Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1

1,150 views

Published on

www.muiswerk.nl/praktijkgerichtlezen

Praktijkgericht Lezen 1

Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen.

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken. Ook Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1 is zo gestructureerd.

De keuze voor Praktijkgericht Lezen is gemaakt, omdat we het van belang vinden dat ook laaggeletterde (jong)volwassenen vaardigheden en strategieën kunnen inzetten, die nodig zijn om informatie te begrijpen en die te kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Ook al is het lezen voor deze leerlingen moeilijk, het goed interpreteren van illustraties, beelden en tekstkenmerken helpt om informatie op straat, in winkels of op het werk ook voor hen toegankelijk te maken.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1

 1. 1. Welkom!<br />Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen.<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 2. 2. 2 toetsen<br />54 oefeningen<br />585 verschillende vragen<br />100 gesproken uitlegschermen<br />Slimme didactiek.<br />Oefenprogramma’s<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 3. 3. Diagnostische toetsen <br />Persoonlijk oefenprogramma<br />Uitgebreide uitleg voor de oefening<br />Feedback met extra uitleg<br />Ongelimiteerd oefenen<br />Optimaal aan je zwakke plekken werken.<br />Uitgangspunten<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 4. 4. (Jong)volwassen leerlingen in het Praktijkonderwijs<br />Deelnemers aan WSW-projecten<br />Deelnemers in de Volwasseneneducatie<br />Lezen op niveau 1F.<br />Doelgroep<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 5. 5. Het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen.<br />Toepassen in het dagelijks leven.<br />Omschrijving<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 6. 6. Na het maken van een deeltoets beslist het programma welke stof de student beheerst<br />en welke niet. <br />Over de stof die de student onvoldoende beheerst selecteert het programma maximaal 20 oefeningen. <br />Diagnostische toets & persoonlijk oefenplan.<br />Hoe werkt het?<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 7. 7. De oefeningen beginnen met een korte toelichting van het deelgebied van de stof, direct daarna wordt geoefend in één van de oefenvormen.<br />Uitgebreide uitleg van de stof.<br />Hoe werkt het?<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 8. 8. Bij ieder antwoord krijgt de leerling directe feedback, waar mogelijk wordt een fout antwoord verklaard en de correcte methode aangegeven.<br />Gerichte feedback.<br />Hoe werkt het?<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 9. 9. Bij een voldoende hoge score verdwijnen de steeds variërende oefeningen uit het persoonlijk oefenprogramma. <br />Oefeningenlijst in Praktijk-gericht Lezen 1 wanneer een oefening is geselecteerd verschijnt rechts in het scherm informatie over de oefening.<br />Wegspelen van oefeningen.<br />Hoe werkt het?<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 10. 10. Voortgangsoverzicht:<br />Behaalde niveau t.o.v. doel<br />Hoe lang is er geoefend<br />Situatie nu en eerder<br />Uitgebreide score-overzichten & voortgangsrapportages.<br />Voortgang<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 11. 11. Methode onafhankelijk!<br />De lesstof<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 12. 12. Teksten herkennen<br />Herkennen van tekstsoorten aan de hand van onderwerp, tekstkenmerken, illustraties of foto’s.<br />Kenmerken bij verschillende tekstsoorten.<br />Rubriek A<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 13. 13. Pictogrammen en logo's<br />Begrijpen van pictogrammen voor functioneel gebruik in het alledaagse leven.<br />Druk op <br />voor een tip.<br />Rubriek B<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 14. 14. Verkeersborden (1)<br />Voorspellen van de betekenis door de kleur, de vorm en de afbeelding op het bord.<br />Wat wordt er verwacht van de leerling in het verkeer. <br />Regels voor alle weggebruikers.<br />Rubriek C<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 15. 15. Verkeersborden (2)<br />Verkeersborden met woorden oefenen.<br />Lees de teksten op de verkeersborden.<br />Rubriek D<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 16. 16. Borden op het werk<br /> De kleur, de vorm en de afbeelding op het bord helpen te voorspellen wat de betekenis van het bord zal zijn en wat dus van de leerling verwacht wordt op het werk of stage. <br />Beschikbare informatie begrijpen en toepassen.<br />Rubriek E<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 17. 17. Weerkaarten<br />Informatie met een combinatie van woorden, getallen en symbolen. <br />Begrippen kennen: noorden, zuiden, temperatuur, windrichting, windkracht, bewolking etc. <br />Betekenissen van symbolen.<br />Lezen van een weerkaart.<br />Rubriek F<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 18. 18. Wenskaarten<br />Op wenskaarten staan moeilijke woorden zoals: beterschap, gecondoleerd, gefeliciteerd. <br />Combinaties maken tussen tekst, illustratie, kleuren etc. om zo de kaart goed te lezen en te begrijpen.<br />Kies de goede kaart bij de gelegenheid.<br />Rubriek G<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 19. 19. Informatie in de winkel<br />In winkels staan veel teksten met informatie, die helpen om de weg in de winkel te vinden.<br />Bij de tekst staan er vaak foto’s, plaatjes die de tekst helpen verduidelijken. <br />Hoe lees je een betaalbon?<br />Rubriek H<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 20. 20. Reclame<br />Waar moet je op letten? <br />Is dit product met korting echt wel goedkoop? <br />Welke woorden komen vaak voor in reclame?<br />Lange woorden ontleden en begrijpen.<br />Rubriek I<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 21. 21. De krant lezen<br />Woorden in kranten zijn soms moeilijk en teksten zijn vaak lang. <br />De inhoud van vereenvoudigde krantenartikelen voorspellen en begrijpen door gebruik te maken van de informatie van foto’s, koppen, tussenkoppen en belangrijke woorden.<br />Een krant lezen is lastig.<br />Rubriek J<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 22. 22. Muiswerk Praktijkgericht Lezen is gemaakt voor volwassenen met grote leesachterstanden. Vooral vanuit de roc's kwam hier veel vraag naar. We hebben al programma's om het begrijpend lezen op beginners niveau te oefenen, maar die programma's zijn echt gemaakt voor kinderen. De vormgeving en de teksten zijn hier ook op afgestemd. Praktijkgericht Lezen ziet er veel serieuzer uit en de inhoud van de teksten is afgestemd op het leven van volwassenen. <br />De keuze voor Praktijkgericht Lezen is gemaakt, omdat we het van belang vinden dat ook laaggeletterde (jong)volwassenen vaardigheden en strategieën kunnen inzetten, die nodig zijn om informatie te begrijpen en die te kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Ook al is het lezen voor deze leerlingen moeilijk, het goed interpreteren van illustraties, beelden en tekstkenmerken helpt om informatie op straat, in winkels of op het werk ook voor hen toegankelijk te maken. <br />Praktijkgericht Lezen 1 is leverbaar sinds maart 2011. Praktijkgericht Lezen 2 en 3 zijn nu in ontwikkeling en volgen spoedig.<br />Leermiddelen van de toekomst.<br />Achtergrond<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />
 23. 23. Voor meer informatie en een demo:<br />www.muiswerk.nl/praktijkgerichtlezen1 <br />Telefoon 0297 – 361 664<br />E-mail info@muiswerk.nl<br />Het kan goedkoper & krachtiger!<br />Contact<br />Praktijkgericht Lezen 1<br />

×