Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. alban tomiloltiin zardliin hemjee

5,304 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4. alban tomiloltiin zardliin hemjee

  1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ2006 оны 02 дугаар Дугаар 64Улаанбаатарсарын 27 –ны өдөр хот Албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлтийгхаргалзан томилолтын зардлыг шинэчлэн тогтоох зорилгоор ТУШААХ нь: 1.Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлттэйуялдуулан улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албантомилолтын зам хоног, байрны зардлын хэмжээг аймагт 15500 төгрөгөөр,Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 23500 төгрөгөөр, төрийн тусгай болонтөрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоногийн зардлыг аймаг,нийслэлд 5500 төгрөгөөр, аймгийн төвөөс сумдад ажиллах төрийн албанхаагчийн албан томилолтын зам хоногийн зардлыг 4500 төгрөгөөр тус тустогтоож олгохыг төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж,төсвөөс санхүүждэг байгууллагуудын эрх баригч нарт зөвшөөрсүгэй. 2. Албан томилолтын зардлыг батлагдсан төсөвтөө багтаанзарцуулахыг бүх шатны төсвийн эрх захирагч нарт үүрэг болгосугай. 3.Энэ тушаалыг 2006 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлэхээртогтоосугай. 4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Санхүү, эдийн засгийнсайдын 2001 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 322 дугаар тушаалыгхүчингүй болсонд тооцсугай. САЙД Н.БАЯРТСАЙХАН
  2. 2. МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ2006 оны 04 дүгээр Дугаар 124Улаанбаатарсарын 17 –ны өдөр хот Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлтийгхаргалзан гадаад томилолтын зардлыг шинэчлэн тогтоох зорилгоорТУШААХ нь: 1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2дугаар хавсралтаар батлагдсан “Гадаад оронд болох хурал, зөвлөлгөөн,уулзалт яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэгажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад албан томилолтын зам хоног, зочидбуудлын зардлын нийт хэмжээ”*-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, 2007оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлэхээр тогтоосугай. 2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Санхүү, эдийн засгийнсайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай. САЙД Н.БАЯРТСАЙХАН
  3. 3. Сангийн сайдын 2006 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 124 тоот тушаалын хавсралт ГАДААД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАМ ХОНОГ, ЗОЧИД БУУДЛЫН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ /ам. доллар/ Улсын нэр Зочид Зам хоног Бүгд дүн буудал /хоол/1. Европын холбооны орнууд Австри 110 30 140 Англи 150 30 180 Бельги 110 30 140 Голланд 110 30 140 Герман 110 30 140 Дани 110 30 140 Итали 110 30 140 Испани 110 30 140 Норвеги 110 30 140 Португали 110 30 140 Финлянди 110 30 140 Франц 110 30 140 Швейцари 110 30 140 Швед 110 30 1402. Европын бусад орнууд Албани 80 20 100 Болгар 80 20 100 ОХУ 90 30 120 Польш 80 20 100 Румын 80 20 100 Словак 80 20 100 Унгар 80 20 100 Чех 80 20 100 Югослав 80 20 1003. Хойд Америк АНУ 150 30 180
  4. 4. Канад 150 30 1804. Латин Америк Аргентин 80 20 100 Бразил 80 20 100 Куба 80 20 100 Мексик 80 20 100 Перу 80 20 1005. Ази номхон далайн орнууд Шинэ Зеланд 100 30 130 Австрали 100 30 130 Гвиней 100 30 130 Индонез 100 30 1306. Азийн өндөр хөгжилтэй орнууд Малайз 100 25 125 Өмнөд Солонгос 100 25 125 Сингапур 100 25 125 Тайланд 100 25 125 Филлиппин 100 25 125 БНХАУ 50 20 70 Япон 150 30 1807. Газар дундын болон Өмнөд Африкийн орнууд Алжир 80 25 105 Грек 80 25 105 Египет 80 25 105 Ирак 80 25 105 Иран 80 25 105 Израйль 80 25 105 Кипр 80 25 105 Мавритан 80 25 105 Турк 80 25 1058. Азийн хөгжиж буй болон буурай хөгжилтэй орнууд Вьетнам 60 15 75 Афганистан 60 15 75 Бирм 60 15 75 Балба 60 15 75 Бангладеш 60 15 75 Лаос 60 15 75Тайлбар: Хавсралтад нэр заагдаагүй орны хувьд гадаад албан томилолтынзардлыг тухайн орны харъяалагдах бүсэд багтах орны жишгээр тооцно.

×