Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2.5: AudioUnit 2: Elemen Multimedia
Latihan
Pengenalan Audio• Audio merupakan salah satumedia yang sering digunakandalam sesuatu interaksi antarakomputer dengan pengg...
• Seperti juga elemenmultimedia yang lain, audiomampu menyampaikanmaklumat dengan lebihberkesan, menimbulkansuasana yang l...
Fungsi Audio• Membantu menyampaikan maklumatdengan lebih berkesan• cth: penggunaan suara latar ataukesanaudio istimewa.• M...
Sumber Audio Terdapat 5 jenis audio yang digunakan dalammultimedia iaitu • Dimainkan secara berulang kali.Audio dibenarka...
• Digunakan untuk merakambunyi yang didengar. Bentukgelombang pada bunyimenerangkantentang amplitude, frekuensidan kandung...
Format Fail Audio Berikut merupakan contoh-contoh format fail bagiaudio: • Format ini seringdigunakan pada sistemkomputer...
• Format fail yang palingmeluas digunakan.• Disokong oleh sistemoperasi windows.• Mampu menambung saizdari 8 bit sehingga ...
Reka letak Audio Reka letak adalah ilmu atau kemahiran yangdigunakan untuk meletakkan dan menyusunmedia pada paparan bagi...
LatihanDi dalam kumpulanmasing-masing, pelajardiminta untukmenghasilkan satuklip audio
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit 2.5: Audio

240 views

Published on

nota audio

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unit 2.5: Audio

 1. 1. 2.5: AudioUnit 2: Elemen Multimedia
 2. 2. Latihan
 3. 3. Pengenalan Audio• Audio merupakan salah satumedia yang sering digunakandalam sesuatu interaksi antarakomputer dengan pengguna.• Elemen muzik, suara latar dankesan bunyi merupakan antarabeberapa contoh penggunaanaudio yang boleh digunakandalam sesebuah aplikasimultimedia.
 4. 4. • Seperti juga elemenmultimedia yang lain, audiomampu menyampaikanmaklumat dengan lebihberkesan, menimbulkansuasana yang lebihmenyerlah dan menariktumpuan terhadap apa yangingin disampaikan.
 5. 5. Fungsi Audio• Membantu menyampaikan maklumatdengan lebih berkesan• cth: penggunaan suara latar ataukesanaudio istimewa.• Membantu meningkatkan daya tarikanterhadap sesuatu persembahan.• mampu meningkatkan motivasi dikalangan para pengguna agar lebihberminat mengikuti suatu prosespenyampaian maklumat.• Menimbulkan suasana yang lebihmenarik dan akan menghasilkantumpuan terhadap isi yangdipersembahkan.
 6. 6. Sumber Audio Terdapat 5 jenis audio yang digunakan dalammultimedia iaitu • Dimainkan secara berulang kali.Audio dibenarkan untuk dimainkansecara selari denganpersembahan multimedia, dirujuksebagai hiperaudio.HiperAudio• Format fail audio yang bolehmenggunakan codec audioMPEGuntuk enkod dan dekodmuzik yang dirakam.Boleh mampattrack audio CD dalam saiz yangkecil. Pemain MP3 untukmemainkan fail MP3.MP3• CD audio boleh menyimpan dataselama 75 minit dengan kadarsampling 44,100 sampels per saat.Keupayaan cepat untuk merakamvideo. Banyak digunakan untuklagu yang dirakam dan berkualiti.AudioCakeraPadat
 7. 7. • Digunakan untuk merakambunyi yang didengar. Bentukgelombang pada bunyimenerangkantentang amplitude, frekuensidan kandungan yangharmoni.Format fail audio ialahwave.Audio • Kemudahan yang efisienuntuk merakam muzik.Merakam maklumatpersembahan dalam chipsound pada komputeruntuk memainkan muzik.• Terdapat MIDI kod untukmengubah suai muzikmenjadiperlahan, kuat, tukarkualiti dan tambah kesanbunyi. Kebaikan Midi ialahmempunyai fail yang lebihkecil dan padat, kualitimuzik yang bermutu sertamudah untuk melakukanubahsuai fail.• Kelemahan Midi pula tidakboleh digunakan untukmemainkan dialogMidi
 8. 8. Format Fail Audio Berikut merupakan contoh-contoh format fail bagiaudio: • Format ini seringdigunakan pada sistemkomputer jenismachintosh, IBM dan yangserasi dengannya.• Boleh menyimpansehingga 32 bit.AUDIOINTERCHANGE FAILFORMAT (.AIFF DAN.AIF)• Format yang diterimapakaidi seluruh dunia bertujuanmenyimpan audio dan jenisMDI.MUSICALINSTRUMENTDIGITAL INTERFACE(.MID, .MDI, .MFF)• Format fail yangdiperkenalkan oleh Appledan hanya sesuaidigunakan bagi audioyang bersaiz sehingga 8bit.SOUND (.SND)
 9. 9. • Format fail yang palingmeluas digunakan.• Disokong oleh sistemoperasi windows.• Mampu menambung saizdari 8 bit sehingga 16 bit.WAVE(.WAV)• Digunakan oleh komputerjenis stesyen kerja SUNMicrosystem.• Merupakan format audio 16bit.SUN AUDIO(.AU)• Format fail yang makinpopular.• Digunakan untuk tujuanpenyaluran muzik melaluitalian internet..MPEG
 10. 10. Reka letak Audio Reka letak adalah ilmu atau kemahiran yangdigunakan untuk meletakkan dan menyusunmedia pada paparan bagi membentukpersembahan yang menarik.Bahan audio bolehdihasilkan melalui rakaman yang mudah yangtersedia ada pada kaset audio. Mikrofon yangberasingan (external microphone) pengadunaudio (audio mixer) boleh digunakan untukmengadun suara dengan muzik latar atau kesanbunyi.
 11. 11. LatihanDi dalam kumpulanmasing-masing, pelajardiminta untukmenghasilkan satuklip audio

×