Successfully reported this slideshow.

Big Book1

201 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Big Book1

  1. 1. âù¢ù êî¢îñ¢ ? எழுதியவர் : திருமதி சுமதி சிவா குமார்
  2. 2. âù¢ù êî¢îñ¢ ? ஒரு பண்ணை வீட்டில் எலி ஒன்று வசித்து வந்தது . ஒருநாள் அதற்கு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது .
  3. 3. அது வெளியே போனது . அங்கே ஒரு குதிரையைப் பார்த்தது . நீங்களா சத்தம் போட்டீர்கள் ?

×