA ESNEK EYF - % 0,22 ESNEK ALTERNATİF EYF - % -2,09 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇ.ARÇ.EYF - % 0,66 GA KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF - % -3,51 GA KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. (EUROBOND) - % -2,21 LİKİT-KARMA EYF - % 3,53 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF - % -10,58 GA ULUSLARARASI BORÇ. ARAÇLARI EYF - % 8,62 ALTIN EYF - % 16,84 * Fon Alımı Gerçekleştirilene Kadar Değerlendirilen Tutar 0,00 TL Planda Sunulan Devlet Katkısının Yatırıldığı Fonlar KATKI EYF ** % 100 % -5,97 ALTERNATİF KATKI EYF ** - % -4,08 * İlgili fon, son fon dağılım değişiklik tarihinizden sonra / yürürlük tarihinden sonra / son bir yıl içinde kurulan bir fon olduğu için, getiri oranı, fon kuruluş tarihinden itibaren hesaplanmıştır. Devlet katkısının yatırıldığı fon yatırım stratejinize göre otomatik atanacaktır. Fon dağılımınızın ESNEK ALTERNATİF EYF, ALTIN EYF ya da ALTERNATİF STANDART EYF'den oluşması halinde, devlet katkısının yatırıldığı fon olarak ALTERNATİF KATKI EYF, diğer fon dağılımlarında ise KATKI EYF atanacaktır. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 01.01.2013 tarihinde halka arz olmuştur. 01.01.2013 tarihi itibarıyla Likit-Kamu EYF unvanı Likit-Karma EYF olarak değiştirilmiştir. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 30.04.2013 tarihinde halka arz olmuştur. Altın Emeklilik Yatırım Fonu ve Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu 26.06.2013 tarihinde halka arz olmuştur. 30.04.2013 tarihi itibarıyla GA Devlet İç Borçlanma Araçları EYF unvanı GA Devlet İç Borçlanma Araçları Standart EYF olarak değiştirilmiştir.
  2. 2. Katkı Payı Ödemesine Ara Verme Kesintisi: Planda tanımlı olması halinde vadesinde ödenmeyen katkı payının tahsilat vade tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba ödenmeyen vadeyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verilen her tam ay için 2 TL sözleşmenin birikiminden düşülür. Bununla birlikte, bir yıldan fazla katkı payı ödemesine ara verilmesi durumunda ise Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderlerin toplamı kadar tutar sözleşmenin birikiminden düşülür. Hesap bilgilerinde yer alan bilgiler sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren biriken toplam tutarları ifade etmektedir. Örneğin Bireysel Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihi 25.03.2003 ve hesap kesim tarihiniz 25.05.2009 ise 25.03.2003 - 25.05.2009 tarihleri arasındaki dönemi ifade eder. Katkı Payı Tutarı: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren ödediğiniz toplam katkı payı tutarıdır. Ek Katkı Payı Tutarı: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren ödediğiniz toplam ek katkı payı tutarıdır. Başlangıç Kapitali: Sözleşmenizin başlangıcında ödediğiniz toplam başlangıç kapitali tutarıdır. Fon Aktarım Tutarı: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren sözleşme birleştirme, başka sözleşmeden/şirketten fon transferi ve başka şirketten sözleşme aktarımı ile gelen fonların toplamı ile başka sözleşmeye/şirkete giden fon transferlerinin (işveren katkılı grup sözleşmeleri için) netleştirilmesi ile bulunan tutardır. Dönem Sonu Toplam Anapara Tutarı : Sözleşmeye ait tüm tahsilat tutarları (Katkı Payı, Ek Katkı Payı ve Başlangıç Kapitali ) ve Fon Aktarımı / Sözleşme Birleştirme ile gelen tutarlara ait anaparaların toplamıdır. Giriş Aidatı: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren ödediğiniz toplam giriş aidatı tutarıdır. Yönetim Gideri Kesintisi: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren ödenen katkı payı, ek katkı payı, başlangıç kapitali tahsilatları için uygulanan yönetim gideri kesintilerinin toplamıdır. Dönem Sonu Toplam Yatırıma Yönlendirilen Tutar: Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ödenen katkı payı, ek katkı payı ve başlangıç kapitalinin, yönetim gider kesintisi uygulandıktan sonra sözleşme birleştirme veya aktarım nedeniyle gelen tutarlar da dahil yatırıma yönlendirilen tutarların toplamıdır. Dönem Sonu Toplam Yatırım Geliri (Getiri): Sözleşmenin hesap kesim tarihindeki Toplam Birikim Tutarı ile Dönem Sonu Toplam Anapara Tutarı arasındaki farktır. Dönem Sonu Toplam Birikim: Hesap kesim tarihinde, sözleşmeye ait toplam fon birikim tutarıdır. Dönem Sonu Devlet Katkısı Tutarı: İşveren katkılı bireysel emeklilik sözleşmeleri hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutardır. Bir katılımcı için bir yılda ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas oluşturan katkı payları, ek katkı payları ve başlangıç kapitali tutarlarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacaktır. Dönem Sonu Devlet Katkısı Geliri (Getiri) : Sözleşmenin hesap kesim tarihindeki Dönem Sonu Devlet Katkısı Birikimi ile Devlet Katkısı Tutarı arasındaki farktır. Dönem Sonu Devlet Katkısı Birikimi : Hesap kesim tarihinde, sözleşmeye ait toplam devlet katkısı fon birikim tutarıdır. Devlet Katkısı Dahil Dönem Sonu Toplam Birikim: Hesap kesim tarihinde, sözleşmeye ait toplam fon birikimi ve toplam devlet katkısı fon birikimi tutarı toplamıdır. Kredi kart tahsilatlarında 28 günlük blokaj süresi uygulanmaktadır ve ödemenin provizyon tarihindeki ilgili döviz cinsinden TCMB Efektif Satış Kuru karşılığı TL değeri esas alınmaktadır.

×