Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multi Kulti Sofia Map

Multi Kulti Kitchen’s new exciting project “Multi Kulti Map of Sofia” applies for financing at an event of WCIF’s Development Giving Circle on October 2. Please support us.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Multi Kulti Sofia Map

  1. 1. Мулти-култи карта на София Кейси Ангелова Бистра Иванова Ивелина Мечкарова Звезда Ванкова
  2. 2. От къде тръгна всичко?• Мулти-култи китчън - Неформалната културна платформа, поддържана изцяло от доброволци• Цели да стимулира междукултурния диалог и разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност чрез представяне на бита, кухнята и традициите на чужденците в България, и• да спомогне за интеграцията на чужденците в България и изграждането на информирано приемащо общество, приемащо позитивно културните различия.
  3. 3. Мулти-култи карта на София• Карта с чуждестранни и традиционно български ресторанти, кафенета, културни средища, магазини• Повишаване на видимостта на културното богатство на чуждестранните общности• Подпомагане на двустранния процес на интеграция – полезна за българи, за чужденци и за туристи
  4. 4. Кой ще бъде на картата?• Разработване на критерии за подбор на обектите - най-вече малки градски непопулярни бизнеси, свързани с традиционна храна• Картографиране на ресторанти, кафенета, културни средища, готварски курсове, магазини и др., принадлежащи на чуждестранните общности в България и типично български обекти
  5. 5. Визия• Използване на стила на Zona Urbana• Използване на всяко свободно пространство на картата за включване на информация за страните на произход на чужденците, за традиционната им кухня..• Всички селектирани по критериите обекти ще бъдат включени в картата безплатно• Оставане на пространство за реклама от страна на по-големи ресторанти, в случай че се нуждаем от още средства
  6. 6. Разпространение• Партньорство с BBC GoodFood в България, на МКК събития и чрез други партньори на МКК• София Free Tour• Онлайн чрез социалните мрежи и кулинарните блогове• Интерактивна версия с игрови елемент
  7. 7. Добавена стойност на картата• Подпомага интеграцията на чужденците• Дава достъп на българите до нови непознати общности и бизнеси• Нещо атрактивно, устойчиво и функционално, с добавена социална стойност!

×