Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kuiz bulan oktober

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
LATIHAN TAJUK RUANG
LATIHAN TAJUK RUANG
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kuiz bulan oktober

  1. 1. KUIZ BULAN OKTOBER NAMA : TINGKATAN: 1 DalamRajah 1, PS dan QU ialahdua tiangmencancangpada satahmengufuk. Rajah 1 Suduttunduk S dari U ialah A ∠QUR C ∠TSU B ∠SUT D ∠VUS 2 KLM ialahtigatitikpadasebatangtiangtegak. J ialahsatu titik yangterletaksecaramengufuk denganK.Sudutdongakan J dari L ialahx° dan sudutdongakan Jdari M ialahy°.Rajah yang manakahmewakili situasi tersebut? A B
  2. 2. C D 3 Rajah 7 menunjukkansebuahpiramidtegakdengantapaksegi empattepat PQRS. Rajah 7 Namakansudutdi antara garis PT dengantapak PQRS. A ∠PTR C ∠SRP B ∠RTP D ∠TPR 4 Rajah 8 menunjukkansebuahkuboid. Rajah 8
  3. 3. Namakansudutdi antara satah RXY dengansatah PQUT. A ∠QRX C ∠XRQ B ∠QXR D ∠XYR 5 Rajah 8 menunjukkansebuahkuboid. Rajah 8 Namakansudutdi antara satah RXY dengansatah PQUT. A ∠QRX C ∠XRQ B ∠QXR D ∠XYR 6 Rajah 2 menunjukkansebuahtiangtegak QRdi atas satahmengufuk.Titik PdanR terletakdi atas satah itu. Rajah 2 Sudutdongakantitik Q dari P ialah49°. Cari tinggi,dalamm, tiang itu. A 11.30 C 14.95 B 12.55 D 17.89
  4. 4. 7 Rajah 2 menunjukkansebuahprismategakdengansegi tigategak PQRsebagai keratanrentas seragamnyadansegi empattepat PQTS sebagai tapaknya. Rajah 2 Diberi PQ= 6 cm. (a) Namakansudutdi antara garis QU dengantapak PQTS. (b) Kirasudut di antara garis QU dengantapak PQTS. Jawapan:

×