Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik

47,966 views

Published on

Aralin 10 - Pagbasa at pagsusuri ng iba't-ibang teksto tungo sa pananaliksik

Published in: Education
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik

 1. 1. ETIKAL NA PANANALIKSIK AT MGA RESPONSIBILIDAD NG MANANALIKSIK ARALIN 10 PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK
 2. 2. LAYUNIN NG TALAKAYAN: •Maisa-isa ang mga gabay sa etika sa pananaliksik •Maunawaan ang ibig sabihin ng plagiarism •Matukoy ang mga responsibilidad ng mananaliksik
 3. 3. DALOY NG TALAKAYAN:  MGA GABAY SA ETIKAL NA PANANALIKSIK  PLAGIARISM AT MGA RESPONSIBILIDAD NG MANANALIKSIK
 4. 4. ETIKAL NA PANANALIKSIK - Naitala ang pinakaunang paggamit ng salitang etika noong ika-14 siglo ayon sa diksyonaryong Merriam Webster (2014). Nagmula ang salita sa Middle English na ethik, mula sa griyegong ethike, na galing naman sa katagang ethiko. - Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa nakaugaliang pamamaraan ng pamumuhay at pakikipag-kapuwa. - Ayon sa Free Dictionary (2014), ang etika ay tumutukoy sa mga pamantayan ng pagkilos at paguugali batay sa mga katanggap tanggap na ideya sa kung ano ang tama at mali.
 5. 5. ETIKAL NA PANANALIKSIK • Ang pagiging etikal ay tumutukoy sa pagiging matuwid, makatarungan, matapat, at mapagpahalaga sa kapuwa ng isang tao. Kung ilalapat ito sa pagsasagawa ng pananaliksik, mahihinuha na ang pagiging etikal sa larangang ito ay pagsunod sa mga pamantayang may pagpapahalaga sa katapatan, kabutihan, at pagpapanguna sa kapakanan ng
 6. 6. MGA GABAY SA ETIKAL NA PANANALIKSIK S U N D I N PA R A _ _ _ _
 7. 7. 1. Pagkilala sa Pinagmulan ng mga Ideya sa Pananaliksik  Gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng aralin, ang pananaliksik ay maihahalintulad sa paglahok sa isang pampublikong diyalogo. Ibig sabihin, bukod sa mananaliksik ay maaaring marami nang naunang nag-isip tungkol sa partikular na paksang nais mong unawain at pagyamanin. Mahalaga ang pagbanggit at pagkilala sa iba pang mananaliksik at iskolar na naging tuntungan at pundasyon ng iyong pananaliksik. Sa pamamagitan ng diyalogong ito, nakalilikha ng isang komunidad ng mga mananaliksik na may malasakit at iisang layunin.
 8. 8. 2. Boluntaryong Partisipasyon ng mga Kalahok  Kinakailangang hindi pinilit ang sinomang kalahok o respondente sa pagbibigay ng impormasyon o anomang partisipasyon sa pananaliksik. Bago simulan ang pagsagot sa sarbey, pakikipanayam, o eksperimento, kailangang maging malinaw muna sa mga tagasagot ang kabuuang layunin ng pananaliksik at halaga ng kanilang partisipasyon. Kung eksperimental, mahalagang maunawaan din ng kalahok ang bigat o inaasahang peligro ng eksperimento at kailangang buong-loob ang kaniyang paglahok sa kabila nito.
 9. 9. 3. Pagiging Kumpidensiyal at Pagkukubli sa Pagkakakilanlan ng Kalahok  Kailangang ipaunawa sa mga kalahok na ang anomang impormasyon na magmumula sa kanila ay gagamitin lamang sa kapakinabangan ng pananaliksik. Dapat ding pag-isipan ng mananaliksik kung paano ikukubli ang pagkakakilanlan ng tagasagot lalong-lalo na sa mga pananaliksik na may sensitibong paksa. Sa mga pagkakataong kailangang isapubliko ang resulta ng pananaliksik o kaya’y ibahagi sa colloquium o publikasyon, kailangan pa ring ipagpaalam at hingin ang permiso ng mga tagasagot na pangunahing pinagmulan ng datos ng pananaliksik.
 10. 10. 4. Pagbabalik at Paggamit sa Resulta ng Pananaliksik  Mahalagang ipaalam sa mga tagasagot ang sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa kinalabasan ng pag-aaral. Madalas na nararamdaman ng mga kalahok, lalo na yaong mga nasa komunidad, na ginagamit lamang sila ng mananaliksik upang kumuha ng datos at pagkatapos ay parang bulang nawawala ang mga ito. Ito ay dahil sa mangilanngilan lamang na mananaliksik ang bumabalik upang ibahagi sa mga kalahok ang kinalabasan ng pag-aaral. Kung may awtput tulad ng modelo, pagbuo ng polisiya, o iba pang mahahalagang rekomendasyon ang pananaliksik, makabubuti kung ipaalam ito sa kinauukulan upang makatulong sa kapakinabangan ng komunidad o kaugnay na institusyong pinag-aaralan.
 11. 11. PLAGIARISM AT ANG MGA RESPONSIBILIDAD NG MANANALIKSIK P L A G I A R I S M ? N O , N O , N O , N O , N O C H E C K !
 12. 12. Ayon sa Purdue University Online Writing Lab (2014), ang plagiarism ay ang tahasang paggamit at pangongopya ng mga salita at/o ideya ng walang kaukulang pagbanggit o pagkilala sa pinagmulan nito. IBA PANG ANYO NG PLAGIARISM:  pag-angkin sa gawa, produkto o ideya ng iba;  hindi paglalagay ng maayos na panipi sa mga siniping pahayag;  pagbibigay ng maling impormasyon sa pinagmulan ng siniping pahayag;  pagpapalit ng mga salita sa katulad na wika o kaya ay pagsasalin ng teksto ngunit pangongopya sa ideya nang walang sapat na pagkilala;  ang pangongopya ng napakaraming ideya at pananalita sa
 13. 13. SUPER PLAGIARISM  Isa pang kaso ng plagiarism ang pagsusumite ng papel o anumang produkto na gawa ng iba o kaya ay sabay na pagsusumite papel sa iisang kurso (Council of Writing Administrator 2003). Itinuturing na rin na paglabag ang redundant publication kung saan nagpapasa ang isang mananaliksik ng iisang pagaaral sa dalawang magkaibang referred journal para sa publikasyon. Kasama rin dito ang self-plagiarism kung saan ang bahagi ng pananaliksik ay inuulit sa isa pang pananaliksik nang walang sapat na pagbanggi kahit pa sarili ring ideya ang pinagmulan nito; at Maging ang gawain ng ilang mananaliksik na pagpaparami ng listahan ng sanggunian kahit na hindi naman talaga ito nagamit sa pananaliksik ay porma rin ng plagiarism.
 14. 14. PAGKOPYA NI KAREN DAVILA SA ILANG BAHAGI NG AKDA NI ANGELA STUART SANTIAGO PARA SA KANIYANG DOKUMENTARYO TUNGKOL SA PAGKAMATAY NI CORY AQUINO
 15. 15. PLAGIARISM NI KAREN DAVILA
 16. 16. PAGGAMIT NI MANNY V. PANGILINAN, ISANG MAKAPANGYARIHANG NEGOSYANTE, NG MGA KATAGA MULA SA MGA KILALANG PERSONALIDAD SA KANIYANG TALUMPATI NANG WALANG PAGKILALA
 17. 17. PAGKOPYA NI MVP SA ISANG SIKAT NA MANUNULAT NA SI J.K ROWLING
 18. 18. PAGKOPYA NI MVP SA ISANG SIKAT NA TV HOST NA SI OPRAH WINFREY
 19. 19. PAGKOPYA NI MVP SA COMMENCEMENT ADDRESS NI CONAN O’BRIEN SA HARVARD UNIVERISITY NOONG 2000
 20. 20. PAGGAMIT NI SENADOR TITO SOTTO NG ILANG MAHAHALAGANG SINABI NI ROBERT F. KENNEDY SA KANYANG TALUMPATI SA SENADO NG WALANG KAUKULANG PAGBANGGIT SA PINAGMULAN NITO
 21. 21. DIREKTANG PAGSALIN NI TITO SOTTO SA FILIPINO NG MGA SINABI NI ROBERT KENNEDY
 22. 22. PAGKOPYA NI MELANIA TRUMP SA ISANG TALUMPATI NI MICHELLE OBAMA
 23. 23. BAKIT NGA BA MARAMI ANG MADALAS NA GUMAGAWA NG PLAGIARISM?
 24. 24. A. KAMANGMANGAN O KAWALAN NG IDEA
 25. 25. B. KAMALAYAN SA PANUNTUNAN NGUNIT SADYA O HINDI SADYANG BINABALEWALA ANG MGA ITO
 26. 26. C. LABIS NA PAGMAMADALING MATAPOS SA PANANALIKSIK
 27. 27. D.HINDI NABIBIGYAN NG SAPAT NA PAGTALAKAY UKOL SA PLAGIARISM
 28. 28. BATAYANG AKLAT: PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK C R I Z E L S I C AT- D E L A Z A M AY- A K D A

×