11 р ангийн математикийн хичээлийн тест

9,564 views

Published on

11-р анги

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,252
Actions
Shares
0
Downloads
280
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 р ангийн математикийн хичээлийн тест

 1. 1. 11-р анги Хугацаа: 90 минут А хувилбар1.52 модтой хөзрөөс таамгаар нэг хөзөр авахад тэр нь “цэцэг” байх магадлалыг ол. А. 0.5 Б. 0 В. 0.25 Г. 12.x2-x-30=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол. А. 30 Б. –30 В. 1 Г. -13.03x2+2xdx А. 18 Б. 8 В. 0 Г. 134.fx=x2-3xx+2 бол f/-1=? А. 11 Б. 4 В. 1 Г. -15.limx→0x3+27xx2+3x А. 9 Б. -9 В. 3 Г. -126.Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 3 ба гипотенуз нь 5 бол гурвалжны приметрийг ол. А.15 Б. 12 В. 9 Г. 117.33125-28=? А. 19 Б. 11 В. 172 Г. 6158.a1=132 ;d=5 бол a21=? А. 27 Б. 232 В. 32 Г. 237
 2. 2. 9.x2+y2-4y-5=0 тэгшитгэлээр өгөгдсөн тойргийн диаметрийг ол. А. 10 Б. 8 В. 42 Г. 610. A(-2;-5), B(2;3), C(6;-1) бол АВС гурвалжны хувьд BD медианыг ол. А.4 Б.5 В. 6 Г. 711. fx=cos3x бол f-π3=? А. 1 Б. -3 В. 0 Г. 312. cos7500=? А.1 Б. 0,5 В. 32 Г. 2213.log2x+2+log2x=3 . А.2 Б. -4 В. 4 Г. -4;214.2∙8x-3>2 . А.x>313 Б. x>3 В. x>323 Г. x>115.Гурван сургууль нийт 1380 сурагчтай. I нь II-аас 2 дахин олон ба III нь I-ээс 120 сурагчаар цөөнбол III сургуулийн сурагчийн тоог ол. А. 300 Б.600 В. 480 Г.56016.Барааны үнэ эхлээд 20%, дараа нь 5%-иар нэмэгдсэн бол нийт хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? А. 20% Б.25% В. 26% Г.125%17. x+y=? А.7 Б.-7 В.11 Г. -11
 3. 3. 18.Цилиндрийн суурийн диаметр 6 ба өндөр нь 7 бол түүний эзэлхүүнийг ол. А. 63π Б. 21π В. 42π Г. 252π19.34∙2781∙3-1-30 А. 80 Б.81 В. 26 Г.2420.a=-1; b=-2 бол 2a-b2-6a2a-b=? А. 16 Б.-16 В.0 Г.-5 Жич: Бодлого бүр 1 оноо Танд амжилт хүсье 11-р анги Хугацаа: 90 минут Б хувилбар1.52 модтой хөзрөөс таамгаар нэг хөзөр авахад тэр нь “хар өнгө” байх магадлалыг ол. А. 0.5 Б. 0.25 В. 1 Г. 01. x2+x-30=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол. А. 30 Б. -30 В. 1 Г. -1
 4. 4. 1.02x2-3xdx А. 9 Б. 823 В. 3 Г. -3132.fx=x2-32x+1 бол f/-2=? А. 29 Б. 35 В. 3 Г. -33.limx→0x3+8xx2+2x А. 4 Б. 2 В. 8 Г. 64.Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 4 ба гипотенуз нь 5 бол гурвалжны приметрийг ол. А.15 Б. 11 В. 12 Г. 95.5364+312=? А. 26 Б. 14 В. 82 Г. 346.a1=117 ;d=4 бол a26=? А. 21 Б. 217 В. 17 Г. 2137.x2+y2-6x+5=0 тэгшитгэлээр өгөгдсөн тойргийн диаметрийг ол. А. 4 Б. 8 В. 42 Г. 68. A(-2;-3), B(-2;3), C(4;1) бол АВС гурвалжны хувьд BD медианыг ол. А.4 Б.5 В.7 Г. 69.fx=sin3x бол f-π3=? А. 3 Б. 1 В. -3 Г. 0
 5. 5. 10.sin11400=? А.1 Б.0,5 В. 32 Г. 2211.log3x+8+log3x=2 . А.1 Б. -9 В. -1 Г. -9;112. 5∙25x-3>1 . А.x>212 Б. x>3 В. x>312 Г. x>113.Гурван сургууль нийт 1270 сурагчтай. I нь II-аас 2 дахин олон ба III нь I-ээс 120 сурагчаар олонбол III сургуулийн сурагчийн тоог ол. А. 230 Б.480 В. 460 Г.58014.Барааны үнэ эхлээд 25%, дараа нь 20%-иар нэмэгдсэн бол нийт хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? А. 145% Б.45% В. 50% Г.5%15. x+y=? А.7 Б.-7 В.11 Г. -1116.Цилиндрийн суурийн диаметр 8 ба өндөр нь 5 бол түүний эзэлхүүнийг ол. А. 320π Б. 40π В. 20π Г. 80π17.52∙125625∙5-2-50 А. 125 Б.123 В. 124 Г.12618.a=-1; b=-5 бол 2a+b2-5b2a-b=? А. 116 Б.-176 В.184 Г.124 Жич: Бодлого бүр 1 оноо Танд амжилт хүсье
 6. 6. 11-р анги Хугацаа: 90 минут В хувилбар1.52 модтой хөзрөөс таамгаар нэг хөзөр авахад тэр нь “дөрвөлжин” байх магадлалыг ол. А. 1 Б. 0.5 В. 0.25 Г. 0.41.x2+x-24=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол. А. 24 Б. -24 В. 10 Г. -22.04x3-4xdx А. 64 Б. 32 В. 16 Г. 963.fx=2x2-1x+2 бол f/-1=? А. 1 Б. 9 В. 3 Г. -14.limx→0x3-27xx2-3x А. 9 Б. -9 В. 3 Г. -125.Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 8 ба гипотенуз нь 10 бол гурвалжны приметрийг ол . А.30 Б. 24 В. 18 Г. 206.4327-520=? А. 22 Б. 2 В. 165 Г. 93
 7. 7. 7.a1=132 ;d=7 бол a21=? А. 272 Б. -8 В. 279 Г. -158.x2+y2+10x+9=0 тэгшитгэлээр өгөгдсөн тойргийн диаметрийг ол. А. 10 Б. 8 В. 42 Г. 69.A(0;-4), B(-2;3), C(2;2) бол АВС гурвалжны хувьд BD медианыг ол. А.3 Б.4 В.5 Г. 610.fx=sin2x бол f-π4=? А. 1 Б. 0 В. -1 Г. 211. tg5850=? А.0 Б.1 В.-1 Г. 312.log4x-6+log4x=2 . А.2 Б. -2 В. 8 Г. -2;813.3∙27x-3>1 . А.x>223 Б. x>3 В. x>323 Г. x>114.Гурван анги нийт 101 сурагчтай. “а” бүлэг нь “б”-ээс 2-оор олон ба “в” нь “а”-аас 5-аар цөөнсурагчтай бол “в” бүлгийн сурагчийн тоог ол. А. 30 Б.31 В.33 Г.3615. Барааны үнэ эхлээд 40%, дараа нь 15%-иар нэмэгдсэн бол нийт хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? А. 155% Б.55% В. 61% Г.161%16. x+y=? А.7 Б.-7 В.-11 Г. 11
 8. 8. 17.Цилиндрийн суурийн диаметр 6 ба өндөр нь 5 бол түүний эзэлхүүнийг ол. А. 30π Б. 45π В. 80π Г. 15π18.23∙32128∙2-4-20 А. 30 Б.31 В.32 Г.919.a=-1; b=4 бол 2a-3b2+6b2a-b=? А. 52 Б.48 В.44 Г.76 Жич: Бодлого бүр 1 оноо Танд амжилт хүсье 11-р анги Хугацаа: 90 минут Г хувилбар1.52 модтой хөзрөөс таамгаар нэг хөзөр авахад тэр нь “тамга” байх магадлалыг ол. А. 1,3 Б. 126 В. 213 Г. 1131.x2+10x+24=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн үржвэрийг ол. А. 24 Б. -10 В. 2 Г. -24
 9. 9. 2.03x2-4xdx А. 9 Б. -9 В.27 Г. -273.fx=x2+3xx-4 бол f/-2=? А. -12 Б. -36 В. 36 Г. 124.limx→0x3+xx2+x А. 3 Б. -4 В. 1 Г. -35.Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 6 ба гипотенуз нь 10 бол гурвалжны приметрийг ол. А.20 Б. 18 В. 24 Г. 266.738+728=? А. 28 Б. 72 В. 122 Г. 07.a1=122 ;d=9 бол a11=? А. -32 Б. 32 В. 212 Г. -2128.x2+y2-14x+48=0 тэгшитгэлээр өгөгдсөн тойргийн диаметрийг ол. А. 10 Б. 8 В. 42 Г. 29.A(-1;-2), B(2;3), C(5;-4) бол АВС гурвалжны хувьд BD медианыг ол. А.3 Б.4 В. 5 Г. 6
 10. 10. 10.fx=cos2x бол f-3π4=? А. -2 Б. 0 В. 2 Г. -111. ctg6750=? А.0 Б.-1 В.1 Г. -312.log2x-14+log2x=5 . А.16 Б. -2 В. 2 Г. -2;1613.2∙4x-3>4 . А.x>312 Б. x>3 В. x>212 Г. x>114.Гурван сургууль нийт 1034 сурагчтай. I нь II-аас 2 дахин олон ба III нь I-ээс 21 сурагчаар цөөнбол III сургуулийн сурагчийн тоог ол. А. 301 Б.422 В. 401 Г.42315.Барааны үнэ эхлээд 20%, дараа нь 15%-иар нэмэгдсэн бол нийт хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? А. 38% Б.138% В. 35% Г.135%16. x+y=? А.-7 Б.7 В.11 Г. -1117.Цилиндрийн суурийн диаметр 10 ба өндөр нь 4 бол түүний эзэлхүүнийг ол. А. 40π Б. 400π В. 100π Г. 20π18.72∙34349∙7+70 А. 50 Б.51 В. 49 Г.4819.a=-2; b=3 бол a-3b2+6b2a-b=? А. 63 Б.67 В.-5 Г.40
 11. 11. Жич: Бодлого бүр 1 оноо Танд амжилт хүсье

×