Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦАХИМ ТЕСТСургууль:    ЗүүнбаянАнги,бүлэг:     8      Хичээлийн нэр:Сурагчын нэр:    x      Хичээли...
СТ   Мөнгөнчимэг   Математик   Гурвалжин
ЦАХИМ ТЕСТ:”Гурвалжин” сэдвийн танин мэдэхүйн түвшний                    Хариултын хуудас Асуулт   ...
b. 360                            d.   180Асуулт9Нэг гурвалжны нэг тал, түүнд налсан 2 өнцөг ...
ин мэдэхүйн түвшний тест   6       7   8   9  102f,3c,4b,5e,6a   b   d   c  aг ол?олно уу?    ...
нэг тал, түүнд налсан 2 өнцөг харгалзан Аль нь ч бишал ба хоорондох 2 өнцөгтэй харгалзанөтэй байх ямар шинж вэ?
ЦАХИМ ТЕСТ:”Гурвалжин” сэдвийн асуудлыг шийдвэрлэх түвш                     Хариултын хуудас  Асуул...
Асуулт815см, 10см, 7см талууд бүхий гурвалжны талуудын дундаж дээр оройтой гурвалжны Р=?a. 16см              ...
лыг шийдвэрлэх түвшний тест 6       7    8   9   102a,3d,4b    b    a   d   bл.йг ол.     1...
ройтой гурвалжны Р=?нь х бол уг гурвалжны P=?м бол АВС гурвалжны P=?
ЦАХИМ ТЕСТХувилбар-3Санамж:
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль:  Зүүнбаян       Нэр:        МөнгөнчимэгАнги:      8        Хичээ...
НЭЛГЭЭчимэгтикжин     ХУВИЛБАР-3:        ХУВИЛБАР-3:     асуулт оноо   хариулт       1    0  ...
Дүнгийн график харах
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль:  Зүүнбаян МөнгөнчимэгАнги:      8  МатематикБүлэг:      x ...
Й АНАЛИЗ,ГРАФИК                 Дүн харах           Анхаарах зүйл:         дахин бөглөх...
Gurvaljin test
Gurvaljin test
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gurvaljin test

899 views

Published on

"Гурвалжин" сэдвийн хүрээнд мэдлэг шалгах тест

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gurvaljin test

 1. 1. ЦАХИМ ТЕСТСургууль: ЗүүнбаянАнги,бүлэг: 8 Хичээлийн нэр:Сурагчын нэр: x Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.
 2. 2. СТ Мөнгөнчимэг Математик Гурвалжин
 3. 3. ЦАХИМ ТЕСТ:”Гурвалжин” сэдвийн танин мэдэхүйн түвшний Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт b a b a Зөв гурвалжин 1d,2f,3c,4b,5e,6aХувилбар-1Асуулт15см, 4см, 5см талууд бүхий гурвалжны хэлбэрийг тодорхойл.a. Зөв гурвалжин c. Тэгш өнцөгт гурвалжинb. Адил хажуут гурвалжин d. Элдэв талт гурвалжинАсуулт2Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 40 градус бол 3 дахь өнцгийг ол?a. 50b. 160c. 90d. 70Асуулт3Гурвалжныг талаар нь ангилахадаа илүүц хувилбар оруулсаныг олно уу?a. Зөв гурвалжин c.b. Тэгш өнцөгт d.Асуулт4Гурвалжныг өнцгөөр нь ангилахадаа илүүц хувилбар оруулсаныг олно уу?a. Зөв гурвалжин c.b. Тэгш өнцөгт d.Асуулт5Нөхөж гүйцээ.Талууд нь ч тэнцүү, өнцгүүд нь ч тэнцүү гурвалжныгАсуулт6Зөв харгалзуул.1 Тэгш өнцөгт a 5см, 4см, 5см2 Мохоо b 40 градус, 60 градус, 803 Зөв гурвалжин c 60, 60, 604 Хурц өнцөгт d 90 градус5 Элдэв талт e 3см, 5см, 7см6 Адил хажуут гурвалжин f 108 градусАсуулт7Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 30 градус бөгөөд түүний эсрэг тал нь 4см бол гипотa. 4см c. 2смb. 8см d. 3смАсуулт8Гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр ........... градус байна.a. 150 c. 90
 4. 4. b. 360 d. 180Асуулт9Нэг гурвалжны нэг тал, түүнд налсан 2 өнцөг нь нөгөө гурвалжны нэг тал, түүнд налсантэнцүү бол уг 2 гурвалжин ....................... байнаa. Төсөөтэй c. Тэнцүүb. Ялгаатай d. Аль нь ч бишАсуулт10Нэг гурвалжны 2 тал ба хоорондох өнцөг нь нөгөө гурвалжны 2 тал ба хоорондох 2 өнцөтэнцүү бол уг 2 гурвалжин тэнцүү байна гэдэг нь гурвалжин төсөөтэй байх ямар шинж вэa. ТӨТ c. ӨТӨb. ТТТ d. ӨӨӨ
 5. 5. ин мэдэхүйн түвшний тест 6 7 8 9 102f,3c,4b,5e,6a b d c aг ол?олно уу? Адил хажуут Элдэв талт олно уу? Хурц Мохоо гэнэ.см, 4см, 5см0 градус, 60 градус, 80 градус0, 60, 600 градуссм, 5см, 7см08 градусэг тал нь 4см бол гипотенузыг ол?
 6. 6. нэг тал, түүнд налсан 2 өнцөг харгалзан Аль нь ч бишал ба хоорондох 2 өнцөгтэй харгалзанөтэй байх ямар шинж вэ?
 7. 7. ЦАХИМ ТЕСТ:”Гурвалжин” сэдвийн асуудлыг шийдвэрлэх түвш Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт c d c a Адил хажуут 1c,2a,3d,4bХувилбар-1Асуулт1Зөв гурвалжны P=18см бол талын уртыг ол.a. 9см c. 6смb. 4,5см d. 3смАсуулт2Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 3см ба 4см бол түүний талбайг ол.a. 4b. 24c. 12d. 6Асуулт3Тэгш өнцөгт, адил хажуут гурвалжны катет нь 6 бол түүний талбайг ол.a. 9 c. 18b. 24 d. 36Асуулт4Гурвалжны суурь нь 9см ба түүнд буусан өндөр нь суурийнхаа 2/3-тай тэнцүү бол уг гурвa. 27 c. 40.5b. 54 d. 13.5Асуулт5Нөхөж гүйцээ.Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 45 градус бол энэ нь мөнАсуулт6Зөв харгалзуул. Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг 40 градус бол нөгөө 9см1 өнцөг нь хэд вэ a2 Зөв гурвалжны тал нь 3см бол приметр нь хэд вэ? b33 Гурвалжны өндөр нь 2 ба талбай нь 5 бол суурийг ол. c 50 Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 7 ба талбай нь 54 10,5 бол нөгөө катетыг ол. dАсуулт7Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 30 градус бөгөөд түүний эсрэг тал нь 4см бол гипотa. 4см c. 2смb. 8см d. 3см
 8. 8. Асуулт815см, 10см, 7см талууд бүхий гурвалжны талуудын дундаж дээр оройтой гурвалжны Р=?a. 16см c. 9смb. 32см d. 8смАсуулт932см.кв талбайтай адил хажуут, тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз нь х бол уг гурвалжныa. 8+х c. 32+хb. 64+х d. 16+хАсуулт10АВС гурвалжны талуудын дундаж дээр оройтой гурвалжны P=18см бол АВС гурвалжныa. 9см c. 54смb. 36см d. 18см
 9. 9. лыг шийдвэрлэх түвшний тест 6 7 8 9 102a,3d,4b b a d bл.йг ол. 18 36-тай тэнцүү бол уг гурвалжны талбайг ол. 40.5 13.5 гурвалжин үүснэ.мг тал нь 4см бол гипотенузыг ол?
 10. 10. ройтой гурвалжны Р=?нь х бол уг гурвалжны P=?м бол АВС гурвалжны P=?
 11. 11. ЦАХИМ ТЕСТХувилбар-3Санамж:
 12. 12. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: Зүүнбаян Нэр: МөнгөнчимэгАнги: 8 Хичээлийн нэр: МатематикБүлэг: x Хичээлийн сэдэв: ГурвалжинҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-2: ХУВИЛБАР-2: асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 2 зөв 1 1 зөв 2 2 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 6 3 зөв 6 1 зөв 7 2 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөв 10 1 зөв авах оноо 15 авах оноо 10 авсан оноо 15 авсан оноо 10 зөв хариулт 10 зөв хариулт 10 буруу хариулт 0 буруу хариулт 0 хувь 100 хувь 100 үсэг үнэлгээ A үсэг үнэлгээ A Маш сайн байна. БАЯР Маш сайн байна. БАЯР ХҮРГЭЕ. ХҮРГЭЕ.Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.
 13. 13. НЭЛГЭЭчимэгтикжин ХУВИЛБАР-3: ХУВИЛБАР-3: асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 7 8 9 10 авах оноо 10 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 5 хувь 0 үсэг үнэлгээ F Муу байна, дахин хийнэ үү!
 14. 14. Дүнгийн график харах
 15. 15. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль: Зүүнбаян МөнгөнчимэгАнги: 8 МатематикБүлэг: x ГурвалжинҮнэлгээ харах хэсэг: асуулт хариулт Зөв хариулт нь: 1 зөв Адил хажуут гурвалжин 2 зөв 50 3 зөв Тэгш өнцөгт 4 зөв Зөв гурвалжин 5 зөв Зөв гурвалжин 6 зөв 1d,2f,3c,4b,5e,6a
 16. 16. Й АНАЛИЗ,ГРАФИК Дүн харах Анхаарах зүйл: дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй

×