Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3 keusahawanan[1]

1,394 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 3 keusahawanan[1]

 1. 1. BAB 3 : KEUSAHAWANAN
 2. 2. Hasil Pembelajaran         HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan maksud usahawan dan keusahawanan Kenal pasti ciri utama usahawan Kenal pasti kelebihan menjadi usahawan berbanding dengan makan gaji Mengelaskan bidang kegiatan yang diceburi usahawan Mengenalpasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya Mengenalpasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan Mengenalpasti jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan
 3. 3. Pengertian Keusahawanan  Daripada bahasa Perancis, entreprendre : mencuba atau memikul tugas.  Bahasa Inggeris : entrepreneur.  Kesanggupan / kebolehan / kemahuan individu bertindak dengan tepat dan cepat untuk menjayakan perniagaannya.
 4. 4. Perbezaan Peniaga & Usahawan Usahawan Peniaga •Mementingkan •Penting untung sahaja keuntungan & sumbangan kepada negara •Hanya jalan kegiatan jual beli sahaja •Sentiasa berusaha untuk maju
 5. 5. Ciri Utama Usahawan  KREATIF  INOVATIF  SANGGUP HADAPI RISIKO  BIJAK AMBIL PELUANG  DAYA USAHA BERTERUSAN  BERPANDANGAN JAUH
 6. 6. KREATIF  Boleh mencipta barang / perkhidmatan baru yang belum orang lain buat
 7. 7. INOVATIF  Boleh buat pembaharuan atau pengubahsuaian atau pertingkatkan atau perbaiki barang atau perkhidmatan.  CONTOH:  Telefon bimbit.
 8. 8. SANGGUP HADAPI RISIKO  Besar risiko, besar ganjaran / keuntungan.  Besar risiko, besar cabarannya.  Risiko diambil mesti munasabah berdasarkan kebolehan dan kemampuan seseorang. APAKAH RISIKO? Sesuatu perkara / keputusan yang dipilih yang boleh membawa kepada kerugian.
 9. 9. BIJAK AMBIL PELUANG  Kenal pasti perubahan di sekeliling.  Rebut peluang yang wujud berdasarkan perubahan itu.  Buat pemerhatian keperluan masyarakat.
 10. 10. DAYA USAHA BERTERUSAN  Sentiasa bekerja kuat  Tidak mudah putus asa  Usaha mesti dikaji dan diperbaiki selalu  Kegagalan adalah satu pengajaran / pengalaman, bukan pengakhiran.
 11. 11. BERPANDANGAN JAUH  Dapat tahu peluang yang tidak diketahui orang lain  Dapat meramal keperluan masa hadapan.
 12. 12. Kelebihan Jadi Usahawan dari Makan Gaji Usahawan Sendiri usaha perjalanan perniagaan Makan Gaji Kerja dengan orang lain Bebas uruskan perniagaan Ikut arahan BOS Bebas buat keputusan Tak bebas (ikut bos) Untung sendiri punya Gaji tetap
 13. 13. Bidang Kegiatan Usahawan  PENGELUARAN  PERKHIDMATAN  PEMASARAN / AGIHAN
 14. 14. Bidang Pengeluaran  Memproses / hasilkan barang-barang  Bidang pengeluaran  EKSTRAKTIF     Perhutanan Perlombongan Perikanan PERKILANGAN : proses barang mentah  barang siap
 15. 15. Bidang Pengeluaran (sambungan)  PEMBINAAN : guna barang siap / separuh siap untuk dipasang, diadun, dibina supaya jadi barang lengkap  PERTANIAN : bercucuk tanam dan menternak
 16. 16. Bidang Perkhidmatan  Secara terus  3 jenis  PERKHIDMATAN SECARA LANGSUNG   PERKHIDMATAN AWAM   Mekanik, tukang gunting rambut, pelakon Guru, Polis, Tentera, jururawat PERKHIDMATAN PERDAGANGAN  Perbankan
 17. 17. Bidang Pemasaran / Agihan  Agihkan barang yang dikeluarkan pengeluar  Contoh Perniagaan Runcit  Perniagaan Borong  Pengedar  Jualan Terus 
 18. 18. Usahawan Dalam Negeri & Faktor Kejayaannya  Tan Sri Lee Kim Yew Rujuk Buku Teks, muka surat 321. Bincangkan nilai-nilai yang diamalkan oleh beliau sebagai seorang usahawan yang berjaya.
 19. 19. Peranan Kerajaan Dalam Membantu Usahawan  Agensi kerajaan yang terlibat  Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)  Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)  Lembaga kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)  Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)  Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)  Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)  Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)  Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)
 20. 20. Majlis Amanah Rakyat (MARA)  Bantu, latih, bimbing bumiputera dalam perniagaan
 21. 21. Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)  Laksana projek di bandar untuk pembangunan, penempatan, perdagangan dan perindustrian  Majukan kemudahan asas (kawasan rekreasi, tempat letak kereta)
 22. 22. Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)  Kursus asas / latihan untuk jadi usahawan  Sistem sokongan sistematik untuk peserta
 23. 23. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)  Maju / selaras pembangunan perindustrian  Beri nasihat kepada kerajaan tentang dasar, strategi perindustrian  Urus lesen, perlindungan tarif, pelepasan cukai import
 24. 24. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)  Pastikan barang bermutu dan selamat  Sampaikan maklumat penemuan baru dalam bidang pengeluaran
 25. 25. Institut Penyelidikan & Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)  Kajian tentang tanaman/ ternakan (kecuali getah & kelapa sawit)  Sediakan pembungkusan hasil keluaran  Sediakan kursus teknologi pengeluaran untuk tingkatkan produktiviti, kurangkan kos, tingkat kualiti barang.
 26. 26. Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)  Kajian berkaitan minyak sawit  Rancang dan bangunkan latihan / keperluan minyak sawit
 27. 27. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)  Bangunkan ekonomi negeri  Usahakan syarikat milik perbadanan  Sertai usahasama dengan syarikat tempatan & asing  Labur dalam saham syarikat
 28. 28. Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)  Tingkatkan sumber tenaga mahir  Rumus, galakkan program pembangunan sumber manusia berdasarkan Standard Kemahiran Kebangsaan NOSS.
 29. 29. Jenis Bantuan dan Kemudahan yang Disediakan oleh Kerajaan A. BIMBINGAN DAN LATIHAN B. PRASARANA C. KAJIAN DAN PENYELIDIKAN D. PINJAMAN KEWANGAN E. GALAKAN
 30. 30. A. BIMBINGAN & LATIHAN Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan •Majlis Amanah Rakyat (MARA) •Pengurusan •Pusat Daya Pengeluaran negara perniagaan •Perakaunan (PDPN) •Pusat pembangunan Usahawan •Latihan semasa Malaysia (MEDEC) •Pusat Latihan Belia (PLB) •Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) bekerja •Pengetahuan perniagaan •Kemahiran / persijilan
 31. 31. B. PRASARANA Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan •Perbadanan Kemajuan Ekonomi •Air / elektrik Negeri (PKEN) •Pengangkutan, •Perbadanan Pembangunan komunikasi Bandar (UDA) •Majlis Amanah Rakyat (MARA) •Tenaga Nasional Berhad (TNB) •Puas Berhad •Projek Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) •Ruang niaga •Tapak industri
 32. 32. C. KAJIAN DAN PENYELIDIKAN Agensi kerajaan •SIRIM Jenis bantuan & kemudahan •MPOB •Kawal mutu barang kilang •Buat kajian hasil getah, kelapa •FRIM sawit, kayu, pertanian, ikan dan padi. •MARDI •LPN •LKIM
 33. 33. D. PINJAMAN KEWANGAN Agensi kerajaan •MARA •Bank Pertanian •BPIMB •Jaminan Kredit Malaysia (JKM) •MIDF Jenis bantuan & kemudahan •Pinjaman kewangan •JKM = penjamin usahawan yang pinjam wang dari bank
 34. 34. E. GALAKAN Agensi kerajaan •MIDA •MEXPO •PKEN Jenis bantuan & kemudahan •Taraf perintis = tidak kena cukai beberapa tahun pertama •Duti import untuk barang import. Supaya barang tempatan boleh bersaing •Kuota = hadkan barang import •Galakan eksport : kurang cukai eksport supaya lebih banyak barang tempatan dieksport.
 35. 35. KEUSAHAWANAN Asas Keusahawanan Ciri Utama Usahawan Pengertian Keusahawanan Perbezaan Peranan Kerajaan Dalam membantu Usahawan Usahawan Dalam negeri Bidang kegiatan Usahawan Kelebihan Usahawan Dari makan gaji Biodata usahawan berjaya

×