Kemahiran berfikir

3,937 views

Published on

PowerPoint untuk subjek Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah menjadi penekanan utama dalam kurikulum sains KBSM. Ia bukan satu perkara yang baru atau program baru.. Kursus berkaitan telah banyak dijalankan , sama ada diperingkat pusat atau pun negeri. Tujuan adalah untuk meningkat lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains agar ia menjadi lebih berfikrah.
 • Peta minda tentang kandungan atau perkara yang dibincangkan dalam slot Pembelajaran berfikrah. Peserta kursus boleh memilih tajuk mengikut keutamaan. Walau bagaimanapun perbincangan adalah terhad kepada masa yang diperuntukkan. Perkara yg dikita bisa bincangkan adalah: (Bacakan)
 • Kenapa kita begitu menekankan kepada pembelajaran berfikrah dalam p&p sains mahupun mata pelajaran lain? Kita lihat senario sains dan teknologi pada ketika ini,… Senario ini memberikan input kepda kita apakah ciri utama individu dan masyarakat dan warga negara secara amnya yang boleh terus maju dan bersaing dipersada dunia yang berorientasikan sains dan teknologi pada masa ini dan pada masa akan datang. Pelajar yg macam mana? Guru yg macam mana? Doktor yg macam mana? Peniaga yg macam mama? Ibi bapa yg macam mana????
 • Berdasarkan kepada senario sains dan teknologi masa kini, tidak dapat kita nafikan lagi, ciri utama individu , masayrakat dan warga nrgara secara amnya adalah yg berfikrah. Mengikut Swartz&Parks ….(Bacakan)
 • Sir Winston Churchil pula mengatakan ..(bacakan) dan kita sudah melihat bahawa kenyataan ini adalah satu kenyataan yg tidak dapat disangkal...
 • Oleh kerana pelajar kita adalah merupakan aset kepada negara untuk masa yg akan datang, maka …(bacakan)
 • Amat membantu dlm memantapkan pemikiran dan menyedarkan individu tentang proses berfikir yang berlaku. Penyusun grafik : bentuk ilustrasi atau lukisan , dibina untuk menghubungkan idea dan konsep. (Rajah Venn, matriks, rajah pancaran dll) Soalan & penyoalan: pernyataan yang mencabar minda individu untuk memberi jawapan atau respons. ( soalan mencapah, menumpu) Peta minda : lakaran grafik pemikiran individu
 • Penilaian harus menilai penekanan utama kurikulum: Pengetahuan Kemahiran Sikap dan nilai murni Guru harus tahu soalan berbentuk menguji pengetahuan, kemahiran sikap dan nilai murni.
 • Proses pembelajaran yang melibatkan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penghayatan sikap saintifik dan nilai murni.
 • Apakah yang berlaku dalam minda kita apabila kita berhadapan dengan sesuatu objek misalnya?
 • Kemahiran berfikir

  1. 1. RANGKA Konsep Kemahiran KERJA Berfikir SENARIO Strategi Prinsip TIGA Berfikir PENDEKATAN ALAT KemahiranPengitlakan Proses Sains BERFIKIR Kemahiran PEMBELAJARAN Manipulatif Masalah BERFIKRAH Metakognisi Fakta KANDUNGAN PROSES Kemahiran Sosial Hukum KURIKULUM Kemahiran Berbahasa Teori Kemahiran PENILAIAN Matematik
  2. 2.  KEADAAN DUNIA BERUBAH BEGITU PESAT SEKALI MASYARAKAT GLOBAL SEMAKIN MENJADI SATU KENYATAAN KEHIDUPAN, MASYARAKAT DAN EKONOMI MENJADI LEBIH KOMPLEKS CIRI PEKERJAAN BERUBAH BEGITU PANTAS SETENGAH BIDANG PEKERJAAN TERHAPUS ATAU LENYAP BEGITU SAJA ILMU BARU DIHASILKAN SEMENTARA ILMU LAMA DIOLAH SEMULA PENEMUAN BARU BIDANG SAINS & TEKNOLOGI DILAPOR HAMPIR SETIAP HARI ZAMAN YANG TIDAK MENENTU MASA LALU MENJADI TIDAK BEGITU PENTING SEBAGAI PEDOMAN MASA DEPAN PENGETAHUAN & MAKLUMAT, BUKAN TANAH, BURUH DAN MODAL SEBAGAI INPUT YANG PENTING KEPADA SISTEM PENGELUARAN MODEN
  3. 3. WARGA YANG BERFIKRAHMEMPUNYAI PELUANG YANGLEBIH BAIK UNTUK BERJAYA DANMENCAPAI CITA-CITA DALAMKEHIDUPAN YANG SEMAKINBERORIENTASIKAN SAINS DANTEKNOLOGI Swartz & Parks, 1989
  4. 4. Empayar masa depanadalah empayarpemikiran … Sir Winston Churchill
  5. 5. KEUTAMAAN SEHARUSNYADIBERIKAN KEPADABAGAIMANA PELAJAR BELAJARDAN BAGAIMANA PELAJARBERFIKIR
  6. 6. Digunakan untuk membantu berfikirdengan lebih sistematik dan tersusun Jenis Alat Berfikir: • Penyusun Grafik • Soalan dan Penyoalan • Peta Minda
  7. 7. Aspek yang dinilai dalam P&PSains:  Pengetahuan  Kemahiran  Sikap dan Nilai
  8. 8. PEMBELAJARAN BERFIKRAHMENYEPADUKAN KANDUNGAN DANPROSES SEBAGAI PENDEKATANUTAMA Resnick, 1989
  9. 9.  APAKAH OBJEK ITU? APAKAH KEGUNAANNYA? BAGAIMANA MENGGUNAKANNYA? ADAKAH IA MEMBERI MANFAAT?  PENGETAHUAN [ APA YANG ANDA TAHU TENTANG OBJEK ITU? ]  KEMAHIRAN [ MENYOAL DIRI SENDIRI TENTANG OBJEK ITU ]  SIKAP ATAU NILAI [ KEINGINAN UNTUK MENGETAHUI TENTANG OBJEK ITU ]
  10. 10. PENGETAHUANKEMAHIRAN SIKAP/ KOGNITIF NILAI
  11. 11. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS KREATIF MENCIRIKAN  MENJANA IDEA MEMBANDING & MEMBEZAKAN  MENGHUBUNGKAIT MENGUMPUL & MENGELAS  MEMBUAT INFERENS MEMBUAT URUTAN MENAAKUL  MERAMALKAN MENYUSUN IKUT KEUTAMAAN  MEMBUAT HIPOTESIS  INDUKTIF MENGANALISIS  MENSINTESISKAN  DEDUKTIF MENGESAN KECONDONGAN  MENGITLAK MENILAI  MEMBUAT GAMBARAN MENTAL MEMBUAT KESIMPULAN  MENGANALOGIKAN  MEREKA CIPTA STRATEGI BERFIKIR  MENGKONSEPSI  MENYELESAIKAN MASALAH  MEMBUAT KEPUTUSAN
  12. 12. KEMAHIRAN SAINTIFIK KEMAHIRAN KEMAHIRAN PROSES SAINS MANIPULATIF Memerhati  Mengguna & mengendali Mengelas peralatan sains & bahan Mengukur & menggunakan dengan betul nombor  Menyimpan peralatan sains Membuat inferens & bahan dengan betul & selamat Meramal  Membersihkan peralatan Berkomunikasi sains dengan cara yang Menggunakan betul perhubungan ruang &  Mengendali spesimen masa hidup & bukan hidup Mentafsir maklumat dengan betul dan cermat Mendefinisi secara operasi  Melakar spesimen, bahan Mengawal pembolehubah & peralatan sains dengan Membuat hipotesis tepat mengeksperimen
  13. 13. BERFIKIR TENTANG PROSESBERFIKIRTujuan StrategiMembantu mengawal Merancang pemikirandan menjalankan Memantau pemikiranproses berfikirdengan berkesan Menilai pemikiran Pendekatan Dengan bimbingan guru Guru & pelajar merancang bersama Kolaborasi antara pelajar
  14. 14. KEMAHIRAN PROSES KEMAHIRAN BERFIKIRSAINS • MENCIRIKANMEMERHATI • MEMBANDING & MEMBEZAKAN • MENGHUBUNGKAITKAN • MEMBANDING & MEMBEZAKANMENGELASKAN • MENGUMPUL & MENGELASKAN • MENCIRIKANMENGUKUR & MENGGUNAKAN • MEMBANDING & MEMBEZAKANNOMBOR • MENGHUBUNGKAIT • MEMBANDING & MEMBEZAKANMEMBUAT INFERENS • MENGANALISIS • MEMBUAT INFERENS • MENGHUBUNGKAITKANMERAMALKAN • MEMBUAT GAMBARAN MENTALBERKOMUNIKASI • SEM UA KEMAHIRAN BERFIKIT
  15. 15. KEMAHIRAN PROSES KEMAHIRAN BERFIKIRSAINSMENGGUNA PERHUBUNGAN • MEMBUAT URUTANRUANG & MASA • MENYUSUN MENGIKUT KEUTAMAAN • MEMBUAT KESIMPULANMENTAFSIR DATA • MENGITLAKMENDEFINISI SECARA • MENGANALOGIOPERASI • MEMBUAT GAMBARAN MENTAL • MENGANALISIS • MENCIRIKAN • MEMBANDING & MEMBEZAKANMENGAWAL PEMBOLEHUBAH • MENGHUBUNG KAIT • MENGANALISIS • MEMBUAT HIPOTESISMEMBUAT HIPOTESIS • MERAMALMENGEKSPERIMEN • SEMUA KEMAHIRAN BERFIKIR
  16. 16. BIDANG CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANPEMBELAJARAN PEMBELAJARANKEPELBAGAIAN 1. MEMAHAMI KEPELBAGAIANHIDUPAN & HIDUPAN DI BUMIPENGELASANNYA ARAS 1 • Menerangkan kepelbagaian Memadankan tumbuhan & hidupan dalam suatu habitat haiwan dengan habitat • Mengenal pasti habitat pelbagai hidupan Mengumpulkan & ARAS 2 mentafsirkan data • Menyatakan ciri am pelbagai kepelbagaian rupa & saiz hidupan manusia … …. • Menerangkan kepelbagaian dalam ciri am hidupan ARAS 3 • Menerangkan kepentingan kepelbagaian kehidupan
  17. 17. BIDANG CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANPEMBELAJARAN PEMBELAJARANKEPELBAGAIAN 2. MENSINTESIS SISTEMHIDUPAN & PENGELASAN HIDUPANPENGELASANNYA ARAS 1 • Mengelaskan pelbagai haiwan Memadankan tumbuhan & berdasarkan ciri sepunya haiwan dengan habitat • Mengelaskan pelbagai tumbuhan berdasarkan ciri Mengumpulkan & sepunya mentafsirkan data • Membina sistem pengelasan kepelbagaian rupa & saiz manusia … ….
  18. 18. BIDANG CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANPEMBELAJARAN PEMBELAJARANKEPELBAGAIAN 3. MENILAI SISTEM PENGELASANHIDUPAN & HIDUPAN YANG DIBINA OLEH AHLIPENGELASANNYA SAINS ARAS 1 • Mencerakinkan sistem Memadankan tumbuhan & pengelasan haiwan yang telah haiwan dengan habitat dibina oleh ahli sains • Mencerakinkan sistem pengelasan tumbuhan yang Mengumpulkan & dibina oleh ahli sains mentafsirkan data kepelbagaian rupa & saiz ARAS 2 manusia … …. • Membanding dan membezakan sistem pengelasan yang dibina oleh ahli sains
  19. 19. KONSEP, PRINSIP & APLIKASI SIKAP & NILAI MURNI KEMAHIRAN SAINTIFIKSAINSPENGELASAN BENDA-BENDA Membuat pemerhatianHIDUP dengan tepat terhadapPengelasan benda-benda sifat dan ciri pada haiwanhidup kepaa haiwan dan untuk :tumbuhan dan seterusnya i. Mengelaskannyakepada kelas-kelasnya kepada vertebrata danberdasarkan sifat dan ciri invertabratayang sama ii. Mengelaskannya kepada kelas-kelasHaiwan dikelaskan kepada vertebratavertebrata dan invertebrata. iii. Mengenal pasti sertaKumpulan vertebrata menamakan haiwandibahagikan kepada kelas invertebrataikan, amfibia, reptilia, burungdan mamalia
  20. 20. KONSEP, PRINSIP & APLIKASI SIKAP & NILAI MURNI KEMAHIRAN SAINTIFIKSAINSManusia juga mempunyai ciri-ciri mamaliaNOTA:Manusia tidak seharusnyadijadikan contoh haiwanmamaliaBagi invertebrata memadaimemberikan pelbagai contohhaiwan invertebrata tanpamengelaskannya lagi
  21. 21. 1. MENGAJAR CARA BERFIKIR [ PELAJAR MEMPELAJARI TENTANG PERINCIAN KBSB ]2. MENGAJAR UNTUK BERFIKIR [ PELAJAR MENGALAMI PROSES BERFIKIR ]3. MENGAJAR TENTANG BERFIKIR [ PELAJAR MENGAWAL SERTA MENGURUS PROSES BERFIKIR ]
  22. 22.  SEMAKIN EKSPLISITNYA PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR SEMAKIN BESAR KESANNYA KEPADA PELAJAR SEMAKIN BANYAK PENGAJARAN YANG MERANGKUMKAN SUASANA BERFIKRAH SEMAKIN TINGGI KESEDARAN PELAJAR TENTANG KEPENTINGAN BERFIKIR SECARA BERSISTEM SEMAKIN BANYAK PENGAJARAN BERFIKIR DISEPADUKAN DENGAN KANDUNGAN SEMAKIN RAMAI PELAJAR MEMIKIRKAN APA YANG MEREKA SEDANG PELAJARI Swartz & Parks, 1989
  23. 23.  MEMPERKENALKAN KBSB/KPS MEMPRAKTIKKAN KBSB/KPS DENGAN BIMBINGAN GURU MEMPRAKTIKKAN KBSB/KPS TANPA BIMBINGAN GURU MENGAPLIKASIKAN KBSB/KPS DALAM SITUASI BARU DAN DIPERKEMBANGKAN DENGAN BIMBINGAN GURU KBSB/KPS DIGUNAKAN BERSAMA DENGAN KEMAHIRAN YANG LAIN UNTUK MENCAPAI TUGASAN BERFIKIR

  ×