бие дааж хийх даалгавар

461 views

Published on

Бие дааж хийх даалгавар

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

бие дааж хийх даалгавар

  1. 1. Математикийн тест А­хувилбар /11­р анги/   Хугацаа­80 минут1. Худалдагчийн зарсан даавууны 34 нь15 метр бол хэдэн метр даавуу зарсан бэ?  А. 30  В. 35  С. 40  D. 20  Е. 252. Дараах тоонуудын хамгийн их ерөнхий хуваагдлыг ол.   60, 80, 48, 90    А. 1  B. 2  C. 3  D. 5  E. 103. 6299х2­12600х+6301=0 тэгшитгэлийн дискриминантыг ол. A. 4  B. ­4  C. 2  D. ­24. P(x)∙P(2x)=2x2+3x+c бол с = ? А. 2  В. 1  С. 3  D. ­1  Е. ­25. Ромбын диагоналиуд: A. Заавал перпендикуляр байдаг  B. Огтлолцдоггүй  C. Ямар ч хамаагүй өнцгөөр огтлолцож болно D. Ямар ч хамаагүй өнцгөөр заавал огтлолцоно6. АUВ = {1, 2, 3, 4}, АUC = {2, 3, 5, 6} бол А U (B∩C) = ? А. ⊘  В. {1, 2, 3, 4, 5, 6}  C. {5, 6}  D. {2, 3}  Е. {3, 5}7. 12­д хуваагдах тоог заагаарай. A. 31600294  B. 31600295  C. 35721168  D. 727301008. Банканд 1000000 төг 3 жил хадгалахад банк эхний жил 17%, дараагийн жилүүдэд 15% хүү боджээ. Хэдэн төг болсон вэ? A. 1000000  B. 1570155  C. 1470000  D. 15473259. 12; 2+12;…………. төгсгөлөг арифметик прогрессийн нийлбэр 50002 бол хэдэн гишүүнтэй вэ? A. 100 B. 95 C. 90 D. 5000 10. f :r→r, f(x) = [[ +1−3] + 2 бол f(6)=?  А. ­3  В. ­2  С. ­1  D. 2  Е. 410. 3log3(x+3) +   2−6с+9 = 6 тэгшэтгэлийг үнэн байлгах а –ийн бүх утгыг ол. А. ]­3;+∞[  B. ]­3;3]  C. [­3;3]  D. ]­∞;+ ∞[11. y=; 2−4x+7 функцийн утга мужийг ол  A. (­∞ :3]  B. (­∞:3[  C. [3:+ ∞)  D. [­3:3]  E. ]­3:3]    12. ABCV­ийн AB=8 BC=6 ба AC тал багтсан тойргын төвөөс 135 градус өнцгөөр харагдав. AC=? A. 8  B. 6  C. 10  D. 1513. 12 см суурьтай 8 см өндөртэй адил хажуут гурвалжинд багтсан тойрогт суурьтай // шүргэгч татжээ. Уг шүргэгчийн гурвалжин дотор орших хэрчмийн уртыг ол.  A. 10 см  B. 5 см  C. 2 см  D. 3 см  E. 4 см14. Нэг сурагч 10 өдрийн дотор 4 шалгалт өгөхдөө нэг өдөрт нэг л шалгалт өгнө гэж бодвол шалгалтын хувиараа хэдэн янзаар зохиож болох вэ?  A. 5040  B. 2040  C. 3050  D. 1020  E.100015. a+b+c=24, abc=300, 1   + 1а = о15 бол с тоог ол.  А. 15  В. 5  С. 3  D. 12  Е. 4  →16. limm ∞   2+555+2−−−++ =0 бол m + n = ?  А. 1   В. 2  С. ­3  D. ­2  Е. ­417. АВСД трапецийн АВ = 8 см, ВС = 4 см, СД = ДА = 3 см болSАВСД = ? А. 12  В. 13,2  С. 15  D. 15,4 Е. 26,418. 1, 2­р крант хамт савыг 8 цагт, 3­р крант дангаараа (а) цагт дүүргэдэг ба, 1,2,3­р крантууд бүгд 3 цаг (bc) минутад дүүргэнэ. 19. (  c = (н2+а−2)үүр−2 функцийн экстремумыг ол   A.   (   c =   , +а−2 =ү а=? b=? B.   (   c =   , +а−2 =ү  ж c=? d=? e=? ж=?

×