2005 354 zgt

6,793 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
183
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2005 354 zgt

 1. 1. 2005 оны 12 дугаар Улаанбаатарсарын 26-ны өдөр Дугаар 354 хот ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 7.10, 9.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийнгазраас ТОГТООХ нь: 1. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 1 дүгээрхавсралтын, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал,зэрэглэлийг 2 дугаар хавсралтын, мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийнүйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 3 дугаар хавсралтын, сургуулийнөмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийнүйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 4 дүгээр хавсралтын, эрүүлмэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 5 дугаархавсралтын, соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал,зэрэглэлийг 6 дугаар хавсралтын, төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийнбайгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын ангилал,зэрэглэлийг 7 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-нийөдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн захиргааны болон төрийнүйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийнгазрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 236 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсондтооцсугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР Сангийн сайд Ч.УЛААН Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.ДЭМБЭРЭЛ
 2. 2. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Тухайн ангилалд Төрийн захиргааны албан тушаалын Төрийн хамаарах төрийн бүлэг, нэр захиргааны Төрийн захиргааны албан албан захиргааны тушаал, тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах алба албан тэдгээртэй Төрийн захиргааны Нутгийн захиргааны байгууллагын албан ангилал тушаалын товч тодорхойлолт тушаалын адилтгах албан байгууллагын тушаал зэрэглэл тушаалА 1 2 3 4 5 Яамны Төрийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-14 1. Яамны Төрийн нарийн бичгийн зохих салбар, хүрээний бодлогыг нарийн бичгийн дарга, тэдгээртэй боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг дарга адилтгах албан бүхий байгууллагын ажлын ТЭРГҮҮН тушаал гүйцэтгэл, үр дүнг төсвийн ТҮШМЭЛ Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцна. Байгууллагын төсөв болон төрийн тусгай сангийн ТЗ-13 1. Засгийн газрын 1. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч ашиглалтын талаар агентлагийн дарга 2. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер хариуцлага хүлээнэ. 3. Чөлөөт бүсийн захирагч Яамны газрын Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-12 1. Яамны газрын дарга 1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн дарга, түүний зохих салбар, хүрээний бодлого 2. Засгийн газрын Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн орлогч, боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг агентлагийн дэд бичгийн дарга тэдгээртэй бүхий байгууллагын бүтцийн дарга 2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын ЭРХЭЛСЭН адилтгах албан нэгжийг удирдах, бодлогын 3. Засгийн газраас газрын дарга ТҮШМЭЛ тушаал тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлэх байгуулсан төрийн 3. Аймгийн Засаг даргын орлогч үүрэг хүлээж ажлын гүйцэтгэл, үр захиргааны бусад 4. Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер дүнг тэргүүн түшмэлийн өмнө байгууллагын дарга хариуцна. ТЗ-11 1. Яамны газрын 1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн орлогч дарга Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаА 1 2 3 4 5
 3. 3. ТЗ-10 1. Яамны хэлтсийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын дарга газрын хэлтсийн дарга 2. Засгийн газрын 2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн агентлагийн Хурлын ажлын албаны хэлтсийн газрын дарга дарга 3. Засгийн газраас 3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн байгуулсан төрийн ажлын албаны хэлтсийн дарга захиргааны бусад 4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх байгууллагын дэд асуудлын хүрээний нутгийн дарга захиргааны байгууллагын дарга 5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны болон газрын дарга 6. Бүсийн зөвлөлийн нарийн бичгийн Дарга Яамны тасгийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-9 1. Яамны тасгийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх дарга, ахлах зохих салбар, хүрээний бодлого дарга асуудлын хүрээний нутгийн мэргэжилтэн, боловсруулах, хэрэгжүүлэх 2. Засгийн газрын захиргааны байгууллагын дэд дарга тэдгээртэй хүрээнд мэргэжил, мэргэшлийн агентлагийн 2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын адилтгах албан талаар тэргүүлэх үүрэг хүлээж хэлтсийн дарга газрын хэлтсийн дарга АХЛАХ тушаал ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг 3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэхТҮШМЭЛ эрхэлсэн түшмэлийн өмнө асуудлын хүрээний нутгийн хариуцна. захиргааны байгууллагын дарга 4. Дүүргийн Засаг даргын орлогч 5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны хэлтсийн дарга ТЗ-8 1. Яамны ахлах 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын тасгийн дарга 2. Засгийн газрын 2. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх агентлагийн Улсын асуудлын хүрээний нутгийн ахлах байцаагч захиргааны байгууллагын нэгжийн 3. Засгийн газраас дарга байгуулсан төрийн 3. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиргааны бусад Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга байгууллагын 4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын нэгжийн дарга газрын дарга 5. Сумын Засаг даргын орлогч 6. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны дарга 7. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны тасгийн дарга
 4. 4. A 1 2 3 4 5 ТЗ-7 1. Яамны 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын ахлах мэргэжилтэн 2. Засгийн газрын 2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын агентлагийн албаны ахлах мэргэжилтэн ахлах мэргэжилтэн 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3. Засгийн газрын тасгийн дарга агентлагийн 4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын Улсын байцаагч хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын нэгжийн дарга 5. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга 6. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн дарга 7. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 8. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 9. Улсын зэрэглэлтэй хотын захирагчийн ажлын албаны дарга 10.Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 1. Яамны туслах 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын мэргэжилтэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн зохих салбар, хүрээнд тодорхой Яамны 2. Засгийн газрын Хурлын ажлын албаны ажилтан асуудлаар бодлого мэргэжилтэн, агентлагийн 3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн боловсруулах, хэрэгжилтийг тэдгээртэй мэргэжилтэн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн зохицуулах үүрэг хүлээж, ажлынДЭС ТҮШМЭЛ адилтгах албан 3. Засгийн газраас 4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх гүйцэтгэл, үр дүнг эрхэлсэн тушаал байгуулсан төрийн асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны түшмэлийн өмнө хариуцна. захиргааны бусад байгууллагын ахлах мэргэжилтэн байгууллагын 5. Улсын байцаагч ахлах мэргэжилтэн 6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн 7. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын ахлах мэргэжилтэн 8. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн 9. Тусгай хамгаалалттай газар
 5. 5. нутгийн хамгаалалтын захиргааны ахлах мэргэжилтэн 10. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэнA 1 2 3 4 5 ТЗ-5 1. Яамны Төрийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх нарийн бичгийн асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны даргын туслах байгууллагын мэргэжилтэн 2. Засгийн газраас 2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн байгуулсан төрийн Хурлын ажлын албаны ажилтан захиргааны бусад 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын байгууллагын газрын мэргэжилтэн мэргэжилтэн 4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын мэргэжилтэн 5. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн 6. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн 7. Дүүргийн Засаг даргын ТамгынДЭС ТҮШМЭЛ газрын ахлах мэргэжилтэн 8. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн ахлах мэргэжилтэн 9. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн ТЗ-4 1. Засгийн газрын 1. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн агентлагийн ажлын албаны мэргэжилтэн даргын туслах 2. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны ажилтан 3. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн 4. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн мэргэжилтэн Сумын Засаг Бодлого боловсруулахад ТЗ-3 1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын Тамгын дэмжлэг үзүүлэхүйц мэдээллийг мэргэжилтэн Сумын Иргэдийн газрын сурвалжлан судалж, задлан Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны ТУСЛАХ мэргэжилтэн, шинжилгээ хийж, гүйцэтгэсэн ажилтан ТҮШМЭЛ тэдгээртэй ажлын чанарын талаар 3. Сумын газрын даамал адилтгах албан хариуцлага хүлээнэ. Нийтлэг 4. Хорооны нийгмийн ажилтан тушаал үйлчилгээний ажилтан нарын 5. Хорооны бүртгэл мэдээлэл, зохион
 6. 6. үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан ажилтан байгуулах үүрэг хүлээнэ. 6. Сумын нийгмийн ажилтан ТЗ-2 1. Байгаль хамгаалагч ТЗ-1 1. Багийн нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ№ Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний ангилал тушаалын товч тодорхойлолт Зэрэглэл албан тушаал1 Төрийн үйлчилгээний бие даасан ТҮШУ-7 1. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч2 байгууллагыг удирдаж, эрх ТҮШУ-6 1. Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч, хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга3 гаргадаг албан тушаал ТҮШУ-5 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал; Удирдах албан хаагч 2. Шинжлэх ухааны академийн орлогч дарга4 ТҮШУ-4 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн сектор, лабораторийн эрхлэгч 3. Шинжлэх ухааны академийн хэлтсийн дарга5 Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ТҮШУ-3 1. Эрдэм шинжилгээний ажилтан; ур чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Зохион бүтээгч инженер эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие Мэргэжлийн албан хаагч даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал6 ТҮШУ-2 1. Шинжлэх ухааны академийн мэргэжилтэн; 2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн инженер; 3. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан7 ТҮШУ-1 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг шинжилгээний туслах ажилтан /лаборант, Техникийн гүйцэтгэх биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, техникч, механикч/ албан хаагч боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
 7. 7. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ№ Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Зэрэглэл Мэргэжлийн боловсрол олгох Удирдах албан тушаалтай дүйцүүлэн ангилал тушаалын товч тодорхойлолт сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан жиших мэргэжлийн албан тушаал тушаал 1 2 3 4 51 Удирдах албан Төрийн үйлчилгээний бие даасан ТҮМБ-9 1. Их сургуулийн захирал хаагч байгууллагыг удирдаж, эрх2 хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр ТҮМБ-8 1. Дээд сургуулийн захирал 1. Магистр, докторын сургалтын гаргадаг албан тушаал 2. Их сургуулийн дэд захирал профессор3 ТҮМБ-7 1. Дээд сургуулийн дэд захирал 1. Магистр, докторын сургалтын 2. Коллежийн захирал дэд профессор 3. Их сургуулийн факультет /сургууль/-ийн захирал /декан/ 4. Их, дээд сургуулийн сургалтын албаны дарга4 ТҮМБ-6 1. Их, дээд сургуулийн тэнхимийн 1. Магистр, докторын сургалтын эрхлэгч ахлах багш 2. Коллежийн сургалтын албаны дарга 2. Бакалаврын сургалтын профессор 3. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн захирал5 ТҮМБ-5 1. Коллежийн тэнхимийн эрхлэгч 1. Магистр, докторын сургалтын багш 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 2. Бакалаврын сургалтын дэд профессор төвийн дэд захирал6 ТҮМБ-4 1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 1. Бакалаврын сургалтын ахлах төвийн сургалтын менежер багш7 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ТҮМБ-3 1. Бакалаврын сургалтын багш албан хаагч ур чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн багш8 эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие ТҮМБ-2 1. Бакалаврын сургалтын дадлагажигч багш даан ажилладаг буюу удирдлагын 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн нийгмийн ажилтан9 шийдвэр гаргахад шаардагдах ТҮМБ-1 1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагажигч багш санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал
 8. 8. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ№ Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Зэрэглэл Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол ангилал тушаалын товч тодорхойлолт эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний албан тушаал 1 2 3 41 ТҮБД-8 1. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн захирал Төрийн үйлчилгээний бие даасан2 Удирдах албан байгууллагыг удирдаж, эрх ТҮБД-7 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал хаагч хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр 2. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн сургалтын ерөнхий менежер3 гаргадаг албан тушаал ТҮБД-6 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер 2. Цэцэрлэг, яслийн эрхлэгч4 ТҮБД-5 1. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн арга зүйч5 Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур ТҮБД-4 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие 3. Цэцэрлэг, яслийн арга зүйч Мэргэжлийн даан ажилладаг буюу удирдлагын 4. Цэцэрлэг, яслийн багш албан хаагч6 шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, ТҮБД-3 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны багш зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан 2. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан тушаал7 ТҮБД-2 1. Хичээлийн зохицуулагч8 Техникийн Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг ТҮБД-1 1. Цэцэрлэг, яслийн туслах багш гүйцэтгэх албан биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, хаагч боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
 9. 9. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд хамаарах Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний Удирдах албан тушаалтай№ тушаалын албан тушаалын товч Зэрэглэл албан тушаал дүйцүүлэн жиших мэргэжлийн албан ангилал тодорхойлолт тушаал 1 2 3 4 51 Удирдах Төрийн үйлчилгээний бие ТҮЭМ-9 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн дарга, захирал албан хаагч даасан байгууллагыг удирдаж, 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд 3. Улсын хэмжээний рашаан сувиллын дарга2 шийдвэр гаргадаг албан ТҮЭМ-8 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн орлогч дарга, дэд тушаал захирал 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн орлогч дарга 3. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга3 ТҮЭМ-7 1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 1. Улсын клиникийн болон эрүүл мэндийн нэгдлийн орлогч дарга, төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн тэдгээртэй адилтгах байгууллагын дарга зөвлөх эмч 2. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлгийн дарга төвийн зөвлөх эмч4 ТҮЭМ-6 1. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн дарга 1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 2. Эмнэлгийн албаны дарга буюу эмнэлгийн эмнэлгийн зөвлөх эмч чанарын болон хүний нөөцийн менежер 3. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн эмнэлгийн орлогч дарга5 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн мэргэжил, ТҮЭМ-5 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн их эмч, эм зүйч, эрүүл албан хаагч авъяас, ур чадвар, туршлага ахуйч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн мэргэжлээрээ бие даан эрүүл мэндийн ажилтан6 ажилладаг буюу удирдлагын ТҮЭМ-4 1. Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэл, аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн шийдвэр гаргахад шаардагдах эмнэлэг, тэдгээртэй адилтгах байгууллагын их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн санал, зөвлөмж гаргах үүрэг эрүүл мэндийн ажилтан бүхий албан тушаал 2. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн их эмч7 ТҮЭМ-3 1. Дадлагажигч эмч 2. Ахлах сувилагч 3. Эх баригч 4. Бага эмч 5. Эмнэлгийн лаборант 6. Эм найруулагч
 10. 10. 8 ТҮЭМ-2 1. Сувилагч 4. Эмнэлгийн бусад тусгай мэргэжилтэн9 Техникийн Байгууллагын үйл ажиллагаа, ТҮЭМ-1 1. Ариутгагч (дезкамерчин, автоклавчин) гүйцэтгэх зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой 2. Эмгэг судлаач эмчийн туслах албан хаагч мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралт СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд № тушаалын хамаарах албан Зэрэглэл Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал ангилал тушаалын товч тодорхойлолт 1 2 3 4 1 Удирдах Төрийн үйлчилгээний ТҮСУ-11 1. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий захирал албан хаагч бие даасан 2. Үндэсний номын сангийн захирал байгууллагыг 3. Үндэсний музейн захирал 2 удирдаж, эрх ТҮСУ-10 1. Эрдмийн театр, чуулгын дэд захирал хэмжээнийхээ 2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал хүрээнд шийдвэр 3. Эрдмийн театр, чуулгын уран сайхны удирдагч гаргадаг албан 4. Үндэсний номын сангийн дэд захирал тушаал 5. Үндэсний музейн дэд захирал 3 ТҮСУ-9 1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал 2. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий хормейстр, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий зураач 3. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч 4. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн захирал 5. Соёлын өвийн төвийн захирал 6. Хүүхдийн номын ордны захирал 7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн захирал
 11. 11. 4 ТҮСУ-8 1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий найруулагч, ерөнхий удирдаач, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач 2. Эрдмийн театр, чуулгын удирдаач, багш, найруулагч, балетмейстр, хормейстр, зураач 3. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч 4. Орон нутаг дахь төв номын сангийн захирал 5. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн дэд захирал 6. Орон нутаг дахь төв музейн захирал 7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн дэд захирал 8. Үндэсний номын сангийн нэгжийн дарга 9. Үндэсний музейн нэгжийн дарга5 ТҮСУ-7 1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач, багш 2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагын байгууллагын удирдаач, найруулагч, балетмейстр, хормейстр 3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн сан хөмрөгийн эрхлэгч, лабораторийн эрхлэгч, бүртгэл мэдээллийн санч 4. Улаанбаатар хот дахь дүүргийн номын сангийн эрхлэгч 5. Орон нутаг дахь төв номын сангийн нэгжийн дарга 6. Хүүхдийн номын ордны нэгжийн дарга6 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн ТҮСУ-6 1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, албан хаагч мэргэжил, авъяас, ур дуучин, бүжигчин, концертмейстр, дасгалжуулагч, гэрлийн инженер, цахилгааны чадвар, туршлага инженер, зураач шаардах ажил 2. Үндэсний номын сангийн арга зүйч, ном зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахлах эрхэлдэг, тухайн номын санч, компьютерийн инженер, программист мэргэжлээрээ бие 3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн арга зүйч, даан ажилладаг буюу эрдэм удирдлагын шийдвэр шинжилгээний ажилтан, сан хөмрөгч, сэргээн засварлагч гаргахад шаардагдах 4. Орон нутгийн музейн бүртгэл мэдээллийн санч, сан хөмрөгч санал, зөвлөмж 5. Сумын соёлын төвийн эрхлэгч7 гаргах үүрэг бүхий ТҮСУ-5 1. Орон нутгийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, дуучин, албан тушаал туслах найруулагч, концертмейстр, дасгалжуулагч 2. Музей, соёлын өвийн төвийн куратор, сүлжээний инженер, тайлбарлагч, зураач- дизайнер, боловсролын ажилтан, чихмэлийн мастер, арга зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан 3. Номын сангийн ном зүйч, арга зүйч, ахлах номын санч, ном бүрдүүлэгч, бүртгэл мэдээллийн номын санч, фондоч, ном ангилагч, ном данслагч, ховор гар бичмэлийн сэргээн засварлагч 4. Гэрлийн найруулагч, дууны найруулагч
 12. 12. 5. Сумын номын сангийн эрхлэгч8 ТҮСУ-4 1. Театр, чуулгын утга зохиолын ажилтан, нот бичигч, гэрлийн оператор, дууны оператор, хөгжим засварчин, туслах зураач, оёдлын мастер 2. Сумын соёлын төвийн дуу, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, орон нутаг судлах тэнхимийн ажилтан, кино механикч-техникийн ажилтан, номын санч-мэдээллийн ажилтан 3. Музейн чихмэлчин, үйлчилгээний зохион байгуулагч 4. Номын сангийн уншлага үйлчилгээний номын санч 5. Театр, чуулгын фондын эрхлэгч 6. Тайзны машинист 7. Номын сангийн ном сэлбэн засагч9 Техникийн Байгууллагын үйл ТҮСУ-3 1. Нүүр хувиргагч гүйцэтгэх ажиллагаа, зорилтыг 2. Оёдолчин, гуталчин, парикчин10 албан хаагч биелүүлэхэд ТҮСУ-2 1. Хувцасны эрхлэгч тодорхой мэргэжил, 2. Тайзны жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч боловсрол, ур чадвар 3. Тасалбар түгээгүүрийн кассчин шаардах ажил 4. Музейн үзмэр хянагч гүйцэтгэх үүрэг бүхий 5. Гэрэлтүүлэгч албан тушаал 6. Урын сангийн ажилтан11 ТҮСУ-1 1. Тайз засагч 2. Ном ариутгагч 3. Билет шалгагч
 13. 13. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралт ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын№ тушаалын хамаарах албан Зэрэглэл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал ангилал тушаалын товч тодорхойлолт 1 2 3 43 Удирдах Төрийн үйлчилгээний ТҮ-12 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын албан хаагч бие даасан дарга байгууллагыг удирдаж, 2. Үндэсний төв архивын захирал эрх хэмжээнийхээ4 хүрээнд шийдвэр ТҮ-11 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын гаргадаг албан тушаал нэгжийн дарга 2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын дарга5 ТҮ-10 1. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын нэгжийн дарга 2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн чанарын менежер 3. Улсын биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын дарга6 ТҮ-9 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер 2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн техникийн менежер 3. Үндэсний төв архивын нэгжийн дарга 4. Орон нутгийн биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын дарга7 Мэргэжлий Тодорхой нарийн ТҮ-8 1. Ерөнхий нягтлан бодогч н албан мэргэжил, авъяас, ур 2. Эдийн засагч хаагч чадвар, туршлага 3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын шаардах ажил ахлах мэргэжилтэн, инженер эрхэлдэг, тухайн 4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний мэргэжлээрээ бие даан төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер, ерөнхий технологич ажилладаг буюу 5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн ахлах шинжээч
 14. 14. удирдлагын шийдвэр 6. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, ахлах зааварлагч-арга зүйч, гаргахад шаардагдах ахлах архивч, санал, зөвлөмж гаргах 7. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын ерөнхий дасгалжуулагч үүрэг бүхий албан8 ТҮ-7 1. Маркетингийн албаны ажилтан, хүний нөөцийн ажилтан тушаал 2. Нягтлан бодогч, программист, сүлжээний инженер, хуулийн зөвлөх, архитекторч, технологич 3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн 4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын ахлах мэргэжилтэн, инженер, ахлах техникч 5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн шинжээч 6. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын дасгалжуулагч 7. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ажилтан, зааварлагч-арга зүйч, судлаач-архивч, хадгалалт хамгаалалтын технологич, кино дүрс бичлэгийн инженер, зохион байгуулагч9 ТҮ-6 1. Нийгмийн ажилтан, их эмч, орчуулагч, инженер, биологич, химич, физикч 2. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч 3. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн, техникч, газгенераторч, ус цаг уур орчны ажиглагч 4. Үндэсний төв архивын микрофильмийн техникч, микрофиш, фильмийн хальс боловсруулагч, сэлбэн засагч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, уншлагын танхимын эрхлэгч, архивч-операторч, архивч-эх бэлтгэгч 5. Биеийн тамир, спортын байгууллагын дасгалжуулагч 6. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын багш, арга зүйч, мэргэжилтэн1 ТҮ-5 1. Механикч, техникч, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч, бага эмч0 2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч 3. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн лаборант 4. Үндэсний төв архивын дэвтэрлэгч, хэвлэгч, галын болон хамгаалалтын системийн техникч, баримт ариутгагч, лаборант, туслах архивч 5. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч1 Техникийн Байгууллагын үйл ТҮ-4 1. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн автоклавчин1 гүйцэтгэх ажиллагаа, зорилтыг 2. Нарийн бичгийн дарга, диспетчер, нярав, сувилагч албан хаагч биелүүлэхэд тодорхой 3. Эрдэм шинжилгээ, боловсролын байгууллагын номын санч
 15. 15. 1 мэргэжил, боловсрол, ТҮ-3 1. Жолооч, цахилгаанчин, слесарь, токарьчин, зураач, гэрэл зурагчин, харуулын ахлагч,2 ур чадвар шаардах кабельчин, лаборант, холбоочин ажил гүйцэтгэх үүрэг 2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны болон цэцэрлэг, яслийн тогооч бүхий албан тушаал1 ТҮ-2 Хуулагч, олшруулагч, тоо бүртгэгч, данс хөтлөгч, экспедиторч, операторч, мужаан, бичээч,3 оёдолчин, үсчин, архивч, номын санч, шил үлээгч, тасалбар түгээврийн кассчин, өртөөч, уурын зуухны галч, тогооч, анчин, хор өгөш найруулагч , ариутгах төхөөрөмжийн аппаратчин, асрагч1 Бага Байгууллагын хэвийн ТҮ-1 Жижүүр, хаалгач, манаач, сахиул, харуул, зөөгч, түгээгч, үйлчлэгч, цэвэрлэгч, зарлага,4 тушаалын үйл ажиллагааг ердийн хөсөгчин /морин тэрэгчин/, хувцас өлгөгч, галч, гал тогооны туслагч, билет албан хаагч хангахад шаардлагатай шалгагч, ачигч, угаагч, индүүдэгч, хатаагч, туслах малчин, амьтан маллагч, хувцас мэргэжил, боловсрол үл хадгалагч, ариутгагч, шатаах зуухны ажилчин, лифтчин, худгийн моторчин шаардах үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал ------------oOo-----------

×